Mach Antonín

Zariadenie pre rozradenie tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 274035

Dátum: 11.04.1991

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/14

Značky: rozradenie, zariadenie, tehál

Zariadenie pre rozraďovanie tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 269524

Dátum: 11.04.1990

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 57/26

Značky: rozraďovanie, tehál, zariadenie

Text:

...medzi rozradenými tehlami.Zariadenie podľa vynálezu je v pődoryse znázornená na obr. l a v bokoryse na obr.2.Zariadenie pozostáva z rámu l, zoračovaciełlo vdopravnika g, zhrňovača Ž a krokovacieho zariadenia g. Rám l vložený do zorašovecíeha dopravníka 2 je pohyblivý tesne nad. krokovacim zariadením g. Nad rámom l je miestnený pohyblivý zhrňovač ž.Tehly sa zoraàgý na zoraäovacom dopravniku 2 nad rámom l. Po vytvorení .iávky te~Añâl...

Zariadenie pre manipuláciu so skládkami tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 269523

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mach Antonín, Sarkisjan Levon

MPK: B65G 60/00

Značky: zariadenie, manipuláciu, skládkami, tehál

Text:

...plošiny.Zariadenie podľa vynálezu umožňuje odobrať skládku tehál z ukladacieho miesta manipulátorov nezávisle na obsluhe vysokozdvižného vozíka a tým zvýšiť výkon manipulátora.Zariadenie podľa vynálezu je znázornená v pôdoryse na obr. 1 a v bokoryse na obr. 2.je opatrený nosníkmi Ž, ktoré sú na jednej strane uchytené na vozíku É a na druhej strane sú podopreté valcom 5. Dtočná podložka 2, umiestnená nazdvižnej plošine l je osadená vý stupkami...

Zariadenie pre manipuláciu a rozoberanie polymerizačných foriem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267386

Dátum: 12.02.1990

Autori: Galko Ján, Mach Antonín, Grečnár Milan

MPK: B29C 33/30

Značky: rozoberanie, foriem, zariadenie, polymerizačných, manipuláciu

Text:

...uamáhavú prácu.Zariadenie pre manipuláciu a rozoberanie polymerizačných foriem je znázornené na bokoryse na obr. l a v pôdoryse na obr. 2.Stôl 1 s kladkami 2 je na vstupe osadený dvojicou odklápacích konzol 5, vo vnútri medzi kladkami 2 mostíkom 3 s prísavkami 4 a na konci rozliepacími nožmi 9, 10. Na konzolách 5 sú votknutê otočné kladky 7 a pripevnené zrovnávače 6. Medzi konzolami 5 je umiestne CS 267 386 B 2ná zdvíhacia plošina 8 a v...

Dávkovací dopravník dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 265524

Dátum: 13.10.1989

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/14

Značky: dlaždíc, dávkovací, dopravník

Text:

...a na ob. 2 pôdorys dávkovacieho dopravníka dlaždío podľa vynálezu.Retazový dopravník ł je umiestnený na zdvižnom mostíku 3. Valčekový dopravník Ě je vložený medzi retaze dopravníka ł. Valčeky Ž dopravníka 5 majú priemer v mieste § prísunu dlaždío väčší a hrúbku reťazí reťazového dopravníka ł ako v mieste dávkovanie dlaždíc.V mieste É prísunu dlaždíc na konci valčekového dopravníka § je umiestnená zarážka Q.Dlaždioe sa dopravujú v mieste §...

Zlučovacie zariadenie dlaždíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 265523

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mahutová Elena, Matyas Karol, Mach Antonín, Kapolka Jozef, Kavka Jaroslav, Podhradský Dušan

MPK: B65G 47/14

Značky: dlaždíc, zariadenie, zlučovacie

Text:

...zariadenia a znižuje opotrebenie klinových remeňov.Zlučovacie zariadenie dlaždíc podľa vynálezu je znázornená na obrázku č. 1.Zlučovaoie zariadenie dlaždíc pozostávajúce zo zdvižného môstika, valčekového dopravnĺka,dopravníka s klinovými remeñmi a zarážky je usporiadané tak, že dopravník § s klinovými remeňmi je umiestnený na zdvižnom môstiku g. Medzi klinové remene dopravníka § je vložený valčekový dopravník A a další dopravník l s...

Zariadenie pre vytváranie vrstiev dláždíc pre paletizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264830

Dátum: 12.09.1989

Autori: Ďuratný Zdeno, Kapolka Jozef, Velič Karol, Ďuratný Miloslav, Fuljer Jozef, Kavka Jaroslav, Podhradský Dušan, Mach Antonín, Sliviak Peter, Matyas Karol

MPK: B65G 47/14

Značky: vytváranie, paletizáciu, dlaždíc, vrstiev, zariadenie

Text:

...mostíku tesne nad valčekmi tak, že umožňujú vysúvanie s zasuvsnie roštu medzi vslčekmi mostíka.zariadenie pre vytváranie vrstiev dleždíc pre psletizáciu je znázornená na výkrese, kde na obr. 1 je púdorys a na obr. 2 podelný rez.Valčeky ł mostíka 3 sú z časti kryté nosníkmi Q. Nosníky g majú výrezy a sú upevnené na mostíku 3 tesne nad valčekmi ł mostíku 3. Medzi valčeky ł a nosník 3 mostíka 3 je vložený rošt 1. Dlaždice sa v rade dqprsvujú po...

Zariadenie pre programové riadenie automatov v priemysle výroby stavebných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 264827

Dátum: 12.09.1989

Autori: Mach Antonín, Ďurana Jozef, Marcišin Ján, Blaškovan Pavol, Kavka Jaroslav, Kapolka Jozef

MPK: G05B 24/02, G05B 24/00

Značky: priemysle, zariadenie, výroby, stavebných, automatov, riadenie, látok, programové

Text:

...a štvrtého čitača gg, 31 a prvých logických obvodov gg s ich vstupmi, výstupmi tvori programový blok lgg vytvárania vrstvy. Druhý výstup ll z druhého posuvného registra gg je pripojený na Čstup tretej pamäte AQ, Al. Výstup lg z tretej pamäte gg je pripojený na prvý vstup obvodu 53 loqickej ekvivalencie. Výstup lg zo štvrtej pamäte il je pripojený na prvý vstup piateho čitača 53 pričom na jeho druhý vstup je pripojený výstup snímača gl...

Zariadenie pre manipuláciu s vrecami

Načítavanie...

Číslo patentu: 256555

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mach Antonín, Kapolka Jozef, Kavka Jaroslav

MPK: B65G 57/20

Značky: zariadenie, manipuláciu, vrecami

Text:

...3 upevnené prech-odové plochy 2, pred ktorými je upevnené dopravná plocha, pričom nakaždej strane je rám zakončený hriadelom s dvojicou ozubených kôl 5 pre dvojicu reťazí B prepojených lištami 7. Dopravná plocha 2 je tvorená hnanými valčekmi 4 alebo je vytvorená ako predĺžená prechodová plo ~Ch.V základnej polohe sú lišty 7 pod hornou úrovňou valčekov 4 a otočnej podložky 3. Na hnané valčeky 4 sa dopraví nezrovnané vrece. Valčeky 4 sa...

Zapojenie pre nahrávanie konštant v riadiacom programe

Načítavanie...

Číslo patentu: 256552

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kavka Jaroslav, Mach Antonín, Kapolka Jozef

MPK: G06K 1/18

Značky: konstant, zapojenie, riadiacom, programe, nahrávanie

Text:

...pričom jeho prvý výstup 3 je pripojený na druhý vstup 7 prvého obvodu 103 logického súčinu, druhý výstup 4 je pripojený na druhý vstup 9 druhého obvodu 104 logického súčinu a tretí výstup 5 je pripojený na druhý vstup 11 tretieho obvodu 105 logického súčinu. Výstup 12 z prvého obvodu 103 1 ogického süčinu je pripojený na prvý vstup prvej pamäte 107, prvý výstup 13 z druhého obvodu 104 logické-ho súčinu je pripojený na prvý vstup obvodu druhej...

Rozraďovač tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 252370

Dátum: 13.08.1987

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/26

Značky: tehál, rozřaďovač

Text:

...podstatou je retazový dopravnik a reťazmi z polovice osadenými výstupkami, pričom reťazový clopravník je vložený medzi dvojicu reťazi prepojewných lištou a tiež medzi velčeky valčekového mostika.Rozraďovač tehál plodlťa vynálezu je o po~ lovlcu menší a jednoduchší.Na obr. 1 je pôdorys a na obr. 2 nárys zariadenia podľa vynálezu. Reťazový doprjavník 1 má reťaze zl z polovice osadené výstupkami 3. Reťazový dopravoík 1 je vsadený medzi...

Retazový dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 252369

Dátum: 13.08.1987

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/26

Značky: dopravník, reťazový

Text:

...a prepojovacie elementy cez volné otočné kladky. Retaze l prepojovacie elementy sú podoprene podperkami.Zariadenie podľa vynálezu umožňujú rozraďovače tehâl umiestniť vo vnútri dopravnIka a rozmerove zmenšiť na polovinu.Na obr. 1 je znázornený pôdorys reťazového dopravníka podľa vynälezu a na obr. 2 je jeho narys.Oba konce reťazí 1 sú prepojené tenkýn 1 i spojovacími elementami 2. Reťaze 1 sú opäsané cez hnané ozubené kolesá 3 a spojovacie...

Zariadenie pre tvarovanie vrstiev tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 251510

Dátum: 16.07.1987

Autori: Frélich Josef, Mach Antonín

MPK: B65G 47/26

Značky: tvarovanie, tehál, zariadenie, vrstiev

Text:

...skládky »doteraz málo stabilné.Tento nedostatok odstraňuje zariadenie.pre tvarovanie vrstiev tehál podľa vynálezu, ktorého podstatou je šablóna umiestnená tesne nad hornou úrovňou hnanýtch valčekov na kionci vaičekrového dopraivníka.Zariadenie ,pre tvarovanie vrstiev tehal podľa vynálezu je jednoduché a umožňuje ulkláudať úzke, -vratké tehly do stabilný-ch sukládołk.Na obr. 1 je znázornený pôdorys, na obr. 2 borkorys zariadenia pre...

Způsob výroby solvatů chloridu hořečnatého s tetrahydrofuranem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240055

Dátum: 01.07.1987

Autori: Eunderl3ková Viera, Mach Antonín, Podstanický Igor, Plevan Jozef, Repka Peter

MPK: C01F 5/30, C07F 3/02

Značky: výroby, tetrahydrofuranem, způsob, chloridů, horečnatého, solvátů

Text:

...bezvodého chloridu hořečnatého použije jeho dobře rozpustných solvátů. Jako příklad lze uvést použití 301 vátu MgC 12 . 1,5 C 4 H 8 O pro přípravu prekursoru ze systému MgC 12 « TiCl 4 - tetrahydrofuran jak uvádí japonský patentJA 56 154490. Funkci bezvodáho ch 1 oriąghořečnatého nejen v systému M 3012 - T 1014 - tetrehydrofuran, ale obecně v systěmeqh M 3012 - sloučenine titenu-elektrodonorová sloučenine Crozpouštědlo) mohou plnit všechny...

Zařízení k mechanickému draní peří nebo rozvolňování a čištění textilních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242702

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hladak Rastislav, Petrak Juraj, Kastel Pavel, Charvát Marián, Jamrich Anton, Cejp Jozef, Mach Antonín

MPK: D01G 11/00, D06M 19/00

Značky: čištění, zařízení, draní, materiálů, rozvolňování, peří, mechanickému, textilních

Text:

...materiálu atoupl hustota rozvolňovacích prvků, podle povany spracovávane suroviny se není počet rozvolňovacích prvků a podle stupně znečiätění tvar typ a počet číatících prvků.Část Q představuje anílací ústrojí tvorené mechanickým rotačníni nebo pneumatickými prvky, zatím cokčást Elznázorňuje odváděoí ústrojí s výhodou pracující pomocí podtlaku vzduchu zeeahujícího do části Q a E a pretlaku vzduchu, a jeho pomocí je rozvolněný,...

Akumulačný dopravník tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 238854

Dátum: 15.05.1987

Autori: Frélich Jozef, Galko Ján, Mach Antonín, Kavka Jaroslav

MPK: B65G 17/24

Značky: tehál, akumulačný, dopravník

Zhrnutie / Anotácia:

Akumulačný dopravník tehál je určený pre zásobu a dopravu vrstiev tehál pre ukladacie automaty tehál v tehliarských závodoch. Pozostáva z valčekovej trate s volne otočnými valčekmi a lišty upevnenej na dvojici hnaných reťazí, pomocou ktorých sa lišta pohybuje tesne nad valčekmi. Po vytvorení vrstvy tehál z radov tehál na volne otočných valčekoch sa táto vrstva pretlačí na ďalšie zariadenie a celý cyklus sa opakuje.

Koncový spínač polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238813

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hroch Jozef, Mach Antonín, Blaškovan Pavol, Kavka Jaroslav, Kapolka Jozef

MPK: H03K 17/72

Značky: koncový, polohy, spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši približovací koncový spínač polohy pre automatizačné celky prevádzok pre priame spínanie relé, stykačov na napätie 0 - 220 V striedavých. Koncový snímač polohy pozostáva z usmerňovača, obvodu riadenia tyristora, jazýčkového kontaktu a tyristora. Jazýčkový kontakt zapojený medzi obvod riadiaceho napätia, tyristora a riadiacú elektródu tyristora ovláda takto spínanie tyristora, ktorý spína relé, resp. stykač cez usmerňovač.

Zariadenie pre programové riadenie automatov ve výrobe stavebných látok

Načítavanie...

Číslo patentu: 249862

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kapolka Jozef, Kavka Jaroslav, Blaškovan Pavol, Hroch Jozef, Mach Antonín

MPK: G05B 19/18

Značky: programové, výrobe, zariadenie, automatov, riadenie, stavebných, látok

Text:

...manipulovaného predmetu.Pnvý výstup 24 z dekodéru 15 je tiež .pripojený na druhé vstupy prvých obvodov 30,31, 32, 33, 34, 35 logickej ekvivalencie, pričom na ich tretie vstupy sú pripojené výstupy snímačov 50, 51, 52, 53, 54, 55 polôh včítane dalších logických podmienok.Druhý výstup 25 z dekodéru 15 je ďalej pripojený na druhé vstupy druhých obvodov 36, 37, 36, 39, 40, 41 logickej ekvivalencie,pričom na ich tretie vstupy sú pripojené výstupy...

Zásobník skládok tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 234978

Dátum: 15.01.1987

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/14

Značky: skládok, tehál, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Zásobník skládok tehál je určený pre dopravu a zásobu skládok tehál s jednou zdvíhacou plošinou. Pozostáva zo zdvíhacej plošiny, dopravníka a dvojice položiek, pričom plošina je umiestnená vo vnútri dopravníka a dvojica podložiek sa presúva nad plošinou pomocou dopravníka.

Prijímač elektromagnetického poľa pre odčítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 234960

Dátum: 15.01.1987

Autori: Mach Antonín, Blaškovan Pavol, Hroch Jozef, Kavka Jaroslav, Kapolka Jozef, Král Jan

MPK: G06M 7/02

Značky: dopravy, vozov, poľa, pecných, odčítanie, koľajovej, elektromagnetického, riadenie, přijímač

Zhrnutie / Anotácia:

Prijímač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy je určený na vyhodnotenie signálu, ktorý vysiela vysielač o určitej frekvencii. Vývody smyčky antény sa pripoja na vstup dvojstupňového zosilovača a cez výkonový tranzistor je spínané relé. Príslušné kontakty relé sú v riadiacich obvodoch pre vyhodnotenie vysielaného signálu. Prijímač vyhodnocuje rozptylové magnetické pole ako zložku elektromagnetického...

Vysielač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231509

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kavka Jaroslav, Mach Antonín, Hroch Jozef, Blaškovan Pavol, Král Jan, Kapolka Jozef

MPK: G06M 7/02

Značky: počítanie, poľa, vozov, dopravy, vysielač, koľajovej, riadenie, pecných, elektromagnetického

Zhrnutie / Anotácia:

Vysielač elektromagnetického poľa pre počítanie pecných vozov a riadenie koľajovej dopravy je dvojčinný,sínusový generátor, ktorý vyrába kmity o určitej frekvencii. Prúdový odber vysielača sa nastaví potenciometrom a kondenzátorom v oscilačnom obvode sa naladí požadovaná frekvencia. Vysielač pracuje v dvoch fázach, a to v prvej, keď sa z batérie cez odpor a rozpínací kontakt mikrospínača nabíja elektrolytický kondenzátor. Keď dôjde k zapnutiu...

Spôsob zostavenia skládok z tehál pre výpal

Načítavanie...

Číslo patentu: 230254

Dátum: 15.10.1986

Autor: Mach Antonín

MPK: B65G 47/26

Značky: tehál, výpal, skládok, zostavenia, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zostavenia skládok z tehál pre výpal vyznačený tým, že stĺpce vrstvy tehál, ktorá sa na ráme dopraví nad plošinu sa postupne, prerušovane zosúvajú z rámu na plošinu a unášajú na ráme nad plošinu podľa programu zosúvania tak, že dosadnú na predom určenú pozíciu v skládke tehál a vytvoria sa medzi nimi predom určené medzery, pričom po zasunutí posledného stĺpca vrstvy tehál z rámu časť skládky na plošine klesne o výšku tehál, otočí sa o...

Zariadenie pre určenie prvého pecného voza

Načítavanie...

Číslo patentu: 230209

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kavka Jaroslav, Blažkovan Pavol, Kapolka Jozef, Hroch Jozef, Král Jan, Mach Antonín

MPK: G08G 9/00

Značky: prvého, pecného, určenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši určenie prvého pecného voza pri riadení koľajovej dopravy. Zariadenie pozostáva z vysielača, prijímača magnetických vĺn a vodivej slučky. Vodivá slučka je umiestnená medzi koľajami a je pripojená na prijímač. Vysielač je upevnený na vozíku lanového dopravníka tesne nad povrchom dlážky v osi vodivej slučky.

Zariadenie pre zdvíhanie a otáčanie skládok tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 229256

Dátum: 15.08.1986

Autori: Mach Antonín, Kavka Jaroslav, Sliviak Peter, Ďuratný Miloslav

MPK: B66F 7/04

Značky: skládok, zariadenie, tehál, otáčanie, zdvíhanie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zdvíhanie a otáčanie skládky tehál pri zostavení skládok tehál bez uchopenia tehál. Podstatou vynálezu je otočný rám, ktorý leží na kolieskach zdvíhacieho zariadenia, s ktorým je prepojený pomocou čapu a hydraulického valca. Miesta upevnenia valca na ráme a zdvíhacom zariadení a čap, tvoria pravouhlý rovnoramenný trojuholník. Takéto usporiadanie umožňuje jednoduchým zariadením otáčať skládky tehál o 90°.

Zariadenie pre ukladanie tehál do skládok

Načítavanie...

Číslo patentu: 227709

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kavka Jaroslav, Hroch Jozef, Kapolka Jozef, Blaškovan Pavol, Mach Antonín

Značky: zariadenie, ukladanie, tehál, skládok

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre ukladanie tehál do skládok pozostávajúce z manipulátora, podložky, zhrňovača a plošiny vyznačené tým, že podložka (7) je umiestnená nad plošinou (9) pod manipulátorom (5) a zhrňovačom (8).

Zariadenie pre zostavenie skládok z tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 227705

Dátum: 15.05.1986

Autori: Blaškovan Pavol, Mach Antonín, Kavka Jaroslav, Galko Ján

Značky: skládok, tehál, zostavenie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši paletovanie tehál na palety pri expedícii tehál. Tehly sa zoradia do vrstiev na valčekovom dopravníku. Pomocou rámu sa dopravia tesne nad paletu, ktorá je umiestnená na otočnej plošine. Nad plošinou sa o tehly zaprie zarážka, ktorá pri spätnom pohybe rámu zhrnie vrstvu tehál na paletu. Po zhrnutí tehál sa plošina otočí o 90° a klesne o výšku tehál. Celý cyklus sa opakuje až sa vytvorí skládka tehál.

Spôsob vytvárania skládok z tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 218636

Dátum: 01.06.1985

Autor: Mach Antonín

Značky: skládok, spôsob, tehál, vytvárania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvárania skládok z tehál pomocou manipulátora, ktorý rady tehál ukladá a súčasne rozraďuje vyznačujúci sa tým, že rozradené rady tehál sa opakovane ukladajú pomocou manipulátora priamo na plošinu až sa vytvorí vrstva tehál, ktorá klesne o výšku tehál, otočí sa o 90° a celý postup sa opakuje kým sa vytvorí skládka tehál.

Zariadenie pre určenie prvého pecného voza v zásobe pecných vozov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218727

Dátum: 01.06.1985

Autori: Blaškovan Pavol, Kapolka Jozef, Hroch Jozef, Kavka Jaroslav, Mach Antonín

Značky: pecného, vozov, zariadenie, prvého, určenie, zásobe, pecných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zastavenie lanového dopravníka pod prvým pecným vozom v zásobe pecných vozov pri rozoberaní tejto zásoby lanovým dopravníkom pomocou zariadenia podľa vynálezu. Medzi koľajami sú pod celou zásobou pecných vozov umiestnené jazýčkové kontakty paralelne zapojené medzi sebou a vyvedené na akčný člen. Permanentný magnet je umiestnený na sklopnej zarážke na konštrukcii palca lanového dopravníka. Pri pohybe lanového dopravníka sa...

Zariadenie na obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji

Načítavanie...

Číslo patentu: 218177

Dátum: 15.09.1984

Autori: Zvara Ján, Mach Antonín, Blaškovan Pavol, Kavka Jaroslav, Hroch Jozef, Kapolka Jozef

Značky: dopravu, pecných, obojsmernú, zariadenie, koľaji, jednej, vozov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji v keramickom a tehliarskom odbore. Účelom vynálezu je zjednodušenie zariadení používaných pre obojsmernú dopravu pecných vozov na jednej koľaji. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím zariadení pre jednosmernú dopravu, t. j. lanového dopravníka a hydraulického posunovadla usporiadaných proti sebe, pričom palec lanového dopravníka je sklopený pod prvou zarážkou pri...

Zariadenie pre dávkovanie tehál

Načítavanie...

Číslo patentu: 215327

Dátum: 31.05.1984

Autori: Mach Antonín, Kavka Jaroslav, Krúpa Josef, Ďuratný Miloslav

Značky: tehál, dávkovanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zariadenia pre dávkovanie tehál je reťazový dopravník umiestnený pozdĺž valčekového dopravníka tak, že lišta upevnená na dvojici reťazí reťazového dopravníka prechádza tesne nad valčekmi valčekového dopravníka na ktorý nadväzuje rám so zhrňovačom. Valčekový dopravník je opatrený vedením zužujúcim sa smerom dopravy tehál. Lišta vytláča tehly na rám so zhrňovačom až kým zopne koncový spínač. Po zopnutí koncového spínača zhrňovač zhrnie...

Zariadenie pre vytváranie medzier medzi tehlami

Načítavanie...

Číslo patentu: 215162

Dátum: 15.10.1982

Autori: Blaškovan Pavol A Žalman Milan, Mach Antonín, Kopčan Štefan

Značky: tehlami, medzi, vytváranie, zariadenie, medzier

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre vytváranie medzier medzi tehlami usporiadanými tesne vedľa seba, pozostáva z nosníkov pozdĺžne umiestnených pod dopravníkom a opatrených výstupkami zasahujúcimi cez medzery medzi nosnými prvkami dopravníka, nad alebo pod hornú úroveň dopravníka vyznačené tým, že nosníky /2/, ktorá sú opatrené prvými narážkami /6/ dosadajúcimi v jednej krajnej poloha nosníkov /2/ na zarážky /7/ šablon /8/ a druhými narážkami /9/ dosadajúcimi na...

Zariadenie pre vytváranie medzier medzi tehlami

Načítavanie...

Číslo patentu: 215161

Dátum: 15.10.1982

Autori: Mach Antonín, Kopčan Štefan

Značky: tehlami, zariadenie, vytváranie, medzier, medzi

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre vytváranie medzier medzi tehlami usporiadanými tesne vedľa seba, vyznačené tým, že pozostáva z podložiek /4/ upevnených na ráme posuvne v smere /7/ zvislom na prísuvný dopravník /3/ a z reťazového dopravníka/2/ posuvného tiež v smere /7/ zvislom na prísuvný dopravník /3/, pričom výstupky /5/ podložiek /4/ a reťaze /6/ reťazového dopravníka /2/ zasahujú cez medzery medzi nosnými prvkami prísuvného dopravníka /3/ nad alebo pod...