Lustoň Jozef

Stericky bránené fenoly s vyššou molekulovou hmotnosťou a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 281425

Dátum: 12.03.2001

Autori: Lustoň Jozef, Böhme Frank

MPK: C07D 211/70, C08F 2/12, C08F 2/06...

Značky: hmotnosťou, fenoly, stericky, bránené, přípravy, molekulovou, vyššou, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Stericky bránené fenoly s vyššou molekulovou hmotnosťou použiteľné na termickú stabilizáciu rozličných polymérov všeobecného vzorca (I) a spôsob ich prípravy, ktorý pozostáva z reakcie zlúčeniny všeobecného vzorca (III) so zlúčeninou všeobecného vzorca (IV).

1,2,2,6,6-Pentametyl-4-alyloxypiperidín

Načítavanie...

Číslo patentu: 264998

Dátum: 12.09.1989

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František

MPK: C07D 211/46

Značky: 1,2,2,6,6-pentametyl-4-alyloxypiperidín

Text:

...vzoroa I.Spôsob prípravy zlúčeniny I spočíva v tom, že l,2,2,6,6-pentametyl-4-hydroxypiperidínreaguje s alylbromidom za intenzívneho miešania v heterofázovom systéme, pričom jednu fázu vytvára vodný roztok alkalického hydroxidu, s výhodou hydroxidu sodněho v koncentračnom rozmedzí 5 až 50 alebo hydroxidu draselného v koncentračnom rozmedzí S až 70 a druhúfázu vytvára organické rozpúštadlo nemiešajúce sa...

1,5-Dioxa-3,3-bis(etoxykarbonyl)-8,8,10,10-tetrametyl-9- azaspiro/5,5/undekán

Načítavanie...

Číslo patentu: 264997

Dátum: 12.09.1989

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František

MPK: C07D 491/113

Značky: 1,5-dioxa-3,3-bis(etoxykarbonyl)-8,8,10,10-tetrametyl-9

Text:

...stabilizátorov polykondenzačnými alebo kcpolykondenzačnými reakciami s rôznymi diolmi alebo diamínmi. Táto zlúčenina nebola doteraz popísaná v odbornej literatúre. 9Podstatou vynálezu je 1,5-dioxa-3,3-bis(etoxykarbony 1-B,8,l 0,10-tetrametyl-9-azaspiro 5,5 undekán vzorca I.Spôsob prípravy zlúčeniny I spočíva v tom, že 2,2,6,6-tetrametyl-4-oxopiperidín vzorca IIpri teplote spätného toku uhľovodíkového rozpúštadla, ktoré tvori s vodou...

2,2,6,6-Tetrametyl-4-alyloxypiperidín a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259397

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František

MPK: C07D 211/46

Značky: 2,2,6,6-tetrametyl-4-alyloxypiperidín, přípravy, spôsob

Text:

...broInid, ktorý sa použije V množstve 1 až 10 mól. 0/0 na množstvo zlúčeniny II v rozmedzí teplôt 10 až 100 °C.4,68 g 0,03 mólu 2,2,6,B-tetrametyl-4-hydroxypiperidínu, 3,99 g 0,033 mólu alylbromídu, 1,93 g 0,006 mólu tetrabutylamönium bro-midu, 10 ml benzênu a 15 ml 50 Vo-ného vodného roztoku hydroxidu sodného sa intenzívne mieša pri izbovej teplote 24 hodín.Potom sa oddeli organické vrstva, ktorá sa prepiera vodou a soľankou...

1,2,2,6,6-pentametyl-4-(delta-brómalkoxy)piperidíny a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259396

Dátum: 17.10.1988

Autori: Valovičová Nika, Lustoň Jozef, Vašš František

MPK: C07D 211/46

Značky: přípravy, spôsob, 1,2,2,6,6-pentametyl-4-(delta-brómalkoxy)piperidíny

Text:

...sa odoberá frakcie bezfarebnej kvapaliny v teplotnom intervale 130 až 140 °C pri tlaku 333 Pa.5 Elementárna analýza pre C 14 H 23 BrNOĺH NMR spektrum CDCl-g) 6 ppml 0,97 S, -CH 3 ax, 6 H,1,12 s, -Cl-Lg eq, 6 H,1,23 až 2,00 m, -CH 2,-, BH),2,17 S, CHŽr-N, 3,37 t, ~CH 2,~O, ZH),3,40 t, -CHg-Br, ZH),3,40 až 4,00 m, CH~ 0-, 1 H).8,56 g 0,05 mólu 1,2,2,6,6-pentamety 1 ~ 4-hydroxypiperidínu, 0,68 g 0,002 môlu) tetrabutylfosfónium bromidu, 12,2...

1,6-Dioxa-9,9,11,11-tetrametyl-10-azaspiro(6,5)dodecén-3 a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259250

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František

MPK: C07D 491/113

Značky: přípravy, 1,6-dioxa-9,9,11,11-tetrametyl-10-azaspiro(6,5)dodecén-3, spôsob

Text:

...xylény, za prítomnosti kyslého katalyzátora, ako je kyselina 4-toluénsulfônová.Do banky opatrenej nástavoom na azeotrópioké oddelovanie vody a spätným chladičomsa vloží 31,05 g (0,2 mol) 2,2,E,6-tetrametyl-4-oxopiperidínu, 41,84 g (0,22 mol) kyseliny 4-toluénsulfćnovej E 20 a 300 ml toluénu. Reskčná zmes sa zahrieva pri teplote spätného toku 0,5 hodiny, pričom sa oddelí kryštálová voda z kyseliny a vlhkosť zo systému. Súčasne vzniká sol...

4-(2,3-epoxypropoxy)-2,2,6,6-tetrametylpiperidín-1-oxyl a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254699

Dátum: 15.01.1988

Autori: Smiešková Edita, Lustoň Jozef, Vašš František

MPK: C07D 211/94

Značky: přípravy, spôsob, 4-(2,3-epoxypropoxy)-2,2,6,6-tetrametylpiperidín-1-oxyl

Text:

...ktorý se použije v mnozstve 110 mo 0/0 ia 1 nnoc 7 «stvo z-lŕčeniny ll v rozmedzí teplôt 10 až 100 stupňrorv Celzia.8,61 g 0,05 mölu 2,2,6,6-tetrametyl-3-hyd~ r.oxypiperi~dín.-l-oxylu, 1,61 g 0,005 ~ mölu tetrobutylamonium bromidu, 23 g 0,25 móluj epichlórhydrínu, 20 ml benzénu a 20 ml 50 ľ/o-nsho vodného roztoku hydrnoxidu sodněho sa intenzívne mieša pri laboratórnej teplote 24 hodín. Potom sa oddelí organickú vrstva, prepiera sa vodou...

4-(2,3-epoxypropoxy)2-2,6,6-tetrametylpiperidín a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254698

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vašš František, Lustoň Jozef, Smiešková Edita

MPK: C07D 211/46

Značky: 4-(2,3-epoxypropoxy)2-2,6,6-tetrametylpiperidín, přípravy, spôsob

Text:

...tetrabutylamónium bromid,tetrabutylaimónium hydrogénsiran alebo tetrabutylfosfónium bromid, ktorý sna použije v množstve 1 až 10 mól 0/0 na množstvo zlúčeniny II v rozmedzí teplôt 10 až 100 (3.7,85 g 0,05 mólu 2,2 6,6-tetr.a 1 neiyl-á-hytlroxypiperidinu, 1,61 g 0,005 molu tetrabw tylamónium bromidu, 23 g 0,25 mólu epichlórhydrínu, 20 ml benzénu a 20 ml 50 0/ ného vodného roztoku hydroxidu sodného sa intenzívne mieša pri laboratórnej teplbote...

4,4-bis(2-chlóretoxy)-2,2,6,6-tetrametyl-piperidín a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254697

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lustoň Jozef, Smiešková Edita, Vašš František

MPK: C07D 211/44

Značky: spôsob, 4,4-bis(2-chlóretoxy)-2,2,6,6-tetrametyl-piperidín, přípravy

Text:

...prípravy zlúčeniny Vzoroa I, vyznačujúci sa tým, že 2,2,6,6-tetrametyl-4-oxopiperidín vz~ovrca Ilreaguje s Z-chlóretanolvom pri teplote spätného toku uhlovodík-ovéhlo ľozpúšťćľdla, ktoré tvorí s vodou azeotropickú zmes, ako je napríklad benzén, toluén alebo xylény, za prítomnosti kyslého katxalyzábora, .ako je napríklad kyselina 4-toluénsulfónová, Príklad 1Do banky opatreuej nástavcom na. azeotropické oddelovanie vody a spätným Chladičvom sa v...

3,3-Bis(chlórmetyl)-1,5-dioxa-8,810,10-tetrametyl-9- azaspiro(5,5)undekán a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254696

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lustoň Jozef, Smiešková Edita, Vašš František

MPK: C07D 491/113

Značky: azaspiro(5,5)undekán, přípravy, 3,3-bis(chlórmetyl)-1,5-dioxa-8,810,10-tetrametyl-9, spôsob

Text:

...5,5 šundekán vzorce I.Podstatou vynálezu je dalej spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I, vyznačujúci se tým,že 2,2,6,6-tetrxa~metyl-éł-oxopiperidin vzorce II( u 3 reaguje s 1,3-dichlór-Z,Z-dihydroxymetylpro pánom vzorcca III H-O - GHzpri teplote spätného boku uhľovodí-kovéhorozpúšťadla, store tvorí s vodou azeotropickú zmes, ako je napríklad benzén, toluén alebo xylény, za prítomnosti kyslélmow katalyzátora, ako je...

4-(2,3-epoxypropoxy)-1,2,2,6,6-pentametylpiperidín a sposob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254695

Dátum: 15.01.1988

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František, Smiešková Edita

MPK: C07D 211/46

Značky: přípravy, 4-(2,3-epoxypropoxy)-1,2,2,6,6-pentametylpiperidín, spôsob

Text:

...3,220,01 molu tetrabutylamónium luromidu, 23 ml 0,25 móle epichlórhydrinu, 25 ml benzénu a 25 ml 50 percentného~ vodného roztoku łiydroxidu sodvného sa ĺIlĺERZĺVDG mieša pri laboratórnej teplote 24 hodín. Potom sa odcleli organické vrstva, prepiera sa vodou a svoáĺanlçou a vysuší sa bezvodým sírenom sodným. Oddesti~ luje sa raozpúšťuadlo a prebytočný epichlór~ hydrin na vákuovej otdparke a získa sa na« žltlä kvapalina, ktorá sa destiluje za...

Kopolyestery na báze poly(etylén-2-butén-dionátu) modifikované polyméranalogickou reakciou s 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 253935

Dátum: 17.12.1987

Autori: Maňásek Zdeněk, Vaššová Gabriela, Lustoň Jozef, Vašš František, Romanov Andrej

MPK: C08G 63/16, C08K 5/34

Značky: 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom, spôsob, modifikované, reakciou, poly(etylén-2-butén-dionátu, báze, polyméranalogickou, přípravy, kopolyestery

Text:

...odstraňuje. Podstatou vynáiezu je kopolyester na báze polyetylén-Z-buténdionátu modifikovaný polyméranalogickou reakciou so 4-amíno-Z,2,6,6-tetramety 1 piperidínom vzorce Iv mólovom pomere zlúčeniny vzorca II ku zlúčenine vzorca iIi 1 1 až 1 0,2, výhodne v chioroiorme za miešania po dobu 4 až 10 hodin pri teplote spätného toku.Polymérne svetelné stabilizátory pilperidinového typu, ktoré sú predmetom vynalezu sú vhodné pre stabilizáciu...

Polyamid na báze kyseliny 2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándiovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252983

Dátum: 15.10.1987

Autori: Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Vašš František, Vaššová Gabriela

MPK: C08G 69/26, C08K 5/34

Značky: 2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándiovej, přípravy, spôsob, báze, polyamid, kyseliny

Text:

...1 hodinu pri tej istej teplote, pričom časť reakč 4ného metanolu sa pomaly oddestiluje. Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. Počas tejto doby oddestiluje zvyšná časť reakčného metanolu a teplota sa zvýši na 160 °C. Po odstrá. není, rozpúštadla sa zvyšok pri nezmenenejteplote podrobí vákuu 0,1 kPa po dobu dalších 4 hodín. Po ochladení sa surový polymêr rozpustí v 20 ml toluénu, prečistí aktívnym uhlím,...

Kopolymery na báze poly(etylénbutándionátu) obsahujúce 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino- a oktadecylamino- skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 252982

Dátum: 15.10.1987

Autori: Maňásek Zdeněk, Vaššová Gabriela, Romanov Andrej, Vašš František, Lustoň Jozef

MPK: G08K 5/34, C08G 63/16

Značky: oktadecylamino, obsahujúce, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino, skupiny, báze, poly(etylénbutándionátu, kopolymery

Text:

...4-amíno-2,2,6,6-tetrametylpiperidinu III a 0,269 g U,001 mólu n-oktadecylamínu IV a reakčná zmes sa mieša pri teplote spätného toku po dobu 7 hodín. Po ochladení sa rozpúštadlo odparí na vakuovej rotačne odparke a k mazlavému zvyšku sa pridá 50 ml dietyléteru. Po 1 hodinovom státi a občasnom pretrepaní zmesi sa vylúčený stuhnutý zvyšok viacnásobne extrahuje dietyléterom. Po odparení dietyléteru sa získa žltkastý, ľahko spráškovateL ný polymér...

Poly(etylén-2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándionát) a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252979

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Vašš František, Bieliková Anna, Romanov Andrej, Vaššová Gabriela

MPK: C08G 63/16, C08K 5/34

Značky: spôsob, poly(etylén-2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándionát, přípravy

Text:

...zahrieva 1 h pri tej istej teplote, pričom čast reakčněho etanolu sa postupne oddestiluje. Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. Počas tejto doby oddestiluje zvyšná časť reakčného etanolu a teplota sa zvýši na 160 °C. Po odstránení rozpúšťadla sa zvyšok pri nezmenenej teplote podrobí vákuu 0,1 kPa po dobu ďalších 4 hodín. Po ochladení sa surový polymér rozpustí v 20 mililitroch toluěnu, prečistí aktívnym...

Polyamid obsahujúci štruktúrne jednotky kyselín 2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándiovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252978

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vaššová Gabriela, Maňásek Zdeněk, Bieliková Anna, Vašš František, Lustoň Jozef

MPK: C08G 69/26, C08K 5/34

Značky: jednotky, kyselin, strukturně, polyamid, spôsob, 2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándiovej, přípravy, obsahujúci

Text:

...Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. Počas tejto doby oddestiluje zvyšná časť reakčného etanolu a teplota sa zvýši na 160 °C. Po odstránení rozpüšťadla sa zvyšok pri nezmenej teplote podrobil vákuu 0,1 až 0,2 kPa po dobu ďalších 4 hodín. Po ochladení sa surový polymér rozpustí v 20 ml toluénu, prečistí aktívnym uhlím,dôkladne premyje destilovanou vodou a roztok sa vysuší bezvodým síranom sodným. Po...

Hydrogénsíran kyseliny 2,2,6,6-tetrametyl-4,4-piperidíniumdioctovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252977

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vaššová Gabriela, Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Vašš František, Bieliková Anna

MPK: C07D 211/34

Značky: kyseliny, přípravy, spôsob, 2,2,6,6-tetrametyl-4,4-piperidíniumdioctovej, hydrogénsíran

Text:

...má využitie na pripravu polymérnych svetelných stabilizátorov polyesterového typu so zníženou extrahovateľnostou z polymérov.P ľ Í k l a d 1 K 1,53 g 0,U 05 mólu amóniovej soli 1,5 252977-dikyano-2,4-dioxo-8,8,10,lo-tetrametyl-IELQ-díazaspirołl 5,5 undekánu sa pridá 1,5 mililítra koncentrovanej kyseliny sírovej,zmes sa opatrne zahrieva, pričom systém nadobúda visköznu konzistenciu. Po štátí reakčnej zmesi cez noc sa na druhý deň k nej...

Poly(etylén-2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándionát) a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252976

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lustoň Jozef, Borsig Eberhard, Vašš František, Maňásek Zdeněk, Romanov Andrej, Vaššová Gabriela

MPK: C08G 63/16, C08K 5/34

Značky: poly(etylén-2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándionát, přípravy, spôsob

Text:

...pozostávajúcej z 0,979 g 0,002 molu dimetylesteru kyseliny 2,3-bis 1,2,2,6,G-pentametyl-tl-piperidyloxy butandiovej II a 0,25 g 0,004 molu LZ-etán 4diolu v 10 m 1 suchého xylénu zahriate na 110 °C sa pridá 0,05 g tetrapropyltitanátu ako katalyzátora. Zmes sa zahrieva 1 hodinu pri tej istej teplote, pričom pri reakcii vznikajücí metanol sa postupne odstraňuje destiláciou. Potom sa teplota zvýši na 130 až 135 °C a udržiava sa po dobu 5 hodín. V...

Dialkylestery kyseliny 2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándiovej a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 250592

Dátum: 15.04.1987

Autori: Borgis Eberhard, Vašš František, Vaššová Gabriela, Maňásek Zdeněk, Bieliková Anna, Lustoň Jozef, Romanov Andrej

MPK: C07C 69/40

Značky: spôsob, dialkylestery, kyseliny, přípravy, 2,3-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyloxy)butándiovej

Text:

...dusíka sa prikvapká 3,03 g 0,01 móla) diinetylesteru kyseliny 2,3-dibrómbutándiovej v 30 m 1 suchého toluénu. Reakcia sa nechá pri nezmenených podmienkach prebiehať 5 hodin a po ochladeni sa reakčná zmes premyje trikrát destilovuanou vodou. Po vysušení toluénového roztoku bezvoclým síranom sodným sa rozpúšťadlo vákuovou odparí, pričom sa získa surový produkt V podobe žltej viskóznej kvapaliny, ktorá po delenína chro-matografickej kolóne...

Dialkylester kyseliny 2,3-bis-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándiovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232189

Dátum: 01.04.1987

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František, Maňásek Zdeněk, Papalová Anna, Hercegová Gabriela

MPK: C07D 211/58

Značky: kyseliny, dialkylester, přípravy, spôsob, 2,3-bis-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándiovej

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je dialkylester kyseliny 2,3-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándiovej vzorca I, kde R je metylová alebo etylová skupina. Podstatou vynálezu je ďalej sp(sob prípravy zlúčeniny vzorca I, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na dialkylester kyseliny 2,3-dibrómbutandiovej vzorca II, kde R je metylová alebo etylová skupina, p(sobí 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom vzorca III v suchom benzéne alebo toluéne pri teplote 20 až...

Dialkylester kyseliny 2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)propándiovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232188

Dátum: 01.04.1987

Autori: Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Vašš František Humenné, Hercegová Gabriela, Papalová Anna

MPK: C07D 211/58

Značky: dialkylester, spôsob, kyseliny, 2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)propándiovej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je dialkylester kyseliny 2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino) propándiovej vzorca I, kde R je metylová alebo etylová skupina. Podstatou vynálezu je ďalej sp(sob prípravy zlúčeniny vzorca I, ktorý sa vyznačuje tým, že se na dialkylester kyseliny 2-brompropándiovej vzorca II, kde R je metylová alebo etylová skupina, p(sobí 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínom vzorca III v suchom benzéne alebo toluéne pri teplote 20 až 30 °C...

Dialkylestery kyseliny 2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándiovej a sposob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248950

Dátum: 12.03.1987

Autori: Romanov Andrej, Borsig Eberhard, Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Vašš František, Bieliková Anna, Vaššová Gabriela

MPK: C07D 211/46

Značky: přípravy, 2,5-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyloxy)hexándiovej, spôsob, kyseliny, dialkylestery

Text:

...medziproduktov pre syntézu polymérneho svetelného stabilizátora polyalkylpiperidínového typu.K pripravenej sodnej soli 4-hydroxy-2,2,6,6-tetrametylpiperidinu III v množstve 1,722 q/0,01 mol/ v 70 ml suchého toluénu sa pridá 0,02 g K 1 a pri teplote 80 až 90 °C V atmosfére dusíka sa prikvapká 1,8 g /0,005 mol/ dietylesteru kyseliny 2,5-dibrômhexándiovej v 30 ml suchého toluénu. Reakcia sa nechá pri nezmenených podmienkach prebiehať 5...

Poly{etylén-2-(7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekán-15-yl)propándionát} a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233432

Dátum: 15.08.1986

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František, Maňásek Zdeněk, Hercegová Gabriela

MPK: C07D 241/38

Značky: poly{etylén-2-(7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekán-15-yl)propándionát, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka poly{etylén-2-(7,15-diazadispiro 5,1,5,3 hexadekán-15-yl)propándionátu vzorca I, kde n je 2 až 100 a spôsobu jeho prípravy, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na dialkylester kyseliny 2-(7,15-diazadispiro [5,1,5,3] hexadekán-15-yl)propándiovej obecného vzorca II, kde R je metylová alebo etylová skupina, pôsobí etándiolom v suchom xyléne pri teplote v rozmedzí 100 až 160 °C v prítomnosti lítiumamidu alebo metoxidu sodného. Vynález má...

Poly{etylén -2-(7,15-diazadispiro[5,1,5,3]-hexadekán-15-yl)bután-dionát} a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233430

Dátum: 15.08.1986

Autori: Papalová Anna, Lustoň Jozef, Vašš František, Maňásek Zdeněk

MPK: C07D 241/38

Značky: 2-(7,15-diazadispiro[5,1,5,3]-hexadekán-15-yl)bután-dionát, přípravy, spôsob, poly{etylén

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka poly{etylén-2-(7,15-diazadispiro[5,1,5,3] hexadekán-15-yl)butándionátu} vzorca I, kde n je 2 až 100 a spôsob u jeho prípravy, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na polyetylénmaleinát vzorca II, kde n je 2 až 100, pôsobí 7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekánom vzorca III v dimetylformamide, dimetylsulfoxide alebo chloroforme za miešania v rozmedzí teplôt 60 až 80 °C. Vynález má použitie v chémii polymérov pri príprave polymérneho...

Dialkylester kyseliny a,a’-bis(7,15-diazadispiro [5,1,5,3] hexadekán-15-yl)adipovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232347

Dátum: 15.07.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Hercegová Gabriela, Vašš František, Lustoň Jozef

MPK: C07D 241/38

Značky: 5,1,5,3, hexadekán-15-yl)adipovej, dialkylester, přípravy, a,a'-bis(7,15-diazadispiro, spôsob, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dialkylesteru kyseliny ?,?´-bis(7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekán-15-yl)adipovej obecného vzorca I, kde R značí metylovú alebo etylovú skupinu a sposobu jeho prípravy, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na dialkylester kyseliny ?,?´-dibrómadipovej obecného vzorce II, kde R značí metylovú alebo etylovú skupinu, pôsobí 7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekánom vzorca III po dobu 24 hodín pri teplote 15 až 25 °C za miešania v...

3,9-(7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekán-15-yl)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9- difosfaspiro[5,5]undekán a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232346

Dátum: 15.07.1986

Autori: Hercegová Gabriela, Lustoň Jozef, Vašš František, Maňásek Zdeněk, Papalová Anna

MPK: C07F 9/65

Značky: 3,9-(7,15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekán-15-yl)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9, difosfaspiro[5,5]undekán, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka 3,9-(7,15-diazadispiro-[5,1,5,3]hexadekán-15-yl)-2,4,8,10-tetraoxa- 3,9-diosfaspiro[5,5]undekánu vzorca I a spôsobu jeho prípravy, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na 7, 15-diazadispiro[5,1,5,3]hexadekán vzorca II pôsobí 3,9-dichlór-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5,5]undekánom vzorca III v pomere 2:1 v suchom dimetylformamide, alebo v suchom benzéne alebo toluéne v prítomnosti trietylamínu. Vynález má použitie v chémii...

Poly{etylén-a,a’-bis(7,15-diazadispiro-5,1,5,3-hexadekán-15-yl)adipat} a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232345

Dátum: 15.07.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Hercegová Gabriela, Lustoň Jozef, Vašš František

MPK: C07D 241/38

Značky: přípravy, spôsob, poly{etylén-a,a'-bis(7,15-diazadispiro-5,1,5,3-hexadekán-15-yl)adipat

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka poly{etylén-?,?´-bis(7,15-diazadispiro[5,1,5,3] hexadekán-15-yl)adipátu vzorca I, kde n je 2 až 100 a spôsobu jeho prípravy, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na zlúčeninu obecného vzorca II, kde R značí metylovú alebo etylovú skupinu, pôsobí etándiolom v suchom xyléne pri teplote v rozmedzí 100 až 160 °C v prítomnosti metoxidu sodného, alebo lítiumamidu. Vynález má použitie v chémii polymérov pre prípravu polymérneho svetelného...

N-(4-hyroxy-3,5-di-terc.butylbenzyliden)-4-imino-2,2,6,6-tetrametyl- piperidín a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232341

Dátum: 15.07.1986

Autori: Papalová Anna, Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Vašš František

MPK: C07D 211/58

Značky: n-(4-hyroxy-3,5-di-terc.butylbenzyliden)-4-imino-2,2,6,6-tetrametyl, spôsob, přípravy, piperidín

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka N-(4-hydroxy-3,5-di-terc. butylbenzyliden)-4-imino-2,2,6,6-tetrametylpiperidinu a spôsobu jeho prípravy. Podstatou vynálezu je N-(4-hydroxy-3,5-di-terc.butylbenzyliden)-4-imino-2,2,6,6- tetrametylpiperidín vzorce I, kde R znační terc.butylovú skupinu. Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na 4-hydroxy-3,5-di-terc.butylbenzaldehyd vzorca II, kde R značí terc.butylovú...

Poly{etylén-2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándionát} a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231250

Dátum: 15.06.1986

Autori: Papalová Anna, Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Vašš František

MPK: C07D 211/58

Značky: poly{etylén-2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándionát, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka poly{etylén-2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándionátu} a spôsobu jeho prípravy. Podstatou vynálezu je poly {etylén-2-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)butándionát} vzorca I kde n je 2 až 100. Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na zlúčeninu vzorca II uvedenú ďalej, pôsobí zlúčeninou vzorca III uvedenou ďalej v dimetylformamide, dimetylsulfoxide alebo...

Dialkylester kyseliny a,a’-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)-adipovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231249

Dátum: 15.06.1986

Autori: Hercegová Gabriela, Papalová Anna, Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk Csc, Vašš František

MPK: C07D 211/58

Značky: a,a'-bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)-adipovej, kyseliny, dialkylester, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dialkylesteru kyseliny alfa, alfa -bis-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)adipovej a spôsobu jeho prípravy. Podstatou vynálezu je dialkylester kyseliny alfa,alfa -bis(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylamino)adipovej vzorca I kde R je metylová alebo etylová skupina. Podstatou vynálezu je ďalej spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I, ktorý sa vyznačuje tým, že sa na dialkylester kyseliny alfa,alfa -dibrómdipovej vzorca II kde R je...

Polyamidy typu stéricky bránených piperazínov na báze a-substituovanej kyseliny propándiovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 226927

Dátum: 15.05.1986

Autori: Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef, Vašš František

Značky: propándiovej, bránených, stericky, a-substituovanej, báze, piperazínov, kyseliny, polyamidy

Zhrnutie / Anotácia:

Polyamidy typu stéricky bránených pi perazíndiónov na báze ?-substituovanej kyseliny propándiovej, ktoré obsahujú v makromolekule opakujúce sa štruktúrne články obecného vzorca kde Q značí alkylénový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 6, n má hodnotu v rozmedzí 2 až 15.

Stéricky bránené piperazíny na báze a-monosubstituovanej kyseliny butándiovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 226926

Dátum: 15.05.1986

Autori: Vašš František, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef

Značky: bránené, a-monosubstituovanej, butándiovej, kyseliny, piperazíny, stericky, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Stéricky bránené piperazíny na báze ?-monosubstituovanej kyseliny butándiovej obecného vzorca kde R značí alkylovú skupinu s počtom atómov uhlíka 1 až 18.

Chelatujúci stéricky bránený piperidín

Načítavanie...

Číslo patentu: 229081

Dátum: 15.04.1986

Autori: Vašš František, Maňásek Zdeněk, Lustoň Jozef

MPK: C07D 211/58

Značky: bránený, piperidín, chelatujúci, stericky

Zhrnutie / Anotácia:

Chelatujúci stéricky bránený piperidín vzorca I

Polyamidy typu stéricky bránených piperazíndiónov na báze a,á-disubstituovaných dikarboxylových alifatických kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: 229080

Dátum: 15.04.1986

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František, Maňásek Zdeněk

MPK: C07D 241/38

Značky: bránených, kyselin, stericky, báze, a,á-disubstituovaných, piperazíndiónov, polyamidy, alifatických, dikarboxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Polyamidy typu stéricky bránených piperazíndiónov na báze ?,??´-disubstituovaných dikarboxylových alifatických kyselín, ktoré obsahujú v makromolekule opakujúce sa štruktúrne články obecného vzorca kde Q je alkylénový reťazec s počtom atómov uhlíka 2 až 6, m má hodnotu v rozmedzí 0 až 6 a n je v intervale 2 až 10.

Polyesterový svetelný stabilizátor na báze stéricky bráneného piperazíndiónu a kyseliny maleinovej a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220997

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lustoň Jozef, Maňásek Zdeněk, Vašš František

Značky: stericky, kyseliny, spôsob, báze, světelný, polyesterový, stabilizátor, maleinovej, bráneného, přípravy, piperazíndiónu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polyesterových svetelných stabilizátorov na báze stéricky bránených pizíndionov a kyseliny maleinovej a spôsobu ich prípravy. Podstata spôsobu prípravy polyesterových svetelných stabilizátorov spočíva v tom, že na 2,-3epoxypropyl-derivát tetrasubstituovaného piperazíndiónu sa pôsobí pri zvýšenej teplote maleinanhydridom v prítomnosti kyslých alebo bázických katalyzátorov. Látky pripravené podľa vynálezu sú potenciálne svetelné...

Polymerizovateľné svetelné stabilizátory na báze diesterov substituovanej kyseliny propándiovej a tetrasubstituovaných piperazínov a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220996

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lustoň Jozef, Vašš František, Maňásek Zdeněk

Značky: světelné, piperazínov, diesterov, propándiovej, přípravy, báze, spôsob, polymerizovateľné, kyseliny, substituovanej, tetrasubstituovaných, stabilizátory

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka polymerizovatelných svetelných stabilizátorov na báze diesterov substituovanej kyseliny propándiovej a tetrasubstituovaných piperazínov a spôsobu ich prípravy. Podstata spôsobu prípravy svetelných stabilizátorov spočíva v tom, že sa na tetrasubstituovaný piperazín pôsobí dialkylesterom kyseliny 2-halogenpropádiovej v suchom dimetylformamide alebo v suchom organickom rozpúšťadle v prítomnosti bázy. Látky pripravené podľa vynálezu...