Legnerová Hana

Pětiotvorové tlakové čidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 269239

Dátum: 11.04.1990

Autori: Nožička Jiří, Beran Tomáš, Legnerová Hana

MPK: G01P 5/14

Značky: tlakově, čidlo, pětiotvorové

Text:

...spojení e přesnýoi výrobními metodami, umožňuje dosáhnout úplne shodnoutí parametra všech čídel vyrobených podle etejných výkreso. Pak stačí provést oejchování pouze u kontrolního vzorku, u všech ostatních čidel se velmi eložitó e pracne cejchování uěetří.Příkled provedení pâtiotvorového tlakoveho čidle podla vynàlezu je znázorněn nepřipojených výkreeach, kde na obr. 1 je nakreslen evíslý řez převážně částí čidla v rovínâ jeho osy eymetrie, na...

Zapojení měřicího okruhu turbokompresoru a kalibrační sekce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255676

Dátum: 15.03.1988

Autori: Misárek Dušan, Goldšmíd Ivan, Nožička Jiří, Legnerová Hana, Anděra Vratislav, Vočadlo Jan

MPK: G01K 15/00, F04D 29/00

Značky: měřicího, sekce, okruhu, zapojení, kalibrační, turbokompresoru

Text:

...je tvořeno uzavřeným měřicím okruhem l, na nějž je ve třech místech paralelně připojena kalibrační sekce 1. Výtlačné hrdlo Ä měřeného turbokompresoru A je výtlačným potrubím § napojeno na měřicí trat Ě s měřicím orgánem 1. Na výstupní potrubí g měřicí tratě Q je napojen vodou chlazený chladič g pracovního média, V jehož vodním okruhu je zabudován první regulační orgán lg. Chladič Q je propojen spojovacím potrubím łl s hlavní...

Zařízení spřádací trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242953

Dátum: 15.04.1987

Autori: Matonohová Zdenka, Šandera Zdenik, Jeoábek Vladimír, Legnerová Hana, Veit Milan, Horák Alois, Vanieek Václav, Pech Jaroslav, Andira Vratislav, Kotek Miloš, Bradáeová Eva

MPK: D01H 1/13

Značky: spřádací, trysky, zařízení

Text:

...1 kolem trubkového pláště łg spřádací komory 2, který vybíhá z tělesa Ž spřádací trysky g.Trubkový plášť łg je opatřen v blízkosti vyústění pŕetlakových otvorů łł ještě radiálními otvory 29, které propojují spřádací komoru z expansní absorpční komorou łí, obklopujícíuvedený trubkový plášť 13. Expansní absorpční komora 11 tak dle obr. 1 tvoří jeden souvislý uzavřený prostor, který je opatŕen jen malým výstupním otvorem 1 v čelním víku...

Aerodynamická cejchovní strať

Načítavanie...

Číslo patentu: 248182

Dátum: 12.02.1987

Autori: Anděra Vratislav, Legnerová Hana

MPK: F15D 1/04

Značky: aerodynamická, cejchovní, strát

Text:

...rozměrů cejchovní tratě.Další výhodou je, že u tratí, pracujících se zvýšenou teplotou vzduchu nedochází k nežádoucí deformaci teplotního profilu na vstupu do expanzní dýzy a tak je možno dosáhnoutvyšší přesností výsledků měření. odvod tepla z proudu vzduchu do vnějších stěn a tedy deformace teplotního profilu je zvlášť závažná při práci cejchodní tratě v oblasti nízkých Reynoldsových čísel. Uspořádání lopatek v ohybových kolenech...