Lipka Radislav

Spôsob výroby lepidla na báze močovinoformaldehydového kondenzátu emisnej triedy EO

Načítavanie...

Číslo patentu: 279826

Dátum: 15.04.1992

Autor: Lipka Radislav

MPK: C08G 14/08, C09J 161/34

Značky: lepidla, emisnej, močovinoformaldehydového, spôsob, báze, výroby, triedy, kondenzátu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby lepidla na báze močovinoformaldehydového kondenzátu emisnej triedy EO spočíva v tom, že sa pripraví zmesový adičný produkt močoviny a formaldehydu s molárnym pomerom 1 : 1,6 až 2,1 s prídavkom fenolformaldehydového adičného produktu s molárnym pomerom formaldehydu k fenolu 0,6 až 1,1 : 1 v prostredí hydroxidu sodného v molárnom pomere fenol k NaOH 1 : 0,2 až 0,6 pri teplote 40 až 60 °C v množstve 1,1 až 55 kg na množstvo nasadenej...

Spôsob výroby nízkotoxického lepidla so zníženým obsahom melamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262629

Dátum: 14.03.1989

Autori: Sabadoš Július, Kellner Michal, Kováč Jozef, Lipka Radislav, Lichvár Milan

MPK: C09J 3/16

Značky: výroby, spôsob, lepidla, nízkotoxického, obsahom, zníženým, melaminu

Text:

...prídavkom alkálii.Takto separatne pripravené adičnokondenzačné, resp. adičné produkty sa v druhom stupni.zmiešajú vo vzájomnom hmotnostnom pomere 4 až 99 dielov močovino-formaldehydového adičnéhoa/alebo adičnokondenzačného produktu na 1 diel adičnokondenzačného produktu formaldehydua amoniaku s kontaktujú sa pri teplote 60 až 430 °C pri pH 4 až 13 s výhodou 5,8 na kondenzač ný produkt o viskozite 15 až 300 mPa.s. Vzniknutý kondenzačný...

Prípravok redukujúci únik formaldehydu z aglomerovaných materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258202

Dátum: 15.07.1988

Autori: Lipka Radislav, Kellner Michal

MPK: C08K 3/38

Značky: aglomerovaných, únik, formaldehydu, redukujúci, materiálov, prípravok

Text:

...formaldehydu pod 10 mg fd/100 g abs. suchej drevotrieskovej dosky.Postupy výroby podľa A 0 197 514, A 0 189 229, usp 3 816 376, USP 3 830 782, zssn Pat.,496 191 a BP 1 376 365 chránia výrobu pojidlá so zníženým únikom formaldehydu, resp. jeho úpravu, ale spoľahlivo dosiahnutie triedy E-1 nezabezpečujú, resp. dochádza k zhoršeniu fyzikálne-mechanických vlastnosti DTD.Podobne postupy výroby lepidla, alebo prípravy lepiacej zmesi na báze UF...

Spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov so špecifickými vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: 257363

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lichvár Milan, Kováč Jozef, Kellner Michal, Žedényi Mikuláš, Mesiarčík Gustáv, Lipka Radislav

MPK: C08G 12/12

Značky: spôsob, výroby, močovinoformaldehydových, kondenzátov, vlastnosťami, specifickými

Text:

...aparáie s formaldehydil, ktorého pH bolo upravené prídavkoin hydroxidu alkalického kovu, hydroxidu alkalických zemin,alebo sodnou solou kyseliny boritej, alebo jej derivátov s výhodou tetraboritanom sódným na hodnoty pH 3,5 až 8,0 s výhodou 4,5 a pevnej močoviny. Tento predkondenzát sa clávkuje clo tlakového reaktora, kde prebieha prvý stupeň kondenzácie.V druhom reakčnom stupni prebieha ďalšia kondenzäcia pridavaného vodného roztoku...

Přípravek pro vytažení zalomených trysek z hlav vznětových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240813

Dátum: 01.01.1988

Autori: Koššuth Jaroslav, Lipka Radislav

MPK: B25B 27/067, B25B 27/18

Značky: vznětových, přípravek, motorů, trysek, zalomených, vytažení

Text:

...tyčinka je na horním konci opatřena narážkou a v části nad kuželovým koncem zarážkou. Mezi zarážkou a narážkou je na nosné tyčinceuloženo posuvné kladívko.Výhodou přípravku pro vytažení zalomených trysek podle vynálezu je to, že při jeho použití není nutno provádět demontáž a montáž hlavy válce. Práce při vytahování trysky je časové kratší, jednodušší a fyzicky nenáročná»Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení připravku podle...

Způsob výroby čistých alkyl-terc.alkyletherů a uhlovodíkových rafinátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241108

Dátum: 15.12.1987

Autori: Longauer Karol, Lipka Radislav, Zeman Svatopluk, Kellner Michal

MPK: C07C 41/06, C074 3/04

Značky: uhlovodíkových, čistých, alkyl-terc.alkyletherů, způsob, rafinátu, výroby

Text:

...alespoň do dvou vrstev, ze kterých se používá alespoň jedna k absorpci vestavu pokud možno zbaveném alkanolu, zatímco druhá vrstva, která již byla uvedena ve styk s alkanolem, se zařazuje do proudu výohozíoh uhlovodíků pro postup podle vynálezu za účelem desorpce.včas, před dosažením takovéhoto nasycení alkanolem, kdy lze ještě s jistotou zahránit prüchodu alkanolu absorpční vrstvou, se uvedené obě absorpční vrstvy přemístí, takže nyní se...

Pojivo slévárenské formovací a jádrové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 236400

Dátum: 01.11.1987

Autori: Lipka Radislav, Ornst Jiří, Králík Josef, Kellner Michal

MPK: B22C 1/16, B22C 1/22

Značky: směsi, formovací, jádrové, slévárenské, pojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Pojivo obsahuje kromě močovino-formaldehydového kondenzátu modifikátor průběhu vytvrzování a modifikátor rychlosti tepelné degradace. Jako modifikátor průběhu vytvrzování je možno použít polysacharidickou složku, která vzniká jako vedlejší produkt při výrobě pentaeritritolu. Polysacharidická složka je vodný roztok kondenzátů a autokondenzátů formaldehydu a acetaldehydu, s obsahem části neizolovaného pentaeritritolu a mravenčanů alkalických...

Spôsob výroby kondenzátov a/alebo polykondenzátov s močovinou a amoniakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 252958

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lipka Radislav, Kellner Michal, Lichvár Milan, Sabadoš Július, Kováč Jozef

MPK: C09J 3/16

Značky: kondenzátov, výroby, amoniakom, spôsob, močovinou, polykondenzátov

Text:

...Prvý nedostatok sa dá odstranit tým, že lepidlo sa aditivuje priamo u výroby DTD pred jeho spracovaním. Avšak aj napriek úprave lepidla u výrobcu DTD, problém dodržania požadovaných pevnosti zostáva.Pri štúdiu možnosti prípravy lepidla na báze formaldehydu a močoviny a bez obsahu melamínu, ktoré by zaručilo výrobu DTD pod 10 Ing formaldehydu sme zistili, že podobný účinok ako s melamínom je možné dosiahnuť za určitých podmienok aj pri...

Lepiaca zmes na báze močovinoformaldehydovej živice se sníženým únikom formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251351

Dátum: 16.07.1987

Autori: Lipovský Ladislav, Lipka Radislav, Kellner Michal

MPK: C08L 61/24, C09J 3/16

Značky: únikom, báze, sníženým, živice, močovinoformaldehydovej, lepiaca, formaldehydu

Text:

...Nishino, S. Jap. pat. 71 29 763 /197 l/ používal guanidin a jeho deriváty. Ludwig, C. a shout, A. USP 3 658 /1972/ používal Iignosulfonany /obdoba prípravku Sulfadit,ktorý navrhol Kubín a kol./. Higuchi, K. Jap. pat. 73 103 705 /l 975/ používal amoniak, fosforečnan amonný. Dimun a kol. /AO 239 368/ používal peroxidy. Dále byl navržen oxalátPodla tohoto vynálezu sa dosahuje zníženie úniku íormaldehydu tak, že sa k lepiacej zmesi pridá zmes...

Modifikátor močovinoformaldehydových kondenzátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238978

Dátum: 01.07.1987

Autori: Letz Štefan, Kellner Michal, Zeman Svatopluk, Lipka Radislav, Polievka Milan, Dimun Milan

MPK: B27N 3/06, C08L 61/24

Značky: močovinoformaldehydových, kondenzátov, modifikátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka modifikátora močovinoformaldehydových kondenzátov v lepidlach. Podstata vynálezu spočíva v použití oligomerov vzorca /-NH /CH2/5 CO -/n, kde n je 2 až 10. Vynález je možno využiť pri výrobe alebo aplikácii, močovinoformaldehydových lepidiel.

Spôsob výroby fenolformaldehydových lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 238448

Dátum: 15.05.1987

Autori: Kováč Jozef, Macko Robert, Kellner Michal, Lipka Radislav

MPK: C09J 3/14, C08L 61/10

Značky: výroby, fenolformaldehydových, lepidiel, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby fenolformaldehydových lepidiel založený na reakcii fenolu a formaldehydu v zriedenom vodnom roztoku, kde ako katalyzátor je použitý hydroxid alkalických kovov, alebo alkalických zemín. Množstvo použitého hydroxidu sa rozdelí na dvakrát, čím sa vytvoria podmienky dobrej zvládnuteľnosti chemickej kondenzačnej reakcie a na záver pomôže disproporcionáciou znížiť obsah nežiadúcich monomérov. Mólový pomer fenolu a formaldehydu sa...

Spôsob predčistenia odpadových vôd z výroby močovino-formaldehydových lepidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 231375

Dátum: 01.03.1987

Autori: Lipka Radislav, Berežný Viktor, Lichvár Milan

MPK: C02F 1/52, C02F 1/66

Značky: močovino-formaldehydových, spôsob, odpadových, predčistenia, lepidiel, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je odstránenie málo stabilného močovino-formaldehydového kondenzátu z odpadových vod z výroby močovino-formaldehydových lepidiel a tým vylúčenie možnosti zanášania potrubí dopravných trás a čistiarenských zariadení. Uvedeného účelu sa dosiahne úpravou odpadových vôd z výroby močovino-formaldehydových lepidiel anorganickou, alebo organickou kyselinou na pH 1-5, s výhodou na pH 1,2-2. Vypadnutý močovino-formaldehydový kondenzát sa...

Spôsob odstraňovania formaldehydu a dusitanov z matečných lúhov výroby cyklických nitrózamínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234447

Dátum: 01.03.1987

Autori: Gaško Pavol, Procházka Bohumil, Zeman Svatopluk, Fridrich František, Berežný Viktor, Lichvár Milan, Dimun Milan, Kovaĺ Eugen, Kellner Michal, Lipka Radislav

MPK: C07D 251/06, C07D 487/08

Značky: nitrózamínov, matečných, lúhov, odstraňovania, cyklických, dusitanov, spôsob, výroby, formaldehydu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odstraňovanie formaldehydu a dusitanov z matečných lúhov výroby cyklických nitrózamínov nitrozačným štiepením hexametyléntetramínu. Podľa predloženého postupu sa na matečné lhůy neupravené a/alebo upravené prídavkom hexametyléntetramín obsahujúcich roztokov v množstve 0,01 až 20 mólov hexametyléntetramínu na 1 mól prítomného dusitanu vo východiskových matečných lúhoch pôsobí pri teplote 0 až 150 °C, za atmosférického tlaku až...

Spôsob výroby fyzikálne modifikovaného močovinoformaldehydového kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234416

Dátum: 01.03.1987

Autori: Lipka Radislav, Kudelás Boris, Tomis Bořivoj, Procházka Bohumil, Fedák Ján, Kellner Michal, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Zeman Peter, Truchlik Štefan

MPK: C05C 9/02, C08L 61/24

Značky: modifikovaného, výroby, močovinoformaldehydového, spôsob, fyzikálne, kondenzátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález pojednáva o výrobe fyzikálne modifikovaného močovinoformaldehydového kondenzátu spôsobem pôsobenia na vodonerozpustný močovinoformaldehydový kondenzát, neizolovaný a/alebo vopred izolovaný z reakčnej zmesi jeho syntézy, pri teplote 3 až 103 °C vo vodnom prostredí sulfonovanými derivátmi lignínu v množstve 0,01 až 3 hmot. diely na 1 hmot. diel močovinoformaldehydového kondenzátu za nasledujúceho odstránenia tekavých podielov rezultujúcej...

Sposob výroby nízkotoxických trojzložkových polykondenzátov formaldehydu, močoviny a melaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248596

Dátum: 12.02.1987

Autori: Bodajla Michal, Lichvár Milan, Mesiarčík Gustáv, Kellnerová Vlasta, Kellner Michal, Kováč Jozef, Kudelás Boris, Žedényi Mikuláš, Bodorík Gustáv, Lipka Radislav

MPK: C08L 61/24, C08G 12/32, C08G 12/12...

Značky: nízkotoxických, trojzložkových, výroby, spôsob, polykondenzátov, močoviny, melaminu, formaldehydu

Text:

...vstupný mőlový pomer močoviny a formaldehydu a po l min až 5s výhodou po 30 min. sa pridá melamín. pH reakěnej zmesi sa opäť skontroluáe a podľa potreby opäť upraví prídavkom alkálii na pred» píaanů hodnotu.Táto zmes sa čerpe do diskontinuálneho a/alebo kontinuálneho jedno, alebo viacstupñového reaktora kde pri teplote 85 ul 30 ° 0 prebieha kondenzáeia formaldehydu, moöoviny a melamínu na trojzloža kový polykondenzát.Kondenzačný stupeň...

Spôsob spracovania matečných lúhov z výroby hexametyléntetramínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230306

Dátum: 15.10.1986

Autori: Dimun Milan, Zemanová Eva, Kellner Michal, Zeman Svatopluk, Ferenčík Ján, Lipka Radislav

MPK: C07D 487/18

Značky: lúhov, spracovania, výroby, matečných, hexametyléntetramínu, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania matečných lúhov z výroby hexametyléntetramínu, získaného amoniakalizáciou vodných roztokov formaldehydu, na polykondenzačné živice a/alebo amónne soli, vyznačujúci sa tým, že na matečné lúhy z výroby hexametyléntetramínu vo vodnom reakčnom prostredí aspoň s jednou zlúčeninou s pohyblivým atómom vodíka všeobecného vzorce kde X je kyslík alebo NH, R1 je vodík a R2 znamená vodík, NH2 alebo CN alebo tiež X spolu s R1 a R2 je...

Spôsob výroby nadúvadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 231215

Dátum: 15.06.1986

Autori: Gaško Pavol, Fedák Ján, Foniok Rudolf, Barňák Štefan, Kellner Michal, Tomis Bořivoj, Dimun Milan, Lipka Radislav, Zeman Svatopluk, Fridrich František, Šubert Jiří, Procházka Bohumil, Mikel Miroslav

MPK: C08K 5/34

Značky: spôsob, výroby, nadúvadiel

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby nadúvadiel na báze 1,5-endometylén-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu, s obsahom dezodorantu, vyznačujúci sa tým, že na miešanú vsádku nadúvadla, respektíve jeho zložky, sa pôsobí tekutými reaktívnymi kondenzátmi, pripravenými kondenzáciou aspoň jednoho amidu, tioamidu, alebo amidínu všeobecného vzorca I kde X je kyslík, síra alebo NH, R1 je vodík a R2 znamená vodík, NH2 alebo CN alebo tiež X spolu s R1 a R2 je zbytok...

Spôsob výroby vysokoreaktívnych močovinoformaldehydových kondenzátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226922

Dátum: 15.05.1986

Autori: Lipka Radislav, Mesiarčík Gustáv, Kellner Michal, Bodajla Michal

Značky: spôsob, výroby, vysokoreaktívnych, kondenzátov, močovinoformaldehydových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby vysokoreaktívnych močovinoformaldehydových kondenzátov pre použitie v drevárskom a nábytkárskom priemysle vyznačujúci sa tým, že sa nechá reagovať formaldehyd s obsahom stabilizačného metanolu 0,01 až 3,5 % hmotnostných s výhodou 1,5 % hmotnostných a močovina, pričom po predbežnej adícii sa produkt kontinuálne kondenzuje v tlakovom kontinuálnom zariadení, v prvom stupni v mólovom pomere močovina : formaldehyd 1 : 1,8 až 1 : 2,2,...

Spôsob výroby neaglomerujúcich práškových a/alebo kryštalických produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 227902

Dátum: 15.05.1986

Autori: Ambrož František, Dimun Milan, Lipka Radislav, Fedák Ján, Zeman Svatopluk, Macho Vendelín

Značky: neaglomerujúcich, produktov, práškových, výroby, spôsob, krystalických

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby neaglomerujúcich práškových i kryštalických produktov s využitím vo vode nerozpustných alebo obmedzene rozpustných antispekavých prísad na báze kondenzátov močoviny s formaldehydom za katalytického účinku silných kyselín (NHO3). Ich podstatou sú zmesi trimetyléntetramočoviny až hexametylénheptamočoviny a cyklické kondenzáty, napr. 2-keto-5-karboxamid-1,3,5-perhydrotriazín. Tieto antispekavé prísady sa aplikujú v množstve 0,001 až...

Způsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227901

Dátum: 15.05.1986

Autori: Lipka Radislav, Fedák Ján, Dimun Milan, Ambrož František, Fridrich František, Zeman Svatopluk

Značky: výroby, kondenzátu, močovinoformaldehydových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba ve vodě málo rozpustných a/nebo nerozpustných močovinoformaldehydových kondenzátů působením formaldehydu na močovinu za katalýzy minerálními kyselinami. Nejvýhodnější molární poměr močoviny ku formaldehydu je 0,90 až 1,51. Produkty mohou sloužit jako komponenty pro přípravu hnojiv, gumárenských chemikálií a jiných výrobků chemické technologie.

Spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov uvoľňujúcich veľmi malé množstvo formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229417

Dátum: 15.04.1986

Autori: Žedényi Mikuláš, Lipka Radislav, Kellner Michal

MPK: C08G 12/12

Značky: malé, kondenzátov, výroby, formaldehydu, velmi, močovinoformaldehydových, spôsob, množstvo, uvoľňujúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov, ktoré uvolňujú veľmi malé množstvo formaldehydu pri svojej aplikácii v drevárskom a nábytkárskom priemysle. Výrobky lepené týmito kondenzátmi uvoľňujú 10 mg formaldehydu/100 g abs. suchej drevotrieskovej dosky podľa medzinárodne platnej metodiky FESYP, ktorá je založená na extrakcii formaldehydu z výrobku toluénom a následným jeho stanovením podľa známych metód. Spôsob...

Spôsob výroby zosieťovaných močovinoformaldehydových kondenzátov vo forme prášku a/alebo šupiniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 220964

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lipka Radislav, Dimun Milan, Zeman Svatopluk, Kellner Michal

Značky: spôsob, kondenzátov, močovinoformaldehydových, zosieťovaných, šupiniek, výroby, prášků, formě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu výroby sypkých práškov a/alebo šupiniek s obmedzenou rozpustnosťou vo vode spracovaním roztokov alebo suspenzií pojidiel na báze močovinoformaldehydových kondenzátov. Podstatou vynálezu je katalyzovaná tepelná expozícia pojidla v medznej vrstve alebo vo vznose po dobu nepresahujúcu 2 minúty za nasledujúceho spracovania živice mechanickým rozrušením a triedením.

Spôsob výroby priemyselných hnojív so zníženou spekavosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 225026

Dátum: 15.02.1986

Autori: Tomis Bořivoj, Zeman Svatopluk, Ferenčík Ján, Dimun Milan, Lipka Radislav, Milichovský Miloslav, Kellner Michal

Značky: spekavosťou, výroby, hnojiv, zníženou, priemyselných, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby priemyselných hnojív so zníženou spekavosťou spojený s modifikáciou antispekavou prísadou, vyznačujúci sa tým, že na hnojivo alebo jeho zložky sa pôsobí reakčnými produktami sulfonovaných zlúčenín lignínu s reaktívnymi kondenzátmi, pripravenými kondenzáciou aspoň jednoho amidu, tioamidu alebo amidínu obecného vzorce kde X je kyslík, síra alebo NH, R1 je vodík a R2 znamená vodík, NH2 alebo CN alebo tiež X spolu s R1 s R2 je zbytok...

Spôsob prípravy zmesi vhodnej na fortifikáciu, konzerváciu a) alebo na zvýšenie biologickej hodnoty krmív

Načítavanie...

Číslo patentu: 214908

Dátum: 30.10.1984

Autori: Lichvár Milan, Sabadoš Július, Lipka Radislav, Ambrož František

Značky: hodnoty, spôsob, konzerváciu, přípravy, vhodnej, zmesí, fortifikáciu, biologickej, zvýšenie, krmiv

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy zmesi močovino-formaldehydových kondenzátov a produktov kondenzačnej reakcie formaldehydu z močovino-formaldehydového kondenzátu s rôznym obsahom formaldehydu. Na prípravu uvedenej zmesi je používaný poloprodukt z výroby močovino-formaldehydových lepidiel bez ďalšej úpravy a) ale bo po jeho modifikácii s prídavkom močoviny. Voľný formaldehyd, ktorý je prítomný v močovino-formaldehydovom kondenzáte, je za...

Účinná zložka nadúvadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 225417

Dátum: 01.10.1984

Autori: Mikel Miroslav, Lipka Radislav, Kellner Michal, Šubert Jiří, Zeman Svatopluk, Dimun Milan

Značky: účinná, zložka, nadúvadla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka použitia dinitrózotetrahydroimidazo 4,5-d -imidazol-2,5-/1H,3H/-diónov ako účinnej zložky nadúvadla, ktorá umožňuje získanie makromolekulárneho alebo príbuzného materiálu s potrebnými charakteristikami ako je hustota, tepelná vodivosť, dielektrické ukazovatele, schopnosť pohlcovať mechanickú alebo akustickú energiu apod.

Modifikované močovinoformaldehydové lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 225416

Dátum: 01.10.1984

Autori: Zeman Svatopluk, Žedényi Mikuláš, Dimun Milan, Lipka Radislav, Kellner Michal

Značky: lepidlo, močovinoformaldehydové, modifikované

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikované močovinoformaldehydové lepidlo, zaisťujúci znížený vývoj formaldehydu pri vytvrdzovaní, obsahujúce lepidlovú zmes a modifikátory zo skupiny termodynamicky nestabilných zlúčenín dusíka, najm( alifatických a aromatických azozlúčenín, hydrazidov kyselín, organických azidov, nitro a nitro-zoamínov, amónnych solí kyseliny uhličitej a jej derivátov.

Spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov so zníženým únikom formaldehydu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235386

Dátum: 15.02.1984

Autori: Gaško Pavol, Lipka Radislav, Kellner Michal, Macko Robert, Lipovský Ladislav, Kudelás Boris, Mesiarčík Gustáv

MPK: C08G 12/12

Značky: spôsob, močovinoformaldehydových, výroby, formaldehydu, zníženým, kondenzátov, únikom

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby močovinoformaldehydových kondenzátov uvoľňujúcich malé množstvo formaldehydu používaných v drevárskom a nábytkárskom priemysle. Využíva sa zníženého mólového pomeru vstupných surovín za špecifických reakčných podmienok. Pracuje a dvojstupňovo, pričom prvý stupeň je tlakový a východzí mólový pomer vstupných surovín močoviny a formaldehydu je 1 : 1,30 až 1 : 1,80, pri teplote 90 až 160 °C, tlaku 0,0001 až 1 MPa, pri pH 3,5 až 8,0....