Lederer Jaromír

Spôsob výroby izobutylacetátu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283806

Dátum: 12.01.2004

Autori: Morávek Pavel, Kolena Jiří, Macek Vladimír, Lederer Jaromír, Levering Willem, Bailer Oliver, Hanika Jiří, Smejkal Quido

MPK: C07C 67/08, C07C 69/14

Značky: tohto, zariadenie, vykonávanie, spôsob, izobutylacetátu, spôsobu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba izobutylacetátu esterifikáciou kyseliny octovej izobutylalkoholom za prítomnosti pevného kyslého katalyzátora pri súčasnom destilačnom oddeľovaní zložiek, pri ktorom sa kyselina octová a izobutylalkohol oddelene uvádzajú v molárnom pomere 1 : 1 až 1 : 10 a v definovanom množstve na jednotku katalyzátora do systému rozdeleného do troch zón. V reakčnej zóne prebieha reakcia súčasne s destilačnou separáciou zložiek. Nástrek kyseliny octovej...

Spôsob výroby butylacetátu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281144

Dátum: 10.04.2000

Autori: Morávek Pavel, Bailer Oliver, Levering Willem, Lederer Jaromír, Smejkal Quido, Hanika Jiří, Kolena Jiří, Macek Vladimír

MPK: C07C 67/08, C07C 69/14

Značky: spôsob, vykonávanie, butylacetátu, zariadenie, tohto, spôsobu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba butylacetátu esterifikáciou kyseliny octovej butanolom za prítomnosti pevného kyslého katalyzátora pri súčasnom destilačnom oddelovaní zložiek, pri ktorom sa kyselina octová a butanol uvádzajú v molárnom pomere 1 : 1 až 1 : 10, v definovanom množstve do systému, v ktorom reakcia a destilačná separácia prebieha v troch zónach. V rekreačnej zóne prebieha reakcia súčasne s destilačnou separáciou zložiek s rozdielnymi bodmi varu. V hornej...

Činidlo na odstraňovanie zvyškov uhľovodíkov a ich zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 280944

Dátum: 12.03.1999

Autori: Nečesaný František, Lederer Jaromír, Svoboda Karel, Kubal Peter

MPK: B08B 9/00, C09K 3/32, B08B 3/04...

Značky: odstraňovanie, uhľovodíkov, zmesí, činidlo, zvyškov

Zhrnutie / Anotácia:

Činidlo na odstraňovanie zvyškov uhľovodíkov a ich zmesí z potrubí, nádrží, zásobníkov, technologických zariadení a ich príslušenstiev, ktorého podstatu tvorí dispergovaný aktívny uhlík. Ten je charakterizovaný veľkosťou časticových zhlukov 10 nm až 2 mm, veľkosťou merného povrchu s hodnotou jódovej adsorpcie 500 až 1500 mg jódu/g aktívneho uhlíka a/alebo hodnotou adsorpcie dibutylftalátu 2,5 až 5,5 ml dibutylftalátu na 1 g aktívneho uhlíka....

Spôsob výroby polymérov a kopolymérov cykloalkénov norbornénového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278739

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štěpánek Kamil, Karafiát Miroslav, Lederer Jaromír, Mejzlík Jiří, Vozka Pavel, Vařeková Irena, Balcar Hynek, Štohandl Jiří, Heller Gerhardt, Ondrůj Jiří

MPK: C08G 61/08

Značky: norbornénového, cykloalkénov, výroby, kopolymérov, polymérov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Metatetická polymerizácia a kopolymerizácia cykloalkénov norbornénového typu v prítomnosti katalytického systému obsahujúceho: a) katalytický prekurzor pripravený reakciou zlúčeniny volfrámu obsahujúci aspoň jeden atóm chlóru, brómu a/alebo jódu so stericky bránenými amínmi, pričom koncentrácia volfrámu je 0,01 až 50 milimólov na mól monoméru a molárny pomer volfrám/amín je 0,01 až 1 : 5, b) kokatalyzátor vybraný zo skupiny organických zlúčenín...

Způsob čistění surového dusíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 269255

Dátum: 11.04.1990

Autori: Martinovič Viktor, Dolejš Václav, Weigner Pavel, Bittner Bedřich, Fryček Vladimír, Schamberger Jiří, Parpel Jan, Lederer Jaromír, Hozman Rudolf

MPK: B01D 3/14

Značky: způsob, dusíku, čištění, surového

Text:

...množství pro úplnou spotřebu kyslíku na spálení vodíku a vede se při teplotě 50 až 200 °C a zatížení 1 000 až 10 000 11-1 na katalyzátor obsahující 0,2 až 0,6 š hmot. plstmy nebo/s paladia na game-alumině, potom se plyn odvédí ke spotřebě nebo se dočístí na konečný obsah kyslíka o sobě známým způsobem.Při způsobu čištění snrového dusíku podle vynálezu se proud surového dusíku 2 odplynu rektifikeční kolony vede na sání dmychadla, na...

Způsob zpracování výševroucích aromátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263039

Dátum: 11.04.1989

Autori: Novrocík Jan, Krupička Machael, Novrocíková Marta, Červenka Zdeněk, Lederer Jaromír, Řehák Jindřich, Holík Štěpán

MPK: C07C 7/14, C07C 7/04, C07C 3/58...

Značky: výševroucích, aromátů, zpracování, způsob

Text:

...bodu varu 138 až 210 °C, naftalenovou frakci s rozpětím bodu varu 211 až 227 °C, mezifrakci s rozpětím bodu varu 228 až 247 °C, bifenylovou frakci s rozpětím bodu varu 248 až 260 °C, alkylbifenylovou frakci s rozpětímbodu varu 260 až 290 °C, fluorenovou frakci s rozpětím bodu varu 291 až 303 OC a destilační zbytek. Bifenylová a fluorenová frakce se následně podrobí každá odděleně krystalizaciz nízkovroucího alkenickêho, isoalkanickêho nebo...

Autobenzin s nízkým obsahem antidetonátorů na bázi olova

Načítavanie...

Číslo patentu: 259764

Dátum: 15.11.1988

Autori: Filip Petr, Schröngut Jiří, Macek Vladimír, Marek Miloš, Švajgl Oldřich, Černý Jaroslav, Lederer Jaromír, Rybár Petr

MPK: C10L 1/06

Značky: nízkým, antidetonátorů, obsahem, bázi, autobenzín, olova

Text:

...do autobenzinu se nepřekroči obsah chioru 10 ppm hmot což je méně než desetina halogenü pridaných jako vynašeče s alkylolovem. Z definice vynálezu dále vyplývá. že je souvislost mezi koncentraci antidetonátoru v autobenzinu a jeho eloženim daným úrovni destilace zviáště z hlediska oddělení těžkých podilů. Dále je třeba vzít v úvahu hlavní složky a jejich frakce, jejichž poměrem se dá upravit koncentrace antidetonátoru. Z definice vypiývà....

Způsob výroby benzenu hydrodealkylací směsi alkylbenzenů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259306

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lederer Jaromír, Černý Jaroslav, Schöngut Jiří, Soldát Miloslav, Macek Vladimír, Hamouz Emil, Fulín Petr, Rybár Petr, Krupička Michael

MPK: C07C 15/04, C07C 6/12

Značky: hydrodealkylací, benzenu, směsi, způsob, alkylbenzenu, výroby

Text:

...°c a tlaku 1 až 10 MPa v přítomnosti vodíku nebo na katalyzátoru obsahujícím 12 až 28 hmot. oxidu draselného R 20, 1 až 3 E hmot. oxidu vanadičného V 205, 36 až 44 hmot. 3 oxidu molybdenového M 003, 1 až 3 hmot. oxidu titaničitého T 102 a 1 až 2 Q hmot. oxidu chromitého Crzoa při teplotách 450 až 600 °C a tlaku 0,1 až 0,5 MPa v přitomností vodní páry nebo konečně rafinací na tabletované směsi uhličitanu draselného a vápenatého (KZCOB CaC...

Způsob výroby benzenu ze zbytkových směsí odpadajících při syntéze etylbenzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256672

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rybár Petr, Schöngut Jiří, Krupička Michael, Macek Vladimír, Soldát Miloslav, Fulín Petr, Lederer Jaromír, Černý Jaroslav, Hamouz Emil

MPK: C07C 15/04

Značky: zbytkových, benzenu, odpadajících, etylbenzenu, výroby, způsob, syntéze, směsi

Text:

...výroby benzenu ze zbytkových směsi odpadajících při syntéze etylbenzenu, při němž benzen vzniká hydrodealkylací směsi alkylbenzeuů, zejména dietylbenzenú, trietylbenzenů a výšealkylovaných benzenů za přítomnosti katalyzátorú na bázi oxidu chromu naneseného na oxidu hliníku při teplotách 540 až 660 OC a tlacích 3,0 až 10,0 MPa, přičemž se další produkty hydrodealkylace dále využívají v etylénové jednotce, z nichž etan se vrací do pyrolýzy a...

Způsob zpracování polyalkylbenzenů obsahujících chlorované uhlovodíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256308

Dátum: 15.04.1988

Autori: Macek Vladimír, Schöngut Jiří, Filip Petr, Eckert Egon, Rybár Petr, Lederer Jaromír, Černý Jaroslav, Švajgl Oldřich

MPK: C10G 59/02

Značky: zpracování, uhlovodíky, způsob, polyalkylbenzénu, obsahujících, chlorované

Text:

...obsahující polyalkylbenzeny má bod veru mezi 150 až 25000 a těžký benzin mezi 80 až 20000,výhodně 110 až 18000. Hydrorafinačni katalyzátor obsahuje 15 až 25 hmot. sulfiöů molybdenu, kobaltu a/nebo niklu na game alumině a reformovací katelyzátor 0,3 až 0,4 hmot. platiny a příp. rhenia. objemové rychlosti jsou 2 až 6 hl na hydrorafinací, 1 až 2,5 h 1 na reformingu, přičemž objemový poměr cirkulujících plynů je v obou stupních mezi 100 až...

Způsob výroby benzenu z produktů katalytického reformování

Načítavanie...

Číslo patentu: 255695

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lederer Jaromír, Švajgl Oldřich

MPK: C10G 63/04

Značky: reformování, způsob, výroby, produktů, katalytického, benzenu

Text:

...částečně nebo úplně vracejí do pyrolýzního benzínu nebo do jeho řezů.Rozbor postupu výroby podle vynálezu ukazuje výhody proti stávajícím konoepcím. Ušetří ae energie na izolací řezu např, 150 až 155 °C z reformátu a na jeho extrakci, která je energeticky velmi náročná. Termické štěpení reformátu obsahujícího cca 55 až 70 t hmot. aromátú a 30 až 45 hmot. alkanů dá při zředění vysoký výtěžek C 6 až C 9 aromátů a z alkanu vzniknou převážně C...

Způsob výroby benzenu katalytickou hydrodealkylací pyrolyzního benzinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253776

Dátum: 17.12.1987

Autori: Soldát Miloslav, Lederer Jaromír, Schöngut Jiří, Krupička Michael

MPK: C07C 15/04

Značky: způsob, pyrolýzního, hydrodealkylací, benzenu, výroby, benzinu, katalytickou

Text:

...bylo totiž zjištěno, že hlavními zdroji tvorby koksových úsad jsou zejména těžší uhlovodíky aromatické povahy, jako např. naftalen nebo difenyl. Tyto uhlovodíky se za podmínek katalytické hydrodealkylace štěpí na plynné produkty a koks. Zvyšuje se tak jednak spotřeba vodiku a energie, jednak je tím zkracována životnost katalyzátoru.Produkce benzenu z těchto uhlovodíkú je minimální. Je-li požadován maximální výtěžekbenzenu, postačí vracet...

Způsob zpracování zbytkové pyrolýzní C3-frakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 252439

Dátum: 17.09.1987

Autori: Lederer Jaromír, Švajgl Oldřich

MPK: C10G 45/38, C10G 45/02

Značky: zbytkové, pyrolýzní, c3-frakce, zpracování, způsob

Text:

...o,o MPa za ořítomnocťt-kata 1 yzáťo~ łuobsahujiciho Ni a/oebo Co a Moáĺn 9 bo W ve formě sulfídů náv jaktąvnim oxidu hliniłéh.př 1 padně oktivovaným o× 1 demkřem 1 č 1 tým,fosforąmnebo fluorem a.z rcakčniho produktu se rektifikačně vyděli plyñná uhlovodiky bohąté na propan à zbavené ąehasycenýcho .uhlovodiků a současně se žiakáĺkapalná odsiřenáuh 1 ovodikováfrak~Výhody nového postupu využitelné V rafinercké a petrochamickěznamné množství...

Způsob odstraňování nežádoucích olefinických látek z frakcí bohatých na benzen, toluen a xylen

Načítavanie...

Číslo patentu: 252248

Dátum: 13.08.1987

Autori: Krupička Miloslav, Slabý Jan, Fulín Petr, Schöngut Jiří, Lederer Jaromír

MPK: C07C 7/12

Značky: xylen, benzen, bohatých, toluen, nežádoucích, způsob, olefinických, odstraňování, látek, frakcí

Text:

...velikosti zrna a obsahu vody. Chemické postupy spočívají zejména v působení minerálníoh kyselin např. HF na chemickou strukturu výchozího původního hlinitokřemičitanu 5 cílemzvýšení koncentrace kyselých center konečného adsorbentu. Po chemické úpravě následujídalší nezbytné operace - loužení, sušení a úprava velikosti zrn. Tyto úpravy mají zaCíl pŕipravit účinný adsorbent s vysokou aktivitou a životností. Tyto postupy význsmně...

Způsob zpracování kapalných pyrolýzních frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251016

Dátum: 11.06.1987

Autori: Rybár Petr, Soldát Miloslav, Krupička Michael, Lederer Jaromír

MPK: C07C 13/36, C07C 3/02

Značky: kapalných, zpracování, frakcí, pyrolyzních, způsob

Text:

...v rozmezí 38 až 180 °C, termickou dimerizací cyklopentadienu přítomného ve těchto frakcích na( dicyklopentadien a následující deatilační úpravou, který spočívá v tom, že uvedená pyrolýzní frakce ae bez předchozího oddestilování C 5-frakce zahřeje na teplotu 100 až 15090, ponechá se při tlaku par systému reagovat za vzniku dicyklopentadienu po dobu 10 minut až J hodin, výhodné 1 hodinu a v následujícím stupni se rektifíkací oddělí...

Způsob výroby plynných nenasycených uhlovodíků a monocyklických aromatických uhlovodíků

Načítavanie...

Číslo patentu: 248929

Dátum: 12.03.1987

Autori: Dvořák Luděk, Lederer Jaromír

MPK: C10G 47/14

Značky: aromatických, nenasycených, způsob, uhlovodíku, plynných, výroby, monocyklických

Text:

...pyrolýzy surovín I a II na paládiovém katalyzátorus obsahem 0,2 až 0,5 hmot. paládia na alumině při 20 až 180 °C pod tlakem vodíku 3 až 5 MPa a destilačně oddělené od níževroucího podílu.Surovina III obsahuje převážně tricyklické nenasycene a nasycené uhlovodíky C 12 až C 12, v nichž převládá tricyklo /5,2,1,o 25/ 2 / dekanem a jejich alkylovahé homology vedle C 9 až C 11 monocyklíckých aromátů.na hydrogenaciuvedené vazby v...

Způsob výroby etylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230053

Dátum: 01.04.1986

Autori: Bajús Martin, Zelenka Jan, Kubička Rudolf, Mostecký Jiří, Baxa Josef, Králíková Ulrika, Lederer Jaromír, Weisser Otto

MPK: C07C 11/04

Značky: výroby, etylénu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je využití přebytečných nebo odpadních plynných alkenů z pyrolysu nebo katalyckého krakování k výrobě etylénu. Podle vynálezu se způsob výroby etylénů z plynných uhlovodíků provádí pyrolyzou v přítomnosti vodní páry při teplotě 800 až 900 °C a zdržné době kratší než 1 sekunda za přídavku sirovodíku nebo elementární síry v množství 0,05 až O,3 % hmot. na surovinu. Jako surovina pro pyrolyzu se použije směs plynných uhlovodíku s...