Liepold Bernd

Pevné kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19585

Dátum: 09.06.2011

Autori: Holig Peter, Gao Yi, Pauli Mirko, Wu Jianwei, Lafountaine Justin, Heitermann Tanja, Liepold Bernd, Jung Tina, Thiel Madlen, Kullmann Simon, Koenig Renato, Schroeder Rudolf, Erickson Bryan, Sinclair Brent, Sever Nancy, Woehrle Gerd, Westedt Ulrich

MPK: A61K 9/16, A61K 9/14, A61K 31/4025...

Značky: pevně, kompozície

Text:

...z homopolyméru N-vinyl-laktámu, kopolyméru N-vínyl laktámu, esteru celulózy, éteru celulózy,polyalkylénoxidu, polyakrylátu, polymetakrylátu polyakrylamidu, polyvinylalkoholu,vinylacetátového polyméru, oligosacharidu alebo polysacharidu. Neobmedzujúce príkladyvhodných hydrofilných polymérov zahŕňajú homopolymér N-vínyl pyrolidónu, kopolymér N vinylpyrolidónu, kopolymér N~vinylpyrolidónu a vínylacetátu, kopolymér N-vinyl pyrolídónu a vínyl...

Farmaceutická dávková forma na orálne podávanie inhibítora skupiny Bcl-2

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20206

Dátum: 08.06.2010

Autori: Kostelac Drazen, Packhaeuser Claudia, Knobloch Martin, Steiger Norbert, Liepold Bernd

MPK: A61K 31/5377, A61K 9/00, A61K 9/14...

Značky: farmaceutická, podávanie, forma, skupiny, bcl-2, dávková, inhibítora, orálne

Text:

...látku. Referencia si nárokuje synergický účinok medzi0011 Vzhľadom na prítomnosť sulfanyl skupiny v 0 svojej molekulámej štruktúre je ABT-263 náchylná na oxidáciu na sulfoxidy, ktoré si neuchovávajú liečebný účinok ABT-263. Z týchtodôvodov boli pripravené bezprostredne pred použitím perorálne kvapalné roztoky ABT-263.0012 Teraz bolo zistené, že pevná disperzia ABT-263, a aspoň jeden farmaceuticky prijateľný polymér majú nielen...

Tuhá farmaceutická lieková forma obsahujúca tuhú disperziu ritonaviru a lopinaviru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12846

Dátum: 23.08.2004

Autori: Ghosh Soumojeet, Reinhold Ulrich, Alani Laman, Berndl Gunther, Liepold Bernd, Rosenberg Jörg, Breitenbach Jörg

MPK: A61K 9/14, A61K 9/20, A61K 31/425...

Značky: tuhá, lieková, forma, disperziu, lopinaviru, ritonaviru, obsahujúca, farmaceutická, tuhú

Text:

...skupenstva) obsahujúci aspoň dve zložky, pričom jedna zložka je rovnomerne dispergovaná vdruhej zložke alebo ostatných zložkách. Napríklad aktívna zložka alebo kombinácia aktívnych zložiek je dispergovaná vzáklade pozostávajúcom zfarmaceuticky prijateľných polymérov rozpustných vovode a farmaceuticky prijateľných tenzidov. Pojem tuhá disperzia zahŕňa systémys malými čiastočkami, s priemerom spravidla menším ako 1 m, jednej fázy dispergovanej v...

Tuhá farmaceutická lieková forma obsahujúca ritonavir

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9817

Dátum: 23.08.2004

Autori: Derndl Gunther, Rosenberg Jöerg, Alani Laman, Breitenbach Jörg, Ghosh Soumojeet, Reinhold Ulrich, Liepold Bernd

MPK: A61K 9/14, A61K 9/20, A61K 31/425...

Značky: tuhá, farmaceutická, lieková, forma, ritonavir, obsahujúca

Text:

...v aspoň jednom farmaceutický prijateľnom polyméri rozpustnom vo vode aaspoñ jeden farmaceutický prijateľný tenzid. Vjednom uskutočnení má farmaceutický prijateľný polymér rozpustný vo vode teplotuPojem tuhá disperzia deñnuje systém vtuhom skupenstve (na rozdiel od kvapalneho alebo plynného skupenstva) obsahujúci aspoň dve zložky, pričom jedna zložka je rovnomerne dispergovaná vdruhej zložke alebo ostatných zložkách. Napríklad aktívna...