Ligneau Xavier

Nové 6,11-dihydro-5H-benzo[d]imidazo[1,2-a]azepínové deriváty ako ligandy histamínového H4 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18907

Dátum: 05.06.2013

Autori: Robert Philippe, Capet Marc, Ligneau Xavier, Billot Xavier, Krief Stéphane, Lecomte Jeanne-marie, Labeeuw Olivier, Levoin Nicolas, Schwartz Jean-charles, Calmels Thierry, Berrebi-bertrand Isabelle

MPK: C07D 487/04, A61K 31/4188, A61P 11/00...

Značky: histamínového, 6,11-dihydro-5h-benzo[d]imidazo[1,2-a]azepínové, receptora, nové, deriváty, ligandy

Text:

...pomocou dostupných liekov, menovite pomocou H 1 R antagonistických látok.0005 H 4 R antagonistické látky/invertné agonistické látky doteraz nedoslahli klinické využitie a preto existuje potreba zlúčenin, ktoré vykazujú vysokú schopnosť a bezpečnosť. V tejto prihláške vynálezu je oplsaná nová chemická trieda H 4 R Iigandov.0006 Tento vynález sa teda týka nových 6,11-dihydro-5 H-benzodimidazo 1,Z-ajazepínových derivátov ako Iigandov H 4...

Benzazolové deriváty ako ligandy histamínového H4 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20980

Dátum: 27.09.2011

Autori: Levoin Nicolas, Ligneau Xavier, Berrebi-bertrand Isabelle, Lecomte Jeanne-marie, Labeeuw Olivier, Billot Xavier, Capet Marc, Schwartz Jean-charles, Calmels Thierry, Robert Philippe, Krief Stéphane, Danvy Denis

MPK: C07D 401/12, A61P 37/08, A61K 31/4439...

Značky: receptora, ligandy, benzazolové, deriváty, histamínového

Text:

...v reťazci, ak nie je uvedené inak. Výhodné alkenylové skupiny majú 2 až 12 atómov uhlíka v reťazci a výhodnejšie okolo 2 až 6 atómov uhlíka v reťazci. Príklady alkenylových skupín zahŕňajú elenyl, propenyl, n-butenyl, i-butenyl, 3-metylbut-2-enyl, n-pentenyl, heptenyl,oktenyl, nonenyl, decenyl.0015 AIkinyI znamená alifatickú uhľovodíkovú skupinu obsahujúcu trojitú väzbu uhlík-uhlík, a ktorá môže byt priama alebo rozvetvená s 2 až 15...

Karbonylované (aza)cyklohexány ako ligandy dopamínového D3 receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20442

Dátum: 21.06.2007

Autori: Lecomte Jeanne-marie, Levoin Nicolas, Capet Marc, Ligneau Xavier, Schwartz Jean-charles, Berrebi-bertrand Isabelle, Danvy Denis, Robert Philippe, Calmels Thierry

MPK: A61P 25/00, A61K 31/495, C07D 211/26...

Značky: ligandy, karbonylované, aza)cyklohexány, receptora, dopamínového

Text:

...alkoxyalkyl dialkylaminoskupina nearomatický heterocyklyl naviazaný pomocou dusíka alkylsulfanyl alkylsulñnyl alkylsulfonyl monohalogénalkylsulfanyl monohalogénalkylsulñnyl monohalogénalkylsulfonyl polyhalogénalkylsulfanyl polyhalogénalkylsulñnyl polyhalogénalkylsulfonyl heleroaryl aryI aralkyl aryloxyskupina alkoxykarbonylamino-skupina acyl acylaminoskupina aminokarbonyl monoalkylaminokarbonyl dialkylaminokarbonyl...

Deriváty 1-N-azacykloalkyl-3-fenoxypropánu užitočné na prípravu psychotropných liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20408

Dátum: 25.04.2006

Autori: Labeeuw Olivier, Lecomte Jeanne-marie, Bertrand Isabelle, Robert Philippe, Capet Marc, Ligneau Xavier, Schwartz Jean-charles, Levoin Nicolas, Poupardin-olivier Olivia

MPK: A61K 31/40, A61K 31/44, A61K 31/381...

Značky: užitočné, deriváty, přípravu, 1-n-azacykloalkyl-3-fenoxypropánu, liekov, psychotropných

Text:

...z halogénu, C 1 -04 alkylu,O-C 1-C 4 alkylu, -OH, NR 3 R 4f) benzyloxy skupina, v ktorej je fenyl voliteľne substituovaný jedným alebo viacerými z halogénu, C 1 -C 4 alkylu, O-C 1-C 4 alkylu, -OH, NR 3 R 4h) benzoylová skupina substituovaná jedným alebo viacerými z halogénu, C 1-C 4 alkylu, O-C 1-C 4 alkylu,-OH alebo NR 3 R 4, kde R 3, R 4 sú deñnované vyššie.0021 Výhodne vo všeobecnom vzorci (I)R 1 a R 2 tvorí spoločne s atómom...

Monohydrochloridová soľ 1-[3-[3-(4-chlórfenyl)propoxy]propyl]piperidínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4864

Dátum: 06.02.2006

Autori: Lecomte Jeanne-marie, Sallares Juan, Guglietta Antonio, Ligneau Xavier, Raga Manuel, Arrang Jean-michel, Stark Holger, Ganellin Charon Robin, Schunack Walter, Schwartz Jean-charles, Guerrero Marta

MPK: A61P 25/00, C07D 295/00, A61K 31/4453...

Značky: 1-[3-[3-(4-chlórfenyl)propoxy]propyl]piperidínu, monohydrochloridová

Text:

...je etyl-acetát.Vyzrážanie konečného produktu sa môže dosiahnuť ochladenim reakčnej hmoty. Vhodná teplota pre túto operáciu je od O do -15 °C.Vyzrážaný konečný produkt sa môže izolovať niektorými rozdielnymi všeobecne známymi technickými postupmi používanými vorganickej chémii. Najvýhodnejšia je filtrácia.Izolovaný konečný produkt sa môže čistiť niektorými odlišnými technickými postupmi zvyčajnými v organickej chémii. Najvýhodnejšia je...