Letko Pavel

Směs pro povrchovou úpravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267572

Dátum: 12.02.1990

Autori: Huml Vladimír, Exnerová Karla, Letko Pavel, Kožmín Bohumír

MPK: C09K 3/00

Značky: úpravu, povrchovou, směs

Text:

...zcela vysušených hnojiv. Použivánim směsi podle vynálezu se zlepšuji fyzikálni vlastnosti pr 0 ~ myslových hnojiv, zaručí se nelepivost materiálů, které se připravuji lisovánim, zlepší se průchodnost takto upravených materiálů dopravnimi a zpraoovatelskými zařizenimi. Docházi ke zlepšení procesu sušeni.Specifikace jednotlivých složek směsi podle vynálezu Olejovým bočnim hydrogenátem rozumime frakci uhlovodiků s deetilačnim rozmezim asi 300 až...

Způsob přepracování krystalického síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 265291

Dátum: 13.10.1989

Autori: Pekárek Petr, Letko Pavel, Lederer Erich

MPK: C01C 1/248

Značky: přepracování, síranu, krystalického, amonného, způsob

Text:

...zkoušeny.V poslední době bylo zjištěno, že kvalitu síranu adonněho lze zlepšit tlakovou granulací směsi obsahující 75 až 98 hmot. krystaliokého siranu amonného a 2 až 25 hmot. dusičě nanu vápenatého nebo chloridu vápenatého. Zpevnění granulí se zde patrně dosahuje konverzi siranu amonného na siran vápenatý.Ještě výhodnějšim z hlediska zachování čistoty původního síranu amonného se jeví způsob přepraoování krystalického síranu aąonného...

Zapojenie na riadenie operačných montážnych jednotiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 264962

Dátum: 12.09.1989

Autori: Gašparík Ladislav, Letko Pavel, Mockovčiak Pavol

MPK: G05B 19/403

Značky: riadenie, operačných, jednotiek, zapojenie, montážnych

Text:

...a ovládacie členy operačnej jednotky sú pripojené cez optoelektrické oddeľovače na vstupy modulu jednočipového mikropočítača.zapojením na riadenie operačných montažných jednotiek podľa vynálezu sa docieli maximálna variabilita a ľahká volba režimu činnosti jednotky. vynález je možné výhodne použit pre riadenie operačných jednotiek nitovacich, zakladacich, skrutkovacich, lisovacich s jedným až tromi stupňami voľnosti výhradne voľbou, alebo...

Způsob přepracování krystalického síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 261390

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lederer Erich, Letko Pavel, Pekárek Petr

MPK: C01C 1/248

Značky: amonného, způsob, přepracování, síranu, krystalického

Text:

...rozmetae telnou formu při hnojení podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se napřed připraví směs obsahující 75 až 98 hmot. krýstalického síranu amonného a 2 až 25 hmot. dusiönanu vápenatého nebo chloridu vápenatého vztaženo-na čisté bezvodé látky a potom se tato aměs tlakově granuluje.Tabletovacími zkouškami a následnou čtvrtprovozní zkoušu kou bylo prokázáno, že chování krýetaliokého síranu amonného při tlakové...

Způsob přepracování krystalického síranu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 261389

Dátum: 10.02.1989

Autori: Letko Pavel, Lederer Erich, Pekárek Petr

MPK: C01C 1/248

Značky: krystalického, síranu, amonného, způsob, přepracování

Text:

...síranu amonného se jeví způsob přeprącování krystalického síranu amonného na rozmetap telnou formu při hnojení podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočivá V tom, že se granuluje směs 75 až 98 hmot. krystalického síranu amonněho a 2 až 25 hmot. dusičnanu váu penatého nebo chloridu vápenatého, vše-vztaženo na čisté bezvodé látky. Jako granulační kapąlinu lze použít roztok dusič-,nanu vápenatého nebo chloridu vápenatého.Bylo...

Způsob povrchové úpravy síranu amonného nebo chloridu amonného

Načítavanie...

Číslo patentu: 257246

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kožmín Bohumír, Huml Vladimír, Letko Pavel, Exnerová Karla

MPK: C01C 1/16, C01C 1/248

Značky: chloridů, úpravy, způsob, síranu, povrchové, amonného

Text:

...či chloridu amonného a jeho nalepování a to jak v sušárně, tak i na transportních cestách. Protože se povrchovou úpravou podle vynálezu dosahuje nejen vysokého hydrofobizačního ale i separačního účinku,lze v případech, kdy má síran či chlorid amonný pod 1 I hmot. vlhkosti, vyloučit účelové tepelné sušení. Odsušení pak probíhá velkou intenzitou samovolně při transportu do skladu na pasech a šnekových dopravnĺcích.Je samozřejmě, že případné...

Plošný vysokofrekvenční výstupní transformátor pro vysokofrekvenční ohřev

Načítavanie...

Číslo patentu: 241248

Dátum: 15.09.1987

Autori: Letko Pavel, Markalous František

MPK: H01F 27/10, H01F 17/02

Značky: plošný, transformátor, výstupní, ohrev, vysokofrekvenční

Text:

...vynechání kompenzačních kondenzá 4torů paralelne pripojených k sekundárnímu vinutí.Na pripojených výkresech je znázorněn plošný vysokofrekvenční výstu ní transformátor podle vynálezu, kde na o r. 1 je znazorněno jeho primární vinutí a na obr. 2 je znázorněno sekundární vinutí.Primárni vinutí 1 plošného vysokofrekvenčniho výstupního transformátoru je navinuto do spirály tvořené dvěma mčděnýml trubkami nestejného průřezu. Vstupní trubka 3 o...

Způsob chemického niklování kovových částí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241955

Dátum: 15.12.1986

Autori: Sedlák Emil, Letko Pavel, Šilon Jozef, Markalous František

MPK: C23C 18/54

Značky: kovových, způsob, částí, chemického, niklování

Text:

...7 Zpadogpro 4 peoŕtopa, wepea paaane npouearnn apo-4 a padoqeu pàctnope a rpauuax. Onaonpeuenno c arnu nonumanr rouneparypy paoouero pacnopa no nur-reason aauoą - o onrnnaasnoñrewneperypu ao reunepárypu na 2 °C nmze renapargp xuneaua pndoqero pacrnopa.npenuymecrna uaodperenna no opaaneanm c uaneornuux cnocodaun xuunqeoxoro nmnenuponanua uełaaauuecnux neraaoü aaxxmvanrca a tou qro ocrnraerca aaauureasaoe supompxue npoueoca...

Způsob povrchové úpravy granulovaných průmyslových hnojiv

Načítavanie...

Číslo patentu: 214363

Dátum: 01.06.1984

Autori: Strapek Milan, Forst Zdeněk, Letko Pavel, Jäger Lubomír, Košiba Vladimír, Čmolík Jiří

Značky: hnojiv, úpravy, granulovaných, průmyslových, povrchové, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt jednoduchý způsob, jak zabránit spékání průmyslových hnojiv. Tohoto cíle se dosáhne tak, že při teplotě do 100 °C se napovrch granulí nanese 0,1 až 1 % hmot. směsi minerálního oleje a destilačních zbytků po zpracováni mastných kyselin, přičemž tato směs obsahuje 20 až 90 % hmot. destilačních zbytků.