Mac Morrison

Deriváty N-(3-amino-quinoxalin-2-yl)-sulfónamidu a ich použitie ako inhibítory fosfatidylinozitol 3-kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17223

Dátum: 09.10.2006

Autori: Mac Morrison, Kearney Patrick, Marlowe Charles, Wang Yong, Canne Bannen Lynne, Nuss John, Bajjalieh William, Tesfai Zerom, Brown David, Xu Wei

MPK: A61P 35/00, A61K 31/4985, A61K 31/498...

Značky: deriváty, 3-kinázy, použitie, fosfatidylinozitol, inhibitory, n-(3-amino-quinoxalin-2-yl)-sulfónamidu

Text:

...et al., vyššie Li et al., Breast Cancer Res. Treat. 2006, 96,91-95 Saal et al., Cancer Res. 2005, 65, 2554-2559 Samuels a Velculescu, Cell Cycle 2004, 3,1221-1224), kolorektálna rakovina (Samuels et al., Science 2004, 304, 554 Velho et al., Eur. J. Cancer 2005, 41, 1649-1654), rakovina endometria (Oda et al., Cancer Res. 2005, 65,10669-10673), žalúdočné karcinómy (Byun et al., Int. J. Cancer 2003, 104, 318-327 Li et al.,vyššie Velho et...

Pyridopyrimidínové inhibítory P13Kalfa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15023

Dátum: 09.10.2006

Autori: Wang Yong, Lara Katherine, Ma Sunghoon, Baik Tae-gon, Yeung Bryan, Buhr Chris, Nuss John, Wang Longcheng, Mac Morrison

MPK: A61P 35/00, C07D 471/04, A61K 31/505...

Značky: inhibitory, p13kalfa, pyridopyrimidínové

Text:

...a trícyklické heteroarylove deriváty, ktoré inhíbujú PI 3 K.So zreteľom na dôležitú úlohu PI 3 Ka v biologických procesoch a chorobných stavoch, sú žiaduce inhibítory tejto proteínkinázy. SÚHRN VYNÁLEZUNasledujúce iba sumarizuje niektoré aspekty vynálezu a nie je určené na obmedzenie jeho podstaty. Tieto aspekty a ďalšie aspekty a uskutočnenia sú podrobnejšie opísané nižšie.Vynález poskytuje zlúčeniny, ktoré inhíbujú, regulujú a/alebo modulujú...

N-[3-fluor-4-({6-(metyloxy)-7-[(3-morolín-4-ylpropyl)oxy]chinolín-4- yl}oxy)fenyl]-N’-(4-fluórfenyl)cyklopropán-1,1-dicarboxamid na liečbu rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10386

Dátum: 24.09.2004

Autori: Chan Diva Sze-ming, Mann Grace, Takeuchi Craig Stacy, Nuss John, Leahy James William, Dalrymple Lisa Esther, Parks Jason Jevious, Huynh Tai Phat, Khoury Richard George, Mac Morrison, Xu Wei, Forsyth Timothy Patrick, Wang Yong, Bannen Lynne Canne, Jammalamadaka Vasu, Mann Larry, Chen Jeff

MPK: C07D 215/22, A61P 35/00, A61K 31/47...

Značky: liečbu, n-[3-fluor-4-({6-(metyloxy)-7-[(3-morolín-4-ylpropyl)oxy]chinolín-4, yl}oxy)fenyl]-n'-(4-fluórfenyl)cyklopropán-1,1-dicarboxamid, rakoviny

Text:

...415 - 421). c-Kit (taktiež nazývaný receptor faktora kmeňových buniek alebo steel faktor receptor) je receptor tyrozín kinázy(RTK) typu 3, patriaci k subrodine od krvných doštičiek odvodeného receptora rastového faktora. cKit viaže Iigandový faktor kmeňových buniek (SCF) a spúšťa jeho mnohé signálne dráhy vrátane Src rodiny kináz, fosfatidyI-inozitol 3 kinázy, Ras-Raf-Map kinázovej kaskády a fosfolipázy C(Broudy a kol. Blood 1999 94 1979 -...

c-Met modulátory a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10261

Dátum: 24.09.2004

Autori: Chan Diva Sze-ming, Wang Yong, Mann Larry, Nuss John, Khoury Richard George, Parks Jason Jevious, Forsyth Timothy Patrick, Xu Wei, Mac Morrison, Bannen Lynne Canne, Leahy James William

MPK: A61K 31/47, C07D 215/22

Značky: spôsoby, c-met, modulátory, použitia

Text:

...BIume-Jensen a kol. Curr Biol 1998 8 779 - 782 Kissel a kol. EMBO J 2000 19 1 312 - 1 326 Lennartsson a kol. Oncogene 1999 18 5 546 - 5 553 Sue a kol. Blood, 199 892 1 242 - 1 149 Lev a kol. EMBOJ 1991 10 647 - 654). c-Kit je potrebný pre normálnu hematopoézu,.3 melanogenézu a gametogenézu. c-Kit je exprimovaný v žírnych bunkách, nezrelých myeloidných bunkách, melanocytoch, bunkách epitelu prsníka a intersticiálnych Cajalových bunkách (ICC)....