Letz Štefan

Spôsob kontinuálnej separácie acetónoxímu z vodného roztoku od anorganických komponentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 277699

Dátum: 12.03.1991

Autori: Gireth Róbert, Gavenčiakova Ivana, Letz Štefan, Skopal Ján, Madunická Mária, Kulla Štefan, Králik Milan

MPK: C07C 7/06, C07C 249/14

Značky: separácie, komponentov, roztoku, vodného, kontinuálnej, anorganických, spôsob, acetónoxímu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu kontinuálnej separácie acetónoxímu v zmesi s vodným roztokom síranu amónneho a acetónu. Separácia sa uskutočňuje v náplňovej kolóne, kde sa z boku kolóny nastrekuje zmes acetónoxímu, vodného roztoku síranu amónneho a acetónu. Z hlavy kolóny sa získava azeotropická zmes acetónoxím, voda a acetón a zospodu kolóny cez varák odteká roztok síranu amónneho. Pary so zložením do 0,11 mólového zlomku acetónoxímu sú zbavené...

Spôsob výroby mikrobiálne nezávadných anorganických komponentov pre prípravu liečiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 256702

Dátum: 15.04.1988

Autori: Gireth Róbert, Thinschmidt Gabriel, Letz Štefan

MPK: A61K 33/00

Značky: mikrobiálně, výroby, komponentov, spôsob, přípravu, liečiv, nezávadných, anorganických

Text:

...kryštálov Na 2 HPO 4 . 12 1-120 a malečného roztoku. Celkový objem vzniklej suspenzie je asi 1 000 litrovt Do ochladeného reaktora sa pridá 3,3 litra 32 0/0 hmot. vodného roztoku peroxidu vodíka farmaceutického a nechá sa pôsobiť po dobu 30 minút za stáleho miešania. Pred započ-atím separovanie roztoku od kryštálov sa odstredivka premyje 10 litraml 1- až 3 -néhiD hmot. vodného roztoku peroxidu vodika a nechá sa volne odstredit. Do takto...

Modifikátor močovinoformaldehydových kondenzátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 238978

Dátum: 01.07.1987

Autori: Dimun Milan, Kellner Michal, Polievka Milan, Zeman Svatopluk, Letz Štefan, Lipka Radislav

MPK: C08L 61/24, B27N 3/06

Značky: modifikátor, močovinoformaldehydových, kondenzátov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka modifikátora močovinoformaldehydových kondenzátov v lepidlach. Podstata vynálezu spočíva v použití oligomerov vzorca /-NH /CH2/5 CO -/n, kde n je 2 až 10. Vynález je možno využiť pri výrobe alebo aplikácii, močovinoformaldehydových lepidiel.

Spôsob obmedzenia polymerizácie a rozkladu vstupných surovín a medziproduktov pri výrobe C1 až C4 esterov kyseliny metakrylovej

Načítavanie...

Číslo patentu: 238426

Dátum: 15.05.1987

Autori: Polievka Milan, Balák Jiří, Letz Štefan, Macho Vendelín

MPK: C07C 69/653, C07C 67/22

Značky: esterov, kyseliny, výrobe, spôsob, medziproduktov, obmedzenia, surovin, vstupných, metakrylovej, polymerizácie, rozkladu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši obmedzenie polymerizácie a rozkladu vstupných surovín a medziproduktov pri výrobe C1 a C4 esterov kyseliny metakrylovej z acetónkyanhydrínu zmesným anorganicko-organickým inhibičným systémom. Pri tomto spôsobe se v zmiešavacej fáze vstupných surovín pridáva síran meďnatý a aspoň jedna látka zo skupiny pyrokatechín, hydrochinón, p-aminodifenylamín, difenylamín, pričom amínické inhibítory sa používajú buď v čistej forme, alebo ako...

Spôsob výroby 2,2´-hydrazobisizobutyronitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233242

Dátum: 17.04.1987

Autori: Polievka Milan, Letz Štefan, Blaho Milan, Balák Jiří

MPK: C07C 121/82, C08K 5/23

Značky: spôsob, 2,2´-hydrazobisizobutyronitrilu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši výrobu 2,2´-hydrazobisizobutyronitrilu z acetónkyanhydrínu a hydrazínsulfátu, hydrazínhydrátu prípadne z voľného hydrazínu. Pri tejto výrobe sa ako východisková surovina použije okrem koncentrovaného acetonkyanhydrínu odpadný nízkokoncentrovaný acetónkyanhydrín a/alebo vodou zriedený o koncentrácii acetonkyanhydrínu vo vode 1 až 97 % hmot., pričom celkový mólový pomer koncentrovaného a odpadného nízkokoncentrovaného a/alebo vodou...

Spôsob výroby 1,1´-azobisformamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237123

Dátum: 15.03.1987

Autori: Polievka Milan, Balák Jiří, Letz Štefan, Chovanec František, Grečnár Milan

MPK: C07C 107/02

Značky: výroby, spôsob, 1,1´-azobisformamidu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby 1,1(-azobisformamidu oxidáciou hydrazodikarboxamidu peroxidom vodíka za prítomnosti silnej kyseliny a zlúčeniny brómu. Oxidácia sa uskutočňuje za prítomnosti molybdénanu amónneho, oxidu molybdénového alebo komplexu solí molybdénu alebo volfrámu s trietanolamínom, pričom obsah katalytických zložiek molybdénu alebo volfrámu na hydrazodikarbonamid je 0,1 až 10 percent hmot. Oxidácia prebieha pri teplote 25 až 65 °C v...

Sposob výroby 1,1-hydrazobisformamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249209

Dátum: 12.03.1987

Autori: Balák Jiří, Letz Štefan, Blaho Milan, Marton Ivan, Polievka Milan

MPK: C07C 127/00

Značky: výroby, 1,1-hydrazobisformamidu, spôsob

Text:

...a to buď ihneď na začiatku reakcie, alebo až po 3 vh kon-denzácie. Penenie reakčne zmesi nie je na závadu,ak reakčná nádoba »nie je nauplnená via-c ako do ,poloviny svojho objemu.V prípade nutnosti sa penenie potlazčí prídavkom malého množstva metanolu alebo iného odpeň-ovacieho prípravku. Manipulačné ťažkosti s viskóznou reakčnott zmesousa odstránia tým, že .po ukončení kondenzacie sa- všetka odudestilovaná voda vráti do reakčnej zmesi...

Nadúvadlo na báze zmesi 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7–tetraazacyklooktánu s azodikarbonamidom

Načítavanie...

Číslo patentu: 235581

Dátum: 15.02.1987

Autori: Letz Štefan, Gaško Pavol, Procházka Bohumil, Šubert Jiří, Fridrich František, Polievka Milan, Tanušková Kornélia, Truchlik Štefan, Dimun Milan, Barňák Štefan, Kabátová Viera, Zeman Svatopluk, Mikel Miroslav

MPK: C08K 5/34

Značky: 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7--tetraazacyklooktánu, azodikarbonamidom, nadúvadlo, báze, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby nadúvadla na báze zmesi 1,5-metano-3,7-dinitrózo-1,3,5,7-tetraazacyklooktánu s azodikarbonamidom, pričom nadúvadlo môže obsahovať i modifikujúce zložky. Hmotnostný pomer nitrózoamínovej zložky k azodikarbonamidu sa pohybuje od 10: 1 do 1 : 1 a pomer hmotností oboch aktívnych zložiek k ostatným zložkám nadúvadla je väčší, ako 0,5:1. Nadúvadlo je použiteľné na ľahčenie produktov gumárenskej, no predovšetkým však...

Spôsob spracovania odpadných kyslých síranových lúhov po esterifikácii z výroby etyl- alebo metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232611

Dátum: 15.12.1986

Autori: Čučiaková Alžbeta, Letz Štefan, Chovanec František, Grečnár Milan, Čučiak Jozef

MPK: C07C 69/54, C01C 1/24

Značky: metylmetakrylátu, výroby, spracovania, odpadných, esterifikácii, lúhov, etyl, kyslých, síranových, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spracovania odpadných kyslých síranových lúhov z výroby etyl- alebo metylmetakrylátu po esterifikácii tak, aby sa získal alkohol nezreagovaný v priebehu esterifikácie na príslušný ester a ktorý ostáva viazaný na kyselinu sírovú. Toto sa dosiahne hydrolýzou zriedených kyslých odpadných lúhov na obsah kyseliny sírovej 15 až 35 % hmot. pri teplote 90 až 110 °C. Takto sa získa cca 95 % z príslušného alkoholu ostávajúceho v odpadných...

Spôsob výroby metylmetakrylátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236998

Dátum: 01.10.1986

Autori: Letz Štefan, Polievka Milan, Balák Jiří

MPK: C07C 69/54

Značky: spôsob, výroby, metylmetakrylátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje spôsob výroby metylmetakrylátu, pri ktorom je východiskovou surovinou acetónkyanhydrin. Z neho pripravený metakrylamidsulfát sa esterifikuje v prvom stupni 1,5 až 2 mólmi metanolu, počítané na acetónkyanhydrin, v druhom stupni sa esterifikuje 0,05 až 1 mólom metanolu. Za kontinuálneho oddestilovánia metylmetakrylátu. Ďalej sa esterifikačná zmes riedi vodou v hmotnostnom pomere 3 : 1 až l : 1 za vydestilovania metylmetakrylátu a...

Spôsob výroby 1,1´-hydrazobisformamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230244

Dátum: 15.08.1986

Autori: Grečnár Milan, Letz Štefan, Polievka Milan, Chovanec František, Balák Jiří

MPK: C07C 109/087

Značky: 1,1´-hydrazobisformamidu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 1,1´-hydrazobisformamidu z močoviny a hydrazínu, vyznačujúci sa tým, že reakčný produkt z prípravy hydrazínu, pozostávajúci z nereagovanej močoviny, hydroxidu sodného, chlórnanu sodného, chloridu sodného a hydrazínu sa okyslí na pH 1,3 až 1,7, s výhodou na pH 1,5 a na tento sa pôsobí močovinou.

Spôsob výroby 2,2′-azobisizobutyronitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232350

Dátum: 15.07.1986

Autori: Macho Vendelín, Balák Jiří, Letz Štefan, Polievka Milan

MPK: C07C 121/16

Značky: 2,2'-azobisizobutyronitrilu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob výroby 2,2´-azobisizobutyronitrilu z hydrazínu a/alebo jeho adičných zlúčenín cez 2,2´-hydrazobisizobutyronitril ako medziprodukt, na ktorý sa pôsobí peroxidom vodíka vo vodnom prostredí za prítomnosti minerálnej kyseliny a/alebo organickej kyseliny a za prítomnosti zlúčenín brómu tak, že pôsobenie peroxidu vodíka na 2,2´-hydrazobisizobutyronitril sa katalyzuje aspoň jedným prvkom a/alebo aspoň jednou zlúčeninou z prvkov...

Hledač útku pro tkalcovské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244122

Dátum: 15.07.1986

Autori: Letz Štefan, Ilavský Vladimar

MPK: D03C 3/28

Značky: útku, stroje, hledač, tkalcovské

Text:

...polohy vůči tkalcovskámu stroji, a to s otáěkemi staväcího motoru 31, ktere byly eníženy änekovým soukolím 31 a plenetovým eoukolínMezitím provedLřídící kotouč 33 plnou otáčku a pootdčeoí motor L ee nyní vypçjí řídícím zařízením 53. Ne konci uvolnil řídící kotouč j poeuvový čep 21, který vłak vzdor tlaku pružiny LL nemůže zapednout do vybraní a čnekového kole zl, Jelikož toto kolo bylo netočeno.Aby agregáty | a 13 byly postaveny...

Spôsob výroby síranu hydroxylamonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 231246

Dátum: 15.06.1986

Autori: Petrů Kamil, Letz Štefan, Ilavský Vladimír, Žilina, Grečnár Milan, Skopal Ján

MPK: C01B 21/14

Značky: síranu, hydroxylamonného, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu hydrolýzy acetónoxímu za varu. Rieši výrazné zhospodárnenie procesu a odstraňuje znečisťovanie odpadovej vody. Vznikajúce pary sa vedú do rektifikačnej kolóny s takým teplotným režimom, ktorý umožňuje napred vydestilovať vznikajúci acetón a potom skoncentrovať vzniknutý roztok síranu hydroxylamonného. Acetón a voda sa zhromažďujú osobitne, takže látky možno opätovne zužitkovať vo výrobnom postupe.

Spôsob zneškodňovania odpadových vôd z výroby alkoxylovaných formaldehydových polykondenzátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223680

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ilavský Vladimír, Letz Štefan, Petrů Kamil

Značky: odpadových, alkoxylovaných, výroby, spôsob, polykondenzátov, formaldehydových, zneškodňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výroby alkoxylovaných formaldehydových polykondenzátov. Rieši zneškodňovanie odpadových vôd, ktoré obsahujú rozpustený formaldehyd, metanol a jeden, alebo viac vyšších alifatických alkoholov. Podľa vynálezu sa na takéto vody pôsobí síranom amonným, alebo jeho vodným roztokom, vytvorená alkoholická vrstva sa oddelí a z vodnej vrstvy sa vydestiluje zvyšok alkoholov. Množstvo síranu amonného sa volí tak, aby bolo súčtom množstva,...

Způsob nepřetržité výroby homopolymerů ethylenu nebo kopolymerů ethylenu s alespoň jedním .alfa.-olefinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241145

Dátum: 16.07.1985

Autori: Polifvka Milan, Letz Štefan, Blahovský Ladislav

MPK: C08F 10/02

Značky: alfa-olefinem, ethylenu, kopolymerů, výroby, způsob, alespoň, jedním, nepřetržité, homopolymerů

Text:

...vůči reakčnim složkám,jímž je například jednanebo několik z těchto sloučenin Mgclz, Al 2 O 3, M 003, MnCl 2, SiO 2,Mgo.- Amidy organických nasycených kyselín, jichž se používá při způsobu podle vynálezu, jsou například amid kyseliny laurové, amid kyseliny myristové, amid kyseliny palmitové, amid kyseliny ttearově, amid kyseliny arašídové.Polyalkylenpolyoly použitelnými podle vynálezu jsou například polyethylenglykoly o moleZ epoxidovanýoh...

Spôsob výroby akryl- alebo metakrylamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218701

Dátum: 01.06.1985

Autori: Polievka Milan, Letz Štefan, Uhlár Ladislav

Značky: metakrylamidu, spôsob, výroby, akryl

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá zlepšením postupu výroby hlavne metakrylamidu, ktorý je medziproduktom pri výrobe metylmetakrylátu, dôležitého monoméru pre výrobu široko používaných polymérov a kopolymérov. Vynález rieši hlavne inhibíciu prvej fázy prípravy metylmetakrylátu z acetónkyanhydrínu, a to použitím zlúčenín Cr3+, ktoré vznikajú v chemických procesoch, kde sa aplikujú dvojchrómany ako oxidačné činidlá. Využitie vynálezu je možné v procesoch výroby...