Lubojacký Jaromír

Způsob redukce hydrogenačního kobaltového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 269723

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pavlas Pavel, Dvořák Bohumír, Pašek Josef, Lubojacký Jaromír, Grapl Jiří

MPK: C07C 87/36, B01J 23/74, B01J 37/18...

Značky: kobaltového, hydrogenačního, katalyzátoru, redukce, způsob

Text:

...nosiče katalyzátory v prooesníoh trubkovýoh hydrogenačníchn reaktorech, je snížení teploty redukce katalyzátoru pomocí vhodné přímšsi. Takovým typem příměsí, které je nutno předem zabudovat do katslyzátoru, jsou snedněji redukovatelné oxidy mědi nebo jiné mščnaté soli. Uvedený způsob však není v případě kdbaltového kstslyzátoru pro selektivní hydrogenaci enilinu na cyklohexylsmin realizovatelný. Příměs mědnaté složky sice účinnä snižuje...

Způsob aktivace kobaltového katalyzátoru pro selektivní hydrogenaci anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263848

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pavlas Pavel, Grapl Jiří, Dvořák Bohumír, Lubojacký Jaromír

MPK: C07C 87/36, B01J 23/74

Značky: katalyzátoru, kobaltového, aktivace, způsob, selektivní, hydrogenaci, anilinu

Text:

...proces je, že ho lze realizovat v procesnínr reakt-oru a~ to nejen na začátku, ale i v průběhuvlast-H.ního katalytického procesu. Popsaný vynález nejlépe dokumentují dále uvedené přiklady.Prekursorem aktivní složky komerčního kobaltového katalyzät-oru pro selektivní hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin je směs oxidu kobaltnato-kobaltitêho a uhličitanu dihydroxydlkobaltnatého. Tyto prekursory konvertují při redukci vodíkem na...

Způsob odvodu tepla vzniklého v adiabatickém reaktoru při výrobě anilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263430

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rozinek Radovan, Lubojacký Jaromír, Bancíř Karel

MPK: C07C 87/52

Značky: reaktoru, výrobe, vzniklého, tepla, adiabatickém, anilinu, způsob, odvodu

Text:

...za tlaku 0,7 až 2,5 Mľe za vzniku vodní páry a teprve poté se další část tepla předá vodíku vstupujícímu do reakce a nitrobenzenu vstupudícímu do reakce arnásledně se zbylá část tepla odvede chladící vodou. Výhodou způsobu odvodu tepla podle vynálezu je kromědokonalého využití reakčního tepla vznikľěho v adiabstickém reaktoru zabezpečení revnoměrného přívodu tepla nastřikovaným nitrobenzenem a vodíkem do sytíoí kolony a tedy i zlepšení...

Způsob dokonalejšího využití katalyzátoru v adiabatickém reaktoru zapojeném v sérii za reaktorem s odvodem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 258375

Dátum: 16.08.1988

Autori: Neuwirth Ivo, Rozinek Radovan, Bancíř Karel, Dvořák Bohumír, Pašek Josef, Lubojacký Jaromír, Pavlas Pavel

MPK: B01J 23/72

Značky: katalyzátoru, reaktorem, tepla, adiabatickém, zapojeném, způsob, dokonalejšího, reaktoru, odvodem, sérií, využití

Text:

...desaktivovaný katalyzátor např. katalyzátor získaný při vyprázdnění reaktoru s odvodem tepla.Výhody způsobu dle vynálezu spočívaji v tom, že se dokonale využije katalyzátor V adiabatickém reaktoru, V reaktoru není zbytečně desaktivovaný katalyzátor, na kterém neprobíhá reakce a na výstupní straně katalytické vrstvy je trvale katalyzátor s výrazně vyšší aktivitou, čímž se mínimalizuje obsah nezreagované suroviny v produktu. Sníží se tak...

Způsob regenerace kobaltového katalyzátoru pro hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257158

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pavlas Pavel, Grapl Jiří, Lubojacký Jaromír, Lavina Pavel

MPK: B01J 23/94

Značky: cyklohexylamin, katalyzátoru, hydrogenaci, způsob, anilinu, kobaltového, regenerace

Text:

...je mnohem kratší. Důsledkem všech uvedených výhod je celkové prodloužení životnosti katalyzátoru a snížení jeho jednicové spotřeby při současných ůsporách energie, pracovních sil a zvýšení roční výroby oproti způsobu vedení procesu bez regeneraee nebo s regenerací kyslíkem.q) Regeneraci katalyzátoru lze provést jinými organickými kapalinami jako aceton,benzen, metylisohutylketon a anilin.Způsob regenerace kobaltového katalyzátoru dle...

Způsob zvýšení selektivity procesu katalytické hydrogenace anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253798

Dátum: 17.12.1987

Autori: Círová Alena, Lubojacký Jaromír, Rosenthal Jakub, Dvořák Bohumír, Pavlas Pavel, Pašek Josef

MPK: C07C 87/36, C07C 85/24

Značky: procesu, selektivity, cyklohexylamin, způsob, zvýšení, anilinu, hydrogenace, katalytické

Text:

...1,5 až 2,5 mm. Průměr kroužku je výhodné volit v rozmezí Sraž 6 mm. správnou volbou výchozí suroviny nebo samotného prekurzoru lze obsah nežádoucích příměsí, speciálně niklu a mědi, omezit a tim přispět ke zvýšení selektivity procesu. Dále jsme zjistili, že vedle cíleného výběru surovin na přípravu katalyzátoru lze selektivitu reakce zvýšit užitím katalyzátoru vhodnéhoPředností popsaného způsobu zlepšení selektivity hydrogenace anilinu je, že...

Spôsob výroby zmesného oxidu kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242223

Dátum: 15.09.1987

Autori: Eepický Miloš, Pavlanský Rudolf, Rubeš Jioa, Petrtýl Miroslav, Strnad Jioí, Trniný Jaromar, Lubojacký Jaromír, Slavík Miroslav, Oezník Jan

MPK: C01G 51/04

Značky: spôsob, oxidů, výroby, kobaltu, zmesného

Text:

...na dosahovanom tlaku. Vzniklý bezvodý dusičnan kobaltnatý sa následne vypaľuje 30 až 200 kPa pri teplotách 120 až 600 °C za tlaku 30 až 200 kPa. Pri vypalovani dochádza k uvolňovaniu oxidov dusíka NOX, ktoré sa likvidujú z dôvodu ochrany pracovného a životného prostrediabežne používanými spôsobmi, najjednoduchšie alkalickou absorpciou v roztoku hydroxidu sodného, prípadne inými možnými spôsobmi, napriklad katalytickou redukciou. Ku koncu...

Způsob stabilizace aktivovaného hydrogeneračního kobaltového katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234642

Dátum: 01.01.1987

Autori: Lubojacký Jaromír, Neuvirt Ivo, Pašek Josef, Pavlas Pavel, Dvořák Bohumír

MPK: B01J 23/74, C07C 85/24

Značky: hydrogeneračního, aktivovaného, katalyzátoru, stabilizace, způsob, kobaltového

Zhrnutie / Anotácia:

Aktivovaný katalyzátor, promotovaný jedním uhličitanem ze skupiny uhličitanů alkalických kovů a obsahující 25 až 60 hmot. % kobaltu, se nejprve proudem vodíku ochladí na teplotu nižší než 55 °C a po propláchnutí proudem inertního plynu se stabilizuje při počáteční teplotě 15 °C až 55 °C proudem plynné směsi inertní plyn-kyslík, jejíž vstupní počáteční koncentrace kyslíku 0,3 obj. 0 se postupně zvyšuje až na 21 obj. %, přičemž maximální teplota...

Způsob výroby anilinu katalytickou hydrogenací nitrobenzenu vodíkem v plynné fázi a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231717

Dátum: 15.07.1986

Autori: Hejda Zdeněk, Pavlas Pavel, Lubojacký Jaromír, Pexidr Václav, Bancíř Karel, Marek Jaroslav

MPK: C07C 87/52

Značky: katalytickou, nitrobenzenu, výroby, fázi, anilinu, hydrogenaci, zařízení, vodíkem, provádění, způsob, plynné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález umožňuje snížit spotřebu katalyzátoru při výrobě anilinu z nitrobenzenu v plynné fázi. Podstatou vynálezu je střídání směru toku reakční směsi v průběhu hydrogenačního cyklu při katalytické hydrogenaci nitrobenzenu vodíkem v plynné fázi. Reaktorový uzel je tvořen kombinací reaktoru izotermního a adiabatického. Součástí předmětu vynálezu je také zařízení k provádění způsobu.

Způsob výroby N-ethylanilinu a N,N´-diethylanilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229121

Dátum: 01.02.1986

Autori: Pašek Josef, Soukup Miroslav, Pištěk Václav, Lubojacký Jaromír, Dlouhý Jiří

MPK: C07C 87/52

Značky: n-ethylanilinu, výroby, n,n´-diethylanilinu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká alkylace anilinu ethanolem v kapalné fázi na měděných katalyzátorech při teplotě 160 až 250°C a tlaku 3 až 20 MPa v atmosféře vodíku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se z reakční směsi oddestiluje na koloně nezreagovaný ethanol, z kterého se před recykláží do ethylace odrektifikuje přední podíl obsahující především ethylacetát, směs anilinu a ethylanilinů se oddělí od vodné fáze, z vodní fáze se vydestilují rozpuštěné...

Způsob výroby anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220816

Dátum: 15.12.1985

Autori: Bancíř Karel, Pavlas Pavel, Pašek Josef, Lubojacký Jaromír, Dvořák Bohumír, Pexidr Václav

Značky: výroby, způsob, anilinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby anilinu hydrogenací nitrobenzenu v plynné fázi na měděných katalyzátorech za tlaku 150 až 500 kPa a řeší otázku zvýšení životnosti katalyzátoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se v trubkovém reaktoru použije katalyzátoru s definovanou rychlostí rozpadu. Čerstvý katalyzátor pracuje při teplotě chladicí vody 160 až 180 °C a molárním poměru hydrogenační plyn/nitrobenzen 15 až 50, dezaktivovaný katalyzátor při...

Měděný katalyzátor pro hydrogenaci aromatických nitrosloučenin v plynné fázi a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217344

Dátum: 01.08.1985

Autori: Hudec Antonín, Lubojacký Jaromír, Pavlas Pavel, Dvořák Bohumír, Pašek Josef, Veger Miloš

Značky: přípravy, způsob, fázi, nitrosloučenin, měděný, katalyzátor, plynné, hydrogenaci, aromatických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měděného katalyzátoru vhodného pro výrobu aromatických aminů katalytickou redukcí nitrolátek vodíkem v plynné fázi. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nosič měděného katalyzátoru,obsahujícího 25 až 50 hmot. % mědi, je tvořen směsí křemičitanů a volných oxidů křemíku,hořčíku a jednoho ze skupiny vápník, zinek, mangan, chrom. Katalyzátor se připravuje vzájemným srážením dvou vícesložkových roztoků, z nichž jeden je směsí...

Rám tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239253

Dátum: 15.05.1985

Autori: Pašek Josef, Pavlas Pavel, Lubojacký Jaromír, Petráš František, Plecháeek Václav

MPK: D03D 49/02

Značky: stroje, tkacího

Text:

...kusu a dvě dolní sestávají z několika částí. První části dolních trubkových rozpěr 3 jsou jedním koncem upevněny na levé bočnici ł a svým druhým koncem na první spojnici 3.Druhé části dolních trubkových rozpěr 3 jsou upevněny vždy jedním koncem na první spoj 3 239253nici 1 a druhým koncem na druhé spojnici 5. Třetí části dolních trubkových rozpěr 3 jsou Opět jedním koncem upevněny na druhé spojnici g a druhým koncem na pravé bočnici 3. Počet...

Způsob reaktivace měděného katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215704

Dátum: 15.03.1984

Autori: Pašek Josef, Rozinek Radovan, Lubojacký Jaromír, Dvořák Bohumír, Pexidr Václav, Pavlas Pavel

Značky: reaktivace, způsob, katalyzátoru, měděného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu reaktivace měděného katalyzátoru, vhodného především pro hydrogenaci nitrobenzenu na anilin v plynné fázi na pevném loži katalyzátoru. Jeho podstata spočívá v tom, že se reaktivace provádí směsí inertního plynu a par nitrobenzenu při teplotě 180 až 230 °C po dobu 10 minut až 4 hodin. Koncentrace par nitrobenzenu ve směsi činí 1 až 5 % mol.

Způsob reaktivace měděného katalyzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215703

Dátum: 15.03.1984

Autori: Pavlas Pavel, Pašek Josef, Dvořák Bohumír, Lubojacký Jaromír, Pexidr Václav, Rozinek Radovan

Značky: měděného, reaktivace, způsob, katalyzátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu reaktivace měděného katalyzátoru, vhodného především pro hydrogenaci nitrobenzenu na anilin v plynné fázi na pevném loži katalyzátoru. Podstata reaktivace směsí kyslíku a inertního plynu spočívá v tom, že se provádí při teplotě 180 až 230 (C po dobu 10 minut až hodin. Reakci lze provádět opakovaně, poprvé během prvé čtvrtiny životnosti katalyzátoru.