Ložek Otto

Sposob prihnojovania ozimín dusíkom počas vegetácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 254652

Dátum: 15.01.1988

Autori: Michalík Ivan, Ložek Otto

MPK: C09K 17/00

Značky: vegetácie, prihnojovania, ozimín, spôsob, počas, dusíkom

Text:

...odrôd ozimnej pšenice.Na obr. 4 je znázornený vplyv diferenoovanej výživy na tvorbu úrody zrna nízkostebelných odrôd ozimnej pšenice.Na obr. 5 je znázornená závislost vplyvu diferencovanej výživy na akumuláciu dusíka v súvislosti s nárastom sušiny nadzemnej hmoty ozimného jačmeňa.Na obr. 6 je znázornený vplyv diferencovanej výživy na tvorbu úrody zrna ozimneho jačmeňa.v n-adzemnej hmote rastlín pri nulwcrvej apĺi» kácii dusíka kontrolný...