Liang Guiqing

Soli bis(tio-hydrazidamidu) na liečbu zhubných nádorových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15161

Dátum: 20.06.2005

Autori: Liang Guiqing, Koya Keizo, Kostik Elena, Chen Shoujun, Xia Zhi-qiang, Sun Lijun, Tatsuta Noriaki, Inoue Takayo, Vaghefi Farid

MPK: A61P 35/00, C07C 327/56, A61K 31/16...

Značky: bis(tio-hydrazidamidu, nádorových, ochorení, zhubných, liečbu

Text:

...na výrobu lieku na účely liečby zhubných nádorových ochorení u jednotlivca.0010 Predložený vynález taktiež opisuje spôsob prípravy dvojsoli bis(tiohydrazidamidu). Tento spôsob zahŕňa kroky zlúčenia neutrálneho bisüio-hydrazidamidu),organického rozpúšťadla a zásady za vytvorenia roztoku bis(tio-hydrazidamidu) a zlúčenie roztoku a organického antirozpúšťadla, čím dôjde k vyzrážaniu dvojsoli bis(tiohydrazidamidu).0011 V rôznych...

Bis (tiohydrazidamidové) zlúčeniny na liečbu rakoviny odolnej proti viacerým liečivám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1241

Dátum: 15.01.2004

Autori: Chen Shoujun, Sun Lijun, Liang Guiqing, Ono Mitsunori, Zhou Dan, Du Zhenjian, Wu Yaming, Korbut Timoty, Tatsuta Noriaki, Koya Keizo

MPK: A61K 31/16, A61K 31/165, A61K 31/275...

Značky: viacerým, liečivám, zlúčeniny, rakoviny, liečbu, tiohydrazidamidové, odolnej, proti

Text:

...zlúčeniny (2)-(18) v rozsahu od 0,05 do 0,005 M voči MBS-SA/DX 5 (pozri príklad 16). Štruktúry zlúčenín (2)-(18) sú uvedené na obrázku 1. Ďalej, veľkosť nádorov MES-SA/DX 5 odolných proti viacerým liečivám u holých myší ošetrených bistiohydrazidoamidovou zlúčeninou (16) bola významne znížená V porovnaní s nádormi umyší, ktoré boli ošetrené len vehikulom (pozri príklad 17).Bolo tiež zistené, že opisované zlúčeniny zvyšujú...