Madaj Michal

Dopravno-orientačná jednotka mechanizácie pre valcové súčiastky s osadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 261695

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kukla Vladimír, Madaj Michal

MPK: B65G 15/46

Značky: osadením, dopravno-orientačná, jednotka, válcové, mechanizácie, súčiastky

Text:

...jednotky pre valcové súčiastky s osadenim spočívajú v spoľahlivosti dopravy, vyššou výkonu, jednoduchosti, univerzá-lnosti a rýchlej prestavbe na iný rozmer dopravovanej súčiastky. Ďalšou výhodou je, že pri zastavenom odbere zo sklzu súčiastky preklzujú na dopravnom pase, pričom sa státie pootáčajú, čo je potrebné pre vzhladovú kontrolu.Dopravno-orienta-čná jednotka pre valcové súčiastky s osaidenim je priklaudne znazornená na pripojenorn...

Zariadenie pre oddelovanie a podávanie elektronických súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 252520

Dátum: 17.09.1987

Autor: Madaj Michal

MPK: B23Q 7/02

Značky: súčiastok, oddeľovanie, zariadenie, podávanie, elektronických

Text:

...uvedený technický problém rieši zariadenie podla vynálezu ktorého podstatou je, že oddelovač je tvorený dvomi vedla seba prestaviteľne uloženými kotúčmi. Obvod kotúčov je opatrený súosimi drážkami. Medzi prednými sklzmi a kotúčml je vy 4tvorená medzera, ktorej rozmer je menší ako priemer vývodu elektrotechnickej súčiastky.Zariadenim podľa vynálezu sa docieli spoľahlivé oddelenie a podanie elektronickej súčiastky bez nebezpečie jej...

Zariadenie na orientáciu najmä brokových nábojov pred ich balením

Načítavanie...

Číslo patentu: 252392

Dátum: 13.08.1987

Autor: Madaj Michal

MPK: B65G 29/00, B23Q 7/02

Značky: orientáciu, najmä, nábojov, balením, zariadenie, brokových

Text:

...na obr. 1 je nakrre-slený pôdorys na obr. 2 je nakreslený pôdorys otočného držiaka V reze .a na obr. 3 je nakreslený bokorys z obr. 2 v čiastočnom reze.Zariadenie na orientáciu brokových nábojov pred ich balením pozostáva z privádzacej dráhy 1, ktorá vyústuje na podávaci rotor 2. Na obvode podávacieho rotora 2 sú vytvorené lôžka 3. Vedľa podávacieho rotozra 2 je uložený prekladaci ľrotor 4. Prekladaci r-otor 4 je po obvode opatrený šiestimi...

Zariadenie na uzatváranie čelných chlopní kartónových skladačiek s prerušovaným pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 251998

Dátum: 13.08.1987

Autor: Madaj Michal

MPK: B65B 7/00

Značky: kartónových, přerušovaným, chlopní, čelných, pohybom, skladačiek, uzatváranie, zariadenie

Text:

...kde je nakreslené v pohľade.Zariadenie na uzatváranie čelných chlopni kartónových skladačiek s prerušovaným pohybom pozostáva zo základného držiaka4 1 posuvne uloženého kolmo na dráhu kartónových lskladačiek 10. Na základnom držiaku 1 je otočne uložená ľavá prítlalčná lišta 2 a pravá pritlačná lišta 3. Na ľavej a pravej pritlačnej lište 2, 3 sú pevne uchytené páky 6 opatrené ovládacími kladkami 4. Oproti ovládacim klad-kám 4 je uložený ľavý...

Pojivo na bázi silikátů se zvýšenou počáteční pevností

Načítavanie...

Číslo patentu: 240258

Dátum: 15.06.1987

Autori: Koreis Josef, Lübke Henrich, Sochorová Viera, Madaj Michal, Jokel Jozef, Štepita Miloslav, Raško Anton, Ferianec Ivan

MPK: C04B 7/00

Značky: silikátů, bázi, zvýšenou, pevnosti, pojivo, počáteční

Text:

...přídavku 1,5 ~až 4 0/0 hmot. síranu vápenatéhmNícměně ani v tomto optimalízovaněm systému ne bylo možno připravít hmoty s nízkým vod- ~Silný ztekucující vliv další možné kombinace, a to ligninsulfoman -elkalicfký hydroxid popsala Lea US 2664 720, která nalezla způsob cem-entace při použití směsi portlavndský cement obvyklá jemnost mletí - ligninsulfonan sodný - alkailický hydroxid.Pevnosti dosaženě V tomto systemu po několika hodinách...

Mechanický oddeľovač súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 239191

Dátum: 15.05.1987

Autor: Madaj Michal

MPK: B23Q 7/00

Značky: oddělovač, mechanicky, súčiastok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka mechanického oddeľovača súčiastok z prívodu stĺpca súčiastok. Podstatou vynálezu je, že pozostáva z hriadeľa, na ktorom je excentricky uložená kladka, a prítlačná páka s oddeľovacou pákou vzájomne pružne spojené. Prítlačná páka je opatrená pružným elementom opierajúcim sa o vedenie prívodu súčiastok. Oddeľovacia páka je opatrená prestaviteľnou narážkou.

Držiak svetelných vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224318

Dátum: 01.07.1984

Autor: Madaj Michal

Značky: držiak, vodičov, světelných

Zhrnutie / Anotácia:

Držiak svetelných vodičov v zakladacej doske pozostávajúci z hornej vodiacej dosky s dolnej vodiacej dosky, ktoré sú opatrené súsosými vodiacimi otvormi pre svetelné vodiče, vyznačujúci sa tým, že medzi hornou vodiacou doskou /1/ a dolnou vodiacou doskou /3/ je uložená pružná doska /2/, v ktorej sú súsoso s vodiacimi otvormi /5/ vytvorené upínacie otvory /6/ menšieho priemeru ako vodiace otvory /5/.