Lipocký Juraj

Automatický uzatvárací ventil hydraulických obvodov s obojsmerným tokom

Načítavanie...

Číslo patentu: 261823

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lipocký Juraj, Markovich Peter

MPK: F16K 31/38

Značky: obojsmerným, uzatvárací, ventil, hydraulických, tokom, automatický, obvodov

Text:

...12. Na pružina 25 priameho toku opretej o oporné teleso 16, je vo vnútornom priestore 45 výstupného puzdra 13 umiestnený tesniaci piest 22 toku, z.a ktorého oddeľovacou prirubou 27 je vytvorený nadstavec 23 o menšom vonkajšom priemere, a to o šírku v.nútorného prepoj-ovacieho kanálu 38.V medzipiestovom vnútornom priestore 46nadstavca 23 je umiestnený vnútorný ,piest 24 spätného toku, opatrený osovým prepúšťacím otvo-rom 43 zmeny toku a...

Zariadenie pre automatickú reguláciu strižnej roviny suportu najmä letmých nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 248140

Dátum: 15.01.1987

Autori: Markovich Peter, Lipocký Juraj

MPK: B23D 33/00

Značky: letmých, automatickú, najmä, nožníc, roviny, reguláciu, suportů, strižnej, zariadenie

Text:

...no .prevádzzkouvarn-ých limkěnch, pričom so využívajú prvky tejto sekunlcliýrrnjej jregujiálcie na -rovlnjakej báze, t. j. prevážoe hydrouwiické.Přľĺkĺľdid ujszlswiočneniją zariawdennia podle vytnjájlezu je znázornený na priloženom. výkrese so schemajtickým rozmziewstzientírm hyd« reujiických psrv~kjo~v ta. rozvodov s vyzťiajčenim linky .a, letimýnoh nąožlnąíac.Zariadenie V pôvotdnlom vybavení pozostávvla. z plrialmiočijarreho...

Zariadenie pre automatickú reguláciu strižnej roviny suportu najmä letmých nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 248139

Dátum: 15.01.1987

Autori: Markovich Peter, Lipocký Juraj

MPK: B23D 33/00

Značky: automatickú, reguláciu, nožníc, roviny, strižnej, najmä, zariadenie, suportů, letmých

Text:

...z priamoačialrehwo» hydromlotora. D 0to-hilo Výsŕnuvphehuo prcrirlubia sú paralehe vmdené raj jesdltilosnmerlný Velĺlltĺl spätného» Chao du rsuplcxriu a nasltzlvitelný ventil pracolvnéłro Chrcldu .suprontLLVýhody vvnállezul sú hiavne V zabezpečelľlĺ Splolľialhüili/Bj synxchsrcnrizácie rýuhloosltii letmýclh Inložlriic nlaljumiěl V rsrrižnej rlovine s rýlch,lbeťlouu pláslu Šłtĺľĺhleĺľlłéłhrĺ) .plechu .a tým aj zabezpnelčenąie utoleuialhcie...