Linnau Yendra

Vysoko čistený proti vírusu zabezpečený prípravok faktora VIII zrážania krvi a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279750

Dátum: 12.03.1999

Autori: Turecek Peter, Eibl Johann, Elsinger Friedrich, Gritsch Herbert, Linnau Yendra, Schwarz Otto, Wöber Günther

MPK: C07K 14/755, A61K 38/37

Značky: vírusu, faktora, proti, výroby, vysoko, prípravok, zrážania, spôsob, čistený, zabezpečený

Zhrnutie / Anotácia:

Vysoko čistený, proti vírusu zabezpečený prípravok faktora VIII zrážania krvi so špecifickou aktivitou najmenej 25 j/mg je vyrobiteľný kombináciou nasledovných operácií: a) chromatografického čistenia frakcie obsahujúcej faktor VIII, b) tenzidového spracovania faktora VIII vo vodnom roztoku pri pomere tenzid/proteín od 1 : 1 do 66 : 1 a c) tepelného spracovania prípravku faktora VIII v pevnom stave.

Spôsob výroby trombínu zabezpečeného proti vírusom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279193

Dátum: 08.07.1998

Autori: Linnau Yendra, Eibl Johann

MPK: C12N 9/74, A61K 38/48

Značky: zabezpečeného, trombínu, výroby, vírusom, spôsob, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Trombín ľudského alebo zvieracieho pôvodu, ktorý je zbavený infekčných látok, sa pripraví tak, že sa aktivovaný protrombínový komplex, získateľný z plazmovej frakcie obsahujúcej protrombínový komplex, spracuje na inaktiváciu infekčných látok a k spracovanému aktivovanému protrombínovému komplexu sa pridajú soli aktívne pri zrážaní.

Krvný produkt inaktivovaný proti infekčným agensom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281412

Dátum: 10.05.1995

Autori: Wöber Günther, Linnau Yendra, Elsinger Friedrich, Eibl Johann

MPK: A61K 35/16, A61K 35/14

Značky: inaktivovaný, produkt, proti, spôsob, infekčným, krvný, výroby, agensom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný krvný produkt inaktivovaný proti infekčným agensom, s výnimkou albumínu, kde tento krvný produkt zodpovedá celkovému vírus - redukčnému faktoru najmenej 40, s biologickou aktivitou najmenej 50 %, vzťahujúc na aktivitu pred vykonaním inaktivácie infekčných agensov, pripraviteľný inaktivačným spracovaním, pri ktorom sa a) krvný produkt spracuje vo vodnom roztoku, ktorý obsahuje najmenej 2 % hmotnostné, výhodne najmenej 5 % hmotnostných...

Spôsob získavania enzýmov z proenzýmov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281266

Dátum: 10.11.1993

Autor: Linnau Yendra

MPK: C12N 9/74

Značky: proenzýmov, enzýmov, získavania, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa aktivácia faktorov zrážania krvi vybraných zo skupiny zahrnujúcej protrombín, faktor IX alebo faktor X trypsínom, pri ktorom sa faktor zrážania krvi spracuje s trypsínom imobilizovaným na nosiči nerozpustnom vo vode a imobilizovaný trypsín sa po aktivácii faktora zrážania krvi oddelí.

Spôsob výroby farmaceutického preparátu obsahujúceho zrážací faktor lX

Načítavanie...

Číslo patentu: 280989

Dátum: 12.08.1992

Autori: Sazgary Maria, Linnau Yendra

MPK: C07K 1/16, A61K 38/36, C07K 14/745...

Značky: preparátu, obsahujúceho, faktor, farmaceutického, zrážací, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby farmaceutického preparátu obsahujúceho zrážací faktor IX spočíva v tom, že sa kombinujú opatrenia, keď sa plazma alebo frakcia plazmy obsahujúcej faktor IX podrobí anexovej chromatografii, pričom sa naviaže faktor IX, naviazaný faktor IX sa eluuje, eluovaný faktor IX sa podrobí za prítomnosti detergentu anexovej chromatografii, pričom sa naviaže faktor IX, naviazaný faktor IX sa eluuje, v eluáte obsahujúcom faktor IX sa inaktivujú...

Komplex zrážacieho faktora IX, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok túto látku obsahujúci a použitie tohto komplexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280130

Dátum: 12.08.1992

Autori: Sazgary Maria, Linnau Yendra

MPK: C12N 9/64, A61K 38/49, C12N 11/08...

Značky: komplex, faktora, obsahujúci, tohto, spôsob, výroby, použitie, túto, komplexu, látku, zrážacieho, prostriedok, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Komplex zrážacieho faktora IX je tvorený nosičom na báze polyméru s hydrofóbnymi skupinami, na ktorý je selektívne naviazaný faktor IX z vodnej zmesi, obsahujúci vedľa faktora IX ešte aspoň jeden plazmozymogén a/alebo od vitamínu K závislý proteín. Faktor IX sa selektívne adsorbuje z vodnej zmesi pomocou hydrofóbnej chromatografie. Ďalej je opísaný farmaceutický prostriedok obsahujúci uvedený komplex a použitie tohto komplexu na výrobu...