Ma?aš Michal

Disperzie organických pigmentov pre farbenie polyolefínov v hmote

Načítavanie...

Číslo patentu: 247305

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mondoeko Jozef, Miština Igor, Mojžiš Teodor, Borišek Igor, Ma?aš Michal, Novotný Vlastimil, Vanko Milan, Novotná Vlasta, Vanko Anton

MPK: D01F 1/04, C08J 3/20

Značky: hmotě, organických, pigmentov, disperzie, farbenie, polyolefínov

Text:

...izotaktického polypropy 4lénu s indexom toku 2,5 g/10 min. 15 kg červeného pigmentu red 177 a 7 kg zmesi 1 1 polyglykolmonoalkyléteru vzorcaa kopolyméru etylênoxidu a propylénoxidu 4 6 o molekulovej hmotnosti 2 300. Zmes sa disperguje a homogenizuje v rýchlomiešačke 10 minút. Potom sa pretavi na dvojvretenovom hnetacom zariadení pri teplote 220 C a pripraví sa z nej granulát.Za tých istých podmienok sa pripraví farebná disperzia...

Zvárací prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 246891

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ma?aš Michal, Michalka Vladim3r

MPK: B23K 11/02

Značky: prípravok, zvárací

Text:

...oceľ triedy 19, ktorá má podstatne dlhšiu životnosi, ako legovaná med CuCr.Na priložených obrázkoch je znázornený príklad vyhotovenia zváracieho prípravku podľa vynalezu. Na obr. 1 je znázornený s rezom vonkajšieho dielu nárys zváracleho prípravkupripevneného o otočný stôl, kde do prípravku sú založené prvé a druhé valcovité teleso. Na obr. 2 je znázornený v reze bokorys zvaracieho prípravku pripevneného o otočný stôl, kde do prípravku sú...

Spôsob výroby 4, 5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246886

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ma?aš Michal, Palko Anton, Kopaeka Milan, Marcin Igor, Istvan Milan, Vlha Jozef, Labaj Jozef, Fremal Dušan

MPK: C07D 237/04

Značky: 5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1h-pyridazínu, spôsob, výroby

Text:

...skutočnosť, že sa urýchli reakcia a tým sask-ráti reakčná doba. Má to veľký význam pri úspore energie a hlavne pri kontinuálnom spôsobe uskutočnenia reakcie.Na priloženom obrázku je znázornený vplyv povrchovoaktívnej látky napríklad na báze žlvičných-kyselín a etylénoxidu na zvýšenie rýchlosti reakcie fenylhydrazínhydrochloridu a mukochlórovej kyseliny v ekvimolárnych pomeroch pri reakčnej teplote 90 až 95 °C za vzniku 4,5-dich 1...

Zařízení pro napínání ocelových lan linky pro výrobu pryžových dopravních pásů s ocelovými lany

Načítavanie...

Číslo patentu: 246543

Dátum: 15.12.1987

Autor: Ma?aš Michal

MPK: B29D 29/06

Značky: výrobu, ocelovými, pryžových, pásu, oceľových, napínání, dopravních, zařízení, linky

Text:

...pružln je nastavitelná stavěcí matlcí a pružiny mají konstantní předepnutí. Celý nosník je přímočarými hydromotory přitlačován k lamelám. Velikost přítlačné síly je regulována stavěcími dorazy na frémě a určují také zdvih hydromotorů. Vodicí tyč přitlačovacích kladek je v prodloužené části opatřena drážkou, do které se zasune páka a po stlačení pružiny se zarážkou zajistí kladka ve Spodní poloze a vyřaclí z přitlačování lamel, které nejsou...

Zařízení pro vymezení polohy čidla v meřicím prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240234

Dátum: 15.06.1987

Autor: Ma?aš Michal

MPK: G01D 5/02, G01D 11/30

Značky: čidla, vymezení, prostoru, zařízení, polohy, měřícím

Text:

...snínrat určitou fyzíkální velíčínu, například teplotu. Zařízení podle vynálezu dává předpo-kla-dy pro automatlzacl celého rueření a využití výpočetní techniky. Další výhodou je to, že lze jednoduchým způsobem provést utěsnění vstupního otvoru, kterým se zařízení vkladá do měřlcího prostoru.Na připojeném výkrese je znázorněn příklad schematíckéh-o provedení zařízení-podle vynálezu.Zařízení pro vymezení polohy čidla v. měřicím prostoru podle...

Spôsob výroby koncentrátov mliečnych bielkovín

Načítavanie...

Číslo patentu: 239565

Dátum: 15.06.1987

Autor: Ma?aš Michal

MPK: A23C 23/00

Značky: mliečných, výroby, bielkovín, koncentrátov, spôsob

Text:

...sa ultrafiltrát koncentruje odparovaním za čiestočného vákua pri teplotách 30 až 72 °C.Po dosiahnutí koncentrácie bielkovín 22 až 34 g v 100 g ultrafilträtu sa ultrafiltrát suší rozprašovacím spôsobom. Spôsob výroby podľa vynálezu sa znače líši od popísaných doterajších spôsobov výroby koncen 4trátov mliečnych bielkovín. e podobný spôsob, ktorý líši sa však v tom, že pri spôsobe výroby podľa vynálezu sa bielkoviny nemodifikujú prídavkom...

Strouhací kotouč

Načítavanie...

Číslo patentu: 240050

Dátum: 01.06.1987

Autori: Kubaeková Marta, Karácsonyi Štefan, Ma?aš Michal

MPK: B02C 18/00, A23N 7/00

Značky: strouhací, kotouč

Text:

...materiálu a mzdových nákladů, vyžaduje vyšší nároky pro samotnou obsluhu při výměně jednotlivých strouhacích kotoučů.Uvedené nevýhody řeší strouhaci kotouč podle vynálezu, který má na své ploše vytvořena řezná ostří tak, že břity těchto řezných ostři jsou k strouhacimu kotouči svými vnějšími bočními stranami skloněny pod úhlem 95 - 105 ° a vnitřní boční strany těohto ostří jsou k strouhacímu kotoučí kolmá. Strouhací kotouč vyrobený...

Hexaminiové chloridy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246895

Dátum: 17.04.1986

Autori: Košová Viera, Krempaský Bohdan, Varkonda Štefan, Štefula Ján, Salková Zuzana, Bicek 1ubom3r, Ma?aš Michal, Jánošík Štefan, Szücs Ladislav, Krutošíková Alžbeta

MPK: C07D 487/18, C07C 69/63, C07C 87/46...

Značky: chloridy, hexaminiové

Text:

...Specord 71 IR)V spektre produktu sú najsilnejšie pásy valenčných vibrácií esterovej CO skupiny DCOJ pri cca 1740 cm 1 a asymetrických valenčných vibrácií esterového zoskupenia C-O-C vCog pri cca 1200 cm 1. Zretelne v spektrách vystupuje trojica typických pásov hexametyientetramínu cca 1 230 1 000 800 cm 1. Pozornosti si zaslúžil pomerne silný pás po pri cca 3350 cm .Termoanalytické merania sa realizovali na »komplexnom termoanalytickom...

Zariadenie na stanovenie akosti a rovnomernosti výroby klietok

Načítavanie...

Číslo patentu: 246033

Dátum: 13.02.1986

Autori: Ma?aš Michal, Okresová Sooa, Polievka Milan

MPK: G01N 3/40

Značky: klietok, zariadenie, rovnoměrnosti, výroby, akosti, stanovenie

Text:

...v pracovnom prostredí ako iaj pri hodnotení priebehu starnutia materiálu klietok v príslušnom pracovnom prostredí.Modifikácie Charpyho kladivo, je uvedená na obr. 2 takým spôsobom, že cca 90 jeho hmotnosti je sústneudelné v rtatmeni 13nad nárazovou hranou 14, ktorá má tvar strmeňa v-yčnievajúceho z miesta sústredenia hmotnosti a dotýka sa pozdIžnej osi ramena kladivo 12. Skúšanä klietka 6 je vyplnená potrebným počtom valivých telies-ok 4,...