Lichvár Milan

Spôsob výroby cyklohexénu alebo súčasnej výroby cyklohexénu s cyklohexanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283482

Dátum: 14.07.2003

Autori: Kavala Miroslav, Kovaĺ Eugen, Králik Milan, Kolesár Ján, Komora Ladislav, Hronec Milan, Lichvár Milan, Žiak Jozef, Macho Vendelín, Surový Jozef

MPK: C07C 5/02, C07C 13/20, C07C 5/05...

Značky: spôsob, súčasnej, cyklohexénu, cyklohexanolom, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby sa uskutočňuje parciálnou hydrogenáciou benzénu na cyklohexén alebo parciálnou hydrogenáciou benzénu s konjugovanou hydratáciou na cyklohexanol na homogénnom alebo heterogénnom katalyzátore, alebo na atypickom katalytickom systéme, pričom hydrogenačnú zložku tvorí najmenej jeden kov alebo zlúčenina kovu VIII. Skupiny periodického systému prvkov, prípadne s lantanidmi a zlúčeninami zinku, kadmia a prechodných kovov pri teplote 90...

Spôsob úpravy reakčných roztokov pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280097

Dátum: 06.08.1999

Autori: Žedényi Mikuláš, Lichvár Milan, Paľo Ondrej, Sabadoš Július, Kontra Andrej, Bindas Ján, Vafek Oskár, Čorný Jozef, Roman Jozef

MPK: C07C 31/24

Značky: pentaerytritolu, spôsob, reakčných, roztokov, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa úprava reakčných roztokov pentaerytritolu, získaných z formaldehydu a acetaldehydu v prítomnosti hydroxidu vápenatého, obsahujúceho 1 % hmotn. formaldehydu s pH minimálne 7,5, pôsobením viac ako 1 mólom oxidu uhličitého na 1 mól hydroxidu vápenatého, následne po odseparovaní uhličitanu vápenatého sa na reakčný roztok pôsobí kyselinami, výhodne kyselinou mravčou v množstve zaručujúcom pH 4,5 až 6,5 a z upraveného reakčného roztoku...

Sposob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260370

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lichvár Milan, Juhás Stanislav, Vysoký Ladislav, Olejník Vincent, Oleárnik Miroslav, Miškoc Anton, Žedényi Mikuláš, Butkovský Ľudovít

MPK: C07C 47/055

Značky: metanolu, dehydrogenáciou, formaldehydu, oxidačnou, spôsob, výroby, katalyzátore, striebornom

Text:

...striebra SU 358 310, PL 122 783, US 4 416 215, US 4424 397, EP 0003 348 pripravené rôznym spôsobom, prípadne striebro povrchovo modifikované PL 117 567, GB 2121787, US č. 1 968 552, DE 3 143 704, EP 0 079 490 alebo striebro nanesené na nosiči pomocou rozkladu strieborných solí organických kyselín GB 2 086 763 alebo striebro V kombinácii s prechodnými kovmi tiež pripravené pomocou rozkladu strieborných solí organických kyselín US 4 005...

Sposob výroby formaldehydu oxidačnou dehydrogenáciou metanolu na striebornom katalyzátore

Načítavanie...

Číslo patentu: 260369

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lichvár Milan, Oleárnik Miroslav, Butkovský Ľudovít, Olejník Vincent, Juhás Stanislav, Žedényi Mikuláš, Miškoc Anton, Vysoký Ladislav

MPK: C07C 47/055

Značky: oxidačnou, metanolu, striebornom, spôsob, formaldehydu, výroby, katalyzátore, dehydrogenáciou

Text:

...Striebro GB 2 121787, DE číslo 3143704, EP 0079 490, PL 117 567, US č. 1968 552 alebo striebro nanesené na nosiči pomocou rozkladu strieborných solí or» ganických kyselín GB 2086 753, prípadne striebro v koncentrácii s prechodnými kovmi, tiež pripravené pomocou rozkladu strieborných. solí organických kyselín US číslo 4 005 049.Katalyzátor, striebro nanesené na pemze ako aj kryštaliclté striebiro sa môže používal aj po tzv. chemickej...

Riedidlo a/alebo rozpúšťadlo náterových hmôt

Načítavanie...

Číslo patentu: 277693

Dátum: 14.05.1991

Autori: Horochonič Jozef, Tall Andrej, Sabadoš Július, Lichvár Milan

MPK: C09D 7/12

Značky: hmot, riedidlo, rozpúšťadlo, nátěrových

Zhrnutie / Anotácia:

Riedidlo a/alebo rozpúšťadlo náterových hmôt na báze cyklohexánu a chemicky neupravených produktov jeho oxidácie vzduchom z procesu výroby cyklohexanónu pozostáva z 20 až 75 % hmotn. cyklohexánu, 10 až 50 % hmotn. alkoholových podielov z rektifikačného delenia tzv. bezvodej zmesi cyklohexanónu a cyklohexanolu, až 25 % hmotn. zvyškov z destilácie cyklohexanolu z uvedenej bezvodej zmesi a až 2 % hmotn. vody.

Spôsob spracovania alkoholovej frakcie z výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270520

Dátum: 12.07.1990

Autori: Juhás Stanislav, Guba Gustáv, Olejník Vincent, Filadelfy Ivan, Kavala Miroslav, Lichvár Milan, Piskla Štefan

MPK: C07C 29/132

Značky: alkoholovej, spôsob, frakcie, spracovania, výroby, cyklohexanonu

Text:

...m 3 žu byť na noaičoch, euapendované, ekeletcvé, typu Raney a pod. Najvýhodnejšie je použitie katalyzátorov v pevnom löžku, ked spravidla sa pri ich použití nevyžaduje následné delenie pevnej a kvapalnej fázy. Uvádzané teplotové rozmedzie 90 až 200 °C, e výhodou 130 až 140 °C, ako aj tlak 0,3 až 6 MPa nepredstavujú kritické ohraničenia. Vyššie množstvo vodíka posúva rovnováhu v prospech tvorby hydrogenovaných produktov, ale...

Spôsob odstraňovania reziduálneho formaldehydu z reakčných roztokov pentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270188

Dátum: 13.06.1990

Autori: Čorný Jozef, Mičák Jozef, Zlacký Alojz, Lichvár Milan, Bundas Ján

MPK: C07C 31/24

Značky: reakčných, roztokov, pentaerytritolu, odstraňovania, spôsob, reziduálneho, formaldehydu

Text:

...aa vedie na hlavu etripovaosj kolóny pozoetávajúoej z dvadsiatich piatich až ätyrideiatioh piatich kontaktných stupňov a prooujúoaj pri tlaku 200 al SDD kPa.Vynález ee zakladá na zieteni, že pri použlti určitých molarnyoh pomerooh v reakčnej časti, teploty nastrekovanáho roztoku a tlaku v kolóne možno dosiahnut účinne a ekonomicky výhodné odstránenie tormeldehydu v stripovaoej kolóne. Pod stripovacou kolónou v ktorej sa uskutočňuje...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu z vyššievrúcich podielov

Načítavanie...

Číslo patentu: 270170

Dátum: 13.06.1990

Autori: Juhás Stanislav, Olejník Vincent, Lichvár Milan, Komora Ladislav, Bindas Ján, Molnár Gabriel, Komorová Eva, Vanko Milan

MPK: C07C 13/18, C07C 39/02

Značky: cyklohexanonu, spôsob, získavania, podielov, cyklohexanolu, vyššievrúcich

Text:

...však nutné jednak použit prehriatú paru podla reskčnej teploty, drahú kyselinu benzénsulíonovú, ktoré sa nedá regenerovat, pritomtvsak výťažky oyklohexaněnu na CECH značne kolíšu od 36 do 76 vychádzajúc z rovnakej suroviny bez nejakej viditeĺnej vzájomnej suvislosti. Uvedené nevýhody odstraňuje použitie spôsobu získavania cyklohsxanonu a cyklohexanolu z vyšäievrúcioh podielov vznikajúcich pri výrobe alebo spracovaní cyklohexanonu a/alebo...

Spôsob získavania cyklohexanónu a cyklohexanolu hydrolýzou vyššievrúcich podielov vznikajúcich pri ich výrobe alebo spracovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 270169

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bindas Ján, Komora Ladislav, Juhás Stanislav, Komorová Eva, Olejník Vincent, Vanko Milan, Lichvár Milan, Molnár Gabriel

MPK: C07C 39/02, C07C 13/18

Značky: vyššievrúcich, cyklohexanonu, hydrolýzou, spracování, cyklohexanolu, podielov, výrobe, vznikajúcich, získavania, spôsob

Text:

...pri ich výrobe alebo spracovaní,vyznačuàúci sa tým, že rozklad vyšäievnícich podielov saŤuskutočňuJe za tlakunasýtených pár reagujdcej zmesi pri teplotách i 60 až 250 -°G a výhodou 180 až 220 °c, aspoň Jednou kyselinou zo skupiny kyselina sírová, kyselina fosforečná, kyselina p-toluensulfonová v množstvách 0,1 až 15 hmot. na násedu vyäšievrúcich podielov pri pH do 3,0 s výhodou okolo pH 1,0 za prítomnosti vody s výhodou v množstvách l až 30...

Spôsob výroby monoacylesterov až hexaacylesterov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269017

Dátum: 11.04.1990

Autori: Střešinka Jozef, Jurečeková Emília, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Ambrož František, Jureček Ľudovít, Macho Vendelín Člen Korešpondent Čsav, Rendko Tibor, Kolesár Ján

MPK: C07C 67/08

Značky: monoacylesterov, spôsob, hexaacylesterov, výroby

Text:

...aj hydroxykyseliny, získaných 2 tzv. alkalických vôd je možné uskutočňovať pretržita, nepretržite i polopretržite.Ďalšie podrobnejšie údaje 0 uskutočnení spôsobu podľa tohto vynálezu ako aj dalšie výhody sú zrejmé z príkladov.Z výroby cyklohexanônu a/alebo cyklohexanolu kata 1 ytlckou.oxidáciou cyklohexánu sa odoberá vznikajúci vedľajší produkt, tzv. alkalické odpadne lúhy, resp. alkalické odpadne vody (2 expandéra odpadných vôd...

Palivo z kyselinových kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267776

Dátum: 12.02.1990

Autori: Fekiač Karol, Maťašová Soňa, Baxa Jozef, Trubač Karol, Lichvár Milan

MPK: C10L 5/48

Značky: kyselinových, palivo, kalov

Text:

...oxidov siry v spalinbch a týn spĺnař požiadavky ekologických limitov pre speliny. Pri výrobe paliva 2 kyselinových kalov alebo neutralizovaných kyselinových kalov a vedĺajšiaho produktu z výroby pentaerytritolu, nevznikaiú kvapalne alebo tuhé ĺažkospracovateĺné odpady. V niektorých pripadoch sa pri výrobe paliva oddeli menšie množstvo vâd, ktore je možné pracovat sůčasnými dostupnýai technológiami. Tým, že výsledné palivo obsahuje zlúčeniny...

Spôsob oddelenia ľahkých podielov zo zmesi cyklohexanónu s cyklohexanolom

Načítavanie...

Číslo patentu: 267343

Dátum: 12.02.1990

Autori: Lichvár Milan, Sakaloš Štefan, Vanko Milan, Sakálošová Alžbeta, Sabadoš Juraj, Juhás Stanislav, Komora Ladislav

MPK: C07C 27/28, C07C 49/403

Značky: oddelenia, podielov, ľahkých, cyklohexanolom, spôsob, zmesí, cyklohexanonu

Text:

...komplexnàmu účinku procesu analogickému extrakčnej a azeotropickej rektltikácii. Predpokladom je, že pridaním vody so vytvoria take azeotropické zmesi oddeľovaných látok, ktorá zvyšujú účinnosť eeparácie od cyklohexanónu. Tieto zmesi nie sú známe, můžeme ich len predpokladať. Pre hexanal nie sú známe ani základné rovnovážne údaje,takže sa nemůžu použiť známe metódy na predpovedania procesu rektitikácie uvedených mnohozložkových zmesí.Nový...

Spôsob oddelenia ľahkých podielov zo zmesí cyklohexanónu a cyklohexanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267342

Dátum: 12.02.1990

Autori: Juhás Stanislav, Lichvár Milan, Sakaloš Štefan, Vanko Milan, Žedényi Mikuláš, Komora Ladislav, Sakálošová Alžbeta

MPK: C07C 27/28, C07C 49/403

Značky: ľahkých, zmesí, cyklohexanolu, podielov, oddelenia, cyklohexanonu, spôsob

Text:

...postupy automatickeho riadenia rektifikaönáho procesu sú podobne popísané napr. v monograiii I.V.Anisimov Avtomaticeekoje regulirovanije proosesa rektifikaoii,Gostoptechizdat 1961 i v novšíchvydaniach tejto monografie a v roznych článkoch v periodickej literatúre, napr. v Chem. Engng.Tieto známe postupy automatickej regulácie nie sú však vhodna pre rektifikaöný proces, v ktorom sa vyžaduje eoparácia relativne nepetrnýoh množetiev látok...

Spôsob výroby pentaerytritolu so žiadaným obsahom monopentaerytritolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267084

Dátum: 12.02.1990

Autori: Čorný Jozef, Komora Ladislav, Žedényi Mikuláš, Vanko Milan, Komorová Eva, Paľo Ondrej, Lichvár Milan

MPK: C07C 31/24

Značky: monopentaerytritolu, pentaerytritolu, obsahom, žiadaným, spôsob, výroby

Text:

...sústave viacerých reaktorov.S prekvapením sme našli, že je možné regulovať zloženie produktu vo všetkých uvedených systémoch, bez ohľadu na použitie katalyzátora, to znamená hydroxidu sodného, resp. hydroxidu vápenatého za predpokladu, že koncentrácia zásaditěho katalyzátora v uvedenom mieste odberu, t. j. po ukončení reakcii, ale pred odstraňovaním formaldehydu a neutralizáciouroztoku je vyššia ako 0,3 g.dm 3, optimálne 2 až 3.g.dm 3.Takáto...

Spôsob výroby repelentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266264

Dátum: 13.12.1989

Autori: Ilavský Ján, Olejník Vincent, Mravec Dušan, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Lichvár Milan

MPK: A01N 31/00

Značky: repelentu, spôsob, výroby

Text:

...katalytického účinku zlúčenin kobaltu, alebo dooxidáciou ozčnom, oxidmi dusíka a kyselinou dusičnou, čim sa spravidladosiahne ešte vyššia koncentrácia dikarboxylových kyselín.Donörom alkoholu alebo zmesi alkoholov sú jednak individuálne alkoholy C 2 až C 8, najmä n-butanol, izobutanol, n~amylalkohol, ale tiež zmesi alkoholov vznikajúce ako hlavný alebo vedľajší produkt petrochemických procesov. Takým je napr. hlavný produkt, aĺe tiež...

Zmesný kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266119

Dátum: 14.11.1989

Autori: Franta Štefan, Braunsteiner Michal, Barta Stanislav, Fehér Pavol, Lichvár Milan, Bratský Daniel, Ambrož František, Olejník Vincent, Bučko Miloš

MPK: C10L 1/18

Značky: komponent, zážihové, přípravy, zmesný, spôsob, kyslíkatý, motory, palív

Text:

...kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory podľa vynálezu tedy obsahuje od 10 do 95 hmot. uhľovodíkovej frakcie s destilačným rozmedzím v intervale teplôt od 20 do 230 °C, od 0,7 do 58 hmot. alifatických alkoholov C 2 až C 6, od 0,04 do 32,1 hmot. cyklických alkoholov C 5 a C 6, od 0,06 do 16,3 hmot. aldehydov C 3 až C 7 a od 0,03 do 36,7 hmot. cyklických ketônov C 5 6. kyslíkatý komponent palív pre zážihové motory je vnímavý na...

Zariadenie na získavanie zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263587

Dátum: 11.04.1989

Autori: Olejník Vincent, Hronec Milan, Ambrož František, Molnár Gabriel, Bakoš Ján, Záremba Emanuel, Džamba Peter, Mikula Oldřich, Chocholáček Ľudovít, Banhedyi Erich, Lichvár Milan, Jesenský Ján, Miškovič Tibor, Juhás Stanislav, Kováč Pavol, Kopernický Ivan, Futrikanič Jozef, Barta Stanislav, Hlinšťák Karol, Sabadoš Július, Kolesár Ján, Žedényi Mikuláš, Tomčík Kazimír, Košuth Jaroslav

MPK: C07C 49/303, C07C 35/08

Značky: cyklohexanolu, zmesí, zariadenie, cyklohexanonu, získavanie

Text:

...a podľa polohy -prepážok na ramene rozdeľovača vzduchu, tiež rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom. otvorov- od vertikálnej osi dispergačného ramena.S cieľom zabrániť späxtnému miešaniu reaukčnej zmesi a prieniku plynnej fázy z komory do predchádzajúcej .komory, je podľa poľského pat. č. 94 062 navrhnutá tá prídavná prepäžka, ktorá je upevnená na pre-padovú prepážku, pričom modifikácie vyššie uvedeného reaktora má upraveno...

Spôsob zvýšenia selektivity oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263577

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hronec Milan, Mihočko Peter, Ambrož František, Mikula Oldřich, Lichvár Milan, Barta Stanislav, Olejník Vincent, Kopernický Ivan, Magur Ján, Žedényi Mikuláš, Hlinšťák Karol, Kolesár Ján, Molnár Gabriel, Juhás Stanislav, Sabadoš Július

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: oxidácie, cyklohexanol, selektivity, spôsob, cyklohexanu, cyklohexanón, zvýšenia

Text:

...výhodne rozmiestnených rozdeľovacích prepáž-ok rozdielnou vzdialenosťou a rozdielným priemerom otvorov od vertikálnej osi barbotážneho zariadenia PL 136 028.V priebehu experimentov sa ukázalo, že pre proces oxidácie cvklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon vo viacstupňový-ch reaktoroch je veľmi dôležitá účinná dispergácia oxidačného katalyzátora do cvklohexánu prebublávaného plynnom ohsahujúcim kyslík. Uvedené postupy a spôsoby zväčša...

Zariadenie pre selektívnu oxidáciu cyklohexánu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263576

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Záremba Emanuel, Futrikanič Jozef, Hlinšťák Karol, Sabadoš Július, Košuth Jaroslav, Kopernický Ivan, Kolesár Ján, Žedényi Mikuláš, Banhedyi Erich, Lichvár Milan, Olejník Vincent, Bakoš Ján, Barta Stanislav, Mikula Oldřich, Juhás Stanislav, Ambrož František

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: selektívnu, fáze, kvapalnej, zariadenie, cyklohexanu, oxidáciu

Text:

...dlhodobom chode oxidačného reaktora barbotažného typu o výkone 1 U t/h v ktorom boli uplatnené uvedené poznatky sa však ukázalo, že naďalej dochádza k tvorbe živičnatých látok, ktoré sú príčinou zanášania reaktora a postupného zhoršovania selektivity procesu oxidácie cyklo-hexánu. Z rozmiestnenia nánosov V reaktore je zrejmé, že miešanie reakčnej zmesi je nepostačujüce k tomu, aby z reakčného systému boli s požadovaunou účinnosť-ou...

Spôsob výroby cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263575

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Hlinšťák Karol, Hronec Milan, Lichvár Milan, Kolesár Ján, Juhás Stanislav, Barta Stanislav, Futrikanič Jozef, Olejník Vincent, Ambrož František, Sabadoš Július, Kopernický Ivan, Mikula Oldřich, Žedényi Mikuláš

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanonu, spôsob, cyklohexanolu, výroby

Text:

...selektivity oxidäcie cyklohexánu na zmes cyklohexanolu a cyiklohexanonu pri dodržaní požadovanej konverzie a mož»nosť zvýšenia výkonu oxidačného reaktora je možno dosiahnut použitím rozdeiovača plynu s nerovnomerne rozmiestnenými otvormi rvo vodorovnom priereze reaktora v smere kolmom na smer prúdenia reakčnej zmesi.Zlepšenie ROUCEUÍIÍEl-Čllej a teplvotovej homogenity reakčnej zmesi rieši spôsob uvádzania a vedenia procesu oxidácie...

Zariadenie pre výrobu cyklohexanu a/alebo cyklohexanaolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263574

Dátum: 11.04.1989

Autori: Jesenský Ján, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Mikula Oldřich, Lichvár Milan, Sabadoš Július, Molnár Gabriel, Kopernický Ivan, Chocholáček Ľudovít, Hlinšťák Karol, Barta Stanislav, Záremba Emanuel, Futrikanič Jozef, Hronec Milan, Žedényi Mikuláš, Juhás Stanislav, Ambrož František

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: výrobu, cyklohexanaolu, cyklohexanu, zariadenie

Text:

...organických zlúčenln V barbotažnych reaktoroch. je charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výt-oku oxidačného plynu otvormi presne matematicky definovanými PL. patent č. 241 111.Ďalšieho zlepšenia selektivity procesu oxidácle cyklohexánu možno dosiahnut v re.aktore, ktorý zároveň zaručuje vysoký stupeň využitia kyslíkai z oxidačnvého plynusa dosahuje intenzívneho miešania reakčnej zmesi systémo-m výhodne rozmiestnených...

Spôsob výroby zmesi cyklohexanolu a cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263573

Dátum: 11.04.1989

Autori: Molnár Gabriel, Ambrož František, Lichvár Milan, Sabadoš Július, Žedényi Mikuláš, Olejník Vincent, Kolesár Ján, Mikula Oldřich, Kopernický Ivan, Juhás Stanislav

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: výroby, cyklohexanolu, zmesí, cyklohexanonu, spôsob

Text:

...pridavnou prepážkou na účinnejšie zamedzenie spätného toku medzi komorami (PL 94 062, ktorej vzdialenosť od plášta je 1 až 400 mm PL 134291).Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapalíne rieši spôsob charakterizovaný priemernou lineárnou rýchlosťou výtoku oxidačného plynu otvormi .presne matematícky definovanými -vo vzťahu polohy otvoru na barbotážnom zariadeni PL čisl-o 241 111, pripadne použitím .rozdelovača.plynu .s nerovnomerne...

Spôsob výroby cyklohexanolu a/alebo cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263572

Dátum: 11.04.1989

Autori: Žedényi Mikuláš, Sabadoš Július, Molnár Gabriel, Ambrož František, Juhás Stanislav, Kopernický Ivan, Lichvár Milan, Mikula Oldřich, Záremba Emanuel, Kolesár Ján, Olejník Vincent

MPK: C07C 35/08, C07C 49/303

Značky: cyklohexanolu, cyklohexanonu, výroby, spôsob

Text:

...reaktor PL 64 440 tvorený horizontálne uloženým cylindrickým plášťom, prepadovými prepážkeimi a prepâžkami zamedzujúcimi kontakt medzi párnymi zložkami jednotlivých komôr, ktoré môžu byt opatrené pľĺdaVÍlíJ-ll propážkou na činnejšie zamedzenie spätného toku medzi kom-ocami PL 94062), ktorej vzdialenosť od plášťa je 1 až 400 mm (PL 134 291.Zlepšenie dispergácie plynu v prebublávanej kvapaline rieši spôsob charakterizovaný priemernou...