Ligny Yannick Aimé Eddy

Deriváty imidazo[1,2-A]pyridínu ako inhibítory kinázy FGFR na použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19273

Dátum: 15.04.2010

Autori: Berdini Valerio, Ligny Yannick Aimé Eddy, Papanikos Alexandra, Wroblowski Berthold, Saxty Gordon, Freyne Eddy Jean Edgard, Bonnet Pascal Ghislain André, Murray Christopher William

MPK: C07D 471/04, A61P 35/00, A61K 31/437...

Značky: inhibitory, použitie, imidazo[1,2-a]pyridínu, kinázy, deriváty, terapii

Text:

...tiomorfolinyluR a R 5 každý nezávisle predstavujú vodík, 01.6 alkyl, Czealkenyl, Czealkynyl,Cgącykloalkyl, Cgącykloalkenyl, Cmalkanol, haloCmalkyl, -(CH 2)-NR 9 R, (CH 2)s-COOR, -(CH 2)-0-(CH 2)m-OH, -(CHg)-aryI, -(CH 2)-O-aryl, -(CHg)heterocyklyl alebo-(CH 2)-O-heterocyklyl, kde uvedená 01.5 alkylová, C 2. galkenylová, Cgőalkynylová, C 34 cykloalkylová, 03.3 cykloalkenylová, arylová a heterocyklylová skupina môže byt volitelne substituovaná...

1,8-Anelované chinolinónové deriváty substituované N- alebo C- viazanými imidazolmi inhibujúce farnezyl transferázu, spôsob ich výroby, medziprodukt na spôsob ich výroby a spôsob výroby medziproduktov a farmaceutický prostriedok obsahujúci tieto d…

Načítavanie...

Číslo patentu: 283927

Dátum: 03.05.2004

Autori: Venet Marc Gaston, Poncelet Virginie Sophie, Angibaud Patrick René, Sanz Gérard Charles, Ligny Yannick Aimé Eddy

MPK: C07D 471/06, A61K 31/4738, C07D 498/06...

Značky: inhibujúce, farnezyl, substituované, medziprodukt, transferázu, obsahujúci, prostriedok, medziproduktov, tieto, spôsob, deriváty, imidazolmi, 1,8-anelované, viazanými, chinolinónové, výroby, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ich farmaceuticky prijateľné kyslé adičné soli a ich stereochemicky izomérne formy, kde prerušovaná čiara znamená prípadne väzbu X znamená kyslík alebo síru -A- je dvojmocná skupina R1 a R2 každé nezávisle znamená vodík, halo, alebo C1-6alkyl, R3 a R4 každé nezávisle znamená vodík, halo, C1-6alkyl, alebo C1-6alkoxy, R5 je imidazolylová skupina substituovaná vodíkom alebo C1-6alkylom R6 znamená vodík,...