Lešek František

Polymerační způsob zpracování odpadu vznikajícího při aplikaci nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 268145

Dátum: 14.03.1990

Autori: Balcar Miroslav, Lešek František, Husák Jiří, Novák Jiří

MPK: C08L 67/06

Značky: aplikaci, nenasycených, polymerační, způsob, zpracování, polyesterových, vznikajícího, pryskyřic, odpadů

Text:

...více než rok, urychli jejich přídavek polymerecí, volba organických kapalin a teplotou veru 140 až zlo °c je dana tŕeni faktory. Není žadoucí, aby ee páry těchto kapalin dostevely do daatilatoru regenerovených rpzpouitědel ve značnější míře. Tim by ee anižovala jednak jejich oaývací ůčínnoat, resp. by zdetávely neodpařaná na zařízení, Naproti tomu je žádoucí, aby jejich odchod při deatileci e vodní parou byl dostatečně rychlý. Tento dvěma...

Způsob likvidace louhových kalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263212

Dátum: 11.04.1989

Autori: Blažková Dana, Lešek František, Balcar Miroslav, Pavlusik Peter, Glasser Vladimír

MPK: C02F 11/18

Značky: louhových, kalů, způsob, likvidace

Text:

...p 1 niva na likvidaci 1 mšodpadních louhových kalů. Teplo uvclněné při spalování se však nedá energeticky využít, protože vysoký obsah popela ve spalovanem materiálu vede ke vzniku nánosů, resp. inkrustaci na teplo stěnných plochách, a tím k neúměrnému snížení intenzity převodu tepla.Obsah anorganických podílů v odpadních louhových kalech vede ke zvýšení úhrad při jejich vypouštění do veřejných toků. Dále nemůže být na závadu, že kaly...

Způsob regenerace rozpouštědel odpadajících při zpracování nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 262228

Dátum: 14.03.1989

Autori: Novák Jiří, Veselý Josef, Balcar Miroslav, Husák Jiří, Matoušek Pavel, Lešek František, Koutecký Alexandr

MPK: C08J 11/02, C08L 67/06

Značky: zpracování, pryskyřic, regenerace, rozpouštědel, polyesterových, nenasycených, způsob, odpadajících

Text:

...ethylacetát, butylacetát apod.Stupeň regenerace je v podstatě dán jen účinnosti chladiče nad rodpařovacím zařízením. Z výchozĺho odpadu je třeba před destilací odstranit jen velmi hrubé nečistoty, jež by mohly ucpat např. výpustný ventil z vařáku apod. Postup podle předloženého vynálezu umožňuje používat pro oplach výrobních zařízení rozpouštědel sice cenově náročnějších, ale lépe vyhovujících z hlediska odpařivosti a rozpouštěcí...

Zařízení pro homogenizaci vysokoviskózních nebo sypkých hmot a jejich směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260812

Dátum: 12.01.1989

Autori: Klejch Jiří, Kaška Jiří, Kudrna Milan, Šíma Milan, Lešek František

MPK: B01F 3/10

Značky: vysokoviskozních, směsi, zařízení, homogenizaci, jejich, sypkých

Text:

...stavěcí kroužek se stavěcím šroubem, na spodním konci spojkou pro upevnění míchadla a ve střední části zajištovacím kolíkem. Pomocí klínu je posuvně uchycena v ložiskovém pouzdru, které je pevně spojeno.s unášecím kolem napojeným na horní převodově kolo převodové hřídele. Míchad~ lo je v manipulační nádobě umístěno excentricky, nejlépev tečné poloze ke stěně nádoby a jeho průměr je 0,45 až 0,8 násobkem vnitřního průměru manipulační...

Způsob desodorifikace inertního plynu použitého při přípravě alkydů a nenasycených polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259342

Dátum: 17.10.1988

Autori: Balcar Miroslav, Černý Jaroslav, Husák Jiří, Lešek František

MPK: B01D 53/14

Značky: použitého, polyesterů, přípravě, plynů, inertního, nenasycených, desodorifikace, způsob, alkydů

Text:

...inertního plynu, použitého při přípravě alkydů a nenasycených polyesterú.Jeho podstata spočívá v tom, že vystupující inertní plyn se promývá jednostupñově kononetrovsným roztokom močoviny, teplým 25 až 80 °C, případně upraveným na pH 6 až 10 přídavkem vodných roztoku slabých kyseliny, zejména kyseliny octcvé nebo přídavkem slabých zásad, zejména vodného roztoku čpavku, uhličitanu sodného či draselného nebo velmi zředěnýn roztokom silných...

Prostředek k rychlé provizorní opravě sportovních a turistických plavidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254772

Dátum: 15.02.1988

Autori: Balcar Miroslav, Kaška Jiří, Blažková Dana, Desenský Miroslav, Lešek František

MPK: B63B 9/00, C09J 5/00

Značky: provizorní, prostředek, sportovních, opravě, plavidel, rychle, turistických

Text:

...použitelné,nebo zcela nepoužitelné.Nyní bylo přímo v terénu při sportovně-turistických plavbách opakovaně ověřeno, že rychlé provizorní opwavy poškozených lodí se docí 1 ípoužitím prostředků na bázi termoplastických kompozic o t.m. 50 °Caž 200 °C, sestávajících z přírodních pryskyřic, syntetických polymerních látek, popřípadě dalších aditivních složek. Uvedená oprava spočívá v tom, že se na poškozené místo lodi, předtím jen případně...

Zařízení pro měření množství tepla uvolněného při průběhu exotermních pochodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253005

Dátum: 15.10.1987

Autori: Balcar Miroslav, Šimsa Vladimír, Forman Luboš, Kudrna Milan, Lešek František, Šíma Milan, Kaška Jiří, Matějíček Alois

MPK: G01K 17/08

Značky: zařízení, uvolněného, množství, pochodů, exotermních, průběhu, tepla, měření

Text:

...přičemž je vo vnitřním prostoru pláště g utěsněn jednak těsnícím kroužkem 34 v otvoru dne gL, na ktorý dosedá tlokem utěsňovací příruby L 1 3 těsněním hrdla LgL na hrdlo Lg, a jednak ucpávkou gz 5 ucpávkovou přírubou QJL v otvoru uzavírecí příruby gą. Dokonalé utěsnění spojů jednotlivých částí pláště 3 je zajištěno těsněním gg mezi dnem 2 L a obvodovým pláštěm gg a mezi obvodovým pláštěm gg a uzavírací přírubou gj. Hrdlo Lg reaktoru L je...

Alkydové pryskyřice a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 233959

Dátum: 01.12.1986

Autori: Dufka Oldřich, Drobný František, Krátký Bohumil, Lešek František, Hájek Karel, Suran Pavol, Kašpar František, Vašíček Zdeněk

MPK: C09D 3/64

Značky: způsob, pryskyřice, alkydové, přípravy, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Alkydové pryskyřice jsou na bázi acyklických polyalkoholů se 2 až 6 hydroxylovými skupinami a karboxylových acyklických a cyklických kyselin nebo substitučních a funkčních derivátů těchto komponent. Z celkového obsahu esterově vázaných karboxylových kyselin tvoří 25 až 65 % hmot. acyklické monokarboxylové kyseliny, 30 až 50 % hmot. polymerní karboxylové kyseliny a případně až 35 % hmot. jednosytných nebo dvojsytných aromatických a/nebo...

Zařízení pro zpracování kapalných až pastovitých odpadních produktů z výroby nebo z použití makromolekulárních látek nebo hmot na jejich bázi

Načítavanie...

Číslo patentu: 230068

Dátum: 01.04.1986

Autori: Klíma Bedřich, Lešek František, Kudrna Milan

MPK: B01D 3/02

Značky: pastovitých, výroby, zpracování, kapalných, bázi, použití, zařízení, jejich, produktů, makromolekulárních, odpadních, látek

Zhrnutie / Anotácia:

Sestává z vařáku, v němž je instalován alespoň jeden distributor vodní páry a dále obsahuje ve spodní části otvor pro vyhrabávání granulátu a přívod vody. Ve střední části boční stěny je instalován výpustní otvor pro odtok kapalné fáze a při svislé stěně vařáku je umístěna uklidňující přepážka, která je případně spojena s víkem a zasahuje pod hladinu a za níž se v horní části boční stěny nachází přepadový otvor směřující do vně připojené...

Způsob přípravy alkydových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 223338

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bárta Zdeněk, Hájek Karel, Lešek František, Macků Vladislav

Značky: způsob, pryskyřic, přípravy, alkydových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká technologického postupu přípravy alkydových pryskyřic pro alkydové nátěrové hmoty vzájemnou polyesterifikací polykarboxylových kyselin nebo jejich anhydřidů, polyolů, vysychavých nebo polovysychavých rostlinných olejů nebo jejich mastných kyselin a případně dalších modifikujících složek jedno nebo vícestupňovým tavným způsobem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že během části nebo po celou dobu polyesterifikace se vedlejší...

Způsob přípravy thixotropního pojiva nátěrových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 227792

Dátum: 01.11.1985

Autori: Šíma Milan, Růžičková Jiřina, Braun Stanislav, Lešek František, Trnka Jiří, Krátký Bohumil, Hájek Karel

Značky: pojiva, způsob, nátěrových, přípravy, thixotropního

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy thyxotropního pojiva nátěrových hmot. K 40 - 90 % roztoku alkydové pryskyřice v lakovém benzinu nebo jeho směsi s aromatickými uhlovodíky, výhodně xylenem se přidá polyamidová pryskyřice. Směs se vyhřeje na teplotu 140 - 180 °C, při níž se udržuje 1,5, - 10 hod., za případného odestilovaní rozpouštědel těkajících v uvedeném teplotním rozmezí za případného přídavku solí karboxylových kyselin s kovy ze skupiny železo, mangan,...

Způsob stanovení stupně konverze u nenasycených polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225866

Dátum: 15.10.1985

Autori: Drábek Jan, Kaška Jiří, Novák Jiří, Lešek František, Hájek Karel, Macků Vladislav

Značky: stupně, stanovení, způsob, polyesterů, konverze, nenasycených

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení stupně konverze u nenasycených polyesterů z polykarboxylových kyselin a/nebo jejich anhydridů a vícemocných alkoholů nebo od nich odvozených derivátů, vyznačující se tím, že se přídavkem aromatických uhlovodíků ze skupiny zahrnující benzen, toluen a xylen při teplotě od 15 °C do teploty varu použitého uhlovodíku nebo směsi uhlovodíků zjistí nejprve mez rozpustnosti reakčního produktu v tomto rozpouštědle a pak se z kalibračního...

Nenasycené polyesterové nátěrové hmoty na dřevěné a celulózové podklady

Načítavanie...

Číslo patentu: 218499

Dátum: 15.03.1985

Autori: Hájková Bohuslava, Novák Jiří, Lešek František, Svoboda Bohumil

Značky: celulózové, polyesterové, podklady, dřevěné, hmoty, nátěrové, nenasycené

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nenasycených polyesterových nátěrových hmot odolných proti nízkým teplotám a střídání teplot a určených k povrchové úpravě dřevěných a celulózových podkladů zejména při výrobě nábytku a hudebních nástrojů. Pojivovou složku nátěrových hmot tvoří nenasycený polyester o specifikovaném čísle kyselosti, hydroxylovém čísle a molárním poměru nasycených a nenasycených dikarboxylových kyselin či jejich anhydridů. 25 až 45 mol. %...

Způsob přípravy nenasycených polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 215793

Dátum: 01.10.1984

Autori: Lešek František, Novák Jiří, Macků Vladislav, Drábek Jan, Svoboda Bohumil

Značky: přípravy, nenasycených, způsob, polyesterů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy nenasycených polyesterů s nízkým hydroxylovým číslem i číslem kyselosti reakcí polykarboxylových kyselin a polyoly a monofunkčními sloučeninami schopnými kondenzace při teplotě 10 až 250° C. Podstata vynálezu spočívá v modifikaci reakčního produktu po poklesu jeho čísla kyselosti pod 140 mg KOH/g přídavkem jednak monofunkčních alifatických a/nebo cykloalifatických alkoholů s počtem atomů uhlíků 6 až 10, jednak...

Nenasycené polyesterové pryskyřice inverzního typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216091

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kitzler Jaroslav, Novák Jiří, Hájek Karel, Rada Antonín, Lešek František, Macků Vladislav, Kocián Antonín, Drábek Jan, Šedivý Jaroslav, Klančík Luděk

Značky: inverzního, nenasycené, pryskyřice, polyesterové

Zhrnutie / Anotácia:

Nenasycené polyesterové pryskyřice inverzního typu. Jsou to pryskyřice obsahující v molekule stejný nebo vyšší počet karboxylových skupin jako skupin hydroxylových. Jsou charakterizovány zvláštním výrobním postupem, který vychází z reakční směsi obsahující nasycené a nenasycené dikarboxylové kyseliny nebo jejich anhydridy, polyoly a případně monofunkční sloučeniny v poměru karboxylových a hydroxylových ekvivalentů 1 : 0,9 až 1 : 1,l. Oproti...

Způsob přípravy modifikovaných nenasycených polyesterů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222916

Dátum: 01.03.1984

Autori: Novák Jiří, Macků Vladislav, Mach Miroslav, Svoboda Bohumil, Lešek František

Značky: způsob, modifikovaných, nenasycených, přípravy, polyesterů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy nenasycených polyesterů s hydroxylovým číslem i číslem kyselosti do 40 mg KOH/g, které ve srovnání s dosavadními typy polyesterů poskytují nátěrové hmoty s výhodnějšími zpracovatelskými vlastnostmi a s dokonalejšími vlastnostmi vytvrzených nátěrových filmu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že směs nasycených dikarboxylových kyselin s počtem uhlíkových atomů 4 až 9 nebo jejich anhydridů, obsahujících 15 až 60 mol. %...