Lelko Jozef

Sposob izolácie kyseliny adipovej z vodných roztokov organických kyselín a ich esterov vznikajúcich v procese oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260256

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lelko Jozef, Mičák Jozef, Berežný Viktor, Ferenčík Ján

MPK: C07C 55/14

Značky: vodných, procese, izolácie, kyseliny, spôsob, esterov, roztokov, organických, vznikajúcich, oxidácie, kyselin, adipovej, cyklohexanu

Text:

...za prítomnosti katalyticky pôsobiacich kobaltnatých soli, pričom sa takto získané roztoky org-anických kyselín po kryštalizácii spracujú ratináciou známym spôsobom.Na dekantáciu organických kyselín sa môže s velmi dobrým účinkom použit »destilát zo zahustenia vodného roztoku organických kyselín a ich esterov.Výhodou postupu získavania kyseliny adipovej podla tohto vynálezu je, že do vodných roztokov z kontaktovanie reakčnej zmesi oxizdácis...

Sposob získavania dvojsýtnych organických kyselín z vodných roztokov vznikajúcich v procese oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260255

Dátum: 15.12.1998

Autori: Berežný Viktor, Mičák Jozef, Ferenčík Ján, Lelko Jozef

MPK: C07C 55/02

Značky: vodných, získavania, vznikajúcich, roztokov, cyklohexanu, procese, spôsob, organických, dvojsýtnych, oxidácie, kyselin

Text:

...kyselín po hydrolýze esterov sú technologicky aj ekonomicky veľmi náročné. Odparovarnie vody z vodných roztokov dvojsýtnych organických kyselín je energeticky náročné.Spôsob podľa tohoto vynálezu rieši získavanie tlvojsýtnych organických kyselín z v-odných roztokov vznikajúcich v procese oxidácie cyklohexánu na cyklohexanol a cyklohexanon oxidáciou vzdušným kyslíkom.i Dvojsýtne organické kyseliny C 2 až Ce saz vodných roztokov extrahujú...

Sposob výroby zmesného oxidu kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260182

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jurovčák Ondrej, Lelko Jozef, Balaďová Paulína, Molnár Gabriel, Berežný Viktor, Mičák Jozef, Ferenčík Ján

MPK: C01G 51/04

Značky: spôsob, oxidů, výroby, kobaltu, zmesného

Text:

...Nevýhodou podľa tohoto spôsobu je únik nitróznych plynov, resp. ich likvidacia a dalej problémy vyplývajúce z koróznych vlastností uvnlkajücich nitróznych plynov.vynález rieši spôsob výroby zmesneho oxidu kobaltu C 0304 z odpadných kalov a spočíva v tom, že sa suspenzie vody a kaiu zachytí, zahusti sa napriklad filtráciou, se 4 dlmentáciou, odstreďovanim a pod., premyjekondenzátom alebo demineralizovanou vo dou, znovu zahustí na obsah...

Spôsob spracovania odpadových vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 269546

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bodorík Gustáv, Zemanová Eva, Berežný Viktor, Lelko Jozef, Zeman Svatopluk

MPK: C02F 1/32, C02F 1/66

Značky: odpadových, spôsob, spracovania

Text:

...e destílát obsahujúci uvoľnený formeldehyd aa öálej epracuje známym spôsobom reakciou 3 močovinou, Časť formaldehydu se ponecháva v deatilačnon zvyšku, teda v roztoku dusičnenu,ktorý je určený na kryštalizáciu a to V množstve od 1 do 1000 mg na 1 kg rezultu jůceho dusičnanu, čo zabezpečí, že vyrobený dusičnan bude odolný voči epekaniu.Výhodou spracovania podľa tohoto vynalezu jo, že vyrobená produkty produkčnejlikvidácie odpadových vôd a...

Spôsob spracovania zmesného oxidu kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261061

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jurovčák Ondrej, Lelko Jozef, Mičák Jozef, Ferenčík Ján, Balaďová Paulína, Berežný Viktor

MPK: C01G 51/04

Značky: kobaltu, spracovania, oxidů, spôsob, zmesného

Text:

...na báze kobaltu a je charakteristický tým, že zmesný oxid obsahujúci 0,001 až 2 niklu, 0,001 až 2 sodíka a maximálne po 1 hmotnostnom vápnika, horčíka, kremika a chrómu sa dezintegruje na častice velkosti 0,004 až 0,4 min, 4s výhodou.0,01 až 0,04 mm a zapracuje do nosiča katalyzátora oxidácie čpavku na oxid dusnaiý v množstve odpovedajúcom obsahu zmesného oxidu kobaltu v nosiči 5 až 60 hmotnostnýoh.Výhodou tohto vynálezu je efektívne...

Tekutinový jednočinný válec

Načítavanie...

Číslo patentu: 244093

Dátum: 01.06.1988

Autori: Berežný Viktor, Lelko Jozef

MPK: F16J 3/06, F16J 1/00

Značky: jednočinný, tekutinový, válec

Text:

...pístem e pružným elementem je vložen plastický materiál.Výhodou tohoto řešení je, že zetížení mechanickou silou se z pístnice a pístu přenáší na pružný element rovnoměrněji rozložené, což se projeví zvýšením životnosti pružného elementu.Příkled provedení vynálezu je schematicky änázorněn na při pojeném výkresu.Tekutinový jednočinný válec je tvořen tělesem Ä válcelv němž je suvně uložen píst g s pístnicí provlečenou otvorem v jednom z obou čel...

Zapojenie na spätné získavanie kobaltu z procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257459

Dátum: 16.05.1988

Autori: Lelko Jozef, Ferenčík Ján, Berežný Viktor, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Ambrož František

MPK: B01D 11/00

Značky: špatně, oxidácie, procesu, zapojenie, kobaltu, cyklohexanu, získavanie

Text:

...v ktorom súčasne prebieha extrakcia kobaltu 1 organických zvyškov do vodnej fázy. V extrakci g pre bieha druhý stupeň extrakcie Co 2 ionov vodou.Ako extraktor 2 hydrolyzovanej reakčnej zmesi sa môže využiť aj kontinuálna rotačnáodstredivka na kvapalné fázy. Extrakčným činidlom je vodná fáza z odstredívky.Zmiešanie extrakčných činidiel z extraktov l a 3 nastáva v zmiešavači Ä, ktorým môže byť v najjednoduchšom prípade aj rozšírené potrubie....

Polyesterové pojivo a způsob jeho přípravy.

Načítavanie...

Číslo patentu: 245608

Dátum: 15.10.1987

Autori: Exner Milan, Frey Augustín, Wichterle Kamil, Herda Miroslav, Havlín Vladimír, Lelko Jozef, Fereneík Ján, Berežný Viktor, Juroveák Oddej

MPK: C09B 67/22, C09D 3/64, C08G 63/12...

Značky: polyesterové, způsob, pojivo, přípravy

Text:

...vázaných zbytků polyalkoholů obecného vzorcea 70 až 82 hmot. esterově vázaných zbytků karboxylových kyselín obecného vzorce5 je acyklicky nebo cyklický zbytek polyalkohol, g je acyklický či aromatický zbytek monokarboxylové a dikarboxylové kyseliny.Příprava polyesterového pojiva obvykle rrobíhá v míchaném reaktoru opatřeném pláštěm pro ohřev a chlazení, azeotropnim nástavcem a popřípadě zařízením pro měření viskozity nebo vodivosti. S...

Difúzní protivibrační přepážka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242737

Dátum: 15.05.1987

Autor: Lelko Jozef

MPK: F28F 9/00

Značky: protivibrační, přepážka, difuzní

Text:

...použití v případě žebrovanych trubek.Výše uvedene nedostatky odstraňuje dífuzní protivíbreční přepázka podle vynálezu, jehož podstata epočívá v tom, že tvarované pásky jsou vloženy nejméně mezi dvěma řademi trubek nad sebou s mezerou mezi sebou.Difúzní protivibrační přepňžka způsobuje pouze částečnou reflexi stojatýoh vln a difuzi Jejich energie. V důsledku toho dochází k lepěímu potlačení stojatých vln oproti případu rovných...

Sposob spracovania vodných roztokov organických kyselín a ich esterov z procesu oxidácie cyklohexánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250039

Dátum: 15.04.1987

Autori: Ferenčík Ján, Lelko Jozef, Mičák Jozef, Berežný Viktor

MPK: C07C 49/403

Značky: spôsob, oxidácie, roztokov, spracovania, organických, kyselin, esterov, vodných, procesu, cyklohexanu

Text:

...destiláciou, znova použije na rafináciu zmesi kyselín. Prímesi díkarboxylovýclh kyselín získané ako destilačný zvyšok z regenerácia rozpúštadla sa ďalej spracujú spaľovaním.Výhodou spôsobu spracovania podľa tohoto vynálezu je možnosť efektívneho využitia udikatrboxylových kyselín.Možnosť spracovania vodných roztokov organických kyselín je zrejmé z príkladovVodný roztok zmesi -mono- a dikarboxylových kyselín objemu 2000 ml zahustíme...

Sposob regenerácie katalyzátora oxidácie cyklohexánu vzduchom v procese výroby cyklohexanónu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248995

Dátum: 12.03.1987

Autori: Berežný Viktor, Lelko Jozef, Kolesár Ján, Lichvár Milan, Ferenčík Ján, Ambrož František

MPK: C07C 45/27, C07C 49/11, B01J 31/04...

Značky: spôsob, regenerácie, výroby, procese, vzduchom, cyklohexanonu, oxidácie, cyklohexanu, katalyzátora

Text:

...extrakcie reakčnej zmesi oxidácie cyklohexánií prepúštaná cez katex, ktorý sa následne regeneruje pôsobením kyselinami alebo ich soľami. Regenerät sa po úprave pH zásadami použije na prípravu oxidačného katalyzátora tým, že sa zmieša s organickými kyselinami, s výhodou s nafténovými kyselinami a ďalej sa spracuje známym postupom. Výhodné je regenerovat soľami kyselín, najmä soľami alkalických kovov,kde je možné otvoriť uzavretý cyklus...

Sposob získavania kobaltu z odpadných produktov výroby cyklohexanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248594

Dátum: 12.02.1987

Autori: Ambrož František, Kolesár Ján, Molnár Gabriel, Halko Miron, Berežný Viktor, Lelko Jozef, Kurajda Pavol, Ferenčík Ján, Lichvár Milan, Olejník Vincent

MPK: C01G 51/00

Značky: získavania, produktov, spôsob, kobaltu, odpadných, cyklohexanonu, výroby

Text:

...absorbciou a rozpúštaním vo vode. Vzniknutý vodný roztok uhličitanu a hydrogenuhličitanu sodného sa vedie do rozkladnej kolőny, kde pôsobením vodnej pary sa hydrogénuhličitan sodný rozkladá na uhl šitan sodný. Roztok uhličitanu sodného s obsahom cca 1 hmo drogénuhličitanu sa potom zahustuje a kryštalizuje. Vykryštalizovaná sőda sa separuje odstredovaním a suší.Prítomnosť kohitu v pomocnom paliva - organickom odpade podmieňuje jeho...