Loukota Jiří

Způsob izolace solí kobaltu při oxonaci propylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265445

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kubička Rudolf, Jasenský Zděnek, Loukota Jiří, Macek Vladimír, Pařízek Miroslav, Pokorný Pavel

MPK: C01G 51/06

Značky: solí, propylenu, kobaltu, způsob, izolace, oxonaci

Text:

...plynu, získávaného z generátorového plynu vyráběného parciální oxidací ropných zbytků, s jehož pomocí se sníží obsah karbonylů železa z obvyklých 4 až 10 mg Fe/mg na hodnotu pod 1 mg Fe/mg, dále se izolují zbylé podíly kobaltu z destilačního zbytku oxonace(tzv. těžkých podílů oxonace) pomocí zředěné kyseliny dusičné, s výhodou 2 až 8 kyselinou dusičnou při teplotě 65 °C, čímž se doplňuje již zavedená izolace solí kobaltu z produktu...

Způsob odstraňování oxidů uhlíku z technického vodíku metanací

Načítavanie...

Číslo patentu: 258512

Dátum: 16.08.1988

Autori: Domalíp Vratislav, Loukota Jiří, Sokol Ludvík, Vrzáň Josef, Brzobohatý Pavel

MPK: C01B 3/56

Značky: oxidů, uhlíku, metanací, způsob, vodíku, odstraňování, technického

Text:

...oxidů uhlíku z technického vodíku a optimalizace náplně reaktoru s ohledem na její cenu. Proto za zvláště náročných podmínek metanace při vysokém objemovém zatížení, za přítomnosti stopových jedů a při zvýšených nárocích na čistotu vodíku po metanací, se i spodní část náplně rozdělí do dvou vrstev složených z jednoho ze dvou posledně zmíněných typů katalyzátorů a katalyzátoru plněného do horní vrstvy reaktoru, který se výhodné naplní do...

Způsob předčištění generátorového plynu získaného zplyňováním ropných a dehtových zbytků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254627

Dátum: 15.01.1988

Autori: Loukota Jiří, Vrzáň Josef, Brzobohatý Pavel, Kubička Rudolf

MPK: C10K 1/34

Značky: zbytků, získaného, ropných, zplyňováním, předčištění, generátorového, dehtových, plynů, způsob

Text:

...1. lože katalyzátoru typu Co/Mo/A 12 O 3 a poté na 2. lože katalyzátoru naplnené tvarovaným A 120. Obsažený sirovodík že pak vypírá ve druhém stupni vypírky alkazidovým louhem DIK na zbytkovou hodnotu 25 mg/mn.Podle nového technologického uspořádání se nyní hydrolýza karbonylsulfídu provádí při 170 až 250 OC, s výhodou při 190 až 220 OC. zvýšení reakční teploty umožní výrazně snižit obsah karbonylü železa a niklu. Na pokles obsahu karbonylů...

Způsob nízkoteplotní konverze oxidu uhelnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 250398

Dátum: 15.04.1987

Autori: Janáček Leoš, Vrzáň Josef, Domalíp Vratislav, Sokol Ludvík, Loukota Jiří

MPK: C10K 3/02

Značky: uhelnatého, nízkoteplotní, způsob, oxidů, konverze

Text:

...konverze oxidu uhelnatého vodní parou za současného zvýšení výkonu linky nebo snížení výstupního obsahu oxidu uhelnatého bez zvýšení přídavku procesní páry způsobem podle vynálezu.Způsob nízkoteplotní konverze oxidu uhelnatého, obsaženého spolu s oxidem uhličitým V plynné směsi vedle převážně vodíku a řádově 101 ppm sirných sloučenin,vodní parou na vodík a oxid uhličitý na nízkoteplotním konverzním katalyzátoru obsahujícím jako...

Způsob rafinace plynů s obsahem sirných sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 238716

Dátum: 16.03.1987

Autori: Sokol Ludvík, Loukota Jiří, Vrzáň Josef

MPK: C10K 1/34

Značky: sirných, sloučenin, rafinace, plynů, obsahem, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu rafinace plynů vyrobených zplynováním uhlíkatých surovin směsí kyslíku a vodní páry. Spočívá v ekonomicky výhodném postupu hydrolýzy karbonylsulfidu a selektivní hydrorafinace a hydrogenolýzy nenasycených látek a heterosloučenin ve dvou stupních a zachycování rozkladných složek karbonylů kovů. Rafinace se provádí ve dvou stupních za přítomnosti katalyzátorů, obsahujících jako aktivní složku Co-Mo na směsi hydratovaného...

Způsob dočišťování surového vodíku metanizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 249073

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vrzáň Josef, Domalíp Vratislav, Loukota Jiří, Brzobohatý Pavel, Kubička Rudolf

MPK: C01B 3/58

Značky: metanizací, dočišťování, způsob, surového, vodíku

Text:

...případů se vystačí e poměrem rutheniového a niklového katalyzátoru v poměru 1 5 až 5 1.Do spodní části axiálního metanizačního reaktoru se plni1 k 1 °VÝ ketalyzátor a do horní části pak rutheniový a nebo naopak.Výhodou plnění rutheniového katalyzátoru do horní části a niklového do spodní části je, že se sníží mira předehřiváni vstupujicího surového vodíku. Naproti tomu plnění niklováho katalyzátoru do horní části a rutheniového katalyzátoru...

Způsob dočišťování surového vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 232767

Dátum: 15.01.1987

Autori: Domalíp Vratislav, Loukota Jiří, Brzobohatý Pavel, Kubička Rudolf

MPK: C01B 3/58

Značky: dočišťování, surového, vodíku, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dočišťování surového vodíku, získaného nízkoteplotní konverzí a následujícím vypíráním kysličníku uhličitého metanizací na obsah do 10 ppm za přítomnosti rutheniového katalyzátoru. Metanizace probíhá v rozmezí vstupní teploty 160 až 200 °C a výstupní teploty nad 300 °C až 340 °C při objemové rychlosti 5000 až 25 000 nm3 surového vodíku na 1 m3 metanizačního katalyzátoru za hodinu, nebo výstupní teploty do 340 °C při objemové...

Způsob odstraňování kyslíkatých sloučenin uhlíku z technického vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222807

Dátum: 15.03.1986

Autori: Loukota Jiří, Vrzáň Josef, Domalíp Vratislav, Brzobohatý Pavel, Sokol Ludvík

Značky: odstraňování, způsob, uhlíku, sloučenin, vodíku, technického, kyslíkatých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování kyslíkatých sloučenin z technického vodíku methanací na niklových katalyzátorech, případně modifikovaných drahými kovy 8. skupiny periodického systému, při němž probíhá reakce na niklových katalyzátorech o různém obsahu aktivní složky, který se v reaktoru nejprve redukuje. Použití katalyzátoru s vysokým obsahem aktivní složky ve vstupní vrstvě katalyzátorového lože umožní snížit teplotu na vstupu do...

Způsob dočišťování surového vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221061

Dátum: 15.01.1986

Autori: Loukota Jiří, Brzobohatý Pavel, Kubička Rudolf, Domalíp Vratislav

Značky: způsob, vodíku, dočišťování, surového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dočišťování surového vodíku, získaného nízkoteplotní konverzí s následujícím vypíráním kysličníku uhličitého metanizací na obsah do 10 ppm za přítomnosti rutheniového katalyzátoru. Metanizace probíhá při teplotách 160 až 300 °C a energeticky méně náročná než dosavadní způsoby.

Způsob konverze plynů obsahujícich kysličník uhelnatý a případně současné hydrolýzy sirných sloučenin v plynu vodní párou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215516

Dátum: 15.10.1984

Autori: Cmíral František, Loukota Jiří, Sokol Ludvík

Značky: sloučenin, současné, hydrolýzy, případně, párou, vodní, obsahujících, způsob, uhelnatý, konverze, sirných, kysličník, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu konverze plynů obsahujících kysličník uhelnatý a případně současně hydrolýzu sirných sloučenin za přítomnosti nízkoteplotního sířeodolného katalyzátoru na ,bázi Co, Mo, K a Al v nejméně jednom stupni při teplotách 180 až 300 °C a objemové rychlosti (objem plynu na objem katalyzátoru za hodinu) 1000 až 10000. Plyn obsahuje alespoň 10 mg síry na m3 plynu výhodně 0,05 až 20 g síry/m3 a poměr plynu k vodní páře je 1 : 0,6 až...

Způsob čištění plynů z parní nebo kyslíkoparní oxidace uhlíkatých surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214611

Dátum: 30.03.1984

Autori: Brzobohatý Pavel, Domalíp Vratislav, Loukota Jiří, Sokol Ludvík

Značky: surovin, uhlíkatých, oxidace, parní, plynů, čištění, způsob, kyslíkoparní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění plynů z parní nebo kyslíkoparní oxidace katalytickým odstraňováním karbonylů kovů, hydrolýzou a hydrogenolýzou sirných sloučenin jiných než sirovodík, hydrogenačním odstraňováním kyslíkatých a nenasycených organických látek a hydorlýzou kyseliny kyanovodíkové probíhá při tlaku 0,1 až 10 MPa, teplotě 200 až 480 °C, objemovém prosazení 1000 až 12 000 objemů na objem katalyzátoru a hodinu při objemovém poměru vodní páry k plynu...

Způsob výroby syntézních plynů z produktů parní a/nebo kyslíkoparní oxidace uhlíkatých surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214610

Dátum: 30.03.1984

Autori: Loukota Jiří, Sokol Ludvík, Brzobohatý Pavel, Domalíp Vratislav

Značky: produktů, kyslíkoparní, parní, oxidace, výroby, plynů, uhlíkatých, způsob, surovin, syntézních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby syntézních plynů s definovaným poměrem vodíku ke kysličníku uhelnatému z produktů parní a/nebo kyslíkoparní oxidace uhlíkatých surovin parciální konverzí kysličníku uhelnatého vodní parou při současné hydrolýze a hydrogenolýze přítomných karbonylů kovů, karbonylsulfidu a organických heterosloučenin a nenasycených sloučenin. Reakce probíhá za přítomnosti nízkoteplotního sířeodolného katalyzátoru na bázi...

Způsob výroby vodíku nízkoteplotní konverzí kysličníku uhelnatého z plynů z parní nebo kyslíkoparní oxidace uhlíkatých surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214569

Dátum: 30.03.1984

Autori: Cmíral František, Sokol Ludvík, Loukota Jiří

Značky: vodíku, parní, nízkoteplotní, surovin, výroby, plynů, oxidace, kyslíkoparní, uhlíkatých, uhelnatého, kysličníku, způsob, konverzí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vodíku z plynů parní nebo kyslíkoparní oxidace uhlíkatých surovin konverzí kysličníku uhelnatého vodní parou za přítomnosti sirných sloučenin s použitím katalyzátorů obsahujících kovy I, II, VI. a VIII. skupina periodické soustavy prvků za současné konverze nežádoucích látek na látky odstranitelné absorpčními nebo adsorpčními způsoby spočívá v předběžné aktivaci katalyzátoru uloženého v nejméně dvou vrstvách nebo až třech za sebou...