Lee William

Spôsob a kompozície na liečbu hematologických malignít

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11154

Dátum: 16.05.2007

Autori: Chong Lee, Ray Adrian, Tumas Daniel, Watkins William, Lee William, Reiser Hans

MPK: A61K 31/00, A61P 35/00, C07F 9/6561...

Značky: spôsob, hematologických, kompozície, malignit, liečbu

Text:

...alebo purínov, alebo sa zabudováva do novosyntetizovanej DNA. Nukleobázové, nukleozidové anukleotidové analógy sú dôležitou triedou účinných cytostatík amajú rozsiahle využitie pri liečbe leukémií alymfómov. Niektoré z týchto látok, 5-fluóruracil, kapecitabín a najmä gemcitabín, sa používajú aj na liečbu solídnych nádorov. Tri adenozínové analógy, fludarabín, kladribín aklofarabín, sú índikované na CLL, vlasatobunkovú leukémiu adetskú ALL....

Nukleozidové fosfonáty a ich analógy na liečbu infekcií vírusom HPV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12407

Dátum: 29.12.2004

Autori: Cook Gary, Cheng Xiaqin, Yang Zheng-yu, He Gong-xin, Kim Choung, Rohloff John, Wang Jianying, Lee William, Doerffler Edward, Desai Manoj

MPK: A61K 31/66, C07F 9/44, A61P 31/00...

Značky: liečbu, fosfonáty, infekcii, analogy, vírusom, nukleozidové

Text:

...Hoci incidencia rakoviny krčka maternice za ostatné štyri desaťročiach vďaka rozsiahlemu skríningu klesala,incidencia rakoviny konečníka stúpa. Nárast incidencie rakoviny konečníka možno čiastočne pripísať HIV infekcii, keďže HIV pozitívni pacienti majú vyššiu incidenciu rakoviny konečníka ako bežná populácia. Kým rakovina konečníka má vbežnej populácii incidenciu 0,9 prípadu na 100 000 ludí, rakovina konečníka má incidenciu 35 prípadov...

Fosfonáty, monofosfonamidáty, bisfosfonamidáty na liečbu vírusových chorôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8241

Dátum: 29.12.2004

Autori: Kim Choung, Desai Manoj, Cheng Xiaqin, Wang Jianying, Lee William, Yang Zheng-yu, Rohloff John, Doerffler Edward, Cook Gary, He Gong-xin

MPK: C07F 9/44, A61P 31/00, A61K 31/66...

Značky: vírusových, fosfonáty, monofosfonamidáty, chorôb, bisfosfonamidáty, liečbu

Text:

...a 500 úmrtiami na rakovinu konečníka. Hoci incidencia rakoviny krčka maternice za ostatné štyri desaťročiach vďaka rozsiahlemu skriningu klesala,incidencia rakoviny konečníka stúpa. Nárast incídencie rakoviny konečníka možno čiastočne pripísať HIV infekcii, keďže HIV pozitívni pacienti majú vyššiu incidenciu rakoviny konečníka ako bežná populácia. Kým rakovina konečníka má v bežnej populácii incidenciu 0,9 prípadu na 100 000 ľudí,...

Protivírusové fosfonátové analógy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8954

Dátum: 26.04.2004

Autori: Fardis Maria, Zhang Jennifer, Ray Adrian, Cho Aesop, Lee Christopher, Mackman Richard, Kirschberg Thorsten, Kim Choung, Swaminathan Sundaramoorthi, Sherlock Rosemarie, Chen Xiaowu, Chen James, Boojamra Constantine, Hirschmann Ralph, Oare David, Cannizzaro Carina, Markevitch David, Chong Lee, Lee William, Huang Alan, Jin Haolun, Prasad Vidya, Pyun Hyung-jung, Watkins Will

MPK: C07F 9/6561, C07F 9/02, A61K 47/48...

Značky: protivírusové, fosfonátové, analogy

Text:

...in vivo.Nové protivírusové zlúčeniny by mali mať menej vedľajších účinkov, menej komplikované dávkovacie schémy a mali by byť orálne aktívne. Konkrétne existujepotreba menej nepraktickej dávkovacej schémy, napríklad jedna tabletka raz denne.Testovacie metódy schopné určiť prítomnosť, neprítomnost alebo množstvá vírusovej inhibície majú praktické využitie pri hľadaní protivirusových prostriedkov, ako aj diagnostikovani prítomnosti stavov...

Bunková akumulácia fosfonátových analógov zlúčenín inhibítorov proteázy HIV a zlúčeniny ako také

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2612

Dátum: 25.04.2003

Autori: Wang Jianying, Dastgah Azar, Tario James, Chen Xiaowu, He Gong-xin, Fardis Maria, Lee William, Arimilli Murty, Zhang Lijun, Chen James, Mackman Richard, Liu Hongtao, Kim Choung, Lee Christopher, Yu Richard, Rowe Tanisha, Sparacino Mark, Pyun Hyung-jung, Jin Haolun, Lin Kuei-ying, Becker Mark, Yang Zheng-yu, Zhang Jiancun, Mitchell Michael, Nelson Peter, Bryant Clifford, Williams Matthew, Swaminathan Sundaramoorthi, Xu Lianhong

MPK: C07F 9/00

Značky: také, fosfonátových, bunková, zlúčenín, inhibítorov, proteázy, analógov, akumulácia, zlúčeniny

Text:

...ďalších retrovírusoch sa ukázalo, že proteolytické zrenie gag a gag/pol fúznych polypeptidov (proces bezpodmienečne potrebný na generovanie infekčných vírusových častíc) je sprostredkované proteázou. ktorá je samotná kódovaná regiónom pol vírusového genómu. Y. Yoshinaka, et al., Proc. NatI. Acad. Sci. USA, 821618-1622 (1985) Y. Yoshinaka, et al., J. Virol., 552870873 (1985) Y. Yoshinaka, et al J. Virol., 57826-832 (1986) a K. von der...