Leiter Augustin

Rychlospojka pro připojování a odpojování měřicích nebo kontrolních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265281

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vlach Igor, Holubová Ivana, Leiter Augustin

MPK: F16L 37/28

Značky: připojování, zařízení, odpojování, rýchlospojka, měřicích, kontrolních

Text:

...vnitřním kuželem 60 °, resp. 24 ° pro připojení hadice, může být chráněna krytkou.Výhoda řešení spočíva především v jednoduchém provedení rychloepojky, kdy těleso je zhotoveno z jednoho kusu, kuželka je bez těenicích kroužků jako zdroje možných netěsností, tím je zařízení výrobné málo náročné a pořizovací náklady jsou nízká. Další výhoda apočívá v jednoduchém přímém připojení a odpojení měřicího nebo kontrolního zařízení do obvodu...

Zařízení pro regulaci otáček hydrostatického převodu, zvláště pro pohon bubnu domíchávače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257923

Dátum: 15.06.1988

Autori: Vlach Igor, Nevrlý Josef, Leiter Augustin

MPK: F16H 39/04

Značky: hydrostatického, regulaci, pohon, otáček, převodů, zvláště, domíchávače, zařízení, bubnu

Text:

...lg hydraulic ké kapalíny. Regulační hydrogenerátor łje prvním a druhým por trubím g, itepojen e hydromotorem g. pohánějícím nezakreslený buben domíchávačeZařízení pro regucí otáček nydroatatíckého převodu pre-d cuje náe 1 edovněHydraulíckým ovládačom gg se zvolí regulačníýtlak v prvním řídícím potrubí gg, Píst § se přestaví doprava.přičemž jeho zdvíh,e tím 1 zdvih regulační páčky §, nastavujícíí geometrický objem regulačního...

Lineární hydraulický motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 253191

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šabatka Václav, Leiter Augustin

MPK: F04B 1/00

Značky: lineární, motor, hydraulický

Text:

...křivkové dráhy, pohánějící vozíky,bubny míchačú. roboty a další obdobné mechanlsmy.Na připojeném výkrese je schematicky znázorněn řez lineárním hydraulickým motorem.Lineární hydraulický motor sestává nejměně ze dvou těles 3, umístěných podél křivkové dráhy l. V tělese 3 je uloženo rozváděcí šoupátko 5, umístěné ve válcové dutině, jejíž osa je kolná na směr pohybu křivkové dráhy l. Rozváděcí šoupátko É se jedním koncem opírá o pružinu 2 a...

Zařízení k pohonu míchacího bubnu autodomíchávače

Načítavanie...

Číslo patentu: 252758

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šabatka Václav, Leiter Augustin

MPK: B28C 5/42, B60P 3/16

Značky: autodomíchávače, pohonů, zařízení, bubnu, míchacího

Text:

...podle vynálezu umožní odstranit složité mechanické převody, umíetěné na podvozku vozid 1 e,čimž dojde í ke snížení jeho neužitečné hmotnosti a zlepšení jízdníoh vlastností. Take z výrobního hlediska je toto zařízení méně nákladné. ANa přípojeném výkrese je schemeticky znázorněno zařízení k pohonu míchacího bubnu autodomichávače.Michaci buben g, umistěný na podvozku ł autodomichávače,je jedním koncom prostřednictvím čepu uložen otočné v...

Zařízení pro přívod oleje k ložisku

Načítavanie...

Číslo patentu: 247132

Dátum: 28.09.1987

Autori: Leiter Augustin, Zloch Václav, Doskoeil Zdenik

MPK: F16N 7/32, F16C 33/66, F16N 17/02...

Značky: oleje, ložisku, zařízení, přívod

Text:

...conepmnw Kopnyc 1 c MacnopacHPGAEHMTGHBHOŘ H 0 n 0 CTbm 2 (xauan 2), nocpencwnou KOTOPOĚ ornepcwne 3 nonsqa Macna or Macnocucweuu coennneuo c Kanuöponaunoň qacrbm 4 Qopcynounord Kanana, nnanerp xanuôponannoň qacŕn 4 qöecneuunaer saanuuü pacxo Macna Á npu coornercrnymmeu nepenane annennà, a ee nnnua cocrannnew qerupe ee nud.MąTpa. Sro o 5 ecneqnnaeT npeenbuym anbnoôoänocrb crpyñ Mącna H nonycmnuoe cnneune npoxaqxn npu sanycxe B...

Lineární hydraulický motor

Načítavanie...

Číslo patentu: 251810

Dátum: 13.08.1987

Autori: Leiter Augustin, Šabatka Václav

MPK: F04B 1/00

Značky: motor, lineární, hydraulický

Text:

...13 tak, že kanál a válcové dutiny nad levám hornín piatom A je propojen s kanálem 33, válcové dutiny nad pravým hornim pistem 5, spojovacím potrubím Ľ a kanál ggfőálcové dutiny nad pravým spodním pístem 2 je propojen s kanálem 25 válcová dutiny nad levým spodním pístem i epojovecím potru bim u.Provedení II lineárního hydraulického motoru podle obr. 2 se od provedení I odlišuje tim, že v jednotlivých tělesech 3, 1 jsou mezi horní píst A, 1,...

Zařízení k regulaci tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236109

Dátum: 01.08.1987

Autori: Pfléger Petr, Leiter Augustin

MPK: F16K 31/02

Značky: regulaci, zařízení, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k regulaci tlaku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení k regulaci tlaku (tlakový ventil) je tvořeno tyčkou jádra proporcionálního elektromagnetu, která se přímo dotýká těsnicí plochy sedla zařízení. Tyčka jádra proporcionálního elektromagnetu nahrazuje kuželku, která zvyšovala celkovou hmotnost i zastavovací rozměry zařízení. Zařízení je možno použít pro dálkové řízení dvou a vícestupňových přepouštěcích a...

Zařízení pro těsnění kanálu mezi dvěma součástmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 237598

Dátum: 15.01.1987

Autor: Leiter Augustin

MPK: F16J 15/10

Značky: kanálu, zařízení, těsnění, součástmi, dvěma

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká zařízení pro těsnění kanálu mezi dvěma součástmi těsnicím elementem kruhového profilu. Zařízení je tvořeno kruhovou drážkou, která je vytvořena po obvodu kanálu jedné z těsněných součástí. Kruhová drážka je tvořena na největším průměru válcovou plochou, přecházející kruhovým zaoblením do kuželové plochy, jejíž vrchol směřuje k protější součásti. Do této kruhové drážky je vložen těsnicí element. Zařízení podle vynálezu je možno...

Zařízení k proporcionálnímu ovládání, zvláště šoupátek hydraulických rozváděčů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233373

Dátum: 01.01.1987

Autor: Leiter Augustin

MPK: F15B 9/03

Značky: ovládání, zvláště, proporcionálnímu, rozváděčů, hydraulických, zařízení, šoupátek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k proporcionálnímu elektrohydraulickému ovládání šoupátek a hydraulických rozváděčů. Podstata zařízení spočívá v tom, že je tvořeno dvěma řídicími šoupátky, uloženými v dutinách dvou kapliček, připevněných k tělesu rozváděče a opatřených středicími pružinami uloženými v dalších dutinách kapliček. Osy řídicích šoupátek jsou rovnoběžné s osou šoupátka rozváděče. Na čelech kapliček jsou upevněny proporcionální magnety,...

Rozváděč s řízeným průtokem nezávislým na zatížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 231935

Dátum: 15.06.1986

Autor: Leiter Augustin

MPK: B66F 9/22

Značky: nezávislým, průtokem, rozvaděč, řízeným, zatížení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozváděče s řízeným průtokem nezávislým na zatížení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v tělese rozváděče je uloženo šoupátko, v němž je přímo uspořádán nejméně jeden ventil pro řízení průtoku. Vhodným propojením řídicího kanálu s přívodním, spotřebním nebo odpadním kanálem rozváděče se docílí kombinace požadovaných funkcí. Lze například dosáhnout řízení průtoku do jednoho nebo obou vstupních hrdel spotřebiče, řízení z jednoho...

Zařízení pro snížení ztráty hydraulické kapaliny při havárii hydraulického okruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230122

Dátum: 01.05.1986

Autor: Leiter Augustin

MPK: F15B 20/00

Značky: kapaliny, ztráty, zařízení, hydraulické, snížení, okruhu, havárií, hydraulického

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro snížení ztráty hydraulické kapaliny při havárii hydraulického okruhu, tvořeného zdrojem tlakové kapaliny, rozváděčem, nejméně jedním spotřebičem a nádrží, vyznačující se tím, že je tvořeno zpětným ventilem (6) napojeným, vstupním hrdlem (21) do vratného potrubí (12) hydraulického okruhu a výstupním hrdlem (22) na nádrž (5) a dále snímačem (27) spojeným se zařízením pro zastavení dodávky kapaliny do hydraulického okruhu.

Zařízení pro snímání polohy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223283

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jordánek Ivo, Leiter Augustin

Značky: zařízení, polohy, snímání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro snímání polohy mechanismu sestávajícího z čidla polohy, převodního prvku a snímače tlaku. Čidlo polohy je vytvořeno hydraulickým válcem mechanicky spojeným s pevnou částí mechanismu a pístem, mechanicky spojeným s pohyblivou částí mechanismu. Čidlo polohy je přitom spojeno potrubím s převodním prvkem tvořeným válcem s pístem a pružinou uloženou mezi dnem válce a čelem pístu. Na potrubí je připojen snímač tlaku,...