Ľubek Ján

Zariadenie na spracovanie a rôzne úpravy pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1631

Dátum: 08.10.1997

Autori: Klč Pavel, Ľubek Ján

MPK: A01B 33/02, A01B 33/14, A01B 33/12...

Značky: spracovanie, úpravy, rôzne, zariadenie, pôdy

Text:

...prekrytia.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených výkresoch je na obr.l pohľad na zariadenie zboku.2 Na obr.2 je pohľad na zariadenie zhora a na obr.3 je znázornenýZariadenie pozostáva z rámu É, na ktorom je otočné v ložiskách lg uložený valcový pracovný nástroj l Rám § je v prednej časti opatrený čapmi úchytu lg, pomocou ktorých sa zariadenie pripája k trojbodovému závesu tažného stroja. Valcový pracovný nástroj l sa skladá z...

Zariadenie na spracovanie stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: 254234

Dátum: 15.01.1988

Autor: Ľubek Ján

MPK: B27L 1/00, A01G 23/00

Značky: spracovanie, zariadenie, stromov

Text:

...v ihličí .a zároveñ sa docieli čistejšia štiepka.Príklad zariadenia na spracovanie stromov vpodla vvnálezu je znázornený na pripojenom výkrese ako pohľad v pozdĺžnom reze.Zariadenie poztostávta z nosného rámu 1, na ktorom sú uchytené vkladaní žlab 17 s podávacím pásom 18 a prítlačným zariadením s pohon-om 1 G, kryt 14, v ktorom sú otĺkaciebubny 15. K nosnému rámu 1 je uchytené predné vedenie 9 a zadné vedenie 1 U, -v ktorých je rám...

Protierózne koleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 249218

Dátum: 12.03.1987

Autor: Ľubek Ján

MPK: B60B 11/06

Značky: koleso, protierózne

Text:

...ryhu, »ktorá pri vhodných prírodných a klimatických podmienkach umožňuje vznik vodnej erózie pôdy..protierözne koleso podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že na náboj s vencom sú z oboch strán. uchytené tvarové segmenty navzájom spojené spojovnacími elementami, pričom sú voči sebe pootočené tak, že tvoria kruh.Výhoda vynálezu oproti doposiaľ používaným .kolesám je v tom, že p.ri otáčani ne~ vytvárajú súvislú ryhu, čím zabraňujú...

Posuvné vstupy a poklopy na zabudovanie do komunikácií

Načítavanie...

Číslo patentu: 235589

Dátum: 15.02.1987

Autori: Firic Štefan, Ľubek Ján

MPK: E03B 9/06, E02D 29/14

Značky: komunikácií, poklopy, vstupy, posuvné, zabudovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Posuvné vstupy a poklopy na zabudovanie do komunikácií slúžia na zjednodušenie stavebných prác pri zmene nivelety komunikácie, a to ako pri rekonštrukciách, tak aj opravách. Pre zabezpečenie jednoduchého prestavenia polohy je vstup s poklopom riešený na princípe vzájomne do seba zapadajúcich dielov, a to tak, že vonkajší die1 je z celého kusu s vnútorným závitom a vnútorný diel pozostáva najmenej z troch segmentov opatrený vonkajším závitom....

Zariadenie na sekanie stromov a vetiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 231527

Dátum: 15.12.1986

Autori: Ľubek Ján, Jančo Jozef

MPK: A01G 23/06

Značky: stromov, zariadenie, sekanie, vetiev

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém obojstranného sekacieho disku, ktorý umožňuje sekať naraz stromy z obidvoch strán kolmo na os pojazdu. Podstata spočíva v tom, že disk je zložený z dvoch kotúčov pevne uchytených na hriadeli a vzájomne spojených lopatkami. Na čelách kotúčov sú z vonkajšej strany namontované nože. Disk je uložený v statore sekacieho orgánu, ktorý má z oboch strán šikmé prísunové žlaby a štvrťkruhové vstupné otvory. V spodnej časti statora...

Štiepačka dreva ako prídavné zariadenie k drapáku nakladacieho zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 221013

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ľubek Ján, Macák Ján

Značky: přídavné, zariadenia, dřeva, drapáku, štiepačka, nakladacieho, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Štiepačka dreva ako prídavné zariadenie k drapáku nakládacieho zariadenia. Technicky rieši zjednodušenie práce pri štiepaní dreva, a to hlavne s jeho manipuláciou a dopravou. Podstata vynálezu spočíva v uložení štiepacieho zariadenia priamo do drapáka nakladacieho zariadenia, čo umožňuje priame štiepanie v drapáku nakládacieho zariadenia. Vynález sa môže využiť v lesnom hospodárstve pri práci na odvozných miestach a expedičných skladoch ako aj...

Pojazdná sekačka na koruny stromov, tenké stromy a vetvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220276

Dátum: 15.02.1986

Autori: Jančo Jozef, Ľubek Ján

Značky: sekačka, vetvy, tenké, stromy, pojazdná, stromov, koruny

Zhrnutie / Anotácia:

Pojazdná sekačka na koruny stromov, tenké stromy a vetvy. Rieši technický problém zjednodušenia prísuvu materiálu (koruny stromov, vetvy a pod.) v poraste a jeho spracovanie na štiepku. Podstata vynálezu spočíva v uložení dvoch sekacích nástrojov aj so vstupnými hrdlami a prísuvným zariadením po stranách nosného rámu, čím sa vytvorí predpoklad vkladať materiál z oboch strán pri jednej jazde porastom. Vynález sa môže využiť v poľnohospodárstve...

Prísuvné zariadenie k sekačke hlavne na celé stromy a koruny stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216887

Dátum: 31.10.1984

Autor: Ľubek Ján

Značky: koruny, stromy, zariadenie, hlavne, prísuvné, stromov, celé, sekačke

Zhrnutie / Anotácia:

Rieši technický problém čistenia korún stromov a celých stromov od anorganických nečistôt a tým aj vyššiu trvanlivosť ostria rezných nástrojov. Podstata vynálezu spočíva vo vytvorení odkladacieho prahu ešte pred vstupom stromu na dopravný pás a vytvorení prepadových otvorov na odvod nečistôt. Pre zabezpečenie únosnosti odkladacieho žľabu je tento podopretý výsuvnými podperami.

Preťahovacie zariadenie hlavne k odvetvovacím hlaviciam

Načítavanie...

Číslo patentu: 215349

Dátum: 31.05.1984

Autor: Ľubek Ján

Značky: zariadenie, odvetvovacím, hlavne, preťahovacie, hlaviciam

Zhrnutie / Anotácia:

Preťahovacie zariadenie k odvetvovacím hlaviciam pre ihličnaté stromy a k sekačkám na celé stromy a koruny stromov. Rieši problém posuvu stromu k nožom a k odvetvovacej hlavici tak sekačky. Môže sa použiť aj na prísuv iného materiálu, kde je potrebné cez podávaný materiál prenášať dostatočne veľkú silu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na spoločnom ráme sú umiestnené dva poháňané pásové dopravníky, z ktorých je jeden pevný a druhý, ktorý je...