Macho Pravoslav

Způsob přípravy epoxidových pryskyřic s nízkým obsahem volného epichlorhydrinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260114

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jarolímek Přemysl, Wiesner Ivo, Bruthans Václav, Dufka Oldřich, Hanzlík Miroslav, Micka Vladimír, Klančík Luděk, Müller Karel, Macho Pravoslav

MPK: C08G 59/04

Značky: epoxidových, pryskyřic, nízkým, způsob, obsahem, epichlorhydrinu, volného, přípravy

Text:

...i technologicky sohůdným způsobem není v dostupné literatuře popsáno.Na základě rozsáhlých a náročných experimentálníoh atudií jame nalezli způsob přípravy epoxidových pryskyřic a nízkym obsahom volného epiohlorhydrinu i produktů jeho vedlejěích roak~ oí jehož podstata spočívá v tom, že po skončení alkalické kon- denzaoełepiohlorhydrinu 3 dianem a oddělení vodné fáze se oddeatilují těkavé podíly na sušinu 95 až 99, destilační zbytek...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s obsahem volného epichlorhydrinu pod 20 ppm

Načítavanie...

Číslo patentu: 269355

Dátum: 11.04.1990

Autori: Wiesner Ivo, Klančík Luděk, Micka Vladimír, Hanzlík Miroslav, Macho Pravoslav, Jarolímek Přemysl

MPK: C08G 59/04

Značky: volného, způsob, obsahem, epichlorhydrinu, výšemolekulárních, epoxidových, pryskyřic, přípravy

Text:

...100 až 200 OC podrobí působení přehřáté vodní páry o tlaku nejvýše 2 MPa v množství 50 až 150 kg/t.h, podle potřeby se vakuovou deatilaci odstraní těkavé podíly, potom se provede polyadice působení díanu v jedné nebo více dávkách, v přítomnoati alkalyckých solí kyseliny uhličité, při teplotě nejvýše 220 °c v molárním poměru epoxidové pryskyřice dían 1 0,2 až 0,87. Alternntivně se postupuje tak, že po skončení stripování parou,se...

Způsob přípravy výšemolekulárních epoxidových pryskyřic s obsahem volného epichlorhydrinu pod 20 ppm

Načítavanie...

Číslo patentu: 269354

Dátum: 11.04.1990

Autori: Macho Pravoslav, Micka Vladimír, Hanzlík Miroslav, Wiesner Ivo, Klančík Luděk, Jarolímek Přemysl

MPK: C08G 59/04

Značky: pryskyřic, obsahem, epoxidových, volného, přípravy, výšemolekulárních, epichlorhydrinu, způsob

Text:

...2 alkalických soli kyseliny uhličité se dává přednost kyselému uhlíčitanu sodnêmu v množstvi nejvýše 0,1 Z hmot., lze však použít kyselého uhličitanu draselného, lithného a podobné. způsobem podle vynálezu se obvykle dosahuje snížení obsahu volného epichlorhydriuu z S 00 až 1.000 ppm na 5 až 15 ppm. Pokud byl použit postup podle autorského osvědčeni č. 260 114, kdy se stripováni parou provádí až po ukončení polyadice, byl dosahován obsah...

Způsob výroby nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 269308

Dátum: 11.04.1990

Autori: Wiesnerová Ludmila, Macho Pravoslav, Jarolímek Přemysl, Bruthans Václav, Klančík Luděk, Micka Vladimír, Wiesner Ivo, Rada Antonín

MPK: C08G 59/06

Značky: způsob, nízkomolekulárních, výroby, epoxidových, pryskyřic

Text:

...W 350 9 50 vodného roztoku Ne 0 H a uvolněná raekčni teplo se odvádi chlezenim tak. aby reflux se udržovel na ůrovni 2 až 3 ml/min, Potom se reakčni smšs ochladína 55 °c a během 3 hodin se přikape zbývajicich 351 g 50 roztoku-Na 0 H. potomse reakčni smě nechá 20 minut doreagovat. Micháni se zastaví a odděli sa vodná fáze, organické fáza se neutralizuje na pH 6,5 a vakuovou destilact sa odděli těkavé složky Destilačni zbytek se při B 0 až...

Způsob přípravy nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic s nízkým obsahem balastních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 251441

Dátum: 16.07.1987

Autori: Klančík Luděk, Macho Pravoslav

MPK: C08L 63/00

Značky: balastních, pryskyřic, nízkomolekulárních, nízkým, způsob, látek, přípravy, epoxidových, obsahem

Text:

...látek menší jak 2 v takovém množství, aby byl dodr» žen molární poměr epñohlorhydrin dian isopropanol h,8 6,5 1 2,0 - 3,5, při teplotě 50 až 55 OC se působením roztoku Na 0 H nechá proběhnout kondenzace, po doreagování směsi se oddělí vodná fáze i pevná sůl, organická fáze se zneutralizuje na pH 6 až 6,5, načež se podrobí atmosfěrické destilacido 117 °c (do 170 °c ve vařáku) a zbytek těkavýoh látek sez produktu odstraní vakuovou...

Plastifikovaná epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251440

Dátum: 16.07.1987

Autori: Macho Pravoslav, Klančík Luděk

MPK: C08L 63/00

Značky: plastifikovaná, kompozice, epoxidová

Text:

...nebo plnit vhodnými typy plniv, popřípadě upŕavovat rheologické vlastnosti nebo rychlost tvrzeni. Vytvrzování se obvykle provádí polyaminickými tvrdidly, zejména polyetylenpo 1 yaminy,nebo polypropylenpolyaminy, cykloalifatiokými polyaminy, aminoamidovými pryskyřicemi a podobně. Význačnou výhodou Je, že při výrobě plastifikované kompozioepaüe vynálezu se plně využije odpadní epiohlorhydrin z vakuové destilace při výrobě epoxidových...

Epoxidová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251048

Dátum: 11.06.1987

Autori: Macho Pravoslav, Klančík Luděk

MPK: C08L 63/00

Značky: kompozice, epoxidová

Text:

...stavebního průmyslu jako tmely, izolační a penetrační nátěry, pojiva plastbetonů a podobně.9 Význačným efektom vynálezu je zpracování odpadního epiohlorehydrinu beze zbytku, čímž odpadá nejen nutnost drahé rektifika ce, ale i nákladní likvidace rektifikačního odpadu, přičemž se produkuje kompozice využitelná efektivně zejména ve stavebnictví.Do reaktoru se za míohání předloží 2 150 kg odpadního epiohlorhydrinu z vakuové destilace výroby...

Způsob přípravy velmi světlých epoxidových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 247478

Dátum: 15.01.1987

Autori: Micka Vladimír, Klančík Luděk, Jeřábek Oldřich, Bruthans Václav, Wiesner Ivo, Jarolímek Přemysl, Hanzlík Miroslav, Wiesnerová Ludmila, Müller Karel, Macho Pravoslav, Rada Antonín

MPK: C08G 59/06

Značky: velmi, způsob, pryskyřic, epoxidových, svetlých, přípravy

Text:

...kyslík z reakční směsi, jednak redukujicích již vzniklé chinonmetidové struktury, se používá práškový nebo drobné granulovaný cín, slitiny obsahující cín, antimon, zinek nebo hliník, oxidy nebo hydratované oxidy či hydroxidy Snz,513 2monité, železnaté nebo manganaté soli neoxidujících anorganických či organických kyselín/zejména chloridy, sírany, karbonáty aj./ sloučeniny síry o mocenství nižším jak 5, zejména siřičitany,...

Thixotropní alkydové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 222510

Dátum: 15.03.1986

Autori: Braun Stanislav, Macků Vladimír, Růžičková Jiřina, Macho Pravoslav, Hájek Karel, Vašíček Zdeněk, Rada Antonín, Trnka Jiří, Kitzler Jaroslav, Krátký Bohumil

Značky: způsob, přípravy, thixotropní, alkydové, pryskyřice, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Thixotropní alkydové pryskyřice na bázi rostlinných olejů, polyolů, karboxylových kyselin a polyamidových pryskyřic, připravitelné dvoustupňovým postupem. Nejprve se připraví maleinizovaný olejový alkyd s olejovou délkou 40 až 70, číslem kyselosti 5 až 20 mg KOH/g a obsahující 0,3 až 5 % hmot. vázané kyseliny maleinové a/nebo fumarové. K tomuto alkydu se přidá polyamidová pryskyřice o průměrné molekulové hmotnosti 1000 až 2500 a aminovém čísle...