Lokaj Jan

Kryštalická alfa-forma Imatinib mezylátu s novým habitom a spôsob jeho prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288226

Dátum: 26.09.2014

Autori: Ratkovská Ľubica, Šimon Peter, Lokaj Jan, Veverková Eva, Veverka Miroslav

MPK: A61P 35/00, A61K 31/506, C07C 233/65...

Značky: přípravy, krystalická, imatinib, spôsob, použitie, habitom, mezylátu, alfa-forma, novým

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je kryštalická ?-forma Imatinib mezylátu s novým habitom,  spôsob jeho prípravy a jeho použitie na liečebné účely.

Homopolymery a kopolymery N-(3-dimethylaminofenyl)-methakrylamidů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270707

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lokaj Jan, Bílá Jitka

MPK: C08F 20/60

Značky: jejich, homopolyméry, kopolymery, výroby, n-(3-dimethylaminofenyl)-methakrylamidů, způsob

Text:

...g (10 G konverze) statlstíckého kopołymeru. ktorý se pňnrćží ethanolom z chloroíormového roztoku. Podle stanovaného obsahu duaíku (3.17 ) je v kopolymcru vestavěno 23.12 96 hmot. (13.29 se mousmtch) N-(S-dímethylamlnoťenyl)methakrylamldu. Límnn vlskozítní číslo kopoíymeru v dímethylformamldu při 2 o °C odpovídá 18.0 cmag-í.Stcjnýrn způsobem jako v příkladu 1 se polymeruje násada obsahující o.5 g N-(B-dlnauxylamlnoísnyÚmothakrylamldu. 0.5 g...

Kvarterní soli N-(3-dimethylaminofenyl)methakrylamidů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264500

Dátum: 14.08.1989

Autori: Bílá Jitka, Lokaj Jan

MPK: C07C 103/70

Značky: přípravy, jejich, n-(3-dimethylaminofenyl)methakrylamidů, kvarterní, způsob

Text:

...izoluje surový trimethyl(3-methakrylamidofenyl)amoniumjodid (0,80 q, tj. 94,18 výtěžek), který se čistí extrakoi benzenem. Teplota táni získané kvarterni soli odpovídá 19 s až 19 s °c.Stejným způsobem jako v přikladu 1 vznikne za 24 hodin z 0,89 g (4,36 mmol) N-(3-dimethylaminofenyl)methakry 1 amidu a 1,05 q (8,68 mmol) allylbromidu ve 4,5 cm 3 acetonu 1,23 g(86,6 Výtěžek) dimethylallyl(3-methakrylamidofenyl)amoniumbromidu. Po extrakci...

N-(3-Dimetylaminofenyl)methakrylamidy a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 263976

Dátum: 12.05.1989

Autori: Lokaj Jan, Bílá Jitka

MPK: C07C 103/64

Značky: n-(3-dimetylaminofenyl)methakrylamidy, způsob, výroby, jejich

Text:

...30 °C. Druhý den se odfiltruje hydrochlorid triethylamínu, Íiltrát se čtyřikrát vytřepe 50 cm 5 5 vodného roztoku octanu sodněh-o a benzenový extrakt se vysuší síranem s-odným Nla 2 S 04 j. Po odstranění nozpouštědla na veukuové odparce se izoluje 7,8 g 100 výtěžek survového N- B-dimethylsaminofenyl metliakrylamidu,ktery po krystalizaci z cyklohexamu má teplotu tání 104 .až 105 °~C.Stejným způsobem jako v příkladu 1 se smísí roztok 1,5 g...

Kopolymery dimethylalkyl(3-maleinnimidofenyl)-amonium halogenidu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262091

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bílá Jitka, Bleha Miroslav, Lokaj Jan

MPK: C08F 222/40

Značky: kopolymery, výroby, halogenidů, dimethylalkyl(3-maleinnimidofenyl)-amonium, způsob, jejich

Text:

...gnamu methyljodidu a roztok se ponechá stát při pokojové teplotě 24 hodin. Vyioučený produkt 0,90 g se extrahuje ethaimolem. Nalezený obsah 5,35 0/0 N a 15,76 0/0 I odpovídá 46,22 0/0 hmotnostního 22,18 0/0 molárního trimethylS-ma 1 eini 1 nido-4-methy 1 fenyljamonium jodidu, 38,42 0/0 hmotnostního 65,90 0/0 molárního styrenu a 15,36 hmotnostnĺho 11,92 mo-lárníhojnezreagovaného imídu v kopolymeru.Stejným způsobem jako v příklíadu 5 se...

Trimethyl(maleinimidofenyl)amonium jodidy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 260737

Dátum: 12.01.1989

Autori: Lokaj Jan, Bílá Jitka

MPK: C07C 87/68, C07D 227/093

Značky: způsob, jejich, trimethyl(maleinimidofenyl)amonium, přípravy, jodidy

Text:

...4»dl-du a .reakční směs se lponechá stát při teplotě místnosti. Během 30 minut se začínnají objevovavt žluté krystalkyvkvartérnní solí. Po dvou dnech se vyl-oučený pr-odwkt odfiltruje a extrahuąje 100 .cm 5 benzenu. Po vysušeni na vzduchu se ziská 2,66 g -tj. 74,3 výtěžek ltrimethyl S-.maleinimidofenyl a monium jodidu s teplotou táni 198 až 199 °C.Stejným způsobem jako v příkladu 1 se alkyluje 2,30 g 0,01 molu)...

Polymery kyselin 4-akryloyloxy a 4-methakryloyloxy-fenyloctové, jejich akylesterů a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255835

Dátum: 15.03.1988

Autori: Bezděk Milan, Hrabák František, Lokaj Jan

MPK: C08F 20/30

Značky: akylesterů, přípravy, způsob, jejich, polyméry, kyselin, 4-akryloyloxy, 4-methakryloyloxy-fenyloctové

Text:

...V 18 cm 3 acetonu se zahřívá 26 hodin V zatavené skleněné ampuli na teplotu 50 OC. Reakční směs se potom vlije do 120 cm 3 methanolu a sraženinà polymeru se odfiltruje (15,2 konverse). Polymer se rozpoušti V tetrahydrofuranu, ale obtížnéRoztok 3,4 g (15,4 mmol) kyseliny 4-methakryloyloxyfenyloctové a 0,031 7 g 2,2-azow bís(isobutaronitri 1 u) v 18 cm 3 acetonu se zahřívá 21 hodin v inertní atmosféře na teplotu 50 OC a potom se...

Kopolymery N-aryl-4-substituovaného-4-cyklohexen-1,2-diakarboximidu a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255461

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lokaj Jan, Hrabák František

MPK: C08F 232/08

Značky: způsob, výroby, jejich, kopolymery, n-aryl-4-substituovaného-4-cyklohexen-1,2-diakarboximidu

Text:

...(1,19 g, tj. 47 konverze) se přesráži hexanem z roztoku chloroformu. Nalezené složení 54,37 2 C, 7,41 H, 0,70 N a 16,91 Br odpovídá 25,2 hmotnostních (6,59 molárnich) substituovaného 4-cyklohexenStejným způsobem jako V příkladu 1 se polymeruje roztok 1,99 g N-(2,4,6-tribromfeny 1)-4-metyl-4-cyklohexen-1,2-dikarboximidu, 1,30 g styrenu a 0,03 g 2,2-azo~bis(isobutyronitrilu) v 8,3 cm 3 chloroformu. získaný bílý kopolymer (0,70 g tj....

Polymery 2-akryloyloxy-2-fenyloctové a 2-methakryloyloxy-2-fenyloctové kyseliny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 255460

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hrabák František, Bezděk Milan Csc, Lokaj Jan

MPK: C08F 20/30

Značky: způsob, 2-methakryloyloxy-2-fenyloctové, kyseliny, polyméry, 2-akryloyloxy-2-fenyloctové, výroby, jejich

Text:

...zbaví vzdušného kysliku a 7 polymeruje 24 hodin při teplotě 80 °C. Vznikne tvrdý, matně bílý bloček (3 g, tj. 100 konverse), který je V důsledku zesitování nerozpustný v běžných rozpouštěàlech, v nichž pouze botná.stejným způsobem jako v přikladu 2 se zpolymeruje směs 1,5 g 2-akryloyloxy-2-fenyloctové kyseliny, 1,5 g metylmethakrylátu a 0,009 g 2,2-azovbís(isobutyronitrilu)ČVzniklý kaučukovitý bloček botná v polárních organických...