Láslo Marián

1-(4-benzoylfenyl)-3-chlórpropán-1-ón

Načítavanie...

Číslo patentu: 260376

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lukáč Ivan, Láslo Marián

MPK: C07C 49/813

Značky: 1-(4-benzoylfenyl)-3-chlórpropán-1-ón

Text:

...(B. B. Corson, J. Dorsky, J. E. Nickels, W. M. Kutz, H. I, Thaier, I. Org. Chem. 19, .1.7 1954. Preto pri príprave 1-(4-benzoylfenyl-3-chiórpropán-1-ónu sme postupovali podobne. 1- 4-benzoylfenylJ-S-chlórpropán-l-ón nie je popísaný v literatúre.Podstatou vynálezu je l-zł-benzoyiienyn-S-chlórpropán-l-ón. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva V tom, že k roztoku 1-4-benzylfenylJ-B-chlórpropan-l-ónu V kyseline octovej pri 30 C sa pridáva...

1-(4-benzylfenyl)-3-chlórpropán-1-ón

Načítavanie...

Číslo patentu: 260375

Dátum: 15.12.1998

Autori: Láslo Marián, Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/813

Značky: 1-(4-benzylfenyl)-3-chlórpropán-1-ón

Text:

...nie je poplsaný v literatúre.Podstatou vynálezu je 1-4-benzylfenyl-B-chlorpropán-l-ón. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v tom, že na zmes 3-chlórpropanoylchloridu a bezvodného chloridu hlinitého v» chloride uhličitom sa pôsobí difenylmetánom.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripravit jednoducho predmetnü zlúčeninu V dobrom výťažku.Hlavnou výhodou l-4-benzyltenylj-3-chlórpropán-l-ónu oproti popísaným...

1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ón

Načítavanie...

Číslo patentu: 260374

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lukáč Ivan, Láslo Marián

MPK: C07C 49/796

Značky: 1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ón

Text:

...Degradation 4, 101 1982, Ed. N. Grassie, Applied Science Publishers Ltd.. Preto sa na dehydrochloráciu použila nealkoholické prostredie (L. Lukáč,P. Hrdlovič, AO 250300). 1-4-benzoylľenyii-Z-propén-l-ón nie je poplsnný v literatúre.Podstatou vynálezu je l-ll-benzoylfenyll-Zapropén-l-ón. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v tom, že na 1-4-benzoylie nyll-S-chlórpropán-l-ón v acetonitrile sa, pôsobí pri teplote miestnosti octanom...

Di(4-(3-Chlór-1-propanoyl ) fenyl)metán

Načítavanie...

Číslo patentu: 260373

Dátum: 15.12.1998

Autori: Láslo Marián, Lukáč Ivan

MPK: C07C 49/813

Značky: fenyl)metán, di(4-(3-chlór-1-propanoyl

Text:

...nie je popísaný v literatúre. ÍPodstatou vynálezu je di 4-3-chlór-1-propanoylfenylmetán. Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v tom, že na zmes 3-chlórpropanoylchloridu a bezvodého chloridu hlinitého v chloride uhličitom sa pôsobí difenylmetánom. .Pretože ide o novú zlúčeninu, nie je možné porovnať uvedený postup s inými. Uvedený postup umožňuje pripraviť predmetnú zlúčeninu pomerne jednoducho a vo výtažku 42 0/0.K...

1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ón

Načítavanie...

Číslo patentu: 260372

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lukáč Ivan, Láslo Marián

MPK: C07C 49/796

Značky: 1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ón

Text:

...prostredie I. Lukáč, P. Hrdlovič,CS AO 250 800. l-łi-benzylfenyn-Z-propén-l-ón nie je popísený v literatúre.Podstatou vynálezu je l-ti-benzylfenyll-Z-propén-l-ón, Spôsob prípravy tejto zlúčeniny spočíva v- tom, že na 1-(4-benzylienylj-B-chlórpropán-l-ón V acetonitrile sa pôsobí pri teplote miestnosti octanom draselným.Výhodou uvedeného vynálezu je, že umožňuje pripraviť predmetmi zlúčeninu temer v kvantitatívnom výťažku a...

Polyméry obsahujúce štruktúry 1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ónu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261420

Dátum: 10.02.1989

Autori: Lukáč Ivan, Láslo Marián

MPK: C08F 12/22

Značky: struktury, polyméry, přípravy, 1-(4-benzylfenyl)-2-propén-1-ónu, spôsob, obsahujúce

Text:

...ultrafialového svetla.Uvedený vynález popisuje nové polymérne materialy, ktorých vlastnosti sa účinne menia pôsobením svetla. Degradáciu svetlom je možné využít napr. pri príprave fotorezistov M. Tsuda a spol, Photogr. Sci. Eng. 23, 290 19791, Výhodou polymérov na báze 1-cl-benzylfenyl-2-propén-1-ónu je dobrá absorpcia svetla v ultrafialovej oblasti,pričom dochadza k účinnému trhaniu hlavných väzieb napr. u homopolyméru s kvantovým...

Polyméry obsahujúce štruktúry 1-(4-benzoylfenyl)-2-propén-1-ónu a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 261419

Dátum: 10.02.1989

Autori: Láslo Marián, Lukáč Ivan

MPK: C08F 12/22

Značky: polyméry, struktury, obsahujúce, spôsob, 1-(4-benzoylfenyl)-2-propén-1-ónu, přípravy

Text:

...pri pôsobení svetla.Uvedený vynález popisuje nové polyměry,ktorých vlastnosti sa účinne menia pôsobením svetla. Degradáciu svetl-om je možné využiť napriklad pri príprave fotorezistov M. Tsuda a spl. Photogr. Sci. Eng. 23, 290,1979), Výhodou polymérov na báze 1-4-benzoylfenyl-2-propén-1-onu je v porovnaní so známymi derivátmi podstatne vyššia absorpcia svetla pri vlnových dlžkach väčších ako 300 nm.benzénu v zatavenej ampulke v dusíkovej...