Liška Oldřich

Zařízení pro tavení, temperování, tuhnutí a krystalizaci pevných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257089

Dátum: 15.04.1988

Autori: Liška Oldřich, Barta Čestmír, Rouček Luděk, Tříska Aleš

MPK: B01J 19/00, C30B 35/00

Značky: temperování, tuhnutí, zařízení, pevných, tavení, látek, krystalizaci

Text:

...V pouzdrech, a nakonec podavače je v části přívrácené k patroně opatřen zámkem s čelní drážkou pŕo výčnělek patrony,přičemž používaný otvor zásobníku manipulační trubice, elektrická pec a podavač jsou souosé.Výčnělkem může být rotační výstupek s profilem T a podavač může být opatřen teploměrem.Výhodou zařízení podle tohoto vynálezu je kratší délka technologické cesty a z toho plynoucí menší rozměry celého zařízení, dále skutečnost, že...

Krystalizátor pro tepelné zpracování pevných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254848

Dátum: 15.02.1988

Autori: Barta Čestmír, Liška Oldřich, Rouček Luděk, Tříska

MPK: C30B 35/00

Značky: látek, kryštalizátor, tepelně, zpracování, pevných

Text:

...pro nedostatek prostoru vůbec není možno používat dvě nebo více zařízení vedle sebe. Ukázalo se proto jako ůčelné a výhodné, aby bylo vyřešeno zařízení které nebude mít nevýhody dosud známých konstrukcí, zejména které umožní aby v případě potřeby bylo možno pracovní podmínky nebo zpracovávané materiály vystřídat, a to případně několikráte. Uvedené cíle byly splněny tímto vynálezem krystalizátoru pro tepelné zpracování pevných látek,...

Způsob elektrického vytápění pracovního pole při zpracování pevných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232597

Dátum: 01.01.1987

Autori: Barta Čestmír, Tříska Aleš, Liška Oldřich

MPK: C30B 35/00

Značky: elektrického, pracovního, látek, zpracování, pevných, vytápění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob elektrického vytápění pracovního pole pro tavení, temperování, tuhnutí a krystalizaci pevných látek i za ztížených podmínek gravitace pomocí proudů teplotního záření, při kterém se popřípadě teplota každého proudu samostatně řídí a proměnlivě nastavuje v rozmezí 100 až 1900 °C, například plynule. Na pracovní pole se přivádí teplo dvěma protilehlými proudy teplotního záření, s výhodou vertikálními a souosými, při čemž popřípadě plocha...

Zařízení k elektrickému vytápění žáruvzdorného pracovního prostoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232596

Dátum: 01.01.1987

Autori: Liška Oldřich, Tříska Aleš, Barta Čestmír

MPK: C30B 35/00

Značky: elektrickému, vytápění, prostoru, pracovního, žáruvzdorného, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k elektrickému vytápění žáruvzdorného pracovního prostoru pro tažení, temperování, tuhnutí a krystalizaci pevných látek i za ztížených podmínek gravitace, obsahující odporový topný prvek a pracovní komoru, která je popřípadě z vnější strany nejméně na jednom místě zesílena, při čemž každé zesílení je popřípadě opatřeno odporovým topným prvkem. Na každé ze dvou protilehlých odvrácených stran pracovní komory s výhodou ve tvaru trubice s...

Způsob vratného znehybnění soustavy mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232955

Dátum: 15.07.1986

Autor: Liška Oldřich

MPK: G01M 1/00

Značky: vratného, znehybnění, soustavy, mechanismu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vratného znehybnění soustavy mechanismů pomocí licích izolantů a/nebo nízkotavitelných slitin obsahujících nejméně 40 % hmot. vizmutu, při kterém se do soustavy mechanismů přimísí 0,5 až 50 % hmot. licího izolantu jako je parafinový, popřípadě ve formě částic o velikost 0,5 až 2 000 um, nebo se do soustavy přidá eutektická tavitelná slitina o teplotě tání v rozmezí 41,5 až 111° C jako je slitina o teplotě tání 95 °C sestávající z 56 %...

Způsob řízeného elektrického vytápění žáruvzdorného pracovního prostoru pro tavení, temperování, tuhnutí a krystalizaci pevných látek a zařízení k tomu sloužící

Načítavanie...

Číslo patentu: 226833

Dátum: 01.09.1985

Autori: Trnka Jaroslav, Tříska Aleš, Vyhnal Josef, Rejl Josef, Rouček Luděk, Barta Čestmír, Liška Oldřich

Značky: pracovního, krystalizaci, pevných, sloužící, tuhnutí, žáruvzdorného, způsob, tavení, prostoru, elektrického, temperování, vytápění, zařízení, látek, řízeného

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řízeného elektrického vytápění žáruvzdorného pracovního prostoru pro tavení, temperování, tuhnutí a krystalizaci pevných látek, zejména za ztížených podmínek gravitace, vyznačený tím, že se do pracovního prostoru o poměru délky k šířce větší nežli 2:1 přivádí teplo dvěma až dvaceti souosými dostřednými proudy teplotního záření a/nebo vedení, lišícími se šířkou a popřípadě spolu bezprostředně sousedícími, kde teplota každého proudu...

Způsob tavení, temperování, tuhnutí a krystalizace pevných látek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226832

Dátum: 01.09.1985

Autori: Vyhnal Josef, Rouček Luděk, Barta Čestmír, Rejl Josef, Liška Oldřich, Trnka Jaroslav, Tříska Aleš

Značky: zařízení, tuhnutí, krystalizace, temperování, způsobu, provádění, způsob, tohoto, pevných, látek, tavení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tavení, temperování, tuhnutí a krystalizace pevných látek v zařízení na bázi elektrické pece, zejména při gravitaci v rozmezí 10-6 až 40 G, při kterém se výchozí látky ve formě oddělených dávek opatřených obalem jako jsou pouzdra, přivádějí ze zásobního prostoru do prostoru pracovního, vyznačený tím, že se jednotlivé dávky postupně a za sebou následovně vytlačují mechanicky popřípadě tlakem za nimi následujících dávek ze zásobního...

Způsob výroby monokrystalů z taveniny a topný element k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225237

Dátum: 01.12.1984

Autori: Trnka Jaroslav, Fojtík Ladislav, Bendl Jiří, Ryttnauer Emil, Barta Čestmír, Žemlička Jan, Svobodová Blanka, Gilar Oldřich, Liška Oldřich, Richter Otakar, Mlíka Václav, Pavlíček Zdeněk

Značky: tohoto, výroby, způsob, monokrystalů, taveniny, topný, způsobu, element, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby monokrystalů z taveniny s krystalizací řízenou plošným topným elementem, vyznačený tím, že se topnému elementu uděluje příčně vratný nebo kruhový pohyb.