Long Daniel

4-[2-(2-fluórfenoxymetyl)fenyl]piperidínové zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13289

Dátum: 13.11.2009

Autori: Zipfel Sheila, Stangeland Eric, Patterson Lori Jean, Long Daniel

MPK: A61P 25/00, A61K 31/4409, C07D 211/22...

Značky: zlúčeniny, 4-[2-(2-fluórfenoxymetyl)fenyl]piperidínové

Text:

...51(7-8)1 172-1180 Vickers et al. (2008) Bioorg. Med. Chem. Lett. 1823230-3235 Fishbain et al. (2000) Pain Med. 1(4)3 l 0-316 a Mochizucki (2004) Human Psychopharmacology 192515-819). Avšak v klinických štúdiách sa uvádza, že inhibícia SERT je spojená s nauzeou a ďalšími vedľajšími účinkami (Greist et al. (2004) Clin. Ther. 26(9)1446-l 455). Tak sa predpokladá, že terapeutické činidlá, ktoré majú vyváženejšiu afmitu k SERT a NET...

8-azabicyklo[3.2.1]oktánové zlúčeniny ako antagonisty µ-opioidného receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9925

Dátum: 28.02.2007

Autori: Church Timothy, Saito Daisuke Roland, Jacobsen John, Long Daniel, Stergiades Ioanna, Jiang Lan, Van Dyke Priscilla

MPK: C07D 451/02

Značky: receptora, µ-opioidného, 8-azabicyklo[3.2.1]oktánové, antagonisty, zlúčeniny

Text:

...sú každý prípadne substítuovaný jednou skupinou -ORa, jedným alebo dvoma halogénmi, jedným alebo dvoma Cmalkyly substituovanými dvoma alebo tromi halogénmi alebo jedným, dvoma,tromi alebo štyrmi C malkylmiR 4 je Cjőcykloalkyl alebo Cj 5 alkyl, kde Cg-ócykloalkyl je prípadne substítuovaný jednou skupinou -ORa a Cpőalkyl je prípadne substituovaný jedným alebo dvoma substituentmi vybranými z -ORa, -C(O)OR, -S(O)3 R 6, -C(O)NRR°, - NRaRb,...

Benzimidazol-karboxamidové zlúčeniny ako agonisty 5-HT4 receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11217

Dátum: 24.05.2006

Autori: Dalziel Sean, Fatheree Paul, Phizackerley Kirsten, Marquess Daniel, Choi Seok-ki, Long Daniel, Jiang Lan, Gendron Roland, Mckinnell Robert Murray

MPK: C07D 401/14, A61P 1/00, A61K 31/4545...

Značky: zlúčeniny, benzimidazol-karboxamidové, agonisty, 5-ht4, receptorov

Text:

...zo skupiny Cj 4 alkyl, halo, Cjijalkoxy, -CF 3, -OCF 3 a(d) -C(O)C(R°R 7)R 8, kde R je vodík alebo Cj.3 alkyl a R 7 je vodík, -OH, alebo C 1.3 alkyl alebo R 6 a R 7 spolu tvoria oxo alebo -(CH 2)2- a R 8 je fenyl alebo eyklohexyl, kde fenyl alebo cyklohexyl sú prípadne substituovane 1, 2, alebo 3 substituentmi vybranými zo skupiny Cj.4 alkyl, halo, Cmalkoxy, -CF 3, -OCF 3, -OCBFg a -CN(e) -C(O)C(HR 9)OR 1 °, kde R 9 je vodík alebo...

Chinolinón-karboxamidové zlúčeniny ako agonistické látky 5-HT4 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5208

Dátum: 06.04.2005

Autori: Goldblum Adam, Fatheree Paul, Choi Seok-ki, Long Daniel, Marquess Daniel, Genov Daniel, Turner Derek

MPK: A61P 1/00, C07D 451/00, A61K 31/46...

Značky: receptora, 5-ht4, agonistické, látky, chinolinón-karboxamidové, zlúčeniny

Text:

...tiež poskytuje postupy syntezy a medziprodukty opisané v tomto dokumente, ktoré sú užitočné na pripravu zlúčenin podľa tohto vynálezu.0013 vynález tiež poskytuje zlúčeniny podľa tohto vynálezu, ako sú opísané v tomto dokumente na použitie pri zdravotnej terapii, ako aj použitie zlúčeniny podľa tohto vynálezu na výrobu prípravku alebo lieku na liečenie choroby alebo stavu spojeného s aktivitou 5-HT 4 receptora u cicavcov, napríklad poruchy...

Zosieťované glykopeptid-cefalosporínové antibiotiká

Načítavanie...

Číslo patentu: E 583

Dátum: 11.10.2002

Autori: Fatheree Paul, Nodwell Matthew, Turner Derek, Long Daniel, Moran Edmund, Linsell Martin, Aggen James, Marquess Daniel

MPK: A61K 31/545, A61K 38/04, A61P 31/00...

Značky: antibiotika, zosieťované, glykopeptid-cefalosporínové

Text:

...zo súboru zahrňujúceho OR, -NRdRe, -COZRÚ, -C(O)NR°RE a S(O)ZNRR° R 2 je atóm vodíka alebo ovca alkyjkaždý R 3 je nezavisle vybraný zo súboru, zahrñujüceho 01-05 alkyl, 02-05 alkenyl, 02-05 a|kinyI, 03-06 cykloalkyl, 06-010 aryl, 02-09 heteroaryl, 03-05 helerocyklus a Re alebo dve susedné skupiny R 3 sú spojené tak, že vytvárajú 03-05 alkylén alebo O(C|Cs aIkylén)-O- kde každá alkylová, alkylénová, alkenylová a alkinylová skupina je...