Latečka Ivan

Zapojenie pre signalizáciu vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 253943

Dátum: 17.12.1987

Autor: Latečka Ivan

MPK: G01R 19/155, G08B 5/36

Značky: napätia, zapojenie, vysokého, signalizáciu

Text:

...pričom jednosmerný výstup usmerñovača je napojený na vstup OlDÍOGIGKÍľOHÍCKŠhO spojovacieho člena, ktorého výstup je spojený so vstupom zosilňovača, .ktorého výstup je spojený s kontaktným relé.Výhoda signalizácie vysokého napätia podla vynálezu spočíva v tom, že je miniaturizovaná, teda sa da použiť aj V miniaturizovaných rozvodniach vysokého napätia a sú 4Časne použitie skleného svetlovodu vylučuje poruchy z titulu deštrukčných prierezov...

Kalibrátor frekvenčných relé

Načítavanie...

Číslo patentu: 235383

Dátum: 15.02.1987

Autor: Latečka Ivan

MPK: H01H 51/32

Značky: relé, kalibrátor, frekvenčných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru meracej techniky, nastavovania frekvenčných relé. Predmet vynálezu sa týka zapojenia kalibrátora frekvenčných relé. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na výstup regulovateľného zdroja napätia je cez tlačítko pripojený vstup integračného zosilňovača, ktorého vstup je pripojený ma vstup napätím riadeného frekvenčného generátora, pričom jeho výstup je zapojený jednak na merací vstup čítača frekvencie a jednak na vstup...

Zapojenie signalizácie lepenia ovládacích kontaktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226681

Dátum: 15.05.1986

Autor: Latečka Ivan

Značky: ovládacích, kontaktov, signalizácie, zapojenie, lepenia

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie signalizácie lepenia ovládacích kontaktov, u ktorého medzi prípojnicu elektrického zdroja a medzi spoločnú ovládaciu prípojnicu je zapojený nízkoohmový ovládací elektromagnet v sérii s ovládacím kontaktom medzi spoločnú ovládaciu prípojnicu a prípojnicu elektrického zdroja je zapojené ovládacie tlačítko, vyznačujúce sa tým, že medzi spoločnú ovládaciu prípojnicu (2) a prípojnicu (3) elektrického zdroja je zapojená cievka (5)...

Zapojenie signalizátora napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 226680

Dátum: 15.05.1986

Autor: Latečka Ivan

Značky: napätia, signalizátora, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie signalizátora napätia určeného k osobnej ochrane pred nebezpečným priblížením k vysokonapäťovému zariadeniu, ktorého bzučiak je jednou stranou pripojený k zápornému pólu elektrického zdroja a druhou stranou ku kladnému pólu elektrického zdroja cez prechod kolektor emitor spínacieho tranzistoru vyznačujúce sa tým, že medzi anténu (1) signalizátora a záporný pól (3) elektrického zdroja je pripojená jednak zvodová dióda (4) a jednak...