Mackrle Vladimír

Spôsob separácie suspenzie, najmä pri čistení odpadovej vody a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287886

Dátum: 17.02.2012

Autori: Dračka Oldřich, Mackrle Vladimír, Mackrle Svatopluk

MPK: C02F 1/52, C02F 3/12

Značky: vykonávanie, separácie, suspenzie, zariadenie, čištění, odpadovej, najmä, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob separácie suspenzie, najmä pri čistení odpadovej vody, kde sa flokulujúca suspenzia oddeľuje od kvapaliny filtráciou vo fluidizovanej vrstve vločkovaného mraku, v ktorom sa vločky tvoria zo separovanej suspenzie a fluidizácia sa udržiava vzostupným prúdením kvapaliny, pričom kvapalina so suspenziou vstupuje do fluidizovanej vrstvy zospodu a kvapalina zbavená suspenzie sa odoberá nad hladinou vločkového mraku predstavovanou rozhraním...

Reaktor na biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 283582

Dátum: 12.09.2003

Autori: Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír

MPK: C02F 3/30, C02F 3/12

Značky: biologické, reaktor, čistenie, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata uvedeného reaktora spočíva v tom, že aktivačný priestor (4) je rozdelený najmenej jedným priečinkom (5, 5a) na prvú oxickú časť (4a) a druhú anoxickú časť (4b), pričom prvá oxická časť (4a) je opatrená prevzdušňovacími elementmi (16), zatiaľ čo anoxická časť (4b) je vybavená prostriedkami (16, 37) na zabezpečenie suspenzie aktivovaného kalu, pričom separačný priestor (2) je spojený s prvou oxickou časťou (4a) prostredníctvom aspoň...

Veľkokapacitné zariadenie na komplexné biologické čistenie odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 279057

Dátum: 17.06.1992

Autori: Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír

MPK: C02F 3/04, C02F 3/22, C02F 7/00...

Značky: čistenie, zariadenie, odpadových, komplexne, biologické, veľkokapacitné

Zhrnutie / Anotácia:

Veľkokapacitné zariadenie na komplexné biologické čistenie odpadových vôd zlučujúce v nádrži aktivačné a nahor sa rozširujúce separačné priestory (4) na fluidnú filtráciu je vytvorené prevažne v hornej časti nádrže deliacimi stenami (2, 2a) uloženými v nádrži. Deliace steny (2) a plášť (1) nádrže vymedzujú medzi sebou sústavu vzájomne prepojených kanálov (7, 7'), pričom prevádzacie šachty (12) pod separačnými priestormi (4) sú vybavené zberným...

Zařízení pro separaci aktivovaného kalu při biologickém čistění vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 268917

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mackrle Vladimír, Mackrle Svatopluk

MPK: C02F 3/00

Značky: biologickém, čištění, aktivovaného, separaci, zařízení

Text:

...zařízení přímo na rozvodné potrubí § vzduchu.Jedna z dělicích stěn 1 je opatřene vstupními otvory ll za kterými v separačním prostoru 3 je ząbudována usměrňovaeí stěna lg. Spodní okraj gí usměrñovací stěny lg sprotilehlou dělicí stenou 1 vytváří vstupní ätěrbinu lg do separačního prostoru 5 s fluidním filtrom s hladinou li íluidního filtru.Samostatná uchycení dělících stěn 1 umožňuje jednoduché nsstevování velikosti vstupní štěrbiny...

Způsob převedení organických látek a živin koncentrovaných kapalných organických substrátů, jako jsou biologické kaly nebo kejda hospodářských zvířat, do pevné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 267560

Dátum: 12.02.1990

Autori: Paska Igor, Kühnel Egon, Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír

MPK: C05F 7/00, C05F 3/00

Značky: způsob, živin, převedení, hospodářských, zvířat, substrátů, koncentrovaných, pevně, biologické, organických, látek, kejda, fáze, kapalných

Text:

...°čištění například biologickýn aktivačnía čištění a dále odseparovaná tuhá část,která je vedena do nisiče 2 na nějž navazuje konpostovací reaktor Ž e výstupen 5.Mechanické vlastnosti hunusovóho substrdtu z hlediska vhodnosti pro separační procesy je při ton nožnć do značná níry ovlivňovat i sanotnýni konpostovacíni procesy. Tak např. strukturu hunusoveho sulstrátu lze příznivč ovlivnit, že se k od cs 267 560 B 1 3dřlenć pevné fázi kcjdy přidň...

Způsob biologického aktivačního čištění odpadních vod s obsahem dusikatých látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239007

Dátum: 01.11.1987

Autori: Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír

MPK: C02F 3/12

Značky: obsahem, odpadních, dusíkatých, aktivačního, čištění, tohoto, způsob, látek, biologického, provádění, způsobu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká biologického aktivačního čištění odpadních vod s obsahem dusíkatých látek v režimu nízkozatěžovaného kalu se současnou nitrifikací organického dusíku a amoniaku na dusičnany a s použitím fluidní filtrace a dále zařízeni k provádění tohoto způsobu. Vyznačuje se tím, že odpadní voda po aktivačním čištění s přísunem kyslíku nebo po střídavém aktivačním čištění bez přísunu kyslíku a s přísunem kyslíku se dočišťuje v průběhu fluidní...

Rotor lopatkového stroje s vyměnitelnými lopatkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241234

Dátum: 15.09.1987

Autori: Tihník Vladimír, Rambousek Zdenik, Mackrle Vladimír, Mackrle Svatopluk, Chromý Stanislav

MPK: H02K 9/04, H02K 9/06

Značky: lopatkami, vyměnitelnými, rotor, stroje, lopatkového

Text:

...pro velikost jejího dynamického namáhání je volena tak, aby nedocházelo k rezonancím v oblasti působení intenzívního buzení nízkých harmonických složek budicích sil.Výhodou uspořádání rotoru lopatkového stroje s vyměnitelnými lopatkami podle vynálezu je to, že montáž rozměrných rotorů a instalování lopatek je možno provést v místě provozu lopatkového stroje. Při výměně .poškozených, například abrazí opotrebovaných, 4nebo zařízení s...

Zařízení pro odvod vyflotovaného kalu při biologickém aktivačním čištění odpadních vod s použitím fluidní filtrace

Načítavanie...

Číslo patentu: 232768

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír

MPK: C02F 3/12

Značky: vyflotovaného, odvod, zařízení, aktivačním, biologickém, čištění, filtrace, fluidní, odpadních, použitím

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení zlepšuje parametry vyčištěné vody tím, že vyflotovaný kal je při provozu zařízení soustřeďován v lapači, odkud je převáděn do sběrné nádržky, z níž je odčerpáván mimo zařízení. Vyflotovaný kal, který se dostane na hladinu mimo lapač, je v případě potřeby převáděn rovněž do sběrné nádržky tím, že se zvýší úroveň hladiny s plovoucím kalem na úroveň, kdy kal přepadá do sběrné nádržky jejím horním okrajem.

Zařízení pro biologické čištění vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 232572

Dátum: 01.01.1987

Autori: Mackrle Svatopluk, Dračka Oldřich, Mackrle Vladimír

MPK: C02F 3/12

Značky: zařízení, čištění, biologické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je vhodné zejména pro velké městské kanalizační čistírny anebo velké průmyslové čistírny odpadních vod, zahrnující systém aktivace s pneumatickým provzdušňováním a přívodem surové vody a s ním komunikující systém separace na bázi fluidní filtrace se samočinným vracením aktivovaného kalu do systému aktivace. V nádrži, tvořené obvodovými stěnami a dnem, jsou vytvořeny dílčí aktivační prostory a dílčí separační prostory soustavou dvojic...

Zařízení pro biologické čištění vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 231837

Dátum: 15.06.1986

Autori: Dračka Oldřich, Mackrle Vladimír, Mackrle Svatopluk

MPK: C02F 3/12

Značky: zařízení, čištění, biologické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro zlepšení parametrů vyčištěné vody . V separačním prostoru je nad šikmou dělicí stěnou uspořádán alespoň jeden přepouštěcí kanál, jehož horní část je napojena vstupem na horní část aktivačního prostoru, v němž je proplyňovací a/nebo míchací systém, přičemž spodní část přepouštěcího kanálu je zakončena ve spodní části separačního prostoru ústím.

Zařízení pro biologické čistění odpadních vod aerobní aktivací s fluidní separací aktivovaného kalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223383

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír, Dračka Oldřich

Značky: fluidní, čištění, aktivací, zařízení, odpadních, separaci, aktivovaného, biologické, aerobní

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro biologické čištění odpadních vod aerobní aktivací s fluidní separací aktivovaného kalu. Vynález řeší biologické čištění odpadních vod, vhodné pro větší kapacity a schopné intenzifikovat stávající čistírny vod. V nádrži s volnou hladinou, která obsahuje společný aerobní aktivační prostor s jednotným provzdušňovacím systémem, je umístěno několik dělicích stěn, zasahujících nad volnou hladinu a vytvářejících separační prostory pro...

Zařízení pro biologické čištění vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 228658

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír, Dračka Oldřich

MPK: C02F 3/12

Značky: zařízení, čištění, biologické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro aerobní čištění vody aerobní aktivací a separací fluidní filtrací se samočinným vracením aktivovaného kalu, zahrnující aktivační prostor, separační prostor a mezi tyto prostory tokové zařazený rozdělovací prostor a se spodní částí separačního prostoru propojenou pasáží s rozdělovacím prostorem podle vynálezu má aktivační prostor a rozdělovacím prostorem propojen ještě.alespoň jednou převáděcí trubicí, jež je buď napojena na...

Zařízení pro biologické čištění odpadních vod obsahujících uhlíkaté a dusíkaté látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 228208

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mackrle Vladimír, Mackrle Svatopluk, Dračka Oldřich

Značky: biologické, odpadních, uhlíkaté, obsahujících, dusíkaté, zařízení, látky, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro biologické čištění odpadních vod, obsahujících uhlíkaté a dusíkaté látky. Denitrifikační prostor je spojen s přívodem surové vody, vytvořeným v nádrži se svislým válcovým pláštěm. V nádrži je vytvořen také separační prostor pro fluidní filtraci, který je napojen na denitrifikační prostor prostřednictvím odvodu aktivního kalu. S denitrifikačním prostorem nádrže je spojen aktivační prostor, vytvořený v další nádrži s válcovým...

Způsob výroby pevného organického substrátu vhodného jako humusové hnojivo z kejdy hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 220601

Dátum: 15.12.1985

Autori: Mackrle Vladimír, Dračka Oldřich, Mackrle Svatoplik

Značky: humusové, výroby, kejdy, pevného, vhodného, hospodářských, zvířat, substrátů, organického, způsob, hnojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby pevného organického substrátu vhodného jako humusové hnojivo z kejdy hospodářských zvířat, při němž za účelem vysrážení rozpuštěných a koloidních látek z kejdy a její desinfekce se do kejdy přidává hydroxid vápenatý a je použito od separování pevných látek z kejdy a jejich termofilní kompostace, vyznačující se tím, že kysličník uhličitý, vznikající při termofilní kompostaci, je přiváděn do odseparovaných pevných látek.

Zařízení pro kontaktní reakce v třífázovém systému plyn-kapalina-pevná fáze, zejména pro oxidační čištění odpadních vod za použití katalytické chemické nebo biochemické oxidace

Načítavanie...

Číslo patentu: 216456

Dátum: 01.07.1984

Autori: Dračka Oldřich, Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír

Značky: chemické, kontaktní, biochemické, zejména, čištění, oxidační, fáze, použití, katalytické, systému, plyn-kapalina-pevná, reakce, oxidace, odpadních, třífázovém, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízeni pro kontaktní reakce v třífázovém systému plyn-kapalina-pevná fáze, zejména pro oxidační čištění odpadních vod za použití kytalytické chemické nebo biochemické oxidace. Komunikačně-odplyňovací systém, vytvořený mezi reakčním a separačním prostorem zařízení, je tvořen jednak odplyňovací trubicí uspořádanou v separačním prostoru a sahající částečně do reakčního prostoru, v němž prochází nástavcem napojeným na spodní okraj kuželovité...

Způsob průtočného anaerobního biologického zpracování kapalin obsahujících organické látky, při kterém je produkován bioplyn a biologický kal a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216376

Dátum: 01.07.1984

Autori: Mackrle Vladimír, Dračka Oldřich, Mackrle Svatopluk

Značky: způsobu, kterém, zpracování, produkován, látky, bioplyn, kapalin, zařízení, anaerobního, biologicky, způsob, průtočného, tohoto, organické, biologického, obsahujících, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob průtočného anaerobního biologického zpracování kapalin obsahujících organické látky, při kterém je produkován bioplyn a biologický kal a zařízení k provádění tohoto způsobu. Biologický kal je oddělován od kapaliny fluidní filtrací a je samočinně vracen do anaerobního biologického procesu. Zařízení obsahuje fermentační prostor, k němuž je přiřazen separační prostor s fluidním filtrem a mezí ně je zařazen komunikačně odplyňovací systém.

Zařízení pro biologické čištění odpadních, zejména splaškových vod, včetně denitrifikace

Načítavanie...

Číslo patentu: 216124

Dátum: 15.06.1984

Autori: Mackrle Vladimír, Mackrle Svatopluk

Značky: splaškových, biologické, denitrifikace, čištění, odpadních, zařízení, včetně, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro biologické čištění odpadních, zejména splaškových vod, včetně denitrifikace. Zařízení sestává z jedné nebo více vedle sebe uspořádaných podélných nádrží. První nádrž je rozdělena dělící stěnou, opatřenou propojovací pasáží, jednak na neprovzdušňovanou sekci s přívodem surové vody a s míchadlem, jednak na provzdušňovanou sekci, podélně rozdělenou oddělovací stěnou na aktivační prostor, zahrnující provzdušňovací elementy a na...

Zařízení pro biologické aktivační čistění vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 223479

Dátum: 01.05.1984

Autori: Mackrle Svatopluk, Mackrle Vladimír, Dračka Oldřich

Značky: biologické, čištění, zařízení, aktivační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen pro biologické aktivační čistění vody, kde ve společné nádrži je vytvořen jak aktivační prostor s provzdušňováním, tak i separační prostor na bázi fluidní filtrace. Za účelem zlepšení energetické náročnosti provozu a zjednodušení konstrukce a výroby zařízení má aktivační prostor v příčném řezu v podstatě tvar mezikruží a zcela obklopuje separační prostor.