Maco Vladimír

Zariadenie na cementáciu toxických a rádioaktívnych odpadov v transportnom sude

Načítavanie...

Číslo patentu: U 242

Dátum: 09.09.1993

Autori: Maco Vladimír, Tittlová Elena, Hazucha Eduard

MPK: G21F 9/00

Značky: rádioaktívnych, odpadov, cementáciu, transportnom, zariadenie, toxických

Text:

...sudom3 odpadom pomocou vysokozdvižného vozíka. Dialkové ovládanie zariadenia podla tohoto technického riešenia umožňuje prácu s to xickými a rádioaktívnymi odpadmi s minimalizáciou rizika obsluhy.Príklad zhotovenia technického riešeniaZariadenie na cementáciu toxických a rádioaktívnych odpadov v transportnom sude znázornená na obrázku pozostáva zo zdvihového vozíka g a na nom upevneného miešacieho agregátu 1 s hriadeĺom 1,ktorý je delený...

Vidlice pre manipuláciu s debničkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 267309

Dátum: 12.02.1990

Autor: Maco Vladimír

MPK: B66F 9/14

Značky: vidlice, debničkami, manipuláciu

Text:

...s debnićkaai pozoetávajú a dvojice nosných třňov l, z ktorých každý je privarený na nákladnej doske g. apojenej s rámom 1 výauvnáho mechanizmu i vidlic, upevnenáho na manipulačnom zariadeni z. Kaldá základná doska g je e rámom 1 výsuvnáho mechanizmu 1 vidlíc spojená prostrednictvom rovinnáho kĺbu 6, ktorého os otáčania je v horizontálnej rovine a je umiestnená vyilie ako pozdĺžna dosadacia plocha 1 noanáho trňa l. vzájomná vzdialenosť. g medzi...

Zařízení pro úpravu vláknitého rouna

Načítavanie...

Číslo patentu: 242040

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kaeáni Július, Vrabeek Peter, Václavak Jozef, Maco Vladimír

MPK: B32B 5/08

Značky: úpravu, rouna, zařízení, vláknitého

Text:

...tloušťce vytvrzené desky, přičemž otáčky válců na vstupní straně jsou vůči otáčkám válců na výstupní straně nastaveny v poměru 4 1 až 3 2.Postupným skokovým snižováním rychlosti posuvu vytvořeného rouna vzniknoupravidelné vlny, které se slisují na požadovanou tlouštku, čímž vznikne deska s nepravidelnou vnitřní strukturou vláken v podélném směru. Tím dojde ke zvýšení mechanické pevnosti desek, aniž by bylo potřeba podstatně zvyšovat...

Spôsob výroby ľahčenej koženky s vlasovým povrchom a obojstranným priestorovým dezénom

Načítavanie...

Číslo patentu: 240327

Dátum: 15.06.1987

Autori: Matulay Štefan, Valášek Vladimír, Podhradský Ján, Zoo Vincent, Žembery Karol, Maco Vladimír, Šisler Zdenik, Rakovický Viliam

MPK: B29D 7/01, D06N 3/06

Značky: vlasovým, výroby, ľahčenej, koženky, spôsob, povrchom, obojstranným, priestorovým, dezénom

Text:

...tohto vynálezu je jeho ľahká. techuologická uskutočnitelĺnost a zabezpečenie pevného ukotvenia vlákenných častíc. zvolený spôsob dvojvrstvovej základne pre vlasovú vrstvu dovoľuje široké variácie V hrúbke, stupni lahčenia, výraznosti efektu vzorovania, čim sa dosahuje variabilita vlastnosti celého útvaru a možností jeho použitia. Hĺbka vzoru separačnej podložky je podľa stupňa lahčenia aj nekoľkonásobne zvýraznená po tepelnej...

Zariadenie pre vnášanie prísad vo forme nábojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239570

Dátum: 15.06.1987

Autori: Gálik Karol, Harmaniak Ján, Maco Vladimír

MPK: B22D 27/20, B22D 1/00

Značky: přísad, vnášanie, formě, nábojov, zariadenie

Text:

...vo výtlačných a urýchľovacích telesách o málo väčšom priemere za pôsobenia vysokého tlaku plynného média, ktorého prívod a zastavenie je regulovaný na základe snímania vstupu náboja zo vstupného úseku s časovým ,opozdením na voľnýp.áda.na .čas uzavretia spätnej klapy. Us merňovač polohy nábojov pracuje na princípe plynuleho obracania tyčiek z podávača do zvislej polohy do osi výstrelu.Výhody zariadenia podľa vynálezu sú podstatné a spočívajú...

Zariadenie vyvolávajúce reverzný rotačný pohyb s určeným krútiacim momentom

Načítavanie...

Číslo patentu: 239569

Dátum: 15.06.1987

Autori: Maco Vladimír, Iuriš Jozef

MPK: G01N 3/32

Značky: momentom, zariadenie, reverzný, pohyb, krútiacim, určeným, vyvolávajúce, rotačný

Text:

...pripojené v protipolohách. Zdrojom určenej sily môže byt závažie, alebo vzduchový alebo hydraulický valec, alebo elektromagnet apod.Výhodou zariadenia podľa vynálezu je zníženie výrobných nákladov na jeho výrobu a to v dôsledku vylúčenie zložitého elektrického zapojeniaso snímačmi, prepí 4nacími a regulačnými prvkami, ako i v konštrukčnej jednoduchosti riešenia-podľa vynálezu. Zníži sa namáhanie motora a pri poháñani viacerých skúšobných...

Rýchloupínacia príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 227479

Dátum: 15.04.1986

Autor: Maco Vladimír

Značky: rýchloupínacia, príchytka

Zhrnutie / Anotácia:

Rýchloupínacia príchytka, najmä pre pripojenie tlakovej hadice k pevnej rúrke, po zostávajúca z puzdra, opatreného upevňovacími prostriedkami napr. ku hadici a prichytávacími prostriedkami pripojovanej rúrky, ktoré prichytávacie prostriedky sú tvorené pružnou manžetou, vyznačujúca sa tým, že pružná manžeta (9) príchytky je jedným svojím koncom (10) uchytená v časti (2) puzdra (1) na strane vstupu tlakového média, druhým svojím koncom (11) v...

Zariadenie pre presné vedenie fotoelektrickej čítacej hlavy voči adresovacím štítkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 229301

Dátum: 01.03.1986

Autor: Maco Vladimír

MPK: G06K 9/04

Značky: štítkom, fotoelektrickej, zariadenie, čítacej, adresovacím, voči, vedenie, hlavy, přesné

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre presné vedenie fotoelektrickej čítacej hlavy voči adresovacím štítkom, najmä u automaticky riadených dopravných zariadení ako sú regálové zakladače. Pozostáva z vozíka, na ktorom je upevnené fotoelektrická čítacia hlava. Riešeným problémom je zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti ako aj zníženia výrobných nákladov zariadenia. To sa dosahuje tým, že vozík 3 je na jednej strane opatrený kladkami 31, 32, ktorými je v smere vodorovného...

Spôsob zahusťovania ortuťnatých katalytických roztokov hydratácie acetylénu a zariadenie na jeho uskutočňovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 239600

Dátum: 13.06.1985

Autori: Starý Vladimír Pharm, Maco Vladimír, Rázus 1uboslav, Makovíni Peter, Godovie Ján

MPK: C07C 47/06

Značky: hydratácie, acetylénu, katalytických, spôsob, ortuťnatých, roztokov, uskutočňovanie, zahusťovania, zariadenie

Text:

...2 výmenníka tepla 3, pričom nádoba 1 je opatrená vostavbou 4 a svojim konickým dnom je potrubím 5 cezventil B napojená na prívodné potrubie rcgenerovaného katalyzátora 7. Potrubie 7 je ďalej napojené na spodnú čast tlydratačného reaktora 8 nad prívodné potrubie acetylénu 9, do ktorého je napojená potrubim 10 vodná para a horná časť reaktora 8 je napojená cez potrubie 11 na spodnú časť 2 výmenníka tepla 3, pričom medzirúrkový priestor 12...

Kotevná príchytka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214134

Dátum: 01.07.1984

Autor: Maco Vladimír

Značky: príchytka, kotevná

Zhrnutie / Anotácia:

Kotevná príchytka najmä pre prichytenie oceľových konštrukcií k už hotovej dĺžke, pozostávajúca z kotevnej skrutky, opatrenej v jej dolnej časti hlavicou s unášacou plochou pre kotevný prvok. Riešeným problémom je zvýšenie prídržnej sily kotevnej príchytky bez podstatného zvýšenia nárokov na pracnosť výroby kotevnej príchytky a pri znížení nárokov na presnosť výroby kotevného otvoru. To sa dosahuje osobitnou úpravou kotevného prvku.