Leško Zoltán

Plastifikačná prísada do cementových zmesí s prevzdušňujúcim účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 270549

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hubaľ Ján, Leško Zoltán, Komora Ladislav, Šveda Mikuláš

MPK: C04B 24/10

Značky: prevzdušňujúcim, plastifikačná, zmesí, cementových, prísada, účinkom

Text:

...spracovanie použije predhydrolyzát a obsahom 40 až 50 hmot. sušiny, je pred pridaním hydroxidu eodného výhodná vo forme vodného roztoku 40 až 50-ného, resp. hydroxidu vápenatého vo forme suspenzie, pridat k roztoku matečný lúh z výroby pentaerytritolu. Metečná lúhy z pentaerytritolu rozriedia zakoncentrovaný predhydrolyzát tak, že pri spracovaní v alkalickom prostredi nedochádza k tvorbe hustoho nemiešetelneho podielu.Množstvo pridaneho...

Spôsob určovania celulolytickej aktivity bachorových baktérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 270107

Dátum: 13.06.1990

Autori: Leško Zoltán, Kopečný Jan, Kmeť Vladimír

MPK: C12Q 1/04

Značky: bachorových, určovania, spôsob, bakterií, celulolytickej, aktivity

Text:

...ktorého podstata apoöiva v ton, že riedky gél z rozpuatnej oelulôąy e naviezanýa gratiton alebo iivoöilnym uhlia eo pridá do anaerôbneho bujônu obeahujúoehooe 1 obi 6 u v anołotve 0.01 až 0,05 dielov hnotnoatných,beohorovd tekutina v nnołetve e al 30 diolov.hnotnoetnýoh a minoralie najmä hydrogenfoeforečnan draaelný, ohlorid eodný. eiran anônny, dihydrogenfoeforeönan draaelný,ohlorid vépanatý, airan horeünatý v nnoiatve 1 ai ie dielov...

Spôsob inverzie hydrolyzátov lignín-celulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 269652

Dátum: 11.04.1990

Autori: Golis Emil, Mozoľová Lujza, Leško Zoltán, Antoš Kamil, Gajdoš Ctibor, Hodúl Pavol, Šutý Ladislav

MPK: C07H 1/08

Značky: materiálov, lignín-celulózových, spôsob, inverzie, hydrolyzátov

Text:

...materiálov podľa vynálezu, ktorého podstatou je že za podmienok inverzie sa k 100 hmotnostným dielom predhydrolyzátu pridá 0,1 až 5 hmotnostných dielov aditíva s veľkým povrchom a sorpčnými vlastnosťami v suspenzii ako sú drevná piliny, bentonit, recirlovaná vlákna a to jednotlivo, alebo v zmesi, s výhodou frakcie 0,2 až 1 mm a súčasne sa pridá 0,1 až 5 hmotnostných dielov aditíva s dispergečnými, tenzidovými a sekvestračnými účinkami...

Spôsob prípravy inertného nosiča pre suché tabletovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 263178

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pľutová Mária, Borov Michal, Leško Zoltán, Fiala Jozef

MPK: A61K 9/20

Značky: spôsob, tabletovanie, přípravy, inertného, nosiča, suché

Text:

...pri hydromodule 1 ku 7 až 10, teplote 95 až 105 °C a dobe 70 až 100 minút pri atmosférickom tlaku, na čo sa v dalšom stupni premýva destilovanou vodou s etylalkoholom. Po odfiltrovaní etylalkoholom prechádza vlhký medziprodukt mokrým šnekovým qranulátorom,zabezpečujúcim optimálny útvar pre následné sušenie v kamerových sušiarñaoh a mletie na úderovom nosovom mlyne. Granulovaný produkt sa vysuší pri teplote G 0 až 95 °C po suchej...

Spôsob výroby D-xylózy z predhydrolyzátu listnatých drevín

Načítavanie...

Číslo patentu: 258665

Dátum: 16.09.1988

Autori: Foltín Jozef, Leško Zoltán, Vyžinkár Josef, Hajnoš Ján, Hubaľ Ján, Rendoš František

MPK: C07C 47/19

Značky: listnatých, drevín, predhydrolyzátu, spôsob, d-xylózy, výroby

Text:

...sa kyselina sírová zneutralizuje s techiometrückým prídavkom kysličnika vápeoatého, a to bud vo forme mletého páleného vápno alebopráškového hydratovaného vápno. Vzniklý ner-ozpustný síran vápenatý sa -odfiltruje spolu so živičnými inkrustlami a farebnými nesacharidickými látkami, ktoré sa v ňom jabsorbovali. Preflltrvovaný predhydrolyzát sa deminetralizuje na ionexoch a zahustí sa na 80 0/0 hmot. k vykryštalizovaniu D-xylózy.Zistilo sa.,...

Váhový číslicovo-analóógový prevodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 247299

Dátum: 15.01.1988

Autori: Leško Zoltán, Vyžinkár Jozef

MPK: H03M 1/80

Značky: číslicovo-analóógový, převodník, váhový

Text:

...svorkou 2 zdroja napájacieho napätia.Prvá výstupné svorka 12 kľúča ll je spojená s anódou urýchľo-v.acej diódy 7 a cez váhový odpor 8 s prvou vstupnou svorkou 15 prev-odníkva prúd -napätie 14. Druhá výstupná svorka 13 kľúče ll je spojená s kladn-ou svorkou 3 zdroja referenčného napätia. Emitor kľúčovacieho tranzistora. 5 je spojený so zemnou svuorkou 6 a jeho báza predstavuje vstupnú svorku 1 pre jeden bit. Na prvú vstupnú svorku 15...

Způsob výroby lineatinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244807

Dátum: 14.08.1987

Autori: Hubá1 Ján, Leško Zoltán

MPK: C07D 493/22, A01N 43/90

Značky: způsob, výroby, lineatinu

Text:

...redukcí, napríklad popsanou výše v E diisobutylaluminiumhydridem.ze dříve popsaných synthes lineatinu jenom šest lze srovnávat se způsobem podle vynálezu. protože Borden se spol. /A/ neudává výtěžek neho podrobnosti pokusů synthesy.V následujícím bylo provedeno srovnání synthes, přičemž je uvážován a/ počet stupňů, b/ procenta celkového výtěžku 2 komerčné dostupných výchozich materiálů a c/ fotochemický stupeň.Poslední byl zahrnut z toho...

Dezinfekčný prostriedok a/alebo dezinfekčný komponent

Načítavanie...

Číslo patentu: 239595

Dátum: 15.06.1987

Autori: Vehner Ladislav, Leško Zoltán, Illés Gejza, Reinprecht Ladislav, Levius Rudolf, Repka Peter

MPK: A61L 2/16

Značky: dezinfekčný, komponent, prostriedok

Text:

...prostriedkov, detergentov, impregnačných prostriedkov, fungicídov, náterových látok.K pomocným iátkam patria iónové a neiónové tenzidy, zvlášť .ochranné iqoloidy,resp. emulgátory a dispergátory, rozpúštadlá, vonné látky, spojivá, plnidlá, tixotrópne látky, farbivá a pigmentyDezinfekčné prostriedky podľa tohto vynálezu sa aplikujú ako také alebo zriadené v organických rozpúštadlách, najmä v etanole, pripadne dispergované vo vode za...

Sposob kyslej predhydrolýzy drevných štiepok

Načítavanie...

Číslo patentu: 248106

Dátum: 15.01.1987

Autori: Hojnoš Ján, Oltus Eugen, Vyžinkár Jozef, Leško Zoltán

MPK: D21C 1/04

Značky: kyslej, štiepok, drevných, predhydrolýzy, spôsob

Text:

...453, ako aj zjednodušeným čistiacim postupom bez odstránenia kyseliny sírovej a bez použitia ionexov- podla autorského osvedčenía č. 159 583. Po takejto kyslej predliydrolýze sa po druhom stupni várky, t. j. po alkalickej deligniiiká~cii predhydrolyzovany-ch štiepok, získa akostná buničina vhodná pre chemické spracovanie.Podla predmetného vynálezu spôsob kyslej predhydrolýzy drevlných štiepork pri dvojstupňovej výrobe buničiny z listnatých...

Spôsob výroby koncentrátu z odpadného hydrolyzátu predhydrolýzy listnatého dreva a zariadenie k uskutočneniu tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230252

Dátum: 15.10.1986

Autori: Foltín Jozef, Leško Zoltán, Hubaľ Ján, Hojnoš Ján

MPK: D21C 11/10, B01D 1/30

Značky: hydrolyzátů, zariadenie, výroby, odpadného, listnatého, uskutočneniu, dřeva, spôsobu, spôsob, koncentrátů, tohoto, predhydrolýzy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu a zariadenia pre výrobu koncentrátu z predhydrolýzy listnatého dreva. Koncentrát sa tvorí zo zahusteného a inkrustu zbaveného odpadového hydrolyzátu, ktorý sa zhromažďuje v zásobnej nádrži, kde sa z neho vylúčia nerozpustné látky pomocou odstredivky, sedimentáciou, neutralizáciou hydroxidom, alebo uhličitanom vápenatým, zahustí sa v odparke na koncentráciu 20 - 60 % a. s., pričom sa ďalej zbaví zbytku vylúčených...

Avivážní prostředek s antistatickým a změkčujícím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246531

Dátum: 13.03.1986

Autori: Hubá1 Ján, Šandula Jozef, Leško Zoltán, Vojtková Anna, Foltín Jozef

MPK: C11D 1/835

Značky: prostředek, avivážní, účinkem, antistatickým, změkčujícím

Text:

...nejměkčí.i ako srovnävací standardy se vqlíneupra vené plátno a plátno upravené dlmethyldistearylamoniumchloridem, který má výborný změkčovací účinek zařazený do třídy měkkosti 5. Bylo zjištěno, že omak pláten upravených avivážním prostředkem podle vynálezu, je srovnatelný s omakem dosaženým výše zminěným chloridem.Avivážní prostředek podle vynálezu se pripraví snadno rozmícháním výchozích surovin při 30 až 60 °C ve vodě.Sloučeniny obsažené...

Způsob výroby 1-ethoxykarbonyloxyethylesteru kyseliny 6-[D-(-)-.alfa.-amino-.alfa.-fenylacetoamido]penicilanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 240966

Dátum: 13.06.1985

Autori: Fiala Jozef, Fiala Miloš, Leško Zoltán

MPK: C07D 499/68

Značky: 1-ethoxykarbonyloxyethylesteru, výroby, způsob, kyseliny, 6-[d-(-)-.alfa.-amino-.alfa.-fenylacetoamido]penicilanové

Text:

...nebo aralkylovou skupinu, R znamená alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, popřípadě substituovanou arylovou skupinu nebo aralkylovou skupinu, alkoxyskupinu obsahující 1 až 4 atomy uhlíku, aryloxyskupinu nebo aminoskupinu aX znamená alkalický kov, kov alkalické zeminy nebo organickou bázi, 240966 4b/ výsledný meziprodukt se nechá reagovat s alfa-bromdiethylkarbonátem vzorce IÍIza vzniku odpovídajícího esteru obecného vzorce IVR 1, R a R...