Lukács Gyula

Spôsob prípravy farmaceutických medziproduktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10567

Dátum: 27.11.2008

Autori: Porcs-makkay Márta, Barkóczy József, Mezei Tibor, Szulágyi János, Vajjon Mária, Molnár Enikő, Volk Balázs, Lukács Gyula

MPK: C07C 49/577, C07C 45/68

Značky: medziproduktov, přípravy, spôsob, farmaceutických

Text:

...pretože je lacnejšie a aplikované množstvo menšie v dôsledku menšej molekulovej hmotnosti než pri0009 Spôsoby prípravy opísané V maďarskom patente č. 211 876 nie sú vhodne na prípravu liečiva v priemyselnom meradle, pretože je prečistenie uskutočňované stĺpcovou chromatograñou a tento spôsob čistenia nie je vhodný na prípravu veľkého množstva finálneho produktu. Na prečistenie je teda potrebné veľké množstvo činidiel, čo je...

Spôsob prípravy (1R, 2S, 4R)-(-)-2-[(2'-{N,N-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri-[metyl]- bicyklo[2.2.1]heptánu a jeho farmaceuticky prijateľných adičných solí s kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 285780

Dátum: 11.07.2007

Autori: Porcs-makkay Márta, Mezei Tibor, Németh Norbert, Budai Zoltán, Szabó Tibor, Krasznai György, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Nagy Kalman, Simig Gyula, Szulágyi János, Lukács Gyula

MPK: C07C 217/00, C07C 213/00

Značky: 4r)-(-)-2-[(2'-{n,n-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri-[metyl, solí, bicyklo[2.2.1]heptánu, kyselinami, prijateľných, farmaceutický, přípravy, adičných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prípravy (1R, 2S, 4R)-(-)-2-(dimetylaminoetoxy)-2-fenyl-1,7,7- trimetylbicyklo[2.2.1]heptánu, t. j. deramciklanu, a jeho farmaceuticky prijateľných adičných solí s kyselinami, ktorý zahŕňa a) reakciu (+)-gáfru s fenylmagnéziumhalogenidom alebo fenylalkalickými zlúčeninami a prípadnú hydrolýzu reakčného produktu b) reakciu takto získaného (1R,2S,4R)-(-)-2-fenyl-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-olu s...

Vysoko čistý (1R,2S,4R)-(-)-2-[(2'-{N,N-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri- [metyl]-bicyklo[2.2.1]heptán a jeho farmaceuticky prijateľné adičné soli s kyselinami, liečivá s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285635

Dátum: 18.04.2007

Autori: Szabó Tibor, Lukács Gyula, Vereczkeyné Donáth György, Nagy Kalman, Simig Gyula, Németh Norbert, Mezei Tibor, Porcs-makkay Márta, Szulágyi János, Budai Zoltán, Krasznai György

MPK: A61P 25/00, A61K 31/135, A61K 31/13...

Značky: obsahom, farmaceutický, prijateľné, vysoko, metyl]-bicyklo[2.2.1]heptán, použitie, čistý, liečivá, kyselinami, 1r,2s,4r)-(-)-2-[(2'-{n,n-dimetylamino}-etoxy)]-2-[fenyl]-1,7,7-tri, adičné

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú (1R,2S,4R)-(-)-2-(dimetylaminoetoxy)-2-fenyl-1,7,7- trimetylbicyklo[2.2.1]heptán, t. j. deramciklan, vo forme voľnej bázy alebo farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou, ktorý obsahuje nie viac než 0,2 % hmotn. (1R, 2S, 4R)-3-(dimetylaminoetyl)-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]heptan-2-ónu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej adičnej soli s kyselinou, liečivá s jeho obsahom a jeho použitie na prípravu anxiolytických liečiv....

Spôsob prípravy vysoko čistého meloxikamu a draselnej soli meloxikamu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8928

Dátum: 16.12.2005

Autori: Mezei Tibor, Hofmanné Fekete Valéria, Vereczkeyné Donáth Györgyi, Volk Balázs, Körtvelyessy Gyuláné, Molnár Enikő, Mesterházy Norbert, Lukács Gyula, Porcs-makkay Márta, Nagy Kalman, Pécsi Éva, Krasznai György, Simig Gyula

MPK: C07D 417/12, A61K 31/427, A61P 29/00...

Značky: meloxikamu, přípravy, spôsob, čistého, vysoko, draselnej

Text:

...vzorca (III), kde R je metyl, používaná ako východisková látka. Najmenšie množstvo zlúčeniny vzorca (V) je pripravované v prípade, keď R je vo východiskovej zlúčenine vzorca (III) izopropyl. Podľa opisov v liekopisoch je úroveň koncentrácie zlúčenín vzorca (V) 0,1 hmotu. a tá môže byťdosialmutá iba niekoľkonásobnou rekryštalizáciou surového produktu z dichlórmetánu.0006 V patentovej prihláška US č. 20030109701 je opísaný spôsob prípravy...