Lederer Roland

Deliteľné jednolinkové tesnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287021

Dátum: 02.09.2009

Autori: Karl Markus, Lederer Roland, Bauer Peter

MPK: H02G 15/00

Značky: dělitelné, jednolinkové, tesnenie

Zhrnutie / Anotácia:

Deliteľné jednolinkové tesnenie na káble je vytvorené s pozdĺžne deleným puzdrom (1), s uzatváracou sponou (2.1, 2.2) na toto puzdro (1), s tesniacou rohožou (4.1, 4.2) usporiadanou na vnútornej stene puzdra (1) a aspoň s jedným tesniacim kužeľom (5) na jednej strane jednolinkového tesnenia. V puzdre (1) je umiestnený tesniaci kužeľ (5) aspoň s jednou dosadacou plochou (5.11, 5.12) a s niekoľkými, svojou výškou odstupňovanými, vrstvenými...

Zväzok rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6556

Dátum: 07.12.2005

Autori: Lederer Roland, Karl Markus, Bauer Peter

MPK: H02G 3/04, F16L 9/18

Značky: rúrok, zväzok

Text:

...má miesto väčší počet flexibilných vnútorných rúrok, pričom sa používa rúrka káblového kanáliku, ktorá má vonkajší obvod, ktorý zodpovedá normovanej rúrke a môžusa na neho použit v obchode bežné tesniace a iné prvky.0006 Výhody docielené s predmetom vynálezu spočívajú najmä vtom, že väčší počet napríklad vnútorných rúrok vedúcich káble je držaných pohromade pomocou rúrky káblového kanálika s dostatočnou pevnosťou tak, že tieto sa môžu...

Káblová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3386

Dátum: 22.11.2005

Autori: Bauer Peter, Karl Markus, Lederer Roland

MPK: F16L 55/16, F16L 21/06, H02G 9/06...

Značky: spojka, káblová

Text:

...jednéhoprikladu uskutočnenia znázorneného na výkrese, pričom 0012 Výkres zobrazuje rozložené zobrazenie káblovej spojky.0013 Obe plášťové polovice (2) majú vždy upevňovaciu oblast (6) tesniaceho prostriedku (3), ktorú ohraničujú dva na plášťové polovice pevnenatvarované prstencové úseky úseky (7).0014 Na upevňovacej oblasti (6) sa presah tesniaceho prostriedku (3) medzi spájanými ochrannými rúrkami a plášťovými polovicami (2) stisne,...

Koncový uzáver pre káble a rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9469

Dátum: 08.11.2005

Autori: Bauer Peter, Karl Markus, Lederer Roland

MPK: H01R 13/46, H02G 3/04

Značky: rúrky, káble, uzáver, koncový

Text:

...káblov až do konečnej montáže pred nečistotami a vlhkosťou.0005 Výhody dosiahnuté vynálezom spočívajú obzvlášť v málo pracnom osádzaní koncového uzáveru a v možnosti prispôsobenia rôznym priemerom rúrok a káblov, ako aj v jeho otáčavosti na koncoch rúrok alebo káblov.0006 Vynález je ďalej opísaný pomocou prikladu uskutočnenia,znázorneného na výkrese.0007 Ako je viditeľné z vyobrazenia, je koncový uzáver (3) vytvorený ako hrncovité teleso a je...

Utesňovací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12241

Dátum: 30.04.2005

Autori: Markus Karl, Lederer Roland, Bauer Peter

MPK: F16L 5/08

Značky: prvok, utěsňovací

Text:

...vybranie, ktorý alebo ktoré jev namontovanom stave V spojení tvarovým stykom s upínacímzariadením a/alebo tesniacinl prvkonu Upinacie zariadenie je pritom vytvorené z dvoch tvarovo stabilných upinacích dosiek,medzi ktorými je usporiadaný deformovateľný tesniaci prvok a ktoré sú schopné sa upnút prostrednictvom upínacieho svornika. Na jednej z upínacích dosiek, a sice na upinacej doske usporiadanej vonku na otvore, je usporiadaný lievikovito sa...

Zvieracie spojenie rúrok prostredníctvom zvieracej objímky

Načítavanie...

Číslo patentu: 283512

Dátum: 18.07.2003

Autori: Bauer Peter, Helf Walter, Lederer Roland

MPK: F16L 55/17, F16L 21/06

Značky: rúrok, prostredníctvom, zvieracej, objímky, zvieracie, spojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná zvieracia tlakovo tesná a pozdĺžnymi silami spojená objímka (1) na delené rúrky káblových kanálov a celé rúrky, do ktorých sa kladú napríklad káble so sklenými vláknami, ktoré sa ukladajú do týchto rúrok s vysokým tlakom, pričom na telese zvieracej objímky (1) sú upravené hermetické tesniace a zvieracie prostriedky. Zvieracie prostriedky majú v koncovej polohe vzájomný definovaný odstup a zvieracie prostriedky zhotovené ako uzavieracie...

Uzavierací a tesniaci prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2566

Dátum: 21.08.2002

Autori: Karl Markus, Haimerl Josef, Lederer Roland, Bauer Peter

MPK: H02G 3/08

Značky: tesniaci, uzavierací, prvok

Text:

...v prípade potreby bez nástroja odtrhnút od tesniaceho puzdra. Táto zátka 2.1 je umiestnená mimo tesniaceho puzdra 2, napríklad na jeho čelnej strane, čím je dovnútra vyčnievajúce zosilnenie 2.2 tesniaceho puzdra 2 v oblasti vnútorného priemeru hladké a tým je vhodné ako tesniaca plocha. Vzťáhovou značkou 2.3 je označený prstenec a vzťahovou značkou 2.4 je označené spojenie na čelnej strane, zatial čovonkajší priemer tesniaceho puzdra je...

Kĺbová rúrka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280147

Dátum: 11.10.1995

Autori: Bauer Peter, Helf Walter, Lederer Roland

MPK: F16L 27/04

Značky: rúrka, kĺbová

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová rúrka je určená na potrubie na vedenie káblov a pozostáva z jednotlivých rúrok (R1, R2, R3), pričom koncové rúrky (R1, R3) majú kĺbové hrdlo (1), prípadne zásuvný koniec, a medzi jednotlivými rúrkami (R1, R3) sú upravené sférické kĺby, pozostávajúce z kĺbových hrdiel (1) a kĺbových guľových plôch (2), ktoré sú tlakotesne utesnené tesniacim krúžkom (3) usporiadaným na oblasti kĺbu. Jednotlivé časti (1a, 1b) kĺbového hrdla (1) a jednotlivé...

Prípojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 280975

Dátum: 05.10.1994

Autori: Bauer Peter, Helf Walter, Lederer Roland

MPK: H02G 3/04, F16L 5/00, F16L 41/00...

Značky: přípojka

Zhrnutie / Anotácia:

Prípojka rúrkového vedenia a šachty, najmä na rozvody káblovej televízie, s jedným jednostranne otvoreným prípojným hrdlom (1), pri ktorom sú hrdlá odbočiek (3, 4, 5), nachádzajúce sa na protiľahlej strane otvoreného konca prípojného hrdla (1) rozšírené tak, že umožňujú pripojenie vonkajších hrubostenných rúrok (ER), ktoré pri priechode hrdlami odbočiek (3, 4, 5) majú nemenný vnútorný priemer, pričom vonkajší priemer hrdiel odbočiek (3, 4, 5)...