Laštovica Milan

Podložka svorkovnice, zvláště pro točivý elektrický stroj s bezkostrovým statorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260446

Dátum: 15.12.1998

Autori: Gazda Jiří, Ordáň Jan, Laštovica Milan

MPK: H02K 5/22

Značky: stroj, bezkostrovým, svorkovnice, statorem, točivý, zvláště, elektricky, podložka

Text:

...je proto třeba chránit proti poškozeuí.Fříkladné provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje částečný podélný řez elektrickým strojem V místě svorkoV-níce a obr. 2půdorys podložky strorkovníce podle vynálezu. K bezkostrovému statoru 1 točivého elektrického stroje je LlpEVľlĚH přední ložískový štít 2. Stator 1 se skládá z plechů 3 stažených deskamí 4. Nad otvorem 5 V předním ložiskovém štítu 2 je upevněna...

Letmý komutátor s čelními zděřemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 266079

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ordráň Jan, Laštovica Milan

MPK: H01R 39/04

Značky: zděřemi, čelními, letmý, komutátor

Text:

...do něhož je zašroubováno opěrné pouzdro łg. Opěrné pouzdro łg lícuje s malou vůlí svým vnějším průměrem łg s dutinou łg v lamelovém věnci 5. Středící průměr łä v otvoru opěrného pouzdra łg lícuje s malou vůlí s hřídelem i. Malými vůlemi se zde rozumí vůle,které odpovídají uložení H 1/f 6 až H 7/gő. Při vymezení těchto vůlí příčně působící silou nedojde ještě ke vzniku trvalé deformace přechodového krčku 1, ani k poškození izolaceNa vnější...

Kryt sání agregátu cizí ventilace

Načítavanie...

Číslo patentu: 266078

Dátum: 14.11.1989

Autori: Němčík Stanislav, Rambousek Vladimír, Laštovica Milan

MPK: H02K 9/04

Značky: ventilace, agregátu, sání, cizí

Text:

...sánĺ agregâtu cizí ventilace podle vynálezu je snížit vyzařováni hluku sánĺ při vstupu do okolního prostoru.Podstata vynálezu spočívá v tom, že rovina, V níž leží vstupní otvor V krytu sání je šikmá a směrem od epirální skříně k čelní stěně krytu sání klesá, přičemž spodní hrana čelni stěny leží pod dosedací plochou spirální skříně.Tímto jednoduchým technickým opatřením se odstíní vyzařování hluku sání do okolí a jeho zbytek se usměrní k...

Sběrací ústrojí pro točivý elektrický stroj s komutátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265418

Dátum: 13.10.1989

Autori: Gazda Jiří, Laštovica Milan

MPK: H01R 39/36

Značky: komutátorem, točivý, sběrací, stroj, ústrojí, elektricky

Text:

...na sběrací ústrojí s částečným řezem přes výztužný kruh.K ložiskovému štítu l elektrického stroje je upevněn nosný kruh l sběracího ústrojí. Svěrkami l pomocí šroubů A jsou V nosném kruhu l sevřeny roubíky l sestávající z izolátorů É a ocelových líšt 1. Na lištách 1 jsou přiloženy měděné pásy Q. K roubíkům § jsou šrouby g a maticemi lg připevněny kartáčové držâky ll s kartáči ll. Kartáče ll jsou s pásy g vodivě spojeny ląnky ll ukončenými...

Zařízení k zaválcování spon listěných statorových svazků

Načítavanie...

Číslo patentu: 257169

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ordáň Jan, Chytil Břetislav, Laštovica Milan

MPK: B21D 39/03

Značky: zaválcování, zařízení, statorových, listěných, svazků

Text:

...kruhu l a 3, které jsou rozepřeny válcovými rozpěrkami 3 a staženy šrouby l. V horním základním kruhu l jsou vyfrézovány dle roztečí spon drážky §, do nichž jsou s vůlí vloženy držáky kladek É. Držák kladky sestává z tělesa držáku gl,kostky 53, čepu kladky ggg, čepu tělesa držáku ggl, kladky gi a dvou ložiskových pouzder gg. Ve vybrání základních kruhů l a gvje uložen s čelní vůlí gg volný prstene 1 se závity ll pro stavěcí šrouby E....

Zařízení pro automatické generování zadané hodnoty tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242393

Dátum: 01.12.1987

Autori: Sýkorová Ilon, Laštovica Milan, Ordáo Jan

MPK: G05D 16/00

Značky: automatické, žádané, hodnoty, zařízení, tlaku, generování

Text:

...měnícím se podle skutočného trenduv případě, že je ve funkcí předtlaková regulace. Jestlíže trend tlaku je větší než nulový a menší než maximálně přípustný, regulační ventily zůstávají konstatně otevřeny a zadané hodnota tlaku sleduje skutočný tlak. Jestliže Je trend tlaku záporný, zadané hodnota zůstává konstatní a ventily turbiny zavírají jestliže je trend skutočného tlaku kladý a větší než maximálně přípustný,mění se zadaná hodnota pouze...

Diferenční planetová převodovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 242372

Dátum: 01.12.1987

Autori: Sousedík Jaroslav, Laštovica Milan, Valenta Svatopluk, Ordáo Jan

MPK: F16H 1/34

Značky: diferenční, převodovka, planetová

Text:

...opatřená vstupním hřídelem, na němž je uchycen excentr s ozubeným satelitem, zabírající zároveň do dvou korunových kol převodovky. Jeho podstata spočívá v tom, že excentr,nesoucí ozubený satelit, je opatřen nejméně dvěma přídavnýmí excentrý,-na nichž jsou volně otočně uložený vyvažovací kotouče,přičemž exoentricita přídavnýoh excentrů leží na protilehlé straně excentricitý excentru. 7Základní výhoda diferenční planetové převodovky...

Zařízení pro upínání jehelní desky k jehelnímu nosníku u vpichovacích nebo předvpichovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241928

Dátum: 01.12.1987

Autor: Laštovica Milan

MPK: D04H 18/00

Značky: jehelnímu, jehelní, desky, vpichovacích, nosníků, upínání, strojů, předvpichovacích, zařízení

Text:

...rozpěry, která je kloubově spojene s nejméně dvěma dvojremennými pákemi. Každá dvojramenná páka je přitom uložena posuvné s současně otočně ne pevném čepu e spojene svým druhým ramenem pomocí dalšího kloubu s třmenem. Třmen jeuchycen posuvně a současně otočné na opevnený čep e opetřen na svém volném konci bočnim výstupkem, oproti kterému je v jehelni deece zhotoveno vybráni. Pevný a upevněný čep je přitom fixován na držák, který je upevněn na...

Číslicový prediktor

Načítavanie...

Číslo patentu: 241171

Dátum: 15.08.1987

Autor: Laštovica Milan

MPK: G05B 13/02

Značky: číslicový, prediktor

Text:

...že je lze určit aktualizaci matic z minulého okamžiku vzorkoväní U k - 1,D k - 1 na základě nově naměřených hod not ĺk-1, ík. Konkrétne jsou vektory u k - 3, y k- 2 a hodnoty u k- 1, y k sdruženy do jednoho vektorud je vektor dat,dT je transponovaný vektor dat.Aktuaiizační prediktor je potom popsán maticovými rekursivniml rovnicemif,- je prvek vektoru aktualizačního algoritmu,D, je sloupec matice D, Uik 1 utk-1 ~ W 4U je prvek matice...

Zařízení pro přestavování výhybky úzkorozchodné kolejová dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 243844

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sousedík Jaroslav, Laštovica Milan, Ordáo Jan

MPK: E01B 7/02

Značky: kolejová, přestavování, dráhy, zařízení, úzkorozchodné, výhybky

Text:

...přenosu informace.Na výkresech je schematicky znázorněno příkladné provedení zařízení pro pŕestavování výhybek úzkorozchodných kolejových drah podle vynálezu, kde obr. 1 značí nárysný pohled,obr. 2 řez vedenýrovinou A-A z obr. 1 a obr. 3 znázorňuje půdorys při přestavení.Zařízení pro přestavování výhybek úzkorozchodných kolejových drah je v příkladném provedení tvorené dělenou skříní L, uprostřed níž je uložen vratný váleo 3 5 přívodem 2 ł...

Trubková netkaná textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 243843

Dátum: 15.06.1987

Autori: Svoboda Miloslav, Pospíšil Bedoich, Laštovica Milan

MPK: B01D 27/04, D04H 1/46

Značky: netkaná, trubková, textilie

Text:

...trubkovâ netkaná textílie. určená k použití zejména jako aktivní část filtrační svíčky a sestávající z chemických vláken vytvářejících vlákennou vrstvu, která je předzpevněná vpichováním a uspořádaná do částečně se překrývajících ovínů,jež jsou spolu spojené a žpevněné vpichováním do tvaru bezešvé trubky, a její podstata spočívá podle vynálezu v tom, že předzpevněná vlákenná vrstva sestávä nejméně že dvou na sobě položených vlákenných...

Způsob výroby kostry statoru stejnosměrného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234553

Dátum: 01.01.1987

Autori: Laštovica Milan, Severa Oldřich Ing, Vodička Zdeněk, Gazda Jiří

MPK: H02K 5/04

Značky: stroje, stejnosměrného, kostry, způsob, statoru, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Dosud se kostry statorů s listěným jhem provádějí tak, že listěného se skládá v přípravku a pří opracování kostry statoru se tato pracně ustřeďuje podle dosedacích ploch pro hlavní a pomocné póly v dutině listěného jha. Tyto nevýhody jsou podle vynálezu odstraněny tím, že listěné jho se skládá na trny upevněné v jedné nahotovo opracované skříni. Po slisování listěného jha druhou skříní se upevní volné konce trnů v druhé skříni, například...

Komutátor točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230007

Dátum: 15.09.1986

Autori: Laštovica Milan, Ordáň Jan

MPK: H01R 39/00

Značky: komutátor, stroje, točivého, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Komutátor točivého elektrického stroje podle autorského osvědčení č. 215 966 s pouzdrem komutátoru zalisovaným do příruby upevněné na hřídeli, vyznačující se tím, že příruba (4) nesoucí zalisovaný komutátor je axiálně prodloužena a tvoří zároveň stahovací kruh rotorového svazku.

Pojistný kruh rotoru elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230801

Dátum: 15.06.1986

Autori: Laštovica Milan, Ordáň Jan

MPK: H02K 1/28

Značky: rotoru, pojistný, stroje, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Vlivem úkosovitosti plechů se rotorový svazek točivého elektrického stroje při rovnoměrném stažení sešikmuje a proto musí být stahovací kruh rotoru zajištěn tak, aby na hřídel nepůsobil ohybový moment. Toho se dosáhne podle vynálezu pojistným kruhem upevněným na hřídeli a opatřeným závity. Šrouby jsou utaženy rovnoměrně, takže výsledný ohybový moment působící na hřídel je nulový.

Listěné jho statoru stejnosměrného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235671

Dátum: 01.06.1986

Autori: Laštovica Milan, Severka Oldřich, Ordáš Jan

MPK: H02K 23/02

Značky: stroje, listěné, stejnosměrného, statoru

Zhrnutie / Anotácia:

Lištěné jho statoru stejnosměrného stroje, složené ze segmentů jediného tvaru střídavé na rub a na líc s překládáním spár a se spárami překrytými hlavními póly se provádějí i s vnějším tvarem hranatým. Spojením sousedních segmentů svary v místech dělicích spár se podle vynálezu zvýší radikální tuhost lištěného jha v místech hlavních pólů bez potřeby dalšího výztužného prvku.

Příruba komutátoru letmo uloženého na hřídeli točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223724

Dátum: 15.04.1986

Autori: Ordáň Jan, Laštovica Milan, Chytil Břetislav

Značky: elektrického, točivého, příruba, letmo, uloženého, stroje, komutátorů, hřídeli

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zdokonaluje vnitřní konstrukci příruby (2) komutátoru letmo uloženého na hřídeli elektrického stroje. V této přírubě jsou upraveny axiální ventilační otvory jako spojující prostor mezi hřídelem a komutátorem s ventilačními kanály rotoru. Zdokonalení spočívá v tom, že dosud obtížně vyrobitelný vnitřní zápich v přírubě komutátoru byl nahrazen vybráním (4) dobře přístupným z čelní strany příruby komutátoru.

Listěné jho statoru stejnosměrného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 230418

Dátum: 01.04.1986

Autori: Severa Oldřich, Laštovica Milan, Němčík Stanislav, Ordáň Jan

MPK: H02K 1/18

Značky: stejnosměrného, listěné, statoru, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Listěné jho statoru stejnosměrného stroje osmihranného tvaru, složené z vrstev jediného tvaru ve vrstvách střídavě na rub a na líc s překládáním spár ležících mimo osy hlavních pólů a překrytých hlavními póly, s plochými lištami s výhodou zapuštěnými ve vnějších drážkách jha, vyznačené tím, že ploché lišty /7/ překrývají dělící spáry /2/ segmentů /1/ a jsou se jhem spojeny sváry /10/ vně dělících spár /2/.

Spojení tachodynama s hřídelem točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229349

Dátum: 01.03.1986

Autor: Laštovica Milan

MPK: F16D 1/06

Značky: elektrického, točivého, tachodynama, spojení, stroje, hřídelem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší spojení tachodynama s hřídelem točivého elektrického stroje torzně tuhou a ohybově poddajnou spojkou tím, že spojka je ukončena kuželem se závitovým nástavcem zataženým do závitového důlku hřídele. Kromě zkráceni celkové délky a zredukování počtu součástí je řešení výhodné tím, že umožňuje beze změny použít hřídele určené pro spojení s tachodynamem podle čs. vynálezu A0 203 636 /PV 8959-78/.

Kotva stejnosměrného stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 224369

Dátum: 01.12.1985

Autori: Gazda Jiří, Babák Cyril, Laštovica Milan, Chytil Břetislav, Ordáň Jan

Značky: stroje, kotva, stejnosměrného

Zhrnutie / Anotácia:

Kotva stejnosměrného stroje, vyznačená tím, že mezi čelem vinutí (8) a podpěrou vinutí (3) je upraven elektricky vodivý prstenec (5, 7).

Závěsné zařízení zvláště pro točivý elektrický stroj hranatého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225485

Dátum: 15.04.1985

Autor: Laštovica Milan

Značky: závesné, zvláště, stroj, zařízení, hranatého, tvaru, elektricky, točivý

Zhrnutie / Anotácia:

Závěsné zařízení, zvláště pro točivý elektrický stroj hranatého tvaru, vyznačené tím, že sestává alespoň z jednoho páru válcových čepů /3/ ukončených nákružky /4/ a zasouvatelně uložených ve válcových vedeních /2/ kostry /1/.

Sběrací ústrojí točivého elektrického stroje s komutátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216025

Dátum: 01.09.1984

Autori: Laštovica Milan, Ordáň Jan

Značky: ústrojí, sběrací, elektrického, točivého, stroje, komutátorem

Zhrnutie / Anotácia:

U moderních stejnosměrných strojů s dobrým využitím vnitřního prostoru je mála místa na vázací kruh letmých konců lišt sběracího ústrojí. Provedením vázacího kruhu z kovu s vnější izolací (obr. 1), lze podstatně zmenšit jeho průřez při zachování výztužného účinku jako u dosud prováděných celoizolačních vázacích kruhů. Spojení nového vázacího kruhu s lištami je provedeno zámkem, např. rybinovým a slepením tvrditelnou izolační hmotou. Takový...

Komutátor točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215966

Dátum: 15.07.1984

Autori: Dohnálek Jiří, Laštovica Milan, Ordáň Jan

Značky: stroje, komutátor, točivého, elektrického

Zhrnutie / Anotácia:

Komutátor točivého elektrického stroje podle autorského osvědčení č. 205 207 spojený s přírubou, vyznačující se tím, že pouzdro (4) komutítoru (5) je do osazení (3) příruby (2) zalisováno. `

Kostra elektrického stroje s přečnívajícími nástavci otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216392

Dátum: 01.07.1984

Autor: Laštovica Milan

Značky: kostra, přečnívajícími, otvorů, elektrického, stroje, nástavci

Zhrnutie / Anotácia:

Kostry elektrických strojů mívají obdélníkové otvory pro obsluhu. Tyto otvory mívají zpravidla rámečky pro rovinné kryty /obr, 1, 2/. Provede-li se rámeček podle vynálezu užší než tětiva otvoru na vnějším průměru kostry /obr. 3/, lze jeho tvar zjednodušit o stejný rámeček použít i u koster jiných průměru.

Pryžová průchodka pro vodiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 213878

Dátum: 01.05.1984

Autor: Laštovica Milan

Značky: průchodka, pryžová, vodiče

Zhrnutie / Anotácia:

Pryžová průchodka pro vodiče podle autorského osvědčení č. 206929, vyznačená tím, že má dutiny (3) s příčným průřezem podlouhlého tvaru.