Macek Jan

Vodný rotor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3687

Dátum: 02.12.2003

Autori: Macek Jan, Krížik Vladislav

MPK: F03B 7/00, F03B 1/02

Značky: vodný, rotor

Text:

...3 bolo použité pri konštrukcii malej vodnej elektrárne kategórie mikroclektráreň. Vodný tok má hĺbku H 4,0 m, šírku na dne B 15,0 m a rýchlosť 1,0 m.s. Mikroelektráreň je zostavená zo štyroch zhodných rotorov na samostatných plavákoch vzájomne mechanicky spriahnutých a elektricky prepojených. Každý rotor má zvislú os 4 rotacíe s vývodom výkonu smerom hore, priemer rotora D 6,0 m, axiálna dĺžka listov L 3,0 m, inštalovaný výkon je 17,0 kW....

Vodný kolesový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3641

Dátum: 07.10.2003

Autori: Krížik Vladislav, Macek Jan

MPK: F03B 7/00, F03B 1/02

Značky: kolesový, motor, vodný

Text:

...3 vody do tlakovej šachty 12, kde pôsobením hydrostatického tlaku vzniknutého stĺpca vody, strieka voda cez výtokové zariadenie 1 v smere osi 2 výtokového zariadenia 1 na rovnotlaké lopatky 4 kolesa 5, vplyvom čoho vmiká krútiaci moment na kolese 5, pripevnenom otočneokolo zvislej osi 18 rotácie v nosnom ráme 10 zariadenia. Krútiaci moment sa prenáša cez prevodovku 7 z kolesa 5 na generátor 8. Voda z lopatiek 4 padá na hladinu vody totožnú...

Vodný kolesový motor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3617

Dátum: 11.09.2003

Autori: Macek Jan, Krížik Vladislav

MPK: F03B 7/00, F03B 1/02

Značky: kolesový, vodný, motor

Text:

...privodný žľab hornej hladiny 3 vody do tlakovej šachty 12, kde pôsobením hydrostatického tlaku vzniknutého stĺpca vody, strieka voda cez výtokové zariadenie 1 v smere osi 2 výtokového zariadenia 1 na rovnotlaké lopatky 4 kolesa 5, vplyvom čoho vzniká krútiaci moment na kolese 5, upevnenom otočne okolo zvislej osi 18 rotácie v nosnom ráme 10 zariadenia. Krútiaci moment sa prenáša cez prevodovku 7 z kolesa 5 na generátor 8. Voda z lopatiel...

Palivo do vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1593

Dátum: 10.09.1997

Autori: Čipkala Milan, Macek Jan

MPK: C10L 1/08, C10L 1/02, C10L 1/10...

Značky: motorov, palivo, vznětových

Text:

...repkového oleja i n-alkány. Tieto produkty sa izolujú z motorovej nafty niekoľkými spôsobmi, z ktorých najrozšírenejší je spôsob izolácie pomocou molekulových sít. Motorová nafta sa vedie ceznealkalické zložky odchádzajú preč. Z molekulových sít sa potom .n-alkány uvolnia a spravidla sa rozdestilujú na dve frakcie- na frakciu C 14 až C 18 s bodom tuhnutia nad l 0 °CObe frakcie sú veľmi priaznivé k úprave technických vlastností...

Způsob regulace spalovacího motoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263507

Dátum: 11.04.1989

Autori: Meltzer Miroslav, Macek Jan

MPK: F01P 9/00, F01K 23/06, F02D 35/02...

Značky: motorů, provádění, způsobu, tohoto, způsob, spalovacího, zařízení, regulace

Text:

...výměníků tepla chlazení vody a olejePro soustavu motor ~ výměník tepla platí rovniceQ Qpal 19 Ťĺuťąvp Wuixuť kde značíQ - tepelný výkon dodávaný soustavou- tepelný výkon přiváděný palivemnie - efektivní účinnost motoru íKC - podíl tepla odváděného chlazením motoruqłvp - účinnost výměníku tepla výfukových plynů dle 5 účinnost výměníků tepla chlazení vody a olejevynález si klade za úkol podstatné zmenšit výše uvedené nedostatky a vytvořit...

Mazací systém turbodmychadla přeplňovaného plynového spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261931

Dátum: 10.02.1989

Autori: Metzer Miroslav, Macek Jan

MPK: F01M 1/18

Značky: plynového, turbodmychadla, systém, motorů, mazací, přeplňovaného, spalovacího

Text:

...proveditelné a jednoduché.Příklad konkrétního provedení mazacího systému turbodmychadla podle Vynálezu je uveden na připojených zobrazeních, kde obr.1 schématicky znázorňuje základní části mazacího okruhu s hlavními díly přeplnovaněho motoru, obr.2 znázorňuje alternativní napojení vložené nádrže na sací potrubí turbodmychadla,obr.3 a obr.4 znázornují alternativní napojení vstupní částiodpadního potrubí do Vložené nádrže.Z obr.1 je patrný...

Zařízení k regulaci teploty plnicího vzduchu pístového přeplňovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261928

Dátum: 10.02.1989

Autor: Macek Jan

MPK: F02B 29/00, F02M 31/06

Značky: přeplňovacího, zařízení, regulaci, vzduchu, pístového, teploty, motorů, plnicího

Text:

...e jedním okruhem společným pro chlazení plnfcího vzduchuá a dalších (nezakreslených) uzlů, jako je chlazení oleje, dílů pracovního prostoru válce, přápadně turbiny turbodmychadla, upravený podle vynálezu. 0 br.2 až obr.9 zobrazuje zjednodušenč různá nastavení uzavíracích orgánů - V našem případě trojcestě ných kohoutů - při různých výkonnových zatíženích motoru a na obr.10 je schematicky v řezu zobrazen mechanický regulátor pro ovládání...

Zařízení pro zastavování pásu na konci navíjeného svitku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259958

Dátum: 15.11.1988

Autori: Němeček Václav, Macek Jan

MPK: B21B 37/00

Značky: pásu, zastavování, svitku, navíjeného, konci, zařízení

Text:

...informačního-bloku §, ktoré jsou tvořeny bez kontaktními spínacími prvky, ovládacího bloku 2, což je tyristorovýměnič s ovládací elektronikou a druhého zadávecího bloku lg, realizovaného analogočíslioovými převodníky. Jednotllvě b 1 okýł až lg jsou pak zapojený tak, že výstupy tří čidel Q, g, Q délky pásu lg, wktéré jsou mechanicky spojený s příslušným navíjedlem lg, rozvíjed~Ainformační vstupy 5, g,g.bloku.ł čítačů, jehož výstup je spojens...

Zařízení pro regulaci směšovacího poměru plynu a vzduchu u plynového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255784

Dátum: 15.03.1988

Autori: Šlesinger Jiří, Macek Jan, Meltzer Miroslav

MPK: F02D 19/02, F02M 21/04

Značky: směšovacího, regulaci, plynů, vzduchu, poměru, plynového, motorů, zařízení

Text:

...ztrâtách v sání, což popsanê známé způsoby regulace výkonu neumožnují.Na připojenêm výkresu je sohematicky znázorněn příklud pro vedení zařízení podle vynâlezu.Zařízení se skládá z ovládací páky 1, spojené ovládacím táhlem 2 přes pružný člen lg se škrticí klepkou 3, opatřenou plynule měnitelným dorazem lg škrticí klapky. Škrticí klaphn Ě,kterou lze vychylovet v ühlu otâčení W 4, je vytvořena za směšovečem 12 ve směru proudu vzduchu...

Chladicí plášť vodou chlazené vložky válce přeplňovaného motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254518

Dátum: 15.01.1988

Autor: Macek Jan

MPK: F01P 3/02

Značky: chlazené, motorů, vložky, plášť, vodou, válce, přeplňovaného, chladicí

Text:

...vynálezu, lze konstrukčně í technologíoky nenáročným způsobem zajistit automatickou regulaci požadované teploty v ohlasti spalovacího prostoru v závislostí na zatížení motoru a tím čelit vytváření korozívních složek. Prodlužuje se tak životnost exponovaných částí motoru.Příklad konkrétního provedení chladícího pláště podle vynálezu je uveden na přípojeném zobrazení, které znázorňuje v řezu uspořádání obtoku s částí ohladicího pláště, vložku...

Dávkovacia hlavica na pasiváciu, najmä zapuzdrených súborov výkonových tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242346

Dátum: 15.11.1987

Autori: Macek Jan, Volf Radko, Matal Oldoich, Zamarski Antonín

MPK: H01L 21/70

Značky: výkonových, dávkovacia, pasiváciu, najmä, hlavica, súborov, zapuzdrených, tranzistorov

Text:

...dosky 4 sú zalisované dva vodiace stĺpy 5. Na základnej doske 4 je uchytené prostrednictvom skrutiek 23 vedenie 14.Vo vedení 14 je v rade vedľa seba vytvorených dvadsať dávkovacích valcov 19. Zhora sú v dávkovacích valcoch 19 uložené piesty 13. Horné konce piestov 13 sú opatrené závesnými hlavami 24, ktorými sú piesty 13 uložené v ovládacej drážke 12 vytvorenej V ovládacej lište 9. Ovládacia lišta 9 je na koncoch opatrená valivými vedeniami 1...

Rotační šoupátkový rozdělovač vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253537

Dátum: 12.11.1987

Autori: Štěrba Jaroslav, Macek Jan, Lindr Václav, Ort Jan

MPK: F02N 9/04, F01L 31/22

Značky: rotační, rozdělovač, šoupátkový, vzduchu

Text:

...spolehlivé vzníceníPříklad provedení rozdělovaěe podle vynálezu je uveden na připojeném vyobrazení, kde je znázorněn řez tělesem rozdělovaěe s rotačním a axiálním šoupátkem, dále detail C rotaěního šoupátka v bokoryse a schêmatické znázornění potrubního rozvodu od tlakové nádoby přes rozdělovaě až ke spouštěcím ventilum motoruZ obrázku je pátrný nejprve rozdělovač lhtvořený pouzdrem gg, u jehož vnitřního prostoru lg je uepořádáno rotační...

Chlazená vstřikovací tryska pro motory s přímým vstřikem paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 253452

Dátum: 12.11.1987

Autori: Macek Jan, Lacina Vladek, Miffek Karel

MPK: F02M 53/04

Značky: vstřikovací, vstřikem, paliva, tryska, chlazená, přímým, motory

Text:

...na něj kolmou propojovací dražku spojen s prostorem pružiny v tělese držáku trysky. Podélné drážky v tě~ lewe trysky mohou být s výhodou vytvořeny zkosením úsečíkruhového průřezu tělesa trysky. Další zdokonalení řešení spočívá v tom, že těleso trysky je pod oblastí přechodů vstupníhq a současně chladicího kanálu a výstupniho a současně chladicího kanálu do oirkulaöníno kanálu opatŕeno chladicími žebry, přičemž tato chladící žebra mohou býtV...

Zařízení pro zastavování konce pásu před navíjením a válcovací stolicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252943

Dátum: 15.10.1987

Autori: Macek Jan, Němeček Václav

MPK: B21B 37/00

Značky: stolici, zařízení, navíjením, před, konce, zastavování, pásu, válcovací

Text:

...zepojeny tak. že výstupyprvního a třetího čidla g. gg rychlostí jsou připojeny na první rychloetní vstup g a výstup druhého čídla lg rychlosti. na druhý rychlostní vstup g výkonového bloku lg. Tahový výstup g, klidový výstup 5 a směrový výstup gtvýkonováho bloku łâ jsou zapojeny na odpovídající tahový cstup u. klidový vstupra směrový vstup 3 shromažőovacího bloku §,na jehož spouštěcí vstup 5 jsou přípojeny výstupy čidel łg, gg. polohy pásu 5...

Solubilizovaný benzaldehyd a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 238331

Dátum: 01.10.1987

Autori: Matejeková Viera, Borovanský Alois, Kňažko Ladislav, Novák Ladislav, Macek Jan, Král Lukáš, Balážová Eliška, Pešák Milan, Ujházy Viliam, Koza Ivan

MPK: C07C 47/54

Značky: spôsob, solubilizovaný, přípravy, benzaldehyd

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši solubilizáciu benzaldehydu a sposob jeho prípravy. Podstatou riešenia je, že solubilizovaný benzaldehyd na 1 hmot. diel benzaldehydu obsahuje 4 až 8 hmot. dielov etoxameru jednej až štyroch alifatických mastných kyselín s 10, 12, 14 a 16 atómami uhlíka s priemerným počtom 23 až 27 etoxy skupín v molekule. Podstatou sposobu prípravy je, že na benzaldehyd sa posobí solubilizačným činidlom pri teplote 0 až 65 oC za stáleho miešania.

Trubní zařízení na dezinfekci vody ultrafialovým zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 243197

Dátum: 15.07.1987

Autori: Macek Jan, Maneal Petr, Podroužek Petr, Novák Bohumil, Sommer Josef

MPK: C02F 1/32

Značky: ultrafialovým, trubní, dezinfekci, zařízení, zářením

Text:

...z domácích zdrojů a surovín.Popsané trubní zařízení lze vyrobit pro různá průtočná množství a tomu odpovídajícímu průměru tělesa trubního zařízení. Každý mlkroorganismus ve vodě vyžaduje pro inhibici určitou Í dávku ultrafialcvého záření, která je pro každý druh mikroorganismu jiná. Velikost dávky hw zúření předávané mikroorganismů závisí mimo jiné na době kontaktu mikroorganismu se zářením,intenzitě zdroje záření a fyzikálně chemických...

Zařízení, zejména pro vratné nastavení požadované polohy výstupního hřídele mechanismu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250317

Dátum: 15.04.1987

Autori: Nechlebová Eva, Němeček Václav, Macek Jan

MPK: H02P 3/00, B21B 37/00

Značky: hřídele, nastavení, výstupního, mechanismu, vratné, požadované, polohy, zařízení, zejména

Text:

...1, v 2. Ciudlo 3 polohy, -namontované .na výstunpním hřídeli lmechanísmu, je připojeno na informační vstup y vyhodnocovacího bloku 5. Tento informační kanál nese tří nezávislé informace.Prve dvě informace jsou rovnoměrně naotá-čku rozložené ímpulsy, vzájemné o 90 ° elektrlckých posunutá, třetí informace je na otáčku jeden krátký, tzv. nulovací ,puls. Čízdlo 3 polohy .se na hřídeli musí aretovat tak, aby v požadované poloze byal jim indikován...

Kontaktní rozdělovač pro řízení elektricky ovládaných spouštěcích a pojišťovacích ventilů lodních motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229591

Dátum: 15.09.1986

Autor: Macek Jan

MPK: F16K 31/02

Značky: elektricky, pojišťovacích, kontaktní, lodních, ventilu, motorů, ovládaných, spouštěcích, rozdělovač, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Proti čelní stěně rozvodového kotouče, upevněného na jednom konci rozvodového hřídele, do níž je vsazena výseč z vodivého materiálu, oddělená od rozvodového kotouče izolační vrstvou, je umístěna deska rozdělovače. Ve středu desky je kontakt spojený se zdrojem elektrického proudu a po jejím obvodu jsou kontakty spojené s ovládacími elektromagnety spouštěcích ventilů. Deska rozdělovače je upevněna na hřídeli, na jehož druhém konci je píst,...

Zařízení pro rychlé brzdění přeplňovaného lodního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 230619

Dátum: 15.05.1986

Autori: Macek Jan, Ort Jan

MPK: F01N 7/10

Značky: rychle, zařízení, přeplňovaného, lodního, motorů, brzdění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro rychlé brzdění přeplňovaného lodního motoru, obsahující výfukové potrubí s turbínou a výfukem a sací potrubí s turbodmýchadlem, výtlačným potrubím, mezichladičem plnicího vzduchu a plnicím potrubím, vyznačené tím, že ve výfukovém potrubí /1/ před turbínou /3/ je první škrticí klapka /4/, ve výfuku /5/ za turbínou /3/ je druhá škrticí klapka /6/, v sacím potrubí /7/ před dmýchadlem /8/ je třetí škrticí klapka /9/, ve výtlačném...

Způsob brzdění lodního motoru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 229741

Dátum: 01.05.1986

Autori: Ort Jan, Macek Jan

MPK: F02N 9/04

Značky: způsob, provádění, motorů, zařízení, lodního, brzdění

Zhrnutie / Anotácia:

Pístem nasátý a ve válci zkomprimovaný vzduch se během expansního zdvihu upravených pojišťovacím ventilem vypouští z válce. Na talířovém pojišťovacím ventilu je upevněn píst, ukončený v horním válci opatřeném v dolní části vstupním kanálem a v horní části výpustným kanálem. Píst je shora zatížen pružinou stavitelnou šroubem.

Výfukový systém turbodmychadlem přeplňovaného spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 222114

Dátum: 15.07.1985

Autori: Macek Jan, Ševčík Jiří

Značky: turbodmychadlem, motorů, systém, přeplňovaného, spalovacího, výfukový

Zhrnutie / Anotácia:

Zkrácení vyložení turbodmychadla od nejbližšího válce motoru. Výfukový systém turbodmychadla na výfukové plyny přeplňovaného spalovacího motoru, jehož měnič pulsací vytvořený tryskou, směšovací trubicí, difuzorem a vstupní skříní turbiny je umístěn uvnitř kompenzátoru teplotních dilatací.

Výměník tepla s plovoucí trubkovnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225371

Dátum: 30.06.1985

Autor: Macek Jan

Značky: plovoucí, výměník, trubkovnicí, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výměníku tepla s plovoucí trubkovnicí, určený pro chlazení plnicího vzduchu přeplňovaného spalovacího motoru. Chladiče plnicího vzduchu přeplňovaných spalovacích motorů jsou vytvořeny svazkem zebrovaných trubek, upevněných na obou koncích svazku do trubkovnic, které jsou pevně uloženy v plášti chladiče. Chladicí voda protéká zebrovanými trubkami, chladicí vzduch proudí mezi žebry trubek. Vzhledem k velkým rozdílům teplot trubek...