Lohniský Jaroslav

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260457

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír, Novotný Miloslav, Lohniský Jaroslav, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C01F 11/00

Značky: malou, rozpustností, solí, vápenatých, způsob, výroby

Text:

...a k úsporám chloridu sowdného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postucpům výrazně ekonomicky výhodnějšim.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. P-ostupuje se íapříklad tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody amoniakálním postupom vznikajíci odpadmi roztok po regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chl-orid vápenatý a surovina obsahující...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260456

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Novotný Miloslav, Lohniský Jaroslav

MPK: C01F 11/00

Značky: rozpustností, způsob, výroby, vápenatých, malou, solí

Text:

...podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postupüm výrazně ekonomiclłgy výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody vzníkající odpadní roztok po regenerací amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chlorid vápenotý a matečný louh z výroby čistého hydrogenuhlíčitanu sodného. Vzniklá sraženina obsahující...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260455

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lohniský Jaroslav, Vídenský Jan, Glaser Vladimír, Mostecký Jiří Akademik, Novotný Miloslav

MPK: C01F 11/00

Značky: solí, rozpustností, malou, vápenatých, výroby, způsob

Text:

...solí s malou rozpustností. Tím se způsob výroby podle vynälezu stává »olproti dosud známým výrobním postupům výrazně ekonomicky výhodnějším.Výronba může být kontinuální, dískontínuální, nebo kombinací obou těchto postupů. Postupvuje se například tak, že se dv reakce uvedou při výrobě sody amoníakálním postupem vzníkající odpadní roztok po regeneraci amoníakíí ze sodárenských louhů,obsahující převážně chlorid vápenatý, matečný louh z...

Způsob výroby hořečnatých sloučenin s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260441

Dátum: 15.12.1998

Autori: Glaser Vladimír, Lohniský Jaroslav, Novotný Miroslav, Vídenský Jan, Mostecký Jiří Akademik

MPK: C01F 5/00

Značky: sloučenin, rozpustností, malou, výroby, způsob, horečnatých

Text:

...komplexu se dosahuje bezodpadové technologie. Dále dochází při výrobě sody k úsporám chloridu sodného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosudznámým výrobním postupům ekonomicky výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinace obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou matečný louh z výroby čistého hydrogenuhličitanu sodného a kyselina obsahující aion príslušný k výrobě...

Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Načítavanie...

Číslo patentu: 260873

Dátum: 12.01.1989

Autori: Glaser Vladimír, Novotný Miloslav, Mostecký Jiří Akademik, Lohniský Jaroslav, Vídenský Jan

MPK: C01F 11/00

Značky: rozpustností, výroby, malou, solí, vápenatých, způsob

Text:

...sody ke snížení produkce odpadního roztoku obsahujícího převážně chlorid vápenatý a k úsporám chloridu sodného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postupům výrazně ekonomicky výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontlnuální, nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody amonlakálním postupem vznikající odpadní roztok po regeneraci amoniaku...

Zapojení obvodu pro převod údaje z induktivních snímačů polohy na číselný tvar

Načítavanie...

Číslo patentu: 247440

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vídenský Jan, Glaser Vladimír, Lohniský Jaroslav

MPK: H03M 1/00

Značky: snímačů, induktivních, polohy, obvodů, zapojení, údaje, číselný, převod

Text:

...odpor připojeny na první vstup diferenciálního zesilovače §§ a výstupy druhého gs, čtvrtého gl, pátého gg a sedmého gg hradla s otevřeným kolektorem jsou připojeny přes třináctý gg, čtrnáctý gł, patnáctý gg a šestnáctý 2 odpor na druhý vstup diferenciálního zesilovače gâ.Výstup diferenciálního zesilovače Q je připojen na vstup analogového filtračního a a korekčního obvodu gg, jehož výstup je připojen na vstup členu absolutní hodnoty s...

Prostředek pro vytvoření vrstvy s velkým specifickým povrchem na železe, hliníku, zinku a technických slitinách těchto kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238183

Dátum: 01.05.1987

Autori: Lohniský Jaroslav, Knotek František, Bartoň Karel, Hauser Josef, Seidl Milan, Jaroš Miroslav, Růžička Radomír, Chocholoušek Jaroslav

MPK: C23F 15/00

Značky: hliníku, povrchem, velkým, kovů, specifickým, technických, zinku, vytvoření, prostředek, těchto, železe, vrstvy, slitinách

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší problém zvýšení přilnavosti organických povlaků na povrchu kovů. Dosahuje toho formulací prostředku, kterým se působí na povrch kovů před nanášením povlaků. Prostředek je tvořen vodným roztokem, obsahujícím od 0,001 do 1 % hmot. huminových kyselin popřípadě jejich solí s alkalickými kovy a/nebo od 0,01 do 2 % hmot. ligninsulfonových kyselin popřípadě jejich solí s kovy alkalických zemin,...

Antikorozní prostředek s dispergačně sekvestračním účinkem pro měď a její slitiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 233153

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kulhavý Teofil, Bartoníček Robert, Šveřepa Otakar, Novotný Miloslav, Lohniský Jaroslav, Panáček František, Němcová Jitka, Sládečková Alena, Paulovič Milan, Vošta Jan

MPK: C23F 11/00

Značky: antikorozní, prostředek, její, meď, sekvestračním, účinkem, slitiny, dispergačně

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je prostředek s inhibičním účinkem vůči korozi mědi a jejích slitin ve vodách o pH 6 až 8, který současně omezuje tvorbu úsad nerozpustných částic a jejich vylučování. Je tvořen reakčním produktem 2-merkaptobenzothiazolu a tenzidů, jejichž aktivní složkou je fosfátovaný oxietylovaný alifatický aminoalkohol. Dávkuje se přímo do chladicích okruhů s vodou jako chladicím mediem.

Inhibitor koroze se sekvestračním a dispergačním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233152

Dátum: 01.12.1986

Autori: Paulovič Milan, Němcová Jitka, Bartoníček Robert, Lohniský Jaroslav, Kulhavý Teofil, Sládečková Alena, Panáček František, Vošta Jan, Šveřepa Otakar, Novotný Miloslav

MPK: C23F 11/10

Značky: koroze, účinkem, dispergačním, sekvestračním, inhibitor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší složení inhibitoru koroze pro vodná chladicí media v ocelových příp. měděných a mosazných systémech. Inhibitor obsahuje od 20 do 60 % hmot. kyseliny fosforečné a/nebo jejich solí s alkalickými kovy příp. dusíkatými bázemi, od 5 do 30 % hmot. organických hydroxikyselin C3-C8 a/nebo jejich alkalických solí a od 30 d 75 % hmot. povrchově aktivních látek.

Inhibitor koroze kovů, zejména oceli, mědi a jejích slitin, s dispergačním a sekvestračním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226394

Dátum: 01.11.1985

Autori: Mencl František, Mostecký Jiří, Paulovič Milan, Šveřepa Otakar, Vošta Jan, Lohniský Jaroslav, Kleprlík Zdeněk, Novotný Miloslav, Bartoníček Robert, Sládečková Alena, Kulhavý Teofil, Němcová Jitka, Panáček František, Novák Ladislav

Značky: mědi, sekvestračním, slitin, účinkem, jejich, inhibitor, kovů, koroze, zejména, dispergačním, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Inhibitor koroze kovů, zejména oceli, médi a jejích slitin, s dispergačním a sekvestračním účinkem vyznačující se tím, že obsahuje od 3 do 25 hmot. % soli merkaptobenzthiazolu s alkanolaminy se 2 až 8 uhlíky v alkylu, popřípadě s alkalickými kovy, například merkaptobenzthiazolátu trietanolaminu nebo merkaptobenzthiazolátu sodného, od 10 do 30 hmot. % soli kyseliny fosforečné s alkanolaminy s 1 až 8 uhlíky v alkylu, například fosforečnanu...

Chloridový rozmrazovací prostředek se směsným inhibitorem koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 219449

Dátum: 15.08.1985

Autori: Lohniský Jaroslav, Strnadová Věra, Hlucháň Vít, Pelikán Josef, Vošta Jan, Mostecký Jiří, Němcová Jitka, Novotný Miloslav

Značky: chloridový, směsným, rozmrazovací, koroze, prostředek, inhibitorem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší složení prostředku, sloužícího k rozmrazování povrchu vozovek, který má omezený korozívní účinek vůči kovovým součástem motorových vozidel a příslušenství vozovek. Přípravek podle vynálezu má toto složení: 98,2 až 99,1 % hmot. chloridů alkalických kovů a/nebo chloridů kovů alkalických zemin, například chloridu sodného a hořečnatého, 0,5 až 0,8 % hmot. fosforečnanů alkalických kovů,...

Inhibitor koroze mosazi s biocidním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222108

Dátum: 15.07.1985

Autori: Kleprlík Zdeněk, Panáček František, Vošta Jan, Varga Luboš, Holinka Miroslav, Němcová Jitka, Kulhavý Teofil, Mostecký Jiří, Pelikán Josef, Šveřepa Otakar, Novotný Miloslav, Bartoníček Robert, Eliášek Jaroslav, Koller Jan, Mencl František, Brodský Artur, Sládečková Alena, Lohniský Jaroslav

Značky: koroze, účinkem, inhibitor, mosazi, biocidním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém snížení koroze mosazi, zejména mosazných chladicích systémů, zvýšením účinnosti inhibitorů koroze. Inhibitor koroze mosazi s biocidním účinkem podle vynálezu obsahuje od 60 do 80 % hmot. reakčních produktů 40 až 60 hmot. alkanolaminu C1 - C3, například trietanolaminu, 2 až 3 % hmot. alifatických aminů C10 - C20, například oktadecylaminu a 40 až 45% hmot. aromatických thiazolů, například 2-merkaptobenzothiazolu, a od 20 do...

Rozmrazovací tělíska, zejména rozmrazovací granule asfaltové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 218692

Dátum: 15.04.1985

Autori: Mostecký Jiří, Němcová Jitka, Humhej Jaroslav, Pelikán Josef, Smrž Milan, Vošta Jan, Lohniský Jaroslav

Značky: směsi, rozmrazovací, asfaltové, zejména, tělíska, granule

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozmrazovacích tělísek, zejména rozmrazovacích granulí asfaltové směsi pro úpravu vozovek, tvořených jádrem obsahujícím chlorid vápenatý a popřípadě chlorid sodný a hydroxid sodný, které je uloženo v hydrofobním obalu. Vynález spočívá v tom, že hydrofobní obal obsahuje 0,4 až 5 % hmot. stearanu zinečnatého a 0,1 až 3 % hmot. síranu zinečnatého a 0,01 až 0,1 % hmot. oktadecylaminu vztaženo na celkovou hmotnost rozmrazovacích...

Rozmrazovací hmota na bázi chloridu sodného s inhibitory koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 216579

Dátum: 01.10.1984

Autori: Novotný Miroslav, Lohniský Jaroslav, Smrž Milan, Němcová Jitka, Pelikán Josef, Vošta Jan, Mostecký Jiří Člen Korespondent Čsav

Značky: bázi, sodného, chloridů, hmota, rozmrazovací, inhibitory, koroze

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočívá v tom, že rozmrazovací hmota na bázi chloridu sodného a s inhibitory koroze obsahuje 6 až 8 % hm. chloridu vápenatého a/nebo hořečnatého, 0,3 až 0,6 % hm. fosforečnanů alkalických kovů, 0,2 až 0,4 % síranu zinečnatého, 0,1 až 0,7 % hm. ( - kaprolaktamu, 0,001 až 0,2 % hm. aromatických thiazolů a/nebo jejich solí, 0,01 až 0,05 % hm. stearátu zinečnatého 0,01 až 0,15 % hm· alkanolamidů kyselin kokosového tuku a/nebo...

Prostředek s dispergačně sekvestračním a inhibičně korozním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227447

Dátum: 01.06.1984

Autori: Kulhavý Teofil, Sládečková Alena, Šveřepa Otakar, Vošta Jan, Jizba Josef, Svoboda Miroslav, Paulovič Milan, Bartoníček Robert, Novák Ladislav, Němcová Jitka, Lohniský Jaroslav, Panáček František, Novotný Miloslav

Značky: účinkem, korozním, dispergačně, prostředek, sekvestračním, inhibičně

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek s dispergačné sekvestračním a inhibičně korozním účinkem, vyznačující se tím, že obsahuje od 20 do 50 hmot, % kyseliny fosforečné, popřípadě jejích solí s alkalickými kovy, například dinatriumhydrogenfosforečnanu, od 20 do 50 hmot.% organických hydroxikyselin C3 - C8, popřípadě jejich solí s alkalickými kovy, například kyseliny citrónové nebo citranu sodného, od 5 do 30 hmot. % alkanolamidů karboxilových kyselin C6 - C24, například...