Macek Milan

Diploidné bunky LEP 19 pre využitie vo farmácii a medicíne

Načítavanie...

Číslo patentu: 277857

Dátum: 02.02.1994

Autori: Řezáčová Dagmar, Macek Milan

MPK: A61K 35/48, C12N 5/08

Značky: farmácii, diploidné, medicině, buňky, využitie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka tkaninovej kultúry ľudských diploidných buniek LEP 19 na využitie vo farmaceutickom priemysle, humánnej a veterinárnej medicíne, uložených v Čs. štátnej zbierke typových kultúr Štátneho zdravotného ústavu v Prahe pod č. AO 38/92. Tieto bunky vykazujú špecifické vlastnosti z hľadiska druhovej identity, stálosti, karyologicky diploidného charakteru, morfológie, rastových vlastností, obmedzenej životnosti, neonkogénnosti,...

Žebrovaná plechová kostra

Načítavanie...

Číslo patentu: 258951

Dátum: 16.09.1988

Autori: Charvát Jaroslav, Rýznar Ladislav, Londin Josef, Kolář Jan, Gahura Ján, Macek Milan, Hamrla Jiří

MPK: H02K 5/04

Značky: žebrovaná, plechová, kostra

Text:

...stetorového svazku plechůo Při sveřování tohoto štítu se jeho ložiskový náboj pomocí středicího trnuvystředí oproti vrtání stetoru.Příkled provedení žebrované plechové kostry podle vyná~lezu je znázorněn na pripojených výkresoch, na němž na obr. 1 je nekreslene kostra V bočním pohledu v částečném řezu, na obr. 2 je kostra podle obr. 1 v čelním pohledu, obr. 3 ukazuje detail žebra zpevněného svarem, ne obr. 4 je detail žebra zpevněného...

Plechová kostra elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 236990

Dátum: 01.10.1986

Autori: Charvát Jaroslav, Macek Milan, Hamrla Jiří

MPK: H02K 5/04, H02K 9/02

Značky: stroje, točivého, elektrického, plechová, kostra

Zhrnutie / Anotácia:

Plechová kostra elektrického stroje točivého, mající na svém vnějším obvodě vytvarována podélná chladicí zebra slisovanými průhyby plechu, je pevně obepnutá zděřemi uspořádanými v radiálních rovinách, buď v aretačních zahloubeních vytvořených na vrcholcích žeber, a nebo v otvorech ve stěnách žeber. Tím je docíleno snížení energetické náročnosti při výrobě kostry, snížení zmetkovitosti, dané snížením počtu svárů, případně snížení hmotnosti...

Svorková doska svorkovnice elektrického stroja točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 218731

Dátum: 01.06.1985

Autori: Reiter Juraj, Lachváč Jozef, Rýznar Ladislav, Mikulášek Alois, Macek Milan, Linhardt Peter, Hamrla Jiří

Značky: stroja, svorková, svorkovnice, doska, elektrického, točivého

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zjednodušenie montáže a, demontáže svorkovnicovej dosky v skrini svorkovnice a zníženie potrebných spojovacích elementov k upevneniu svorkovej dosky. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že svorková doska je opatrená tvarovými osadeniami, do ktorých sú vsadené tvarované konce pružného oceľového pásika pripevneného k tvarovanému prelisu svorkovnicového dna.

Svorkovnicová skříň

Načítavanie...

Číslo patentu: 213811

Dátum: 01.05.1984

Autori: Hamrla Jiří, Londin Josef, Charvát Jaroslav, Macek Milan, Kolář Jan, Rýznar Ladislav

Značky: skříň, svorkovnicová

Zhrnutie / Anotácia:

Svorkovnicová skříň pro plechové kostry elektrických strojů točivých, vyznačující se tím,že její boční stěny (10) včetně základny (11) jsou tvořeny plechovým výliskem, přičemž v základně (11 je vytvořen průlis (12) jehož hloubka je rovna výšce chladicích žeber (2) kostry a šířky odpovídá mezeře mezi dvěma sousedními žebry (2) a ve spodní dosedací ploše průlisu (12) je otvor (13) pro vtažení konců vinutí (14) statoru.

Plechová žebrovaná kostra

Načítavanie...

Číslo patentu: 213810

Dátum: 01.05.1984

Autori: Rýznar Ladislav, Kolář Jan, Hamrla Jiří, Macek Milan, Londin Josef, Charvát Jaroslav

Značky: plechová, žebrovaná, kostra

Zhrnutie / Anotácia:

Plechová žebrovaná kostra pro elektrické stroje točivé, vyznačující se tím, že je na obou čelech opatřena alespoň třemi tvarovanými plechovými výlisky (22) s otvory pro upevňovací šrouby ložiskových štítů dosedajících na osazení (9) v čelech kostry, přičemž plechové výlisky (22) jsou po obvodě čela kostry rozmístěny pravidelně a jsou přivařeny mezi chladicí žebra (2).

Základna pro výkonový štítek elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 213809

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kolář Jan, Hamrla Jiří, Londin Josef, Charvát Jaroslav, Macek Milan, Rýznar Ladislav

Značky: elektrického, základna, stroje, výkonový, štítek

Zhrnutie / Anotácia:

Základna pro výkonový štítek elektrického stroje točivého ze žebrovanou kostrou z ocelového plechu, vyznačující se tím, že je tvořena výliskem (30) plechu přivařeným, bodovými svary, alespoň ke dvěma chladicím žebrů (2) kostry, přičemž podélné okraje výlisku (30) jsou ohnuty směrem k patě chladicích žeber (2).