Lojkásek Jaromír

Plazmatron

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4585

Dátum: 05.10.2006

Autori: Stárek Kamil, Lojkásek Jaromír, Dědek Milan, Marek Martin, Malý Rostislav, Maier Miloš, Lasák Vladimír

MPK: H05H 1/26

Značky: plazmatron

Text:

...11 je na obr. 2 schematicky vyznačený elipsoidom 28.Do anódového obalu 20 je osovo vložený rozvádzač 37 anódovej chladiacej vody, vybavený na homom čele rozvadzacím obtokom 38 anódovej chladiacej vody do niekoľko k nemu napojených vstupných tangenciálnych drážok 39 pre rozvod anódovej chladiacej vody na vonkajšiu kužeľo SK 4585 Uvú plochu telesa anódy 2 v medzere medzi rozvádzačom 37 a vonkajším plášťom anódy 2. Na svojom spodnom čele je...

Silové elektrické zapojenie plazmatronu s ionizačnou jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4489

Dátum: 07.07.2006

Autori: Marek Martin, Lasák Vladimír, Lojkásek Jaromír, Stárek Kamil, Maier Miloš, Malý Rostislav, Dědek Milan

MPK: H05H 7/00

Značky: ionizačnou, zapojenie, elektrické, jednotkou, plazmatronu, silové

Text:

...je výkonový usmerñovač 5 vybavený systémom neznázomených ochrári, napäťových a prúdových, ktoré zaisťujú bezpečný chod a prevádzku celého systému silového elektrického napájania plazmatrónu 1.Pre spoľahlivý a bezpečný štart plazmatrónu 1, pri zapaľovaní jeho elektrického oblúku je využívaný štartovaci rezistor 8, ktorý je použitý len v dobe štartovacej procedúry. Samotný štartovací rezistor 8 je vytvorený na báze liatinového odpomíka s...

Plazmový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3157

Dátum: 05.03.2002

Autori: Lukačevič Juraj, Dědek Milan, Lasák Vladimír, Lojkásek Jaromír

MPK: F23D 1/00, H05H 1/26

Značky: horák, plazmový

Text:

...zvýšenie životnosti a stability účinkov plazmového horáka sa javí účelné, že materiálom elektród sú zliatiny, ktoré sú podľa technického riešenia zušľachtená, napríklad sú podrobené procesu tvámenia, ako lisovanie, čím dochádza ku zhutneniu materiálu, zjemneniu jeho kryštalickej štruktúry a zvýšeniu tepelnej i elektrickej vodivosti. Tieto zmeny majú výrazný vplyv na životnosť elektród a celého plazmového horáka.Riadiaca jednotka umohluje...

Práškový horák s plazmovým horákom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3156

Dátum: 05.03.2002

Autori: Lukačevič Juraj, Lojkásek Jaromír, Dědek Milan, Lasák Vladimír

MPK: H05H 1/26, F23D 1/00

Značky: práškový, horák, horákom, plazmovým

Text:

...strany k pripájacej prírube, a v ktorom jesúoso s anódou umiestnená katóda vo forme hrubostennej trubice, medzi ktorej vonkajším povrchom a vnútomými stenami obvodového plášťa ochrarmého puzdra je vytvorený chladiaci priestor s prívodmi chladiaceho média prostredníctvom dutých priechodiek, ktoré prestupujú utesnene obvodovým plášťom ochranného puzdra a sú vo vnútri uchytené v telese katódy ako časť elektrovodnej dráhy k prívodu...