Li Mei

Mikrozapúzdrené oleje na reguláciu rozptylu pesticídového postreku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16919

Dátum: 07.06.2011

Autori: Zhang Hong, Tank Holger, Downer Brandon, Liu Lei, Qin Kuide, Li Mei, Wilson Stephen, Ouse David

MPK: A01N 25/28, A01N 25/06, A01N 25/04...

Značky: rozptylu, mikrozapúzdrené, oleje, postreku, pesticídového, reguláciu

Text:

...rozptylu postreku je výsledkom viacerých faktorov zahrnujúcich zníženie produkcie jemných kvapiek postreku (150 m v priemere) a zvýšenie objemového stredného priemeru (VMD) kvapiek postreku. Vzhľadom na danépoužitý mikrozapúzdrený olej, je stredný priemer väčšiny kvapiek postreku zvýšený oproti vodným postrekovým kompozíciám bez uvedeného mikrozapúzdreného oleja.0007 Jedno uskutočnenie vynálezu je vodná zmesná kompozícia,ktorá obsahuje...

Pyrido[2,3-d]pyrimidín-2,4-diamíny ako PDE 2 inhibítory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3411

Dátum: 06.12.2004

Autori: Beyer Thomas Arthur, Lam Kelvin, Chambers Robert James, Morrell Andrew Ian, Li Mei, Thompson David Duane

MPK: A61P 15/00, A61P 19/00, A61K 31/519...

Značky: inhibitory, pyrido[2,3-d]pyrimidín-2,4-diamíny

Text:

...porúch sprostredkovaných cAMP alebo cGMB bunkovou0004 Patenty Spojených štátov amerických číslo 5,547,954 a 5,710,157 opisujú určité 2,4-diamino-5,ô-disubstituované- a 5,6,7-trisubstituované-5-deazapteridíny,kompozície na báze týchto zlúčenín a ich použitie pri likvidácii hmyzu0005 Vo W 0 02/102315 sú opísané inhibítory PDE 7.0006 Predmetom vynálezu sú zlúčeniny vzorca (l)a farmaceuticky prijateľné soli uvedených zlúčenin, v ktorých...