Macků Vladislav

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic bisfenolového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269494

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dobiáš Ivan, Sýkora Vlastimil, Kincl Jarolím, Makovský Leopold, Macků Vladislav

MPK: C08G 59/06

Značky: epoxidových, způsob, přípravy, pryskyřic, bisfenolového

Text:

...koncentrace v reakční směsi. Proto začátek reakce nesouhlasí se začátkem přídavku vodného hydorxidu a má časové zpoždění. Po nastartování reakce se uvolní maximální množství reakčního tepla, což je 2 hlediska zvládnutí adiční reakce problém velmi těžko řešitelný.Výše uvedené nedostatky odstraňuje předložený vynález, jehož předmětem je způsob přípravy epoxidových pryskyřic reakcí bísfenolu s epichlorhydrinem v molárním poměru 1 1,5 až 2,5 za...

Nízkoviskózní dianová epoxidová pryskyřice

Načítavanie...

Číslo patentu: 266022

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krudenc Ladislav, Macků Vladislav, Novák Jiří

MPK: C08L 63/00

Značky: epoxidová, dianová, pryskyřice, nízkoviskozní

Text:

...nižší toxikologické nebezpečí pro pracovníky než reaktivní roupouštědla a velmi účinně snižují viskozitu použité epoxidové pryskyřioe. Mírně zvyšují odolnost vůči termooxidačnímu působení. Lze je použít 1 pro modifikované epoxidové pryskyřice.V současnosti používané epoxidové pryskyřice jsou dianového typu o střední molekulovéPro vytvrzení pryskyřic dle vynálezu při teplotách 10 až 40 °C se užívají dietylentriamin,dipropylentriamin,...

Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263800

Dátum: 11.04.1989

Autori: Macků Vladislav, Hireš Jaroslav, Kincl Jaromír

MPK: C09D 3/58

Značky: hmoty, bázi, nátěrové, ředitelné, epoxidových, vodou, pryskyřic

Text:

...do 60 °C. Nemění se ani po vystavení intenzívnímu mechanickému namáhání. Tyto nátěrové hmoty lze pžipravovat i přímou dispezgaci piqmentů,.zejména ksylićníkú železa, titonu, antikorozivních piqmentñ,dále pak lipotonu. zinkfosfátu, zinktetracxychromátu a dalších. Jako plniv lze použít především uhličitanu vápenatého, mikromletého vápence kaolinu, dolomitu, křídy, křemenného úletu, koloidního oxidu křemičitého. kovových prachu, mědí a zinkn....

Hmoty na bázi epoxyakrylátových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 261916

Dátum: 10.02.1989

Autori: Exnerová Karla, Lidařík Miloslav, Wiesner Ivo, Rajdl Josef, Macků Vladislav, Kadleček František

MPK: C08L 63/10

Značky: pryskyřic, hmoty, epoxyakrylátových, bázi

Text:

...samotnými polyąrminy. Vzhledem ke zvýšenému obsahu hydroxylových skupin v tvrdidle probíhá vytvrzovéní rychleji a poskytuje při pokojové teplotě vyšší konverzi epoxidových skupin. Při aplikacích jako licí podlahoviny poskytují tyto hmoty hladké povrchy bez povrchových vadPro formulaci těchto hmot podle vynálezu se.používají epoxidové pryskyřice dianového a/nebo novolakového typu 5 molekulovou hmotnosti 340 až 700.Jako tvrdidla pro tyto hmoty...

Způsob přípravy aromatických N-glycidylaminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 256646

Dátum: 15.04.1988

Autori: Machovský Stanislav, Luňák Stanislav, Podzimek Štěpán, Macků Vladislav, Dobáš Ivan, Makovský Leopold, Rada Antonín

MPK: C08L 63/00, C08G 59/10

Značky: přípravy, způsob, n-glycidylaminů, aromatických

Text:

...zvyšování viskozity produktu, což v případě N,N,N,N-tetragly~ cidyl-4,4-diaminodifenylmethanu zhoršuje jeho zpracovatelská vlastnosti, v případě N,N-diglycidylanilinu jeho účinnost jako ředidla epoxidových pryskyřic. Zvýšený obsahpolárních nečistot pak vede k zhoršení skladovatelnosti pro-hduktů vlivem zvýšené polymerace epoxidových skupin, k zvýšení reaktivity produktů vzhledem k tvrdidlům a tedy ke zkrácení doby zpracovatelnosti a...

Modifikované pojivo na bázi směsi epoxidových pryskyřic vhodné pro vodou ředitelné nátěrové hmoty a tmely

Načítavanie...

Číslo patentu: 256293

Dátum: 15.04.1988

Autori: Opluštilová Hermína, Stránecký Jan, Hireš Jaroslav, Kincl Jaromír, Macků Vladislav, Horák Jaroslav, Elinger Karel

MPK: C08L 63/00

Značky: hmoty, ředitelné, pojivo, tmely, bázi, směsi, nátěrové, pryskyřic, vhodné, epoxidových, modifikované, vodou

Text:

...hmotách a tmelech na vzduchu schnoucioh a jeho předmětem je modifikované pojivo na bázi směs 1 ×epoxidovýoh pryskyřic a inertního organického rozpouš tědla, zejména pro vodou ředitelné nátěrové hmoty a tmely se zlepšenými vlastnostmi filmů obsahující modifikujici složky a případně aditíva. Podstata vynálezu spočivá v tom,že pojivo sestává z pryskyřičné složky obsahující směs 1 až 99 hmot. dilů nízkomolekulárni kapalné epoxidové...

Polyamidová tvrdidla na bázi aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255684

Dátum: 15.03.1988

Autori: Rabas Václav, Exnerová Karla, Lidařík Miloslav, Krejcar Emil, Rajdl Josef, Macků Vladislav, Dobáš Ivan

MPK: C08G 59/54

Značky: tvrdidla, aminoamidů, bázi, polyamidová

Text:

...bis(heŠametylen)triamin, dekametylendiamin, etanolamin aj.). Dále se používaji též primární cyklické diaminy tcyklohexadiamin, diamínometan,diaminodicyklohexyalkany, fenylendiaminy, xylylendiaminy, diaminodifenylalkanył.Polyaminy se přidávaji vždy v molárnim přebytku aminoskupin vzhledem ke karboxylovým skupinám kyselín. Acyklické polyaminy Ve srovnání s cyklickými polyaminy poskytují poly aminoamidy reaktivnější.Kyselinovou komponentu...

Polyamidová tvrdidla na bázi aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255191

Dátum: 15.02.1988

Autori: Macků Vladislav, Lidařík Miloslav, Exnerová Karla

MPK: C08G 59/54

Značky: tvrdidla, bázi, polyamidová, aminoamidů

Text:

...či aromatických s polymernimi mastnými kyselinami, případně s obsahem těchto kyselín monomernich, se 6 až 54 uhllkovýml atomy. Velmi často se používá dimerů vzniklých reakcí 9,l 1-methy 1 linoleátu a 9,12-methyllínoleátu s diethylentriaminem a dipropylentriaminem. Vedle polymerů mastných kyselín nebo olejů se k přípravě aminoamidůpouž 1 vají epoxidové mastné kyseliny nebo jejich estery, adukty těchto kyselín s cyklopentadienem nebo...

Polyamidová tvrdidla na bázi aminoamidů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255189

Dátum: 15.02.1988

Autori: Lidařík Miloslav, Macků Vladislav, Exnerová Karla

MPK: C08G 59/54

Značky: polyamidová, bázi, aminoamidů, tvrdidla

Text:

...pevnosti ve smyku a odlupováni lepených dilů, jsou menší rozdíly pevnosti lepenýoh spojů při nanášeni na jednu nebo obě strany lepených spojů. Při aplikaoich na pôrovité materiály preniká nnnesená kompozioe hlouběji do pôrů materiálu, což je významná zejména tam, kde je nutné dokonalejěí proimpregnováni lepeného neho zalévaného dilu.Jako aminoamidy se používaji kondenzačni produkty aminů alifatických, cykloalifatických či aromatických s...

Zařízení pro konfekci pryžových dopravních pásů s textilními nosnými vložkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 246775

Dátum: 15.12.1987

Autori: Podzimek Štipán, Macků Vladislav

MPK: B29D 29/06

Značky: pryžových, zařízení, nosnými, pásu, textilními, vložkami, konfekci, dopravních

Text:

...jednak se základní předzhotovující časti, tvorené odvíječkami tex ttlních vložek, na líějž navazuje stroj prolpříčná spoj-ovaní textiluích vložek, dále napínací stroj, středicí stolice a za ní slepovací stolice textilních vložek a jednak z dohotovených částí, ~sestávající z odvíječek krycíoh vrstev, za nimiž je uspořádána slepovací stolice krycích vrstev, dále tažná stolice, emulgační zařízení a navíjelčka -nevulkauizovaneho...

Způsob přípravy polyaminových tvrdidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 250732

Dátum: 14.05.1987

Autori: Lidařík Miloslav, Exnerová Karla, Macků Vladislav, Dobáš Ivan

MPK: C08G 59/50

Značky: tvrdidel, polyaminových, způsob, přípravy

Text:

...podlahovin, plastbetonů.Z aminů pro přípravu těchto tvrdidel se především používají alífatické aminy, jako např. diethylentriamin, triethylentetramin, tetraethylenpentamin, dipropylentriamin, trimethylhexamethylendiamin, dále cykloalifatické aminy, zejména cyklohexylaminopropylamin, cyklohexylamin apod. Z nízkomolekulárnich epoxidových pryskyřic se používují pryskyřice dianového typu o molekulové hmotnosti 340 až 1000. Připràvují se především...

Polyesterové pryskyřice a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232091

Dátum: 01.04.1987

Autori: Vašíček Zdeněk, Hájek Karel, Krátký Bohumil, Rada Antonín, Ditrych Zdeněk, Růžičková Jiřina, Macků Vladislav

MPK: C08G 63/12

Značky: pryskyřice, jejich, způsob, výroby, polyesterové

Zhrnutie / Anotácia:

Polyesterové pryskyřice jsou na bázi reakčních produktů acyklických polyalkoholů se 2 až 6 hydroxylovými skupinami a karboxylových kyselin nebo funkčních derivátů těchto sloučenin. Obsahují esterově vázané polymerní karboxylové kyseliny o průměrné molekulové hmotnosti 500 až 20 000 nebo jejich směsi s pryskyřičnými kyselinami nebo s jejich adukty s ?,?-nenasycenými karboxylovými kyselinami s počtem uhlíkových atomů 3 až 6 nebo s jejich...

Tvrditelné kompozice na bázi nenasycených syntetických pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 233095

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vlček Jaroslav, Mazura Jiří, Hájek Karel, Macků Vladislav, Kitzler Jaroslav, Rada Antonín

MPK: C08L 63/10, C08L 67/06

Značky: syntetických, pryskyřic, bázi, nenasycených, kompozice, tvrditelné

Zhrnutie / Anotácia:

Tvrditelné kompozice sestávají z nenasycených syntetických pryskyřic obsahujících nenasycený polyester o molekulové hmotnosti 700 až 2 000 získaného polykondenzační reakcí ?,? - nenasycených dikarboxylových kyselin nebo jejich derivátů, případně ve směsi se sloučeninami ze skupiny ortho-, izo- a tereftalové kyseliny, alifatických kyselin a/nebo jejich derivátů s vícesytnými alkoholy a ? ,? -ethylenicky nenasycenými etheralkoholy. Dále...

Způsob přípravy nenasycených polyesterových pryskyřic zasychajících na vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232948

Dátum: 15.08.1986

Autori: Macků Vladislav, Mazura Jiří, Vlček Jaroslav, Kitzler Jaroslav, Růžička Ivan, Hájek Karel

MPK: C08G 63/52, C08L 67/06

Značky: polyesterových, pryskyřic, zasychajících, způsob, nenasycených, přípravy, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Polykondenzace alfa, bota-nenasycených dikarboxylových kyselin nebo jejich derivátů s vícemocnými alkoholy a beta, gamaetylenicky nenasycenými eteralkoholy, případně ve směsi se sloučeninami ze skupiny zahrnující orto-, izo- a tereftalové kyseliny, alifatické kyseliny nebo jejich deriváty, monoalkoholy a monokarboxylové kyseliny se provádí za přítomnosti solí dvojmocného a/nebo trojmocného železa, v atmosféře inertního plynu a/nebo v prostředí...

Způsob přípravy alkydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 223338

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lešek František, Hájek Karel, Macků Vladislav, Bárta Zdeněk

Značky: alkydových, pryskyřic, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologického postupu přípravy alkydových pryskyřic pro alkydové nátěrové hmoty vzájemnou polyesterifikací polykarboxylových kyselin nebo jejich anhydřidů, polyolů, vysychavých nebo polovysychavých rostlinných olejů nebo jejich mastných kyselin a případně dalších modifikujících složek jedno nebo vícestupňovým tavným způsobem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že během části nebo po celou dobu polyesterifikace se vedlejší...

Způsob stanovení stupně konverze u nenasycených polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225866

Dátum: 15.10.1985

Autori: Drábek Jan, Lešek František, Hájek Karel, Novák Jiří, Macků Vladislav, Kaška Jiří

Značky: konverze, polyesterů, stupně, nenasycených, způsob, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení stupně konverze u nenasycených polyesterů z polykarboxylových kyselin a/nebo jejich anhydridů a vícemocných alkoholů nebo od nich odvozených derivátů, vyznačující se tím, že se přídavkem aromatických uhlovodíků ze skupiny zahrnující benzen, toluen a xylen při teplotě od 15 °C do teploty varu použitého uhlovodíku nebo směsi uhlovodíků zjistí nejprve mez rozpustnosti reakčního produktu v tomto rozpouštědle a pak se z kalibračního...

Modifikované alkydové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227510

Dátum: 01.09.1985

Autori: Sádlo Luboš, Kašpar Karel, Patočka Petr, Krátký Bohuslav, Pilný Miroslav, Hájek Karel, Kitzler Jaroslav, Macků Vladislav, Seitl Jaromír

Značky: alkydové, jejich, modifikované, pryskyřice, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikované alkydové pryskyřice na bázi rostlinných olejů a/nebo alifatických nenasycených monokarboxylových kyselin, polyalkoholů, polykarboxylových kyselin a modifikátorů. připravitelné ze 300 až 700 hmot. dílů rostlinných olejů a/nebo alifatických nenasycených monokaxboxylových kyselin o počtu uhlíkových atomů 9 až 22, obojí s jodovým číslem 90 až 195 g J2/100 g, 80 až 260 hmot. dílů 2 až 5 mocných alkoholů, 200 až 300 hmot. dílů...

Modifikované nenasycené polyesterové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227509

Dátum: 01.09.1985

Autori: Macků Vladislav, Kaška Jiří, Patočka Petr, Kitzler Jaroslav, Pilný Miroslav, Hájek Karel, Sádlo Luboš, Seitl Jaromír

Značky: modifikované, jejich, pryskyřice, přípravy, způsob, nenasycené, polyesterové

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikované nenasycené polyesterové pryskyřice na bázi ?,ß- 3 nenasycených dikarboxylových kyselin či jejich anhydridů, nasycených karboxylových kyselin či jejich funkčních derivátu s počtem uhlíkových atomů 2 až 20 a modifikátoru., rozpuštěné v raktivních rozpouštědlech, připravitelné ze 120 až 250 hmot. dílů kyseliny fumarové a/nebo maleinanhydridu, 70 až 300 hmot. dílů dikarboxylových kyselin či je jich funkčních derivátú s počtem...

Způsob výroby benzimidazol-karbamátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242859

Dátum: 22.08.1985

Autori: Elinger Karel, Stránecký Jan, Macků Vladislav

MPK: C07D 235/32

Značky: způsob, benzimidazol-karbamátů, výroby

Text:

...I (reakce a),tj. reakce mezi sloučeninou obecného vzorce IImají význam jako v obecném vzorci I a každý ze symbolů Z a 2, kterémohou být stejné nebo rozdllné, znamená chlor nebo brom, a dienem obecného vzorce IIIve kterém R 3 a R 4 mají význam jako v obecném vzorci I, se provádí prostřednictvím meziproduktů radikálového typu v přitomnosti vhodných katalyzátorú, jako redex-systémů u nichž probíhá přenos elektronů, například měčnatých soli a...

10b-Substituované (5S)-2,3,5,6,9,10,10a,10b-oktahydro-8H-2-(1-methylethyl)-5-/(1R)- methylpropyl/-3,6-dioxooxazolo/3,2-a/pyrrolo-/2,1-c/pyraziny a způsoby jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 240915

Dátum: 16.07.1985

Autori: Macků Vladislav, Rada Antonín

MPK: C07D 498/14

Značky: 10b-substituované, způsoby, jejich, výroby

Text:

...kdeR značí atom vodiku a methanol nebo ethanol za přitomnosti kyselého katalysátoru.Jako kyselé katalysátory lze použit anorganické kyseliny,jako např. halogenovodiky, kyseliny síry a fosforu, nebo orga 240 915nioké kyseliny, jako například kyselinu 4-toluensulfonovou,methansulfonovou, nižší alifatické kyseliny, popř. nižší halogenalífatické kyseliny, nebo směsi uvedených kyselín.Způsob výroby sloučenin obecného vzorce I je blíže objasněn v...

Způsob přípravy nenasycených polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215793

Dátum: 01.10.1984

Autori: Novák Jiří, Lešek František, Svoboda Bohumil, Drábek Jan, Macků Vladislav

Značky: způsob, nenasycených, polyesterů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy nenasycených polyesterů s nízkým hydroxylovým číslem i číslem kyselosti reakcí polykarboxylových kyselin a polyoly a monofunkčními sloučeninami schopnými kondenzace při teplotě 10 až 250° C. Podstata vynálezu spočívá v modifikaci reakčního produktu po poklesu jeho čísla kyselosti pod 140 mg KOH/g přídavkem jednak monofunkčních alifatických a/nebo cykloalifatických alkoholů s počtem atomů uhlíků 6 až 10, jednak...

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 215735

Dátum: 15.06.1984

Autori: Rada Antonín, Šíma Milan, Vogel Tomáš, Šedivý Jaroslav, Macků Vladislav, Kocián Antonín, Dobáš Ivan, Makovský Leopold, Starý Stanislav, Lidařík Miloslav, Rotrekl Bedřich

Značky: způsob, pryskyřic, epoxidových, přípravy, nízkomolekulárních

Zhrnutie / Anotácia:

Pryskyřice se připravují katalyzovanou silicí vícemocných fenolů na epichlorhydrin, dehydrochlrorací adičního produktu za varu reakční směsi účinkem alkalických hydroxidů, za současného odstraňování vodních par z reakčního prostředí a izolací vzniklé pryskyřice z konečné reakční směsi. Dehydrochlorační fáze přípravy se uskutečňuje přidáváním 10 až 55% vodného roztoku alkalického hydroxidu při tlaku 20 až 60 kPa do vroucí směsi reakčních složek,...

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 215734

Dátum: 15.06.1984

Autori: Dobáš Ivan, Šíma Milan, Starý Stanislav, Kocián Antonín, Makovský Leopold, Vogel Tomáš, Rada Antonín, Lidařík Miloslav, Šedivý Jaroslav, Macků Vladislav, Rotrekl Bedřich

Značky: epoxidových, nízkomolekulárních, pryskyřic, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Pryskyřice se připravují adicí epilchlorhydrinu na vícemocné fenoly, především na bisfenoly a fenolické novolaky, v přebytku epichlorhydrinu a dehydrochlorací vzniklých chlorhydrinéterů účinkem alkalických hydroxidů. Pro adici se použije 0,15 až 0,5 molu alaklického hydroxidu na jeden ekvivalent fenolických hydroxylových skupin. Přitom reakce se zahájí přídavkem 0,03 až 0,15 molu hydroxidu na jeden ekvivalent fenolických hydroxylových skupin a...

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 215733

Dátum: 15.06.1984

Autori: Šedivý Jaroslav, Rotrekl Bedřich, Makovský Leopold, Starý Stanislav, Vogel Tomáš, Dobáš Ivan, Macků Vladislav, Rada Antonín, Šíma Milan, Lidařík Miloslav, Kocián Antonín

Značky: epoxidových, pryskyřic, nízkomolekulárních, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Příprava probíhá adicí vícemocných fenolů na epichlorhydrin a vícestupňovou dehydrochlorací vzniklých chlorhydrinéterů postupným přídavkem alkalických hydroxidů. Poslední stupeň dehydrochlorace se provádí v inertním rozpouštědle po odstranění nezreagovaného epichlorhydrinu a před jeho započetím se roztok meziproduktu v tomto rozpouštědle podrobí při teplotě 20 až 90 (C promývání vodou nebo zředěnými vodnými roztoky specifikovaných kyselin nebo...

Nenasycené polyesterové pryskyřice inverzního typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216091

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kitzler Jaroslav, Drábek Jan, Lešek František, Hájek Karel, Rada Antonín, Kocián Antonín, Novák Jiří, Macků Vladislav, Šedivý Jaroslav, Klančík Luděk

Značky: pryskyřice, nenasycené, polyesterové, inverzního

Zhrnutie / Anotácia:

Nenasycené polyesterové pryskyřice inverzního typu. Jsou to pryskyřice obsahující v molekule stejný nebo vyšší počet karboxylových skupin jako skupin hydroxylových. Jsou charakterizovány zvláštním výrobním postupem, který vychází z reakční směsi obsahující nasycené a nenasycené dikarboxylové kyseliny nebo jejich anhydridy, polyoly a případně monofunkční sloučeniny v poměru karboxylových a hydroxylových ekvivalentů 1 : 0,9 až 1 : 1,l. Oproti...

Způsob přípravy modifikovaných nenasycených polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222916

Dátum: 01.03.1984

Autori: Svoboda Bohumil, Macků Vladislav, Mach Miroslav, Novák Jiří, Lešek František

Značky: způsob, přípravy, modifikovaných, polyesterů, nenasycených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy nenasycených polyesterů s hydroxylovým číslem i číslem kyselosti do 40 mg KOH/g, které ve srovnání s dosavadními typy polyesterů poskytují nátěrové hmoty s výhodnějšími zpracovatelskými vlastnostmi a s dokonalejšími vlastnostmi vytvrzených nátěrových filmu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že směs nasycených dikarboxylových kyselin s počtem uhlíkových atomů 4 až 9 nebo jejich anhydridů, obsahujících 15 až 60 mol. %...