Lebeděv Vladimír

Způsob výroby oligomerních esterů kyseliny borité

Načítavanie...

Číslo patentu: 259020

Dátum: 16.09.1988

Autori: Reusov Anatolij, Vlasov Garold, Romanova Ljudmila, Lebeděv Vladimír, Ryžov Jevgenij, Gladkovskij Gleb, Caveljeva Rimma

MPK: C08G 65/32

Značky: oligomerních, borité, esterů, způsob, výroby, kyseliny

Text:

...npononam npn weuneparype 80-100 °C, a sareu na oőpaaymmeücn cuecu npu reunepawype 110-130 °C non BaKyyMoM orronnmr neryque nponyxru.B peaxrope eMKocTbm 100 n pacwnopamr 0,156 xr rngpoxcnna Hampnn 3 15,6 KP Mewunosoro cnnpra. K nonyqennoü cHcTeMe npn Teunepawype 95 °C u naanenun 3 arn npncoenunnmr 62,4 Kr oxncn srnnena, 25 KT nonyqeunoro menouuoro nonnMepusara, coepxamero 0,2 Mac. Z onHroMepHoro ankoronnra HaTpHñ (5 nepecqere na rupoxcnn...

Způsob zapřádání příze na rotorovém spřádacím stroji a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255586

Dátum: 15.03.1988

Autori: Buryšek František, Kaloušková Eva, Lebeděv Vladimír

MPK: D01H 15/02

Značky: zapřádání, příze, způsob, zařízení, spřádacím, rotorovém, provádění, způsobu, stroji

Text:

...obr. 1 znázorněná spřádaoí jednotka zahrnuje spřádací rotor 1 uložený ve spřádocím tělese g vo vybrání 3, napojené na odváděcí potrubí 5 vzduchu. Spřádocí rotor jo opatřon ventilačnímí kanálky ida jeho hřídel Q je uložen v ložiskách 1 a opatřen řomonicí §, která je v pracovní poloze v záběru o řemonem 2, poháněným motorom go. Spřádací rotor má sřluzovou otěnu ll a sběrný povrch gg ve tvaru drážky. Do vnítřního prostoru lj spřádocího rotoru ...

Způsob výroby parciálních etherů vícesytných alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251222

Dátum: 11.06.1987

Autori: Timofejeva Věra, Lebeděv Vladimír, Simenido Avgust, Rogušina Tamara, Geněralova Tamara, Lukojanova Taťana, Štych Vladimir, Jevstratov Alexander

MPK: C07C 41/02, C07C 43/04

Značky: alkoholů, etherů, výroby, parciálních, způsob, vícesytných

Text:

...Hnepwnue H 0 cnocoönme MonnmnuupoBaTb cnoü 3 pane oruomenuň n 0 BmCHTh ero npoqnocrb, yuenbmurn rennoabueneune n enunnue oñbeua, ynyqmurb Kanunnnpnym 5 cacwnaeMocrb H rony nooönoe. HpnuepaMH TBKHX noöasox nnnnmrca cunuxarenb H uennmnqsa. Cnnmes nenonumx smnpos Mnoroarouuum cnuproa, coornercmaymmnň nnaauuąecxouy pemuuy kouwaxmupoaaunn, MOXET öurb nonynenpepunnmu mna Henpepmanbm. B oñoux aa pnaHTax HOTOK Hs GMKQCŤHOPO cöopanxa...

Ojednocovací zařízení bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 248636

Dátum: 12.02.1987

Autori: Buryšek František, Hortlík František, Lebeděv Vladimír, Blažková Eva

MPK: D01H 7/895

Značky: dopřádacího, bezvřetenového, ojednocovací, zařízení, stroje

Text:

...víka a pohledem na podêlná vybrání kolem předkládací plochy, která je upravena na výklopném tělese, upraveněm na ojednocovacím těleae a na obr. 3 je pak řez podle roviny III - III z obr. 2.Ka blíže noznázorněném bezvřotennvém dopřádacím stroji jsou vedle sebe uspořádány tzv. spřádací jednotky, sestávající ze spŕádacího tělesa 1 3 blíže neznázorněným spřádacím rotorem a na spŕádací těleso 1 napojeného ojednocovacího tělesa 3 pro ojednocování...