Loveček Zdeněk

Gumou modifikovaný asfalt

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1879

Dátum: 08.07.1998

Autori: Sekera Miroslav, Polakovič Ľubomír, Říkovský Vladimír, Masaryková Margita, Halaj Ľubomír, Loveček Zdeněk

MPK: C10C 3/04, C10C 3/06, C09K 3/10...

Značky: modifikovaný, asfalt, gumou

Text:

...môže bez ťažkostí prepravovať a dávkovat ako bežné asfaltové spojivo.Homogenizáciou sa pripravil gumou modiñkovaný asfalt obsahujúci 12,5 hmotnostných drvenej gumy s veľkosťou zma až do 0,5 mm a 87,5 hmotnostných asfaltovej suroviny s penetráciou pri 25 ° C 90 . 0,1 mm, ktorej chemické skupinové zloženie zodpovedá koloidnému indexu 0,48.Asfaltová surovina bola pozostáva z 86,5 hmotn. asfaltu s penetráciou pri 25 ° C 110 . 0,1 mm a 1 hmotn....

Asfaltové zmesi vystužené nekovovými hutníckymi vláknami

Načítavanie...

Číslo patentu: 233461

Dátum: 15.09.1986

Autori: Florovič Stanislav, Hrubala Henrich, Jantovič Jozef, Zbudilová Anna, Loveček Zdeněk, Bukovčák Karol, Sekera Miroslav, Hanzík Václav

MPK: C08L 95/00, E01C 7/26, E01C 7/18...

Značky: vystužené, nekovovými, asfaltové, zmesí, vláknami, hutníckymi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka asfaltom stmelených zmesí vrstiev vozoviek ciest a diaľnic alebo podláh priemyselných závodov alebo vrstiev tesnení vodohospodárskych stavieb vyrábaných v miešacích súpravách. Použitie nekovových hutníckych vlákien odstraňuje tvorbu trvalých deformácií vrstiev a zvyšuje ich pevnostné parametre. Podstatou vynálezu je použitie rozptýlených nekovových hutníckych vlákien o obsahu 0,1 až 5,0 hmotnostných % v zmesi kameniva a asfaltu....

Spôsob výroby bitúmenových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219164

Dátum: 01.06.1985

Autori: Gschwendt Ivan, Bukovčák Karol, Loveček Zdeněk

Značky: zmesí, spôsob, bitúmenových, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby bitúmenom obaľovaných zmesí kameniva v cestnom staviteľstve pre vrstvy vozoviek diaľnic, ciest a miestnych komunikácií ako aj pre iné inžinierske stavby. Výroba bitúmenom obaľovaných zmesí kameniva podľa vynálezu má taký postup, že vysušené a ohriate kamenivo sa premieša asfaltom a potom sa pridá filter. Postupom výroby asfaltom obaľovaných zmesí podľa vynálezu sa dosahuje ich väčšia stabilita, menšia hodnota...

Kompozitný stavebný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 221711

Dátum: 15.05.1985

Autori: Guštafik Juraj, Loveček Zdeněk, Jantovič Jozef, Čermák Vladimír, Sekera Miroslav, Bruthans Zdeněk

Značky: kompozitný, materiál, stavebný

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitný stavebný materiál vhodný pre konštrukčné aj izolačné účely vyznačujúci sa pevnosťou, deformačnou schopnosťou, trvanlivosťou a nepriepustnosťou. Účel vynálezu je odstrániť hlavné nedostatky doterajších materiálov - malá pružnosť cementobetónov a nutnosť zriaďovania dilatácií v konštrukcii, velká nákladnosť plastbetónov, zmeny vlastností v závislosti od teploty asfaltobetónov. Materiál pozostáva v podstate z dvoch zložiek. Prvou je...

Asfaltové zmesi so sníženou teplotnou a deformačnou citlivosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218184

Dátum: 15.09.1984

Autori: Bukovčák Karol, Bahidský Karol, Kučera Alfonz, Sekera Miroslav, Loveček Zdeněk, Jantovič Jozef

Značky: deformačnou, sníženou, zmesí, citlivosťou, teplotnou, asfaltové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka ďalšieho zlepšenia asfaltových spojív pre využitie v stavebníctve. Vynález rieši skvalitnenie asfaltových zmesí znížením teplotnej a deformačnej citlivosti súčasným použitím plastomerov a elastomerov. Využíva sa kombinácia vlastnosti elastomerov (zlepšujú chovanie asfaltových zmesí pri záporných teplotách - obmedzenie trhlín) a plastomerov (zlepšujú vlastnosti asfaltových zmesí pri kladných vyšších teplotách - zamedzenie tvorby...