Mac Morrison

Deriváty N-(3-amino-quinoxalin-2-yl)-sulfónamidu a ich použitie ako inhibítory fosfatidylinozitol 3-kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17223

Dátum: 09.10.2006

Autori: Tesfai Zerom, Xu Wei, Bajjalieh William, Nuss John, Mac Morrison, Kearney Patrick, Wang Yong, Marlowe Charles, Canne Bannen Lynne, Brown David

MPK: A61K 31/4985, A61P 35/00, A61K 31/498...

Značky: inhibitory, deriváty, fosfatidylinozitol, 3-kinázy, n-(3-amino-quinoxalin-2-yl)-sulfónamidu, použitie

Text:

...et al., vyššie Li et al., Breast Cancer Res. Treat. 2006, 96,91-95 Saal et al., Cancer Res. 2005, 65, 2554-2559 Samuels a Velculescu, Cell Cycle 2004, 3,1221-1224), kolorektálna rakovina (Samuels et al., Science 2004, 304, 554 Velho et al., Eur. J. Cancer 2005, 41, 1649-1654), rakovina endometria (Oda et al., Cancer Res. 2005, 65,10669-10673), žalúdočné karcinómy (Byun et al., Int. J. Cancer 2003, 104, 318-327 Li et al.,vyššie Velho et...

Pyridopyrimidínové inhibítory P13Kalfa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15023

Dátum: 09.10.2006

Autori: Mac Morrison, Nuss John, Wang Longcheng, Yeung Bryan, Baik Tae-gon, Wang Yong, Ma Sunghoon, Lara Katherine, Buhr Chris

MPK: A61K 31/505, A61P 35/00, C07D 471/04...

Značky: pyridopyrimidínové, inhibitory, p13kalfa

Text:

...a trícyklické heteroarylove deriváty, ktoré inhíbujú PI 3 K.So zreteľom na dôležitú úlohu PI 3 Ka v biologických procesoch a chorobných stavoch, sú žiaduce inhibítory tejto proteínkinázy. SÚHRN VYNÁLEZUNasledujúce iba sumarizuje niektoré aspekty vynálezu a nie je určené na obmedzenie jeho podstaty. Tieto aspekty a ďalšie aspekty a uskutočnenia sú podrobnejšie opísané nižšie.Vynález poskytuje zlúčeniny, ktoré inhíbujú, regulujú a/alebo modulujú...

N-[3-fluor-4-({6-(metyloxy)-7-[(3-morolín-4-ylpropyl)oxy]chinolín-4- yl}oxy)fenyl]-N’-(4-fluórfenyl)cyklopropán-1,1-dicarboxamid na liečbu rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10386

Dátum: 24.09.2004

Autori: Nuss John, Xu Wei, Chan Diva Sze-ming, Mac Morrison, Khoury Richard George, Parks Jason Jevious, Forsyth Timothy Patrick, Chen Jeff, Leahy James William, Huynh Tai Phat, Jammalamadaka Vasu, Wang Yong, Mann Larry, Takeuchi Craig Stacy, Dalrymple Lisa Esther, Mann Grace, Bannen Lynne Canne

MPK: A61P 35/00, A61K 31/47, C07D 215/22...

Značky: yl}oxy)fenyl]-n'-(4-fluórfenyl)cyklopropán-1,1-dicarboxamid, n-[3-fluor-4-({6-(metyloxy)-7-[(3-morolín-4-ylpropyl)oxy]chinolín-4, rakoviny, liečbu

Text:

...415 - 421). c-Kit (taktiež nazývaný receptor faktora kmeňových buniek alebo steel faktor receptor) je receptor tyrozín kinázy(RTK) typu 3, patriaci k subrodine od krvných doštičiek odvodeného receptora rastového faktora. cKit viaže Iigandový faktor kmeňových buniek (SCF) a spúšťa jeho mnohé signálne dráhy vrátane Src rodiny kináz, fosfatidyI-inozitol 3 kinázy, Ras-Raf-Map kinázovej kaskády a fosfolipázy C(Broudy a kol. Blood 1999 94 1979 -...

c-Met modulátory a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10261

Dátum: 24.09.2004

Autori: Forsyth Timothy Patrick, Chan Diva Sze-ming, Bannen Lynne Canne, Mac Morrison, Wang Yong, Leahy James William, Parks Jason Jevious, Xu Wei, Nuss John, Khoury Richard George, Mann Larry

MPK: A61K 31/47, C07D 215/22

Značky: modulátory, použitia, c-met, spôsoby

Text:

...BIume-Jensen a kol. Curr Biol 1998 8 779 - 782 Kissel a kol. EMBO J 2000 19 1 312 - 1 326 Lennartsson a kol. Oncogene 1999 18 5 546 - 5 553 Sue a kol. Blood, 199 892 1 242 - 1 149 Lev a kol. EMBOJ 1991 10 647 - 654). c-Kit je potrebný pre normálnu hematopoézu,.3 melanogenézu a gametogenézu. c-Kit je exprimovaný v žírnych bunkách, nezrelých myeloidných bunkách, melanocytoch, bunkách epitelu prsníka a intersticiálnych Cajalových bunkách (ICC)....