Lobb Karen Lynn

Tetrasubstituovaný pyridazín ako antagonista dráhy Hedgehog

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12729

Dátum: 05.11.2009

Autori: Clay Julia Marie, Cohen Jeffrey Daniel, Sall Daniel Jon, Lobb Karen Lynn, Hipskind Philip Arthur, Bastian Jolie Anne, Thompson Michelle Lee, Wilson (nee Takakuwa) Takako

MPK: C07D 401/14, C07D 401/04, A61K 31/501...

Značky: dráhy, tetrasubstituovaný, hedgehog, pyridazín, antagonista

Text:

...potreba účinných inhibítorov dráhy Hedgehog, najmä tých inhibítorov, ktorí majú vhodné farmakodynamické, farmakokinetické atoxikologické profily. Predložená prihláška vynálezu prináša nové tetrasubstituované pyridazíny, ktoré sú účinnými antagonistami tejto dráhy.0004 Predložená prihláška vynálezu prináša zlúčeninu všeobecného vzorca lalebo jej farmaceuticky prijateľnú sol, kde X je C-R alebo N R je vodík, atóm fluóru alebo kyano/ N R 9 R 9...

Tiofén- a tiazolsulfónamidy ako antineoplastické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1174

Dátum: 15.10.2002

Autori: Hipskind Philip Arthur, Lobb Karen Lynn, Grossman Cora Sue, Lopez De Uralde Garmendia Beatriz, Richett Michael Enrico, Lin Ho-shen, Shih Chaun, Lopez Jose Eduardo, De Dios Alfonso, Mader Mary Margaret

MPK: A61P 25/00, A61K 31/38, A61K 31/425...

Značky: antineoplastické, prostriedky, tiofén, tiazolsulfónamidy

Text:

...zlúčeniny vzorce lsú použiteľné na výrobu liečiva na liečenie vnímavých novotvarov. Verí sa, že predmetne zlúčeniny sú vhodne na liečenie vnímavých novotvarov, vrátane tumorov a karcinómov, ako sú novotvary centrálneho nervového systému glioblastom multifonna, astrocytom, oligodendrogliálne tumory, tumory ependymálneho a choroidného plexu, epífyzálne tumory, neurónové tumory, meduloblastom, schwannom, meningióm, meningeálny sarkóm...