Lobb Karen Lynn

Tetrasubstituovaný pyridazín ako antagonista dráhy Hedgehog

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12729

Dátum: 05.11.2009

Autori: Wilson (nee Takakuwa) Takako, Cohen Jeffrey Daniel, Hipskind Philip Arthur, Bastian Jolie Anne, Thompson Michelle Lee, Clay Julia Marie, Sall Daniel Jon, Lobb Karen Lynn

MPK: C07D 401/14, A61K 31/501, C07D 401/04...

Značky: tetrasubstituovaný, pyridazín, hedgehog, dráhy, antagonista

Text:

...potreba účinných inhibítorov dráhy Hedgehog, najmä tých inhibítorov, ktorí majú vhodné farmakodynamické, farmakokinetické atoxikologické profily. Predložená prihláška vynálezu prináša nové tetrasubstituované pyridazíny, ktoré sú účinnými antagonistami tejto dráhy.0004 Predložená prihláška vynálezu prináša zlúčeninu všeobecného vzorca lalebo jej farmaceuticky prijateľnú sol, kde X je C-R alebo N R je vodík, atóm fluóru alebo kyano/ N R 9 R 9...

Tiofén- a tiazolsulfónamidy ako antineoplastické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1174

Dátum: 15.10.2002

Autori: Shih Chaun, Lobb Karen Lynn, Hipskind Philip Arthur, Grossman Cora Sue, Lopez Jose Eduardo, Lin Ho-shen, Richett Michael Enrico, Lopez De Uralde Garmendia Beatriz, Mader Mary Margaret, De Dios Alfonso

MPK: A61K 31/38, A61P 25/00, A61K 31/425...

Značky: tiazolsulfónamidy, prostriedky, antineoplastické, tiofén

Text:

...zlúčeniny vzorce lsú použiteľné na výrobu liečiva na liečenie vnímavých novotvarov. Verí sa, že predmetne zlúčeniny sú vhodne na liečenie vnímavých novotvarov, vrátane tumorov a karcinómov, ako sú novotvary centrálneho nervového systému glioblastom multifonna, astrocytom, oligodendrogliálne tumory, tumory ependymálneho a choroidného plexu, epífyzálne tumory, neurónové tumory, meduloblastom, schwannom, meningióm, meningeálny sarkóm...