Lattrell Rudolf

Kryštalické adičné soli cefému s kyselinami, spôsob ich výroby, ich použitie a liečivo s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 282545

Dátum: 09.09.2002

Autori: Schmid Peter, Lattrell Rudolf, Dürckheimer Walter

MPK: C07D 501/00, A61K 31/545, A61P 31/04...

Značky: adičné, kyselinami, obsahom, použitie, liečivo, cefemu, spôsob, krystalické, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom n sa rovná 1 alebo 2 a m sa rovná 0,4 až 2,6, pričom X znamená anión z niektorej fenolickej karboxylovej kyseliny, ktorých význam je uvedený v opise. Ďalej je opísaný spôsob ich výroby, liečivo s ich obsahom a ich použitie na výrobu liečiv na liečenie bakteriálnych infekcií.

Diastereomér 1-(izopropoxykarbonyloxy)etylesteru kyseliny(6R,7R)-7-[2-(2-aminotiazol-4-yl)-2(Z)-(metoxyimino)- acetamido]-3-(metoxymetyl)-3-cefém-4-karboxylovej, spôsob jeho prípravy, farmaceutický prostriedok a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279013

Dátum: 06.05.1998

Autori: Krass Norbert, Isert Dieter, Fischer Gerd, Hörlein Rolf, Gerlach Uwe, Defossa Elisabeth, Lattrell Rudolf, Wollmann Theodor, Stache Ulrich

MPK: A61K 31/545, C07D 501/34

Značky: kyseliny(6r,7r)-7-[2-(2-aminotiazol-4-yl)-2(z)-(metoxyimino, použitie, 1-(izopropoxykarbonyloxy)etylesteru, spôsob, diastereomér, prostriedok, farmaceutický, acetamido]-3-(metoxymetyl)-3-cefém-4-karboxylovej, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Diastereomér 1-(izopropoxykarbonyloxy)etylesteru kyseliny (6R,7R)-7-[2-(2-aminotiazol-4-yl)-2(Z)-(metoxyimino)acetamido]-3- (metoxymetyl)-3-cefém-4-karboxylovej vzorca (I), fyziologicky prijateľné soli odvodené od tejto zlúčeniny a tento diastereomér vo forme diastereomérne čistej soli vzorca (II), kde HX je anorganická kyselina vybraná zo súboru zahŕňajúceho HCl, HBr, HI, HBF4, HNO3, HClO4, H2SO4 a H3PO4 alebo organická kyselina vybraná zo...

Kryštalické adičné soli obidvoch diastereomérov 1-(2,2-dimetylpropionyloxy)-etylesteru kyseliny 3-cefém-4-karboxylovej s kyselinami, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto látky obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 280291

Dátum: 09.08.1995

Autori: Lattrell Rudolf, Jendralla Joachim-heiner, Fischer Gerd, Defossa Elisabeth, Isert Dieter, Wollmann Theodor

MPK: C07D 501/12, C07D 501/18, A61K 31/545...

Značky: kyselinami, prostriedok, obsahujúci, krystalické, spôsob, tieto, kyseliny, 3-cefém-4-karboxylovej, 1-(2,2-dimetylpropionyloxy)-etylesteru, diastereomérov, použitie, adičné, farmaceutický, obidvoch, výroby, látky

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalické adičné soli obidvoch diastereomérov 1-(2,2-dimetylpropionyloxy)-etylesteru kyseliny 3-cefém-4-karboxylovej s kyselinami všeobecného vzorca (II), v ktorom X znamená anión fyziologicky neškodnej jednosýtnej alebo viacsýtnej anorganickej alebo organickej kyseliny, vybranej zo skupiny zahŕňajúcej kyselinu chlorovodíkovú, kyselinu bromovodíkovú, kyselinu sírovú, kyselinu metánsulfónovú, kyselinu etánsulfónovú, kyselinu benzénsulfónovú,...

Systémová paleta pre prírubové súčiastky s otvorom v osi

Načítavanie...

Číslo patentu: 241588

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lattrell Rudolf, Dürckheimer Walter

MPK: B65D 19/22

Značky: otvorom, paleta, systémová, súčiastky, přírubové

Text:

...a .na nej nasunutou napr. Stľ-BJHOV-ÝIII vedením 4. « stieraoou doskou vybavenou zdvíhacím čap- Medzi vymeniteľnIou »doskou 2 a prírubomi. vitýnmt súčiasükami 6 je umiestnená sti-eracia Spodná čast zariadenia je funlkčne orien- »na -strediaoich tŕbežnými prostriedkamidoska 5 voľne nasunutá tovaná na transport ňoch 3. Stieracia doska 5 je po stranách medzi-opeuračnej manipulácie a ,skladovania Hanna. ~číast umožňu xvynál-ezu so ši na obr. 1...

Hydraulický pohon manipulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246568

Dátum: 20.08.1987

Autori: Lattrell Rudolf, Noseworthy Melvin Mackenzie, Gales Ferry

MPK: F15B 13/02

Značky: pohon, manipulátoru, hydraulický

Text:

...29 B xpaňuee Bepxuee nonoxeune, Kowopoe xapaxrepuayewca orcyrcrsúen auemueñ Haŕpyaxu or rpyaa 29 Ha mrox 22 rnpouanunnpa 20 (Mepwaan Toqxa). Hpn.anLHeümeM Bunenmenhn mroxa 22 rnpouununnýà 20 rpys 29 HaunHaeT onycxarbcn. Hpn 3 TOM B mToKoBoü HOHOCTH 23 rnnpounnunnpa 20 HaquHaeT pacrn anneuue non Boseñcwsnem conyTcTBymmeñ Bnemneň narpysxn OT rpysa 29, a anneane B nopmueeoñ nonocTH 19 Haqunaer ymenbmarhća u Gyew onpeenarhcn sennqunoň...

Aktívna vibroizolačná sústava sedadla vodiča dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 240478

Dátum: 15.08.1987

Autori: Terashima Kenji, Nira Hisami, Lattrell Rudolf, Kimura Yoshio

MPK: F16F 9/10, B60N 1/00

Značky: dopravného, sústava, sedadla, aktívna, prostriedku, vodiča, vibroizolačná

Text:

...dopravného prostriedku od nepriaznivých. tepelných a hlukových účinkov. Pritom sa sila z piestnej tyče servovalca upre náša na vibroizolovanú plošinu pákovým mechanizmom, pri ktorom je závislost medzi iposunutím piestnej tyče a plošiny lineárna.lPredpokilladom lineánneho prenosu je vyi medzená voľba geometrických rozmerov pákového mechanizmu. Význam-né je aj zlep-Lšenie -dynamických vlastností navrhovanej vibroizolačnej sústavy v porovnaní...

Prípravok na vyhodnocovanie akustického poľa v kvapalnom prostredí

Načítavanie...

Číslo patentu: 240476

Dátum: 15.08.1987

Autor: Lattrell Rudolf

MPK: G01H 3/10

Značky: prostředí, poľa, vyhodnocovanie, kvapalnom, prípravok, akustického

Text:

...pripojených výkresoch je znázornená príkladné riešenie prípravku na vyhodnoco vanie akustického poľa v kv-apalnom pro stredí a tri rôzne -tvary vyhodnocovacej fólie, lkde na obr. 1 je tnakreslený prípravok v axonometrickom pohľade, na obr. 2 je nakreslený prípravok v reze, na obr. 3 je nakreslený celkový pohľad na prípravok v ultrazvukovej vani, na obr. 4 je schematic ky nakreslená dosková vyhodnocovacia fó-schématicky vyhodnocovaci-a fólia v...

Způsob výroby nových 7-[2-oximino-2-(2-aminothiazol-4yl)acetamido]cefemových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249132

Dátum: 12.03.1987

Autori: Kirrstetter Reiner, Schwab Wilfried, Lattrell Rudolf, Klesel Norbert, Dürckheimer Walter

MPK: C07D 501/57, C07D 501/56

Značky: způsob, výroby, derivátů, 7-[2-oximino-2-(2-aminothiazol-4yl)acetamido]cefemových, nových

Text:

...chráněnou amínoskupínu, například amimbskupinu chránenom terebutyhołvłouu skupinou, ben~ zylowou skupinou nebo tritylovou skupinou,nebo aktimoxvuaným uderivátem této slworučeníny a takovýmí chínłolíruovými nebo ísrochínoliníovými bázemii, které ondplovívduaji zbytkům A ve vzorrci I, načež se případně přítoímná chránicí skupina oxdštěpi a získaná sloučeíninia obecného vzorce I se popřípadě převede no fyziłodtogicky poiužítelnłoiu sůl.Nechá-li...

Způsob výroby nových 7-[2-syn-oximino-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)acetamido]cefemových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248714

Dátum: 12.02.1987

Autori: Lattrell Rudolf, Seeger Karl, Dürckheimer Walter

MPK: C07D 501/56, C07D 501/57

Značky: způsob, derivátů, výroby, nových, 7-[2-syn-oximino-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)acetamido]cefemových

Text:

...bázemi, které odpovídají zbytkům R ve vzorci I, načež se popřipardě přítomná chránicí skupina odštěpi a získaná sloučenina obecného vzorce I se popřípadě převede na fyzíologicky použitelnou adiční sůl s kyselinou.Nechá-li se při postupu podle vynálezu reagovat slovučenina obecného vzorce A nejdříve se sloučeninou obecného vzor-ce IV nebo s acylovaným derlvátem této sloučeniny a pote s pyridinovými, ohinolinovými nebo ísochinolinovými...

Způsob výroby nových cefemderivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248025

Dátum: 15.01.1987

Autori: Blumbach Jürgen, Wieduwilt Manfred, Lattrell Rudolf, Dürckheimer Walter, Seeger Karl

MPK: C07D 501/46, C07D 501/38, A61K 31/545...

Značky: výroby, způsob, cefemderivátů, nových

Text:

...uhlíku v obou .alkylových částech, jako zejména methyloxýkarbonylmethylovou skupinou, ethyl-oxykarbonylmethylovou skupinou, methyloxyzktarbonylethylovou skupinou, alkylkarbonylalkyiovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku v obou alkylových částech, jako zejména methylkarbonylmethylovou skupinou, ethyllkarbonylméthylovou skupinou, methylkarbonylet-hylovou skupinou a ethylkarbonylethylovou skupinousulfoalkylovou skupinou s 1 až 4 atomy uhlíku v...

Způsob výroby derivátů 7-[2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oximinoacetamido]-cef-3-em-4-karboxylové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 216507

Dátum: 15.12.1984

Autori: Lattrell Rudolf, Bormann Dieter, Hitzel Volker

Značky: 7-[2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oximinoacetamido]-cef-3-em-4-karboxylové, kyseliny, derivátů, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je známo, že sloučeniny obecného vzorce I, které obsahují oxyiminové seskupení vzorce mohou existovat ve formě syn- a anti- a že jejich biologické aktivity jsou rozdílné.