Li Jun

N-((1R,2S,5R)-5-(terc-butylamino)-2-((S)-3-(7-terc-butylpyrazolo[1,5- A][1,3,5]triazin-4-ylamino)-2-oxopyrolidin-1-yl)cyklohexyl)acetamid, duálny modulátor aktivity chemokínového receptora, kryštalické formy a spôsoby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15825

Dátum: 12.10.2010

Autori: Rosso Victor, Li Jun, Carter Percy, Cherney Robert

MPK: A61K 31/53, C07D 487/04, A61P 37/00...

Značky: n-((1r,2s,5r)-5-(terc-butylamino)-2-((s)-3-(7-terc-butylpyrazolo[1,5, formy, spôsoby, a][1,3,5]triazin-4-ylamino)-2-oxopyrolidin-1-yl)cyklohexyl)acetamid, krystalické, aktivity, receptora, duálny, chemokínového, modulátor

Text:

...degranulácii a podpore bunkovej migrácie. Existuje aspoň desať ľudských chemokínových receptorov, ktoréviažu alebo zodpovedajú na CC chemokíny s nasledujúcimicharakteristickými znakmi (prehľad pozri Zlotnik et al.,Immunity, 12121 (2000 CCR-1 (alebo CKR-1 alebo CC-CKR-1) MIP-la, MCP-3, MCP-4, RANTES (Ben-Barruch et al., Cell, 72415-425 (1993), a Luster, New Eng. J. Med., 338436-4450004 Bolo ukázané, že popri cicavčich chemokínových...

Cyklopenta[d]pyrimidíny ako inhibítory AKT proteín-kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10707

Dátum: 05.07.2007

Autori: Li Jun, Banka, Xiao Dengming, Kallan Nicholas, Spencer Keith Lee, Blake James, Bencsik Josef, Liang Jun, Mitchell Ian, Safina Brian, Xu Rui, Chabot Christine, Schlachter, Wallace

MPK: C07D 239/70, A61P 35/00, A61K 31/517...

Značky: inhibitory, cyklopenta[d]pyrimidíny, proteín-kinázy

Text:

...zahrnuje zlúčeniny, ktoré majú všeobecný Vzorec la0012 Vyná|ez tiež poskytuje farmaceutické kompozície, ktoré zahrnujú zlúćeninu Vzorca l alebo la, alebo ich enantiomér, solvát alebo farmaceutický prijateľnú soľ.0013 V ďalšom aspekte tento vynález poskytuje spôsob liečenia chorôb alebo zdravotných stavov u cicavcov sprostredkovaných pomocou AKT proteín-kinázy, ktorý zahrnuje podávanie týmto cicavcom jednej alebo viacerých zlúčenln Vzorca l...

Imidazo- a triazolopyridíny ako inhibítory 11-beta hydroxysteroid dehydrogenázy typu I

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8700

Dátum: 08.06.2006

Autori: Wang Haixia, Robl Jeffrey, Ruan Zheming, Li James, Li Jun, Cooper Christopher, Hamann Lawrence

MPK: A61K 31/435, A61P 3/00, C07D 471/04...

Značky: imidazo, dehydrogenázy, 11-beta, hydroxysteroid, triazolopyridíny, inhibitory

Text:

...517527). Z časti na základe týchto štúdii sa predpokladá, že v tychto modelových systémoch je pri metabolických štúdiách dôležité lokálne riadenie hladín kortizolu. Výsledky týchto štúdií ďalej tiež naznačuju, že inhibicia llbeta-HSDl bude funkčne schopna terapia na liečbu metabolickych ochorení, ako je diabetes 2. typu, obezita a metabolicky syndróm.0004 Ďalšiu podporu tejto myšlienky poskytujú výsledky množstva predbežných klinických...