Mačka Miroslav

Způsob koagulace latexu syntetického kaučuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262343

Dátum: 14.03.1989

Autori: Petrů Vladimír, Šafránek Jiří, Souček Viktor, Kunín Karel, Týfa Zbyněk, Mačka Miroslav, Vörös František, Čihák Pavel

MPK: C08F 6/22

Značky: syntetického, koagulace, způsob, latexu, kaučuku

Text:

...ve směsi s hydrolyzovanýmkolagenemve hmotnostním poměru 301 až 120, s výhodou 110 až 15, přičemž množství pomocného koagulačního činidla, popřípadě jeho směsis hydrolyzovaným kolagenem je 0,01 až 10 kg na 1 t syntetického kaučuku, obsaženého v latexu.Sůl fenolaminových pryskyřic může být s výhodou produkt získaný reakcí hexametylentetraminu s fenoly a kyselinou salicylovou v přítomnosti hydroxidu alkalického kovu, zejménasodíku nebo...

Způsob roztokové kopolymerace konjugovaných dienů s vinylaromatickými uhlovodíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254630

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vyoral Leopold, Čermák Jiří, Reiss Jiří, Pleska Alexander, Večerka František, Hašková Věra, Petrů Vladimír, Sufčák Miloslav, Mačka Miroslav

MPK: C08F 236/10

Značky: roztokové, kopolymerace, způsob, dienů, vinylaromatickými, uhlovodíky, konjugovaných

Text:

...kopolymery, při současném přidavku komonomerů vznikají Statistické kopolymery. Polymerizace probihá vyšší rychlostinež V uhlovodících, což je příznivé pro prosazení reaktorů. Kopolymery jsou V methyl-terc.butyléteru rozpustné V celém rozsahu jejich složení, ale viskozita roztoků při polymeracije nižší než V aromatických uhlovodícich, což umožňuje připravovat i koncentrovanějši roztoky a tím současně zvýšit prosazení polymeračních reaktorů a...

Směs na bázi polyvinylaromatické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 236331

Dátum: 01.01.1988

Autori: Mačka Miroslav, Trněný Jaromír, Petrů Vladimír, Večerka František, Ordelt Stanislav

MPK: C08L 55/02, C08L 25/04, C08K 5/10...

Značky: hmoty, směs, bázi, polyvinylaromatické

Zhrnutie / Anotácia:

Směs na bázi polyvinylaromatické hmoty řeší zlepšení pevnostních reologických a vzhledových vlastností. Polymerní směs na bázi polyvinylaromatické hmoty obsahuje jako vnitřní mazivo kombinaci izobutylesterů mastných kyselin Cl4, C16 a C18 se stuženými živočišnými tuky.

Způsob koagulace syntetických latexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248390

Dátum: 12.02.1987

Autori: Mačka Miroslav, Čihák Pavel, Petrů Vladimír, Souček Viktor, Vörös František, Šafránek Jiří, Vacek Bohuslav

MPK: C08C 1/15

Značky: způsob, syntetických, latexu, koagulace

Text:

...a jeho hydrolyzátů v pmluru 120 až 61, s výhodou 1 l 0 až 15 při celkovém mnoLtví ponxocného knagulačního przstředku v rozmezí 0,01 až 10 kg směsi vztaženo na 1 tunu syntetického kaučuku.Glutinem se rozumí ve vodě rozpustný kolagen obsažený v kostním nebo kožním klihu. Jako jeho hydrolyzáty jsou označeny hydrolyzáty kolaqenu s molekulovou lunotnostní nižší než 10 000. Hydrolyzáty s nižší molekulovou hmotnosti než 1 000, které obsahují...

Kapalná směs pro opravu překlepů strojopisného textu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235715

Dátum: 01.12.1986

Autori: Mačka Miroslav, Kuchaříková Irena, Kočovský František, Souček Viktor, Dneboský Josef, Virt Jaromír

MPK: B43M 17/00

Značky: překlepů, opravu, strojopisného, kapalná, textů, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kapalné směsi pro opravu překlepů strojopisného textu. Základem směsi je polymer na bázi kyseliny akrylové, metakrylové nebo jejich kopolymerů, rozpuštěný v chlorovaných uhlovodících, esterech kyseliny octové nebo organických rozpouštědlech nebo jejich směsích. Barevnost směsi se upravuje pomocí zjasňovadla a barviv. Krycí schopnost je dána přidanými bílými pigmenty. Tato kapalná směs urychluje a usnadňuje opravu překlepů.

Kapalná směs pro opravu překlepů strojopisného textu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229803

Dátum: 15.09.1986

Autori: Mačka Miroslav, Virt Jaromír, Souček Viktor, Kuchaříková Irena

MPK: C09D 9/00

Značky: strojopisného, textů, směs, kapalná, opravu, překlepů

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalná směs pro opravu překlepů strojopisného textu na bázi anorganických pigmentů, polymerů nebo kopolymerů esterů kyseliny akrylové a/nebo metakrylové a rozpouštědla na bázi esterů kyseliny octové s alkoholy o počtu atomů uhlíku 1 až 6, nebo směsi těchto esterů s alifatickými ketony o počtu atomů uhlíku 3 až 4, trichlóretylénem a tetrachlóretylénem nebo chloroformem, vyznačující se tím, že obsahuje 15 až 40 % hmotnostních polymerů nebo...

Polymerní směs na bázi ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 227497

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mačka Miroslav, Večerka František

Značky: bázi, polymerní, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Polymerní směs na bázi ABS vyznačená tím, že obsahuje kombinaci izobutylstearátu a esteru dikarboxylové kyseliny s výhodou dibutylftalátu, přičemž sumární koncentrace těchto dvou látek ve směsi je O,1 až 5 hmotnostních dílů na 100 hmotnostních dílů polymeru a hmotnosti poměr izobutylstearátu a esteru dikarboxylové kyseliny je max. 1 : 1, a výhodou 1 : 0,1.

Polymerní směs na bázi polymeru ABS

Načítavanie...

Číslo patentu: 228771

Dátum: 15.04.1986

Autori: Mačka Miroslav, Trněný Jaromír, Večerka František

MPK: C08L 55/02, C08K 5/10

Značky: směs, bázi, polymerní, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší úpravu reologických vlastností polymeru ABS přídavkem směsi izobutylesterů mastných kyselin C14, C16 a C18 jako vnitřního mazadla. Získaná polymerní směs vykazuje velmi dobrá zpracovatelské vlastnosti a dobrou úroveň tepelných a pevnostních charakteristik. Připravený materiál vyhovuje požadavkům zdravotní nezávadnosti.

Směs na bázi zpěňovatelného polystyrenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216017

Dátum: 01.09.1984

Autori: Janko Jaromír, Zelíková Věra, Vörös František, Lysý František, Mačka Miroslav, Večerka František, Marášek Josef, Meloun Jaroslav, Horák Zdeněk

Značky: zpěňovatelného, bázi, polystyrenu, směs

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká směsi na bázi zpěňovatelného polystyrenu se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi zejména lepivosti při předpěňování. Žádaného účinku se dosáhne pomocí impregnace částic polystyrenu hydrogenovanými živočišnými tuky a stearátu kovů 2. skupiny periodické soustavy. Vynález může být využit při výrobě polystyrenu a jeho zpracovávání.