Magač Andrej

Spôsob aktivácie organických látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281993

Dátum: 23.07.2001

Autori: Bajús Martin, Kuľka Anton, Snopek Pavol, Magač Andrej, Kaščák Stanislav

MPK: B01J 19/08, C10K 3/00, B01J 19/12...

Značky: látok, spôsob, organických, aktivácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob aktivácie organických látok, najmä uhľovodíkov a uhľovodíkových zmesí z ropy a/alebo zemného plynu využiteľných v energetike, ďalej ako východiskové suroviny pre petrochémiu alebo ako palivá pre vznetové, zážihové a prúdové motory. Uvedené organické látky sa vystavia pôsobeniu elektromagnetického poľa o frekvencii od 10 Hz do 100 kHz tvoreného súčasne jednosmernou aj striedavou zložkou prúdu, pričom intenzita jednosmernej ako aj...

Zapojenie programovateľnej riadiacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 232376

Dátum: 01.01.1987

Autori: Bujňáček Marián, Magač Andrej

MPK: G05B 19/02

Značky: jednotky, riadiacej, programovateľnej, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie riadiacej jednotky programovateľnej diódovou maticou je vhodné pre riadenie diskrétnych procesov so stále sa opakujúcou následnosťou dejov, ktoré umožňuje jednoduché preprogramovanie riadeného cyklu. Pozostáva z hradlovacieho vstupného súčtového obvodu, bistabilného klopného obvodu, T klopného obvodu, posuvného registra, blokovacieho obvodu a diódovej matice. Zapojenie je možné použiť pre riadenie jednoduchých mechanizmov ako sú...

Zapojenie polovodičového zdroja s voľbou polarity výstupného napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 229534

Dátum: 15.08.1986

Autori: Magač Andrej, Bujňáček Marián

MPK: H02M 7/12

Značky: zdroja, napätia, zapojenie, polarity, polovodičového, výstupného, voľbou

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie polovodičového zdroja s voľbou polarity výstupného napätia je vhodné pre použitie v regulačnej, najmä pre reverzáciu jednosmerných a univerzálnych motorov. Zapojenie využíva dvoch triákov a štyroch diód v symetrickom zapojení na sekundárnej strane transformátora. Umožňuje pracovať v jednocestnom, alebo v dvojcestnom usmernení a taktiež umožňuje fázovo ovládať príkon dodávaný do záťaže.

Riadiaci elektronický obvod reverzácie jednosmerných motorov ovládaných elektronickými regulátormi otáčiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219683

Dátum: 01.12.1985

Autori: Bujňáček Marián, Magač Andrej

Značky: riadiaci, regulátormi, otáčiek, jednosmerných, reverzácie, elektronický, motorov, elektronickými, obvod, ovládaných

Zhrnutie / Anotácia:

Riadiaci elektronický obvod reverzácie jednosmerných motorov ovládaných elektronickými regulátormi otáčiek pre použitie v určení nezávislého stavu polohy bežca meniteľného odporu mimo funkcie zmeny odporu. Vynález rieši zapojenie na zmenu smeru otáčiek elektrického motoru. Podstata vynálezu spočíva v riadiacom elektronickom obvode, prípadne prepojenie svoriek podľa určitého schématu, aby sa docielila reverzácia. Ďalej nahradením kontaktných...